یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

تفاوت ازدواج موقت با زنا

اشتراک:
فرق ازدواج موقت با زنا احکام و مسائل شرعی
ازدواج موقت تمام احکام ازدواج را دارد به جز نفقه و بعضی از جزئیات دیگر، اما فرزند از آنها ارث می برددر ازدواج موقت نفقه زن بر مرد واجب نیست و پس از سپری شدن زمان عقد دیگر نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست.

ازدواج موقت یکی دیگر از انواع نکاح موقت بوده که دارای ضوابط و قوانین خود میباشد که یک صیغه بین زن ومرد خوانده میشود ، از اولین شرایط ازدواج موقت مانند ازدواج دائم اینست که دو طرف راضی باشند و در مورد زنا، زنا در دین اسلام گناه بزرگیست و خداوند متعال در قرآن، انسان ها از ارتکاب به این گناه کبیره منع فرموده است
فرق ازدواج موقت با زنا را در پرشین وی ببینید.

فرق ازدواج موقت با زنا

فرق ازدواج موقت با زنا امام علی (ع) : اگر عمر ازدواج موقت را حرام نکرده بود ، جز بدبخت ترین انسانها کسی دست به زنا نمی زد پیامبر اعظم (ص) می فرمایند :
ای جوان ازدواج کن و زنا مکن ، زیرا زنا ایمان را از قلب تو بیرون می برد.آیا فرقازدواج موقت با زنا ، فقط خواندن صیغه عقد است ؟ خیر ، بعضی از فرق های ازدواج موقت
با زنا :

فرق ازدواج موقت با زناازدواج موقت

۱ – در ازدواج موقت رضایت زن شرط اصلی است اما می توان زنی را مجبور به زنا کرد.

۲- در ازدواج موقت امکان آمیزش جنسی دسته جمعی نیست ، اما در زنا هر تعداد پسر میتوانند با یک دختر آمیزش کنند و بر عکس.

۳ – در ازدواج موقت اگر فرزندی متولد شود حلال زاده است در صورتی که در زنا اگر فرزندی به دنیا بیاید حرام زاده است.

۴ – در ازدواج موقت پس از پایان زمان مقرر زن و مرد به هم نا محرم می شوند امادر زنا زن و مرد می توانند تا ابد به هم محرم باشند.

۵- در ازدواج موقت مهریه باید پرداختهشود اما در زنا مرد می تواند بدون پرداخت مهریه به کار خود مشغول شود.

۶ – در ازدواج موقت در صورتی که نزدیکی صورت بگیرد ، پس از تمام شدن مدت ، زن بایدچهل و پنج روز و یا به اندازه دو حیض کامل ، عده نگه دارد ( از ازدواج با مردان
دیگر پرهیز نماید ) اما در زنا زن پس از اتمام نزدیکی می تواند با مرد دیگری نزدیکی کند.

فرق ازدواج موقت با زنانکات مهم در خصوص زنا

فرق صیغه و زنا

۷ – در ازدواج موقت ، صیغه ی عقد بین زن و مرد خوانده می شود ، که نشاندهنده تسلیمبودن آنها در برابر خداوند است ، اما در زنا عشوه گری و چشم چرانی مقدمه کار است.

۸ – در ازدواج موقت دختران باکره زیر ۹ سال ( نابالغ ) و دختران باکره دیوانه ، نیاز بهاجازه پدر یا جد پدری است ، اما در زنا دختران دیوانه و نابالغ به راحتی راضی به همبستری مخفیانه می شوند.

۹ – ازدواج موقت در بعضی از موارد ، زمینه ازدواج دائم می شود ، اما یک مرد هیچ گاهحاضر نیست با زنی که زنا کرده است ، پیمان وفاداری ببندد و بر عکس.

۱۰ – کسی که ازدواج موقت می کند ، هم ثواب می کند و هم خود را از گناه نجات می دهد ، اما کسی که زنا می کند ، زشتی گناه از چشم او می افتد و نفس او
برای پذیرش گناهان دیگر نیز آماده می شود.

ایران

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس