مشاهده : 1747مذهبیRSS

بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم

بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریماحکام و مسائل شرعی
صفات و ویژگی های بهشتیان ۱- اطلاعت از خدا و رسول.۲- بهشتیان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده و انعام نموده است، یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان.(نساء۶۹) ۳- جهاد با مال و جان در راه خدا.(توبه ۸۸) ۴- مهاجرت در راه خدا.(توبه ۱۰۰) ۵- شهادت در راه خدا.(توبه ۱۱۱) […]

صفات و ویژگی های بهشتیان

۱- اطلاعت از خدا و رسول.۲- بهشتیان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده و انعام نموده است،
یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان.
(نساء۶۹) ۳- جهاد با مال و جان در راه خدا.
(توبه ۸۸) ۴- مهاجرت در راه خدا.
(توبه ۱۰۰) ۵- شهادت در راه خدا.
(توبه ۱۱۱) ۶- توبه کنندگان از گناه.

۷- عبادت کنندگان.۸- حمد و سپاس و ستایش کنندگان الهی.
۹- رکوع کنندگان.۱۰- سجده کنندگان.
۱۱- نماز گزاران.
(رعد ۲۲) ۱۲- امر به معروف و نهی از منکر کنندگان.
۱۳- حافظان حدود الهی.
(توبه ۱۱۲) ۱۴- مسلمانان و مؤمنان.
(زخرف ۶۹) ۱۵- ایمان آورندگان و عمل صالح انجام دهندگان.
۱۶- کسانی که به راه راست هدایت شدند.
(یونس ۲۵) ۱۷- احسان و نیکی کنندگان.
(رعد ۲۲) ۱۸- کسانی که تاریکی و لذت، چهره هایشان را نمی پوشاند.
(یونس ۲۶) ۱۹- کسانی که در برابر خداوند خاضع و خاشع اند.
۲۰- کسانی که به عهد و پیمان و وعده خویش وفا می کنند.
(رعد ۲۰)۲۱- کسانی که از خداوند می ترسند.
۲۲- پیوندهایی را که خداوند دستور به برقراری آن داده ، برقرار می دارند.
۲۳- از بدی حساب روز قیامت می ترسند.
۲۴- به خاطر خداوند صبر و شکیبایی و بردباری کنند.
(رعد ۲۲) ۲۵- تحیت بهشتیان در بهشت، سلام است.
(ابراهیم ۲۳) ۲۶- با سلامت و امنیت وارد بهشت می شوند.
(حجر ۴۶) ۲۷- هیچگونه غل و غشی و هیچگونه کینه و حقد و حسد و دشمنی و خصومتی در سینه
هایشان نیست.
۲۸- بهشتیان با هم دوست و رفیق هستند.
۲۹- با هم برادر هستند.
(حجر ۴۷) ۳۰- هیچ خستگی و رنج و مشتقی در بهشت به بهشتیان نمی رسد.
۳۱- در بهشت جاودانه و مخلّد هستند و هرگز از آن خارج نمی شود.
(حجر۴۸؛ کهف۳) ۳۲- هر چه بخواهند در بهشت در اختیارشان است.
(نحل ۳۱) ۳۳- ملائکه به ایشان سلام می دهند.
(نحل ۳۲) ۳۴- بهشتیان در بهشت اجر نیکویی خواهند داشت.
(کهف ۲) ۳۵- هیچگونه سخنان لغو و بیهوده نمی گویند بلکه جز سلام در آنجا سخنی ندارند.
(مریم ۶۲) ۳۶- رزق و روزی شان در آنجا مهیا و آماده است.
(مریم ۶۲) ۳۷- بهشتیان افراد متّقی و باتقوا و پرهیزگارند.
(مریم ۶۳) ۳۸- بهشت عدنی که از زیر درختانش نهرها جاری است، پاداش کسانی است که پاک و پاکیزه و
مطهر باشند.
(طه ۷۶) ۳۹- بهشتیان، صدای آتش دلخراش و نفس زننده آن را نمی شنوند.
(انبیاء ۱۰۲) ۴۰- بهشتیان در روز قیامت از فزع اکبر و وحشت بزرگ، محزون و اندوهگین نمی شوند.
(انبیاء ۱۰۳) ۴۱- بهشتیان در بهشت ، خودشان را به زیورآلات و زینت آلات بهشتی مزین می کنند و لباسهای
حریر می پوشند.
(حج ۲۳) ۴۲- بهشتیان به سوی سخنان پاکیزه و راه شایسته، هدایت و راهنمایی می شوند.
(حج ۲۴) ۴۳- مورد مغفرت و آمرزش خداوند و روزی پر ارزش می باشند.
(حج ۵۰) ۴۴- بهشتیان به بهشتی وارد می شوند که از آن راضی هستند.
(حج ۵۹) ۴۵- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا به امانت خیانت نمی کنند.
(مؤمنون ۸) ۴۶- بهشتیان در دنیا مورد مسخره افراد جهنمی قرار می گرفتند.(مؤمنون ۱۱۰) ۴۷- بهشتیان کسانی هستند که در
دنیا با آرامش و بی تکبر راه می روند.
۴۸- هنگامی که با افراد جاهل و نادان برخورد می کنند در مقابل برخوردهای نامناسب آنان ، به آنها سلام
می دهند.
(فرقان ۶۳) ۴۹- مشغول تهجد و قیام شبانه و نماز شب می باشند.
۵۰- از خداوند مرتب می خواهند که آنان را از عذاب جهنم نجات دهد.
۵۱- هرگاه انفاق و احسان می کنند ، نه اسراف می کنند و نه سخت گیری بلکه در حد اعتدال
انفاق می کنند.
۵۲- هیچگاه معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند.
۵۳- آدم بی گناهی را نمی کشند.
۵۴- زنا نمی کنند.
۵۵- شهادت به باطل نمی دهند.
(فرقان ۷۳) ۵۶- هنگام برخورد با لغویات و بیهودگی، بزرگوارانه از آن می گذرند.
۵۷- وقتی آیات الهی برایشان تذکر داده شود با جان دل پذیرا می گردند.
۵۸- با همسران و حوران بهشتی در زیر سایه درختان، بر تختها و پشتی ها و مبلمان های بهشتی تکیه
می دهند.
۵۹- انواع میوه ها و هر چه بخواهند در اختیار ایشان قرار داده می شود.
(یس ۵۷) ۶۰- خداوند به ایشان سلام می دهد.
(یس ۵۸) ۶۱- بهشتیان در بهشتهای پر نعمت هستند.
(صافات ۴۳) ۶۲- ساقیان و خادمان بهشتی در خدمت ایشان هستند.
۶۳- شراب های طهور و لذت بخش بهشتی در اختیارشان است.
۶۴- در غرفه ها و قصرها و ویلاهای چند طبقه هستند.
(زمر ۲۰) ۶۵- راستگو هستند.
۶۶- کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و بر این گفته استقامت ورزیدند.
(احقاف ۱۳) ۶۷- خداوند در بهشت، برای ایشان پذیرایی مهیا کرده.
(فصلت ۳۲) ۶۸- بهشتیان در جایگاه امنی هستند.
(دخان ۵۱) ۶۹- بهشتیان مرگی در بهشت نخواهند داشت.
(دخان ۵۶) ۷۰- خداوند ایشان را از عذاب جهنم حفظ و نگهداری می کند.
۷۱- هر کدام از بهشتیان، با توجه به عملشان درجه مخصوص به خود را دارند.
(احقاف ۱۹) ۷۲- بهشتیان کسانی هستند که با قلبی پر انابه در حضور خداوند حاضر می شوند.
(ق ۳۳) ۷۳- پرهیزگاران در بهشت در باغها و کنار چشمه سارها هستند.
۷۴- فرزندان و ذریه بهشتیان نیز به ایشان ملحق می شوند.
(طور ۲۱) ۷۵- غلمان و نوجوانان بهشتی در خدمتگزاری بهشتیانند.
(طور ۲۴) ۷۶- پرهیزگاران در بهشت، در مقعد صدق در نزد پروردگار مقتدر هستند.
(قمر۵۵) ۷۷- حورالعین های مقصور در خیام در خدمت بهشتیان است.
(الرحمان ۷۲) ۷۸- بهشتیان به خداوند و قیامت ایمان دارند و با دوستان خدا و رسول دوست هستند و با
دشمنان ایشان دشمن.
(مجادله ۲۲) ۷۹- از جمله زنان بهشتی ، آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسی (ع)
است.
(تحریم ۱۱، ۱۲) ۸۰- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا پیوسته نمازهایشان را می خوانند.
۸۱- پیوسته به فقرا و مستمندان کمک می کنند.
(معارج ۲۴، ۲۵) ۸۲- روز قیامت را تصدیق می کنند.
۸۳- از عذاب خداوند همیشه در هراسند.
۸۴- حافظ دامن خویش هستند و کارهای بی عفتی نمی کنند.
۸۵- بر نمازهای خویش محافظت می کنند.
(معارج ۳۴) ۸۶- وفای به نذر می کنند.
۸۷- از نعمتها و غذاها و نوشیدنیهای بهشت استفاده می کنند.
۸۸- برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است.
(نبأ ۳۱) ۸۹- بهشتیان در بهشت هیچگونه دروغی نمی گویند.
۹۰- بهشتیان بسیار خوشحال و مسرور و شاد هستند.
(مطففین ۲۴)۹۱- از رحیق مختوم و نوشابه های سر به مهر شده می نوشند.
۹۲- از چشمه تسنیم که چشمه مقرّبان است می نوشند.
۹۳- بهشتیان در بهشت از کارهایی که در دنیا کرده اند بسیار راضی هستند.
۹۴- بهشتیان در بهشت هیچگونه سخن لغو و بیهوده ای نمی گویند.
۹۵- هم بهشتیان از خداوند راضی هستند و هم خداوند از ایشان.
(فجر۲۸، بیّنه ۸) ۹۶- بهشتیان بهترین مخلوقاتند.
(بیّنه ۷) ۹۷- ملائکه در خدمت بهشتیان است.
۹۸- صورت بهشتیان بسیار زیبا و نورانی است.
۹۹- سلطنت و قدرت و حکومت فوق العاده ای در اختیار بهشتیان است.
۱۰۰- علاوه بر نعمتهای جسمانی، نعمتهای معنوی و لذت های روحانی زیادی در اختیار بهشتیان است که از همه آنها
مهمتر ، دیدار پیامبران و رسولان و ائمه (علیهم السلام) و میهمان آنان شدن و مهمتر از آن ، میهمانی
خداوند و رضایت و رضوان و خشنودی باری تعالی و تجلی حضرت حق بر ایشان است که با هیچ نعمت
جسمانی قابل مقایسه نیست.

آسمان من و تو

2016-09-05 / گردآوری:
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !
تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!
تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!
اینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپزاینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپز
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۶ | از تم بنفش تولد بهاره تا النگوی بهنوش !تیپ و استایل چهره های ایرانی ۶ | از تم بنفش تولد بهاره تا النگوی بهنوش !
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۹) از گل بهنام بانی به پرسپولیس تا کامبک تیم آرمین تشکری!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۹) از گل بهنام بانی به پرسپولیس تا کامبک تیم آرمین تشکری!
پانته آ پناهی ها ؛ از نقش شربت در سریال شهرزاد تا بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۸)پانته آ پناهی ها ؛ از نقش شربت در سریال شهرزاد تا بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۸)

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شویدبا اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
ماه ربیع الاول که به بهار ماه های قمری معروف است به پایان رسید و وارد ماه ربیع الثانی شدیم . این ماه وقایع تاریخی بسیاری دارد که در ادامه با آنها آشنا خواهیم د.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
درباره موسیقی غنا بیشتر بدانید
با اخلاق امام صادق آشنا شوید
مجرب ترین دعا برای خانه دار شدن
شیخ الائمه لقب کدام امام معصوم است؟
ماجرای نماز حضرت رسول در مفاتیح الجنان
چرا پیامبر به داشتن مکارم اخلاق توصیه می کرد؟
بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟
دلیل نامگذاری هفته وحدت چیست؟
آشنایی با سفارش امام حسن عسکری
پرکاربردترین القاب امام زمان
معرفی گناهان کبیره در اسلام
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
فضیلت خواندن فاتحه برای مردگان
آیاتی که از چشم زخم جلوگیری می کنند
دلایل تاکید دین به آگاهی از احکام وصیت نامه
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
احادیثی از پیامبر اسلام (ص)
درباره فضائل اخلاقی امام حسن چه می دانید؟
اعمال آخرین چهارشنبه ماه صفر را اینجا بخوانید
احادیث و سخنان ائمه درباره تربیت کودکان
پاداش و فضیلت نماز اول وقت
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
نقش راهپیمایی اربعین در معرفی امام حسین علیه السلام به مردم جهان
اعمال روز اربعین + متن کامل زیارت
فضیلت زیارت امام حسین در اربعین
ثواب زیارت اربعین امام حسین علیه السلام
حکم شرعی تهمت زدن به افراد
فلسفه و تاریخچه پیاده روی اربعین حسینی
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
درباره موسیقی غنا بیشتر بدانید
درباره موسیقی غنا بیشتر بدانید
با اخلاق امام صادق آشنا شوید
با اخلاق امام صادق آشنا شوید
فیلم پرشین ویامیران پرواز