مشاهده : 2388مذهبیRSS

بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم

بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریماحکام و مسائل شرعی
صفات و ویژگی های بهشتیان ۱- اطلاعت از خدا و رسول.۲- بهشتیان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده و انعام نموده است، یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان.(نساء۶۹) ۳- جهاد با مال و جان در راه خدا.(توبه ۸۸) ۴- مهاجرت در راه خدا.(توبه ۱۰۰) ۵- شهادت در راه خدا.(توبه ۱۱۱) […]

صفات و ویژگی های بهشتیان

۱- اطلاعت از خدا و رسول.۲- بهشتیان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده و انعام نموده است،
یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان.
(نساء۶۹) ۳- جهاد با مال و جان در راه خدا.
(توبه ۸۸) ۴- مهاجرت در راه خدا.
(توبه ۱۰۰) ۵- شهادت در راه خدا.
(توبه ۱۱۱) ۶- توبه کنندگان از گناه.

۷- عبادت کنندگان.۸- حمد و سپاس و ستایش کنندگان الهی.
۹- رکوع کنندگان.۱۰- سجده کنندگان.
۱۱- نماز گزاران.
(رعد ۲۲) ۱۲- امر به معروف و نهی از منکر کنندگان.
۱۳- حافظان حدود الهی.
(توبه ۱۱۲) ۱۴- مسلمانان و مؤمنان.
(زخرف ۶۹) ۱۵- ایمان آورندگان و عمل صالح انجام دهندگان.
۱۶- کسانی که به راه راست هدایت شدند.
(یونس ۲۵) ۱۷- احسان و نیکی کنندگان.
(رعد ۲۲) ۱۸- کسانی که تاریکی و لذت، چهره هایشان را نمی پوشاند.
(یونس ۲۶) ۱۹- کسانی که در برابر خداوند خاضع و خاشع اند.
۲۰- کسانی که به عهد و پیمان و وعده خویش وفا می کنند.
(رعد ۲۰)۲۱- کسانی که از خداوند می ترسند.
۲۲- پیوندهایی را که خداوند دستور به برقراری آن داده ، برقرار می دارند.
۲۳- از بدی حساب روز قیامت می ترسند.
۲۴- به خاطر خداوند صبر و شکیبایی و بردباری کنند.
(رعد ۲۲) ۲۵- تحیت بهشتیان در بهشت، سلام است.
(ابراهیم ۲۳) ۲۶- با سلامت و امنیت وارد بهشت می شوند.
(حجر ۴۶) ۲۷- هیچگونه غل و غشی و هیچگونه کینه و حقد و حسد و دشمنی و خصومتی در سینه
هایشان نیست.
۲۸- بهشتیان با هم دوست و رفیق هستند.
۲۹- با هم برادر هستند.
(حجر ۴۷) ۳۰- هیچ خستگی و رنج و مشتقی در بهشت به بهشتیان نمی رسد.
۳۱- در بهشت جاودانه و مخلّد هستند و هرگز از آن خارج نمی شود.
(حجر۴۸؛ کهف۳) ۳۲- هر چه بخواهند در بهشت در اختیارشان است.
(نحل ۳۱) ۳۳- ملائکه به ایشان سلام می دهند.
(نحل ۳۲) ۳۴- بهشتیان در بهشت اجر نیکویی خواهند داشت.
(کهف ۲) ۳۵- هیچگونه سخنان لغو و بیهوده نمی گویند بلکه جز سلام در آنجا سخنی ندارند.
(مریم ۶۲) ۳۶- رزق و روزی شان در آنجا مهیا و آماده است.
(مریم ۶۲) ۳۷- بهشتیان افراد متّقی و باتقوا و پرهیزگارند.
(مریم ۶۳) ۳۸- بهشت عدنی که از زیر درختانش نهرها جاری است، پاداش کسانی است که پاک و پاکیزه و
مطهر باشند.
(طه ۷۶) ۳۹- بهشتیان، صدای آتش دلخراش و نفس زننده آن را نمی شنوند.
(انبیاء ۱۰۲) ۴۰- بهشتیان در روز قیامت از فزع اکبر و وحشت بزرگ، محزون و اندوهگین نمی شوند.
(انبیاء ۱۰۳) ۴۱- بهشتیان در بهشت ، خودشان را به زیورآلات و زینت آلات بهشتی مزین می کنند و لباسهای
حریر می پوشند.
(حج ۲۳) ۴۲- بهشتیان به سوی سخنان پاکیزه و راه شایسته، هدایت و راهنمایی می شوند.
(حج ۲۴) ۴۳- مورد مغفرت و آمرزش خداوند و روزی پر ارزش می باشند.
(حج ۵۰) ۴۴- بهشتیان به بهشتی وارد می شوند که از آن راضی هستند.
(حج ۵۹) ۴۵- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا به امانت خیانت نمی کنند.
(مؤمنون ۸) ۴۶- بهشتیان در دنیا مورد مسخره افراد جهنمی قرار می گرفتند.(مؤمنون ۱۱۰) ۴۷- بهشتیان کسانی هستند که در
دنیا با آرامش و بی تکبر راه می روند.
۴۸- هنگامی که با افراد جاهل و نادان برخورد می کنند در مقابل برخوردهای نامناسب آنان ، به آنها سلام
می دهند.
(فرقان ۶۳) ۴۹- مشغول تهجد و قیام شبانه و نماز شب می باشند.
۵۰- از خداوند مرتب می خواهند که آنان را از عذاب جهنم نجات دهد.
۵۱- هرگاه انفاق و احسان می کنند ، نه اسراف می کنند و نه سخت گیری بلکه در حد اعتدال
انفاق می کنند.
۵۲- هیچگاه معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند.
۵۳- آدم بی گناهی را نمی کشند.
۵۴- زنا نمی کنند.
۵۵- شهادت به باطل نمی دهند.
(فرقان ۷۳) ۵۶- هنگام برخورد با لغویات و بیهودگی، بزرگوارانه از آن می گذرند.
۵۷- وقتی آیات الهی برایشان تذکر داده شود با جان دل پذیرا می گردند.
۵۸- با همسران و حوران بهشتی در زیر سایه درختان، بر تختها و پشتی ها و مبلمان های بهشتی تکیه
می دهند.
۵۹- انواع میوه ها و هر چه بخواهند در اختیار ایشان قرار داده می شود.
(یس ۵۷) ۶۰- خداوند به ایشان سلام می دهد.
(یس ۵۸) ۶۱- بهشتیان در بهشتهای پر نعمت هستند.
(صافات ۴۳) ۶۲- ساقیان و خادمان بهشتی در خدمت ایشان هستند.
۶۳- شراب های طهور و لذت بخش بهشتی در اختیارشان است.
۶۴- در غرفه ها و قصرها و ویلاهای چند طبقه هستند.
(زمر ۲۰) ۶۵- راستگو هستند.
۶۶- کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و بر این گفته استقامت ورزیدند.
(احقاف ۱۳) ۶۷- خداوند در بهشت، برای ایشان پذیرایی مهیا کرده.
(فصلت ۳۲) ۶۸- بهشتیان در جایگاه امنی هستند.
(دخان ۵۱) ۶۹- بهشتیان مرگی در بهشت نخواهند داشت.
(دخان ۵۶) ۷۰- خداوند ایشان را از عذاب جهنم حفظ و نگهداری می کند.
۷۱- هر کدام از بهشتیان، با توجه به عملشان درجه مخصوص به خود را دارند.
(احقاف ۱۹) ۷۲- بهشتیان کسانی هستند که با قلبی پر انابه در حضور خداوند حاضر می شوند.
(ق ۳۳) ۷۳- پرهیزگاران در بهشت در باغها و کنار چشمه سارها هستند.
۷۴- فرزندان و ذریه بهشتیان نیز به ایشان ملحق می شوند.
(طور ۲۱) ۷۵- غلمان و نوجوانان بهشتی در خدمتگزاری بهشتیانند.
(طور ۲۴) ۷۶- پرهیزگاران در بهشت، در مقعد صدق در نزد پروردگار مقتدر هستند.
(قمر۵۵) ۷۷- حورالعین های مقصور در خیام در خدمت بهشتیان است.
(الرحمان ۷۲) ۷۸- بهشتیان به خداوند و قیامت ایمان دارند و با دوستان خدا و رسول دوست هستند و با
دشمنان ایشان دشمن.
(مجادله ۲۲) ۷۹- از جمله زنان بهشتی ، آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسی (ع)
است.
(تحریم ۱۱، ۱۲) ۸۰- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا پیوسته نمازهایشان را می خوانند.
۸۱- پیوسته به فقرا و مستمندان کمک می کنند.
(معارج ۲۴، ۲۵) ۸۲- روز قیامت را تصدیق می کنند.
۸۳- از عذاب خداوند همیشه در هراسند.
۸۴- حافظ دامن خویش هستند و کارهای بی عفتی نمی کنند.
۸۵- بر نمازهای خویش محافظت می کنند.
(معارج ۳۴) ۸۶- وفای به نذر می کنند.
۸۷- از نعمتها و غذاها و نوشیدنیهای بهشت استفاده می کنند.
۸۸- برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است.
(نبأ ۳۱) ۸۹- بهشتیان در بهشت هیچگونه دروغی نمی گویند.
۹۰- بهشتیان بسیار خوشحال و مسرور و شاد هستند.
(مطففین ۲۴)۹۱- از رحیق مختوم و نوشابه های سر به مهر شده می نوشند.
۹۲- از چشمه تسنیم که چشمه مقرّبان است می نوشند.
۹۳- بهشتیان در بهشت از کارهایی که در دنیا کرده اند بسیار راضی هستند.
۹۴- بهشتیان در بهشت هیچگونه سخن لغو و بیهوده ای نمی گویند.
۹۵- هم بهشتیان از خداوند راضی هستند و هم خداوند از ایشان.
(فجر۲۸، بیّنه ۸) ۹۶- بهشتیان بهترین مخلوقاتند.
(بیّنه ۷) ۹۷- ملائکه در خدمت بهشتیان است.
۹۸- صورت بهشتیان بسیار زیبا و نورانی است.
۹۹- سلطنت و قدرت و حکومت فوق العاده ای در اختیار بهشتیان است.
۱۰۰- علاوه بر نعمتهای جسمانی، نعمتهای معنوی و لذت های روحانی زیادی در اختیار بهشتیان است که از همه آنها
مهمتر ، دیدار پیامبران و رسولان و ائمه (علیهم السلام) و میهمان آنان شدن و مهمتر از آن ، میهمانی
خداوند و رضایت و رضوان و خشنودی باری تعالی و تجلی حضرت حق بر ایشان است که با هیچ نعمت
جسمانی قابل مقایسه نیست.

آسمان من و تو

2016-09-05 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگریآشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
با اخلاق امام صادق آشنا شویدبا اخلاق امام صادق آشنا شوید
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
دلایل سفارش به خواندن سوره ناسدلایل سفارش به خواندن سوره ناس
پاداش و فضیلت نماز اول وقتپاداش و فضیلت نماز اول وقت
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجهطریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
با عوامل حضور قلب در نماز آشنا شویدبا عوامل حضور قلب در نماز آشنا شوید
کسی که به دنبال روزی حلال باشد چه پاداشی در انتظار اوست؟کسی که به دنبال روزی حلال باشد چه پاداشی در انتظار اوست؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمیمعرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
چه کنیم تا برای نماز صبح بیدار شویم؟چه کنیم تا برای نماز صبح بیدار شویم؟
دلیل مخفی ماندن قبر حضرت فاطمه چیست؟دلیل مخفی ماندن قبر حضرت فاطمه چیست؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟
آیا به عبادت فرشتگان هم پاداشی تعلق می گیرد؟آیا به عبادت فرشتگان هم پاداشی تعلق می گیرد؟
سخنان زیبای پیامبر درباره وفای به عهدسخنان زیبای پیامبر درباره وفای به عهد
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخشبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
فضیلت و خواص سوره مطففینفضیلت و خواص سوره مطففین
احکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلیداحکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلید
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهیتوبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟
ازدواج موفق از دیدگاه اسلام ، چه ازدواجی است؟ازدواج موفق از دیدگاه اسلام ، چه ازدواجی است؟
ازدواج یکی از مهم ترین و پرچالش ترین موضوع بسیاری از خانواده ها و زوج های جوان است. کسانی که تصمیم دارند با فرد مورد علاقه =و یا مورد تایید خانواده خود ازدواج کنند و مایلند بدانند که ویژگی های یک ازدواج موفق چیست با ما همراه باشند.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
نحوه وفات ام البنین مادر حضرت عباس
آشنایی و بررسی خواص سوره تکاثر
آشنایی با احکام ناخن گرفتن
آشنایی با طریقه خواندن نماز جمعه
آشنایی با خواص سوره فلق
بررسی کفاره نماز قضا
با چگونگی شهادت حضرت فاطمه آشنا شوید
دلیل مخفی ماندن قبر حضرت فاطمه چیست؟
فضایل و مقام علمی حضرت زهرا
مقام فاطمه در منابع اهل سنت
این دعاها برای جلب محبت هستند
دعای حضرت علی علیه السلام در ابتدای صبح برای گرفتن حاجت
سرنوشت جعده ، همسر و قاتل امام حسن (ع) چگونه شد؟
در هنگام گرفتاری این دعا را بخوانید!
نماز حاجت از امام حسن عسکری(ع)
خواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شود
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
دعای مجرب جهت فروش کالایی که به فروش نمی رود
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
چرا دعا در هنگام باران مستجاب می شود؟
چهار سوره براى رفع سردرد و دردهاى دیگر
سه آیه براى پنهان شدن از چشم افراد بى ‏ایمان
هفت آیه جهت گشایش رزق و روزی
۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
ذکرهایی برای بچه دار شدن!
دعاهایی برای رفع درد دست
مهمترین سوالات شرعی درباره نماز
دعا برای رفع درد های معده و قلب
دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب)
با خواص دعای مشلول آشنا شوید
علت پنهان ماندن اسرار پس از مرگ از زبان حضرت علی
سخنان زیبای پیامبر درباره وفای به عهد
آیا به عبادت فرشتگان هم پاداشی تعلق می گیرد؟
کسی که به دنبال روزی حلال باشد چه پاداشی در انتظار اوست؟
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه