سه شنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

بهترین روش های برای شکر گزاری

اشتراک:
روش های شکرگزاری احکام و مسائل شرعی
خداوند خالق ماست و همه آنچه داریم از آن اوست. روش های شکرگزاری را در ادامه بخوانید.

جمله مشهور شکر نعمت نعمتت افزون کند حقیقتی انکار ناپذیر است. همه ما برای مدتی در این دنیا هستیم و لازم است به خود شناسی و خداشناسی برسیم و پروردگار خود را شاکر باشیم. روش های شکرگزاری را در پرشین وی بخوانید.

روش های شکرگزاری

امام صادق (ع) با علم بالایی که داشتند برای هر امر فلسفه ای منطقی و زیبا خلق می نمودند.

در زمینه ی اهمیت شکر نعمت ایشان توصیه هایی داشتند که با توصیفات زیبا بیان شده است.

بیایید از امام صادق شکرگزاری را بیاموزیم.

شکرگزاری حقیقی را از امام صادق بیاموزیم.
امام صادق (ع) در رابطه به شکرگزاری و کفر نعمت فرمایشات زیبایی فرموده اند,
که در قالب اهمیت شکرگزاری و راه و روش شکر گزاری واقعی و اهمیت این امر در بارگاه ,
پروردگار به صورت دسته بندی شده در این گزارش می خوانید.

اهمیت شکرگزاری از دیدگاه امام صادق

حقیقت این است که شکرگزاری، به همین سادگی که بیان می کنیم نیست.
به عبارت دیگر، شکرگزاری یک کار عبادی مهم است که باید اهمیت و روش درست آن را آموخت.

روش های شکرگزاری , درباره اهمیت شکرگزاری همین بس که مایه ثابت ماندن نعمتهای موجود,
ما و مایه زیاد شدن آنها می گردد و در مقابل،
کفران نعمت یکی از شکلهای کافر بودن است.

۱)ارتباط شکرگزاری با افزایش نعمت به حدی زنده و سریع است,
که اولیای دین فرمود ه اند: “هیچگاه نمی شود که بنده,
در یاد خود شکر نعمتی را که خدا به او داده است,
به جا بیاورد مگر اینکه نعمتش افزوده می گردد,
قبل از اینکه شکرش به مرحله زبان هم برسد.
“(۲)از امام صادق علیه السلام نقل شده است که کفر در,
کتاب خدا بر پنج وجه است که یکی از انواع آن کفران نعمت است(۳)

 شکر و صبر دو روی یک سکه

گاهی واقعی ترین مسائل برای ما
عجیب می نمایند.یکی از حقایق عالم این است که از دید الهی، شکر در خوشی ها و صبر در سختی,
ها معادل یکدیگرند.امام صادق علیه السلام از جدّ خود رسول خدا صلی الله علیه و آله اینگونه روایت می کنند:
«آنکه غذا می خورد و شاکر است همان اجر کسی را دارد ,
که روزه (مستحبی) گرفته و بر گرسنگی صبر می کند ,
و آنکه در رفاه است و بهر عافیت خود شاکر است,
همان اجر کسی را دارد که گرفتاری پیدا کرده است ,
اما صبر می کند و آنکه اهل بخشش است و (بخاطر این توفیق الهی)
شاکر است همان اجر کسی را دارد که محروم است و قناعت می ورزد.»(۴)

روش های شکرگزاریروش های شکرگزاری

روش های شکرگزاری ,  نباید ذکر شریف “حمد” را کوچک بشماریم بلکه باید
به مغز آن نیز توجه کنیم که همانا توجه قلبی به صاحب نعمت است.

کلید شناخت حمد واقعی را در این روایت از حضرت صادق علیه السلام می یابیم ,
که فرمودند: «هر کس که خدایش نعمتی به او داده و آن,
نعمت را با قلبش بشناسد، شکرش را به جا آورده است.»

سخنی درباره شناخت شکر واقعی

در اینجا به مرور مطالبی که تا کنون درباره شکر آموختیم می پردازیم:

۱- شکر، خودش توفیقی است که خدا به بندگان می دهد تا یاد شکرگزاری بیفتند.

۲- نتیجه شکرگزاری افزایش و دوام نعمت است.

۳- نتیجه شکرگزاری بسیار سریع عاید انسان می شود.

۴- شکرگزاری در حال رفاه و آرامش همان اجر صبر در حال گرفتاری و مشکلات را دارد.

آنگاه که ناشکری خود را شکر حساب می کنیم

از مطالب بالا می آموزیم که شکر یک کار مهم و حسابی است که ثمرات مهمی هم در زندگی دارد.

بنابراین اگر این ثمرات را در زندگی مشاهده نمی کنیم،

بدون شک باید در نحوه شکرگزاری خود شک کنیم.

به عبارت دیگر، ممکن است خیال کنیم که شاکر خدا هستیم اما از دید خدا جزو شاکران محسوب نگردیم.

شکری که زبانی است اما لقلقه زبان نیست

اما در میان ما کمتر کسی است که هر روز زبانش به شکر الهی گویا نباشد،

روش های شکرگزاری ,  پس چه می شود که جزو شاکران نیستیم.
مگر ذکر “الحمد لله ربّ العالمین” نشانه شکرگزاری نیست؟

در پاسخ باید گفت که شکر یک مغز و جانمایه دارد که اگر در درون ذکر
“الحمد لله” جای نگرفته باشد، این ذکر را از اثر می- اندازد.آنچه
جانمایه شکر است، توجه قلبی به این است که این نعمت از جانب خداست.

از امام صادق علیه السلام می آموزیم که ذکر “الحمد لله”
وسیله خوبی برای شکرگزاری هر نعمت کوچک و بزرگی
است(۵) بنابراین نباید ذکر شریف
“حمد” را کوچک بشماریم بلکه باید به مغز آن نیز توجه کنیم که همانا توجه قلبی به صاحب نعمت است.
کلید شناخت حمد واقعی را در این روایت از حضرت صادق علیه السلام می یابیم که فرمودند:
«هر کس که خدایش نعمتی به او داده و آن نعمت را با قلبش بشناسد، شکرش را به جا آورده است.»(۶)

یک – هنگام استفاده از هر نعمتی توجه کنیم که خدا آن را به ما داده است و نیز
“الحمد لله” بگوییم.(۷)

دو – از کسی که به ما خوبی می کند و نعمت خدا به واسطه او به ما برسد، تشکر کنیم.(۸)

سه – وقتی شخص معلول یا مشکلداری را می بینیم،
با یاد سلامتی و آسایش خود خدا را حمد کنیم (البته به شکلی که آن شخص نشنود و رنجیده خاطر نگردد).(۹)

چهار – وقتی نعمتی به ما می رسد یا یاد نعمتی می افتیم سجده شکر کنیم و اگر موقعیتمان مناسب نیست،
صورت را بر دست گذاشته، “الحمد لله” بگوییم.(۱۰)

شکرهای بدعت گونه

روش های شکرگزاری ,  شکر یک عمل دینی مهم است که در درون دین کامل می شود اما هم اکنون,
برخی از مکتبهای فکری این جزء را از دین گُزیده کرده اند و تحت عنوان
“قانون شکرگزاری” معرفی می کنند.مثلاً جملاتی را به مخاطبین ,
خود آموزش می دهند که هر روز بگویند و شامل مضامین شکرگزاری است.

نکته مهم آن است که اولاً این قانون را از دین گرفته اند و به عنوان جزئی از مکتب خود,
معرفی می کنند اما در حقیقت با این کار شکر را از کارکرد اصلی خود که یک عبادت الهی است,
خارج می کنند و به آن به عنوان ابزاری برای جلب منفعتهای بیشتر نظر می کنند.

شاهد آنکه در بسیاری ازاین مکاتب، به احکام الهی و انجام دادن فرایض دینی اهمیت داده نمی شود.
توجه به حلالها و حرامهای الهی اصل مهمی تلقی نمی شود، اما بر تکرار اذکاری با کلمات تشکر و شکر تأکید می شود.

روش های شکرگزاری

روش های شکرگزاری ,  شکر یک کار مهم و حسابی است که ثمرات مهمی در زندگی دارد.
اگر این ثمرات را در زندگی مشاهده نمی کنیم،
بدون شک باید در نحوه شکرگزاری خود شک کنیم.
یعنی ممکن است خیال کنیم که شاکر خدا هستیم اما از دید خدا جزو شاکران محسوب نگردیم.

بنابراین نباید فریفته این ظاهرهای زیبا از این گروه ها شویم،
هر چند در ظاهر تأثیراتی هم ببینیم زیرا تأثیرات ممکن است,
بر مبنای باطل باشد و اگر کسی به حلالها و حرامهای الهی بی اهمیتی کند,
اما اتفاقات خوشایندی در زندگی اش بیفتد، نه تنها باید خوشحال نباشد,
و آن را نشانه خوبی نداند، بلکه باید بر بدعاقبتی و مکر الهی ترسان باشد.(۱۱)

نعمت اصلی، شکر اصلی

روش های شکرگزاری ,  نعمت دین و شناخت راه خدا و هدایت به راه جانشینان معصوم رسول خدا صلی الله,
علیه و آله بزرگترین نعمت خداست، به حدی که اصل نعمت و نعمت اصلی همان است.
شکر دیندار بودن، بیان کردن, آن است.(۱۲)

پی نوشت:
۱- قَالَ أَمِیرُ الْمُوْمِنِینَ علیه السلام مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ نِعْمَهً فَشَکَرَهَا بِقَلْبِهِ
إِلَّا اسْتَوْجَبَ الْمَزِیدَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یُظْهِرَ شُکْرَهَا عَلَی لِسَانِهِ (بحارالانوار، جلد ۶۸، باب شکر)

۲- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ الْکُفْرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَی خَمْسَهِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا کُفْرُ النِّعَمِ
وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ
یَحْکِی قَوْلَ سُلَیْمَانَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنِی أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ الْآیَهَ وَ قَالَ اللَّهُ
لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَ
قَالَ فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی وَ لا تَکْفُرُونِ‏(بحارالانوار، جلد ۶۸، باب شکر)

۳- و سپس این آیه را تلاوت  کردند که گفته سلیمان علیه السلام است:
” هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لِیَبْلُوَنی‏ أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ”

۴- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الطَّاعِمُ الشَّاکِرُ,
لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ الصَّائِمِ الْمُحْتَسِبِ
وَ الْمُعَافَی الشَّاکِرُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَأَجْرِ الْمُبْتَلَی الصَّابِرِ وَ الْمُعْطَی الشَّاکِرُ لَهُ مِنَ,
الْأَجْرِ کَأَجْرِ الْمَحْرُومِ الْقَانِعِ (کافی، جلد  دوم، باب شکر)

بهترین روش های شکرگزاری

۵- عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام,
قَالَ قَالَ لِی مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی,
عَبْدٍ بِنِعْمَهٍ صَغُرَتْ أَوْ کَبُرَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا أَدَّی شُکْرَهَا (کافی، جلد
دوم، باب شکر)

۶- عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَهٍ فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ فَقَدْ,
أَدَّی شُکْرَهَا (کافی، جلد دوم، باب شکر)

۷-
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی,
عَبْدٍ مِنْ نِعْمَهٍ فَعَرَفَهَا بِقَلْبِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ ظَاهِراً,
بِلِسَانِهِ فَتَمَّ کَلَامُهُ حَتَّی یُوْمَرَ لَهُ بِالْمَزِیدِ(کافی، جلد دوم، باب شکر)

روش های شکرگزاری از خداوند

۸- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ مَکْتُوبٌ,
فِی التَّوْرَاهِ اشْکُرْ مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ أَنْعِمْ عَلَی مَنْ,
شَکَرَکَ فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَاءِ إِذَا شُکِرَتْ وَ لَا بَقَاءَ,
لَهَا إِذَا کُفِرَتْ الشُّکْرُ زِیَادَهٌ فِی النِّعَمِ وَ أَمَانٌ مِنَ,
الْغِیَرِ(کافی، جلد دوم، باب شکر)

۹- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه,
و آله إِذَا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الْبَلَاءِ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ لَا تُسْمِعُوهُمْ,
فَإِنَّ ذَلِکَ یَحْزُنُهُمْ(کافی، جلد دوم، باب شکر)

احادیثی درباره روش های شکرگزاری
روش های شکرگزاریروش های شکرگزاری

۱۰- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا ذَکَرَ أَحَدُکُمْ نِعْمَهَ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ شُکْراً
لِلَّهِ فَإِنْ کَانَ رَاکِباً فَلْیَنْزِلْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ وَ إِنْ لَمْ
یَکُنْ یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ لِلشُّهْرَهِ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی
قَرَبُوسِهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی کَفِّهِ ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ
عَلَی مَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ (کافی، جلد دوم، باب
شکر)

۱۱- یَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَیْتَ رَبَّکَ سُبْحَانَهُ یُتَابِعُ عَلَیْکَ نِعَمَهُ
وَ أَنْتَ تَعْصِیهِ فَاحْذَرْهُ (نهج البلاغه، حکمت
۲۵)

۱۲- سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ وَ أَمَّا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ
قَالَ الَّذِی أَنْعَمَ عَلَیْکَ بِمَا فَضَّلَکَ وَ أَعْطَاکَ وَ أَحْسَنَ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ فَحَدَّثَ
بِدِینِهِ وَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَ
مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَیْهِ (کافی، جلد دوم، باب شکر)

تبیان ـ افکار نیوز

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس