دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

تست سنجش برای مومن بودن

اشتراک:
تست سنجش برای مومن بودن احکام و مسائل شرعی
 مومن بودن مومن واقعی و الگوپذیری! همانطور که گفتیم از جمله خصلت ها و ویژگی های مومن الگوپذیری اوست که بتواند با الگوگیری مناسب مسیر حیات را طی کند و در مراحل مختلف نصب العینی داشته باشد.در همین راستا الگوهای مناسب همان هایی هستند که دین به انسان معرفی می کند.زیرا دین برای سعادت بشر […]

 مومن بودن

مومن واقعی و الگوپذیری!

همانطور که گفتیم از جمله خصلت ها و ویژگی های مومن الگوپذیری اوست که بتواند با الگوگیری مناسب مسیر حیات
را طی کند و در مراحل مختلف نصب العینی داشته باشد.در همین راستا الگوهای مناسب همان هایی هستند که دین
به انسان معرفی می کند.زیرا دین برای سعادت بشر فرستاده شده است.بنابراین طی این مسیر را نیز با کمک الگوها
بهتر می تواند نشان دهد.

 الگوهای الهی!

این الگو پذیری مناسب و این اسوه های کامل از خود خداوند متعال شروع می شوند! امام رضا (علیه السلام)
فرمودند: « تا سه خصلت در مومن نباشد مومن نیست: سنّتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرش و سنّتی از امامش.امّا
روش و سنّت پروردگارش، رازداری است و روش و سنّت پیامبرش (صلی الله علیه واله وسلم) ملایمت با مردم است
و روش و سنّت امامش (علیه السلام) شکیبایی در تنگناها و تهی دستی است.»براساس این روایت نورانی از امام رضا
(علیه السلام) الگوپذیری از خدا و پیامبر و امام هر سه بایستی انجام پذیرد تا خصلت مومن بودن در
انسان نمود نماید!

از جمله خصلت ها و ویژگی های مومن الگوپذیری اوست که بتواند با الگوگیری مناسب مسیر حیات
را طی کند و در مراحل مختلف نصب العینی داشته باشد.در همین راستا الگوهای مناسب همان هایی هستند که دین
به انسان معرفی می کند

رازدار همچون خدا!

بنابراین مومن واقعی کسی است که همانند خداوند تبارک و تعالی صفت ستّاریّت عیوب خلق
را داشته باشد و در برابر اسرار مردم رازداری نماید.خداوند متعال اسرار بندگان خویش را به خوبی حفظ می نماید
و بر اساس فرازهای دعای شریف کمیل و آموزه های دینی و معرفتی شیعه، حتی از افشای آنان نزد کرام
الکاتبین که فرشتگان ثبت اعمال بندگان هستند، خودداری می نماید! چه خوب بود اگر صفت رازداری و ستّاریّت را همچون
خدای خویش می آموختیم و چه الگویی در این زمینه بهتر و جامع تر و کامل تر از این الگوی
گرامی!

پیامبر گونه و مدارا با خلق!

صفت مدارا با خلق و حسن خلق در معاشرت با مردم از جمله صفات پیامبر گرامی اسلام (صلی الله
علیه واله وسلم) است که به فرموده ی قرآن کریم، اگر پیامبر چنین صفتی را دارا نبودند مردم از اطراف
او پراکنده می شدند.بر همین اساس است که مدارا و حسن خلق در معاشرت با مردم از جمله صفات و
ویژگی های مومن حقیقی است و بی دلیل نیست که مدارا با مردم به عنوان نیمی از دین شناخته
شده است.این صفت گستره ی بسیار وسیعی دارد و رمز موفقیت های خانوادگی، روابط دوستانه، تربیت فرزند، موفقیت های اجتماعی
و در یک کلام پله ی ترقی و سکوی پرواز به سوی کمال است.این نوشتار مجال آن را ندارد که
به روایات متعددی که در مذمت بد اخلاقی و نیز مدح حسن خلق از بزرگان دین رسیده است، بپردازد اما
همین بس که رمز ایمان واقعی همانا حسن خلق نامیده شده است.

شکیبا همچون امام!

در سومین فراز از روایت شریف امام رضا (علیه السلام)،شکیبایی و صبر در سختی و مصائب ، روش امام نامیده
شده است که لازم است مومن واقعی خود را بدان مزیّن گرداند و از این شیوه و روش الگوپذیری داشته
باشد.امامان معصوم (علیهم السلام) در این ویژگی مشترک بودند که در بلایا و مصائب شکیبایی نموده و صبر می کردند.پس
لازم است مومن و شیعه ی حقیقی در برابر سختی ها و ناملایمات صبر و شکیبایی پیشه نماید و در
این روش تأسی به سنّت امامان (علیهم السلام) داشته باشد.

«تا سه خصلت در مومن نباشد مومن نیست: سنّتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرش و سنّتی از امامش.امّا روش و
سنّت پروردگارش، رازداری است و روش و سنّت پیامبرش (صلی الله علیه واله وسلم) ملایمت با مردم است و روش
و سنّت امامش (علیهم السلام) شکیبایی در تنگناها و تهی دستی است»

همه چیز مهیّاست!

به راستی اگر انسان مومن بتواند با تأسی
و الگوگیری از خداوند متعال، پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و امام معصوم (علیهم السلام) خود را متخلّق
به رازداری و مدارا با خلق و نیز شکیبایی در سختی ها نماید، دیگر چه چیزی برای سعادتمندی نیاز دارد؟!!

همه چیز مهیّاست تا مومن حقیقی مسیر کمال و سعادت را بپیماید و به قله های ایمان دست یابد.چرا که
صفاتی از خدا و رسول و امام در وجودش تجلّی یافته است و دیگر همه چیز را دارد تا به
ابدیّت بی انتهای نورانیت برسد.کسی که رابطه اش را با خلق نیکو نماید و در برابر خدای خویش رضا به
قضای الهی دهد ایمان را بدست آورده است.

تبیان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس