یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

احکام نگاه کردن جوانان به تصاویر مستهجن

اشتراک:
احکام نگاه کردن جوانان به تصاویر مستهجن احکام و مسائل شرعی
س ۱۱۹۳: بعضى از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه مى‏کنند و براى کار خود توجیهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حکم آن چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقدارى از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیرى از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمى دارد؟ ج: اگر نگاه کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد […]
س ۱۱۹۳: بعضى از جوانان به تصاویر مستهجن نگاه مى‏کنند و براى کار خود توجیهات ساختگى ارائه مى‏دهند، حکم آن
چیست؟ و اگر دیدن این تصاویر مقدارى از شهوت انسان را تسکین دهد و در جلوگیرى از ارتکاب حرام مؤثر
باشد، چه حکمى دارد؟ ج: اگر نگاه کردن به آن تصاویر به قصد ریبه باشد و یا انسان بداند که
منجر به تحریک شهوت او مى‏شود و یا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اینصورت نگاه کردن به آنها
حرام است و این که بخاطر آن انسان به حرام دیگرى نمى‏افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى‏باشد.سایت
مقام معظم رهبری
گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس