جمعه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

ادرار نوزاد شیرخوار نجس است؟

اشتراک:
ادرار نوزاد شیرخوار احکام و مسائل شرعی
طبق نظرات مراجع در مورد اینکه ادرار نوزاد پاک وی نجس است باید بگوییم ادرار نوزاد به محض برخورد با لباس و یا هر چیز دیگر نجس میشود .حکم نجاست نوزاد را در این بخش ببینید.

خیلی ها بر این باورند که ادرار بچه شیرخوار به دلیل اینکه تغذیه ی ان فقط شیر است نجس نمی باشد و اگر به لباس و چیزی برخورد کرد نیاز به اب کشیدن ندارد . باید این نکته ی مهم را یاد اور شویم که طبق نظرات مرجع و احکام شرع این نظر و گفته ها اشتباه است و فرقی ندارد نوزاد به غذا خوردن رسیده باشد و یا فقط شیر مادر میخورد . احکام   ادرار نوزاد شیرخوار را در پرشین وی ببینید.

ادرار نوزاد شیرخوار

لازم به ذکر است اینکه گفته می شود ادرار نوزاد شیرخوار نجس نیست، گفته ای اشتباه است.بلکه اگر ادرار نوزادبه چیزی برخورد کند برای تطهیر باید یک مرتبه آب بریزند تا پاک شود، در ادرار بزرگسال باید دو مرتبه با آب قلیل و یا یک بار با آب کر (لوله کشی شهری) شسته شود.ضمنا مدفوع نوزاد نیز نجس هست.

ادرار نوزاد نجس است لیکن اگر نوزاد پسر شیرخوار باشد و هنوز غذاخور نشده باشد، ادرار کند، اگر یکمرتبه آب قلیل روزی چیزی که پسر نوزاد ادرار کرده است،ریخته شود و آب به تمام جاهای نجس آن برسد،پاک است.در مثل لباس فشار دادن هم لازم نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آبریخته شود.اما اگر ادرار نوزاد دختر باشد، باید دو مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود.در مثل لباس و فرش بعد از هر دفعه باید فشار داده شود.

چندی پیش در مجله ی خانواده  در صفحه ی دینی درباره ی نجاست نوشته بود که: «نجاست پسر شیرخواره نجس نیست». آیا واقعا این حکم از کدام روایت نشأت گرفته است؟مسأله ی که به آن اشاره نموده اید در کتاب های فقهی به این صورت آمده است: «اگر چیزی بهبول (ادرار) پسر شیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک نخورده نجس شود چنان چه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود.

ادرار نوزاد شیرخوارمکرر شیرخوار

ادرار نوزاد شیرخوار

در لباس و فرش و مانند این ها فشارلازم نیست».پس اولا؛ مدفوع پسر شیر خوار، مشمول این حکم نمی باشد، ثانیا؛ در عبارات فقها این تعبیر وجود نداردکه ادرار پسر شیر خوار نجس نیست.مسأله ی که به آن اشاره نموده اید در کتاب های فقهی به اینصورت آمده است: «اگر چیزی به بول (ادرار) پسر شیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک نخورده نجس شود چنانذ چه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می شود.

و در لباس وفرش و مانند این ها فشار لازم نیست».پس اولا؛ مدفوع پسر شیر خوار، مشمول این حکم نمی باشد، ثانیا؛ درعبارات فقها این تعبیر وجود ندارد که ادرار پسر شیر خوار نجس نیست.این مسأله تقریبا مورد اجماع تمام فقهای اسلامی

– شیعه و سنی – است و مستند فتوای فقها، جمعی از روایات است که در کتابهای فقهی و رواییآمده است.البته آنچه به نقل از مجله نام برده، نوشته اید در تاریخ فقه اسلامی به این صورت آمده استکه: کسانی مانند اسکافی و صدوق معتقدند: بول (ادرار) پسر شیرخواری که هنوز غذاخور نشده نجس نیست.پس طبق این دیدگاههم، غائط (مدفوع) پسر شیرخوار، نجس است و تنها ادرار، نجس نیست.نتیجه این که؛ آن چه از مجله مذکور نقلکردید، اولا؛ مخالف فتوای تقریبا تمام فقهاست ثانیا؛ با فتوای کسانی مثل صدوق هم موافق نیست.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازیآیا ادرار نوزاد تا زمان شیرخوارگی برای مادر طاهر است و مادر می تواند با بدن و لباسی که ازادرار نوزادش خیس شده نماز بخواند؟پاسخ : نجس است و باید آن را تطهیر کند.نحوه طهارت شیئی که با بولنوزاد نجس شده [روش تطهیر با آب ]

پرسش : اگر چیزی با بول نوزادی نجس شود آیا در فرایند تطهیر، فشار لازم است؟پاسخ : هرگاه چیزى با بول پسر یا دختر شیرخوارى که غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه یک مرتبه آب (قلیل) روى آن بریزند پاک مى‏شود و در لباس و فرش ومانند آن فشار لازم نیست، ولى احتیاط مستحبآن است که دومرتبه بریزند.طهارت غساله چیزی که با بول شیرخوار نجس شده[روش تطهیر با آب ]

مکرر شیرخوارادرار و مدفوع نوزاد زیر شش ماه

ادرار کردن نوزاد در طول شبانه روز

«هرگاه چیزى با بول پسر یا دختر شیرخوارى که غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه یک مرتبه آب روى آن بریزند پاک مى‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولى احتیاط مستحب آن است که دومرتبه بریزند.» آیا غساله آن نجس است و جمع کردن آن لازم است؟پاسخ : غساله آن پاک است؛ فشردن و جمع غساله لازم نیست هر چند بهتراست.شیر خشک و صدق غذا خور شدن [روش تطهیر با آب ] پرسش : نسبت به تطهیر راحت تر بول

شیر خوار غذاخورشدن پسربچه شیرخوار، با خوردن شیرخشک هم صدق می کند؟ پاسخ : شیر خشک هم در حکمغذا خوردن است.مطابق نظر آیت الله سیستانی
مسأله ۱۷۳.اگر شیئی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب –هرچند کم – روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد و نجاست داخل آب از بین رفته حساب شود، پاک می‌‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند .

لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست.مسأله ۱۷۴.اگر شیئی که ظرف نیست به غیر ادرار نجس شود(مثل خون، مدفوع و منی) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آنجدا شود، پاک می‌گردد ولی لباس و مانند آن را (بنابر فتوی یا احتیاط) باید فشار دهند تا غساله آنبیرون آید.رساله آیت الله سیستانی .

هدانا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس