دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

تفاوت میان برزخ و قیامت در چیست؟

اشتراک:
تفاوت برزخ و قیامت احکام و مسائل شرعی
در این دنیا هرکاری بکنیم بعد از مرگ پرونده ی دنیوی ما بسته میشود .در این بخش قصد داریم شما را با ویژگی‌های عالم برزخ آشنا کنیم .تفاوت برزخ با دوزخ را دراین بخش ببینید.

عالم برزخ جایی  می باشد که باعث میشود مومن در ان جا رشد کند .نه اینکه در انجا مومن کار های نیک و یا عبادت کند بلکه فقط میتواند رشد کند . خیلی از افراد قیامت و برزخ را یک جا میدانند و لی در واقع در اشتباه است . در این قسمت قرار است  تفاوت برزخ و قیامت را برای شما بیان کنیم .برخی تفاوت های برزخ و قیامت را در پرشین وی ببینید.

تفاوت برزخ و قیامت

مطابق آنچه از نصوص قرآن کریم و اخبار و روایات متواتر و غیر قابل انکاری که از رسول اکرم وائمه اطهار رسیده است استفاده می شود، هیچ کس بلافاصله پس از مرگ وارد عالم قیامت کبری نمی شود، زیراقیامت کبری مقارن است با یک سلسله انقلاب ها و دگرگونی های کلی در همه موجودات زمینی و آسمانی کهما سراغ داریم یعنی کوه ها، دریاها، ماه، خورشید، ستارگان و کهکشان ها.هنگام قیامت کبری هیچ چیزی در وضع موجودباقی نمی ماند.به علاوه در قیامت کبری اولین و آخرین جمع می شوند، و ما می بینیم که هنوز نظامجهان برقرار است و شاید میلیون ها و بلکه میلیاردها سال دیگر نیز برقرار باشد و میلیاردها میلیارد انسان دیگربعد از این بیایند.

از نظر قرآن کریم انسان پس از مرگ دو عالم را طی می کند: عالمی که مانند عالم دنیا پایانمی پذیرد و “عالم برزخ” نامیده می شود، دیگر عالم قیامت کبری که به هیچ وجه پایان نمی پذیرد.قرآن کریماز زندگی پس از مرگ تا قیامت کبری با کلمه “برزخ” تعبیر کرده است.در سوره مۆمنون آیات ۹۹ و ۱۰۰می فرماید: «حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون * لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا انها کلمه هوقائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون؛ تا آنگاه که یکی از آنها را مرگ فرا می رسد میگوید: پروردگارا! مرا باز گردان، باشد کار شایسته ای در زمینه هایی که نکرده ام انجام دهم.ابدا، این صرفا سخنیاست که او گوینده آن است و از جلوی آنها از حین مرگ تا روزی که مبعوث شوند برزخ و فاصله ای است».

تفاوت برزخ و قیامتتفاوت عالم برزخ

این آیه تنها آیه ای است که فاصله میان مرگ و قیامت را “برزخ” خوانده است.در این آیه از ادامه حیات بعد از مرگ، همین قدر سخن آمده است که انسان هایی پس از
مرگ اظهار پشیمانی می کنند و درخواست بازگرداندن به دنیا می نمایند و به آنها پاسخ منفی داده می شود.اینآیه کاملا صراحت دارد که انسان پس از مرگ دارای نوعی حیات است که تقاضای بازگشت(رجوع) می کند ولی تقاضایشپذیرفته نمی شود.آیاتی که دلالت می کند که انسان در فاصله مرگ و قیامت از نوعی حیات برخوردار است ودر آن حال شدیدا احساس می کند، گفت و شنود دارد، لذت و رنج و سرور و اندوه دارد وبالاخره از نوعی زندگانی سعادت آمیز (یا شقاوت آلود) برخوردار است، زیاد است.مجموعا در حدود ۱۵ آیه است که درقرآن کریم به نحوی از انحاء یک جریان حیاتی را یاد کرده است که می رساند در فاصله بین مرگو قیامت از یک حیات کامل برخوردار است.

لذا با توجه به آیات قرآن غیر از دنیای قیامت که در آن به حساب کلی افراد رسیدگی می شود،دنیای دیگری در بین این دنیا و دنیای قیامت وجود دارد که آن را اصطلاحا می گویند عالم برزخ.برزخ یعنی حائل و واسطه.عالم برزخ یعنی عالمی که در بین عالم دنیا و عالم آخرت قرار گرفته.و بههمین جهت در عالم برزخ هم با اینکه هنوز حساب کلی افراد رسیدگی نشده است و در قیامت باید رسیدگیبشود، افراد مختلفند، بعضی متنعمند و بعضی معذب.این است که فرموده اند: «القبر اما روضه من ریاض الجنه، او حفرهمن حفر النیران؛ عالم قبر برای انسان یا به منزله باغی است از باغ های بهشت و یا به منزلهگودالی است از گودال های جهنم.

تفاوت عالم برزخویژگی‌های عالم برزخ

آشنایی با ویژگی‌های عالم برزخ

اهل سعادت، از همان توفی و مردن، سعادتشان شروع می شود، و اهل عذاب، از همان مردن، عذاب برزخیشان آغازمی گردد.این آیه بر همین مطلب دلالت می کند.قرآن نمی گوید که قبل از قیامت، مردم، چه سعید و چهشقی همین طور منتظر نگهداشته می شوند برای محاکمه نهایی و تا آن وقت همه در یک حالت انتظار به
سر می برند و به همین جهت می فرماید اگر ببینی آن زمان را که فرشتگان می آیند اخذ میکنند، توفی می کنند، تحویل می گیرند به تمام و کمال کافران را و فقط بدنشان می ماند که بعدمی پوسد، و اینها را معذب می دارند (عذاب عالم برزخ) این بدن دیگر در کار نیست ولی با اینحال عذابش هست.«یضربون وجوههم و ادبارهم؛ در حالی که بر صورت ها و پشت هایشان می کوبند؟» (سوره محمد،۲۷).از پیشرو و پشت سر، اینها را می زنند و به آنها می گویند عذاب سوزان را بچشید.

قیامت کبری بر خلاف عالم برزخ که مربوط به فرد است و هر فردی بلافاصله وارد عالم برزخ می گردد، مربوط است به جمعیعنی به همه افراد و همه عالم، حادثه ای است که همه اشیاء و همه انسان ها را در برمی گیرد و واقعه ای است که برای کل جهان رخ می دهد، کل جهان وارد مرحله جدید و حیاتجدید و نظام جدید می گردد. قرآن کریم ظهور این حادثه بزرگ را مقارن با خاموش شدن ستارگان، بی فروغشدن خورشید، خشک شدن دریاها، هموار شدن ناهمواری ها، متلاشی شدن کوه ها و پیدایش لرزش ها و غرش هایعالمگیر و دگرگونی ها و انقلابات عظیم و بی مانند بیان کرده است.مطابق آنچه از قرآن کریم استفاده می شودتمامی عالم به سوی انهدام و خرابی می رود و همه چیز نابود می شود و بار دیگر جهان نوسازیمی شود و تولیدی دیگر می یابد و با قوانین و نظامات دیگر که با قوانین و نظامات فعلی جهان
تفاوت های اساسی دارد، ادامه می یابد و برای همیشه باقی می ماند.

نفی شفاعت در عالم برزخ

از بسیاری از روایات ائمه ی معصومین این نکته روشن می شود که شفاعت ایشان در عالم برزخ شامل حالافراد گنهکار و گرفتار نمی شود و شفاعت ایشان مختص به روز قیامت است.امام صادق در این باره می فرمایند: «شیعیان ما، با شفاعت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ وامامان معصوم ـ علیه السّلام ـ در قیامت همگی بهشتی اند اما سوگند به خدا از وضع و حالتان دربرزخ خوف دارم (الکافی، ج۳، ص ۲۴۲) – زیرا در برزخ شفاعت نیست – باید توجه داشت که برخی ازروایات و یا مکاشفات بزرگان درباره تصرفات ائمه در حالات برزخی برخی گرفتاران از باب شفاعت مصطلح نبوده بلکه ازباب تصرف به ولایه تکوینی است که در چارچوب شفاعت قرار ندارد.

 تفاوت نعمت ها و عذاب های برزخی و اخروی

همان گونه که می دانیم حقائق در عالم برزخ به نحوی بسیار ضعیف تر از عالم قیامت رخ می نمایانند.همچنین نعمت ها و عذاب های برزخی بسیار ضعیف تر از نعمت ها و عذاب های روز قیامتند از این روستکه خداوند متعال درباره ی عذاب برزخی قوم فرعون مشاهده ی آتش را بیان فرموده ولی عذاب روز قیامتشان رادخول و ورود در آتش ذکر کرده است؛ (غافر ۴۶) که به مراتب جانگدازتر است.

اندیشه قم

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس