سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

همین که دلت پاک باشد کافی است؟

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
بعضی از مردم قائلند که اگر در آدمی دلش پاک باشد کافیست اما...

تفکر فقط دل باید پاک باشد

تفکر فقط دل باید پاک باشد , بعضی از مردم قائلند که اگر در آدمی دلش پاک باشد کافیست.یعنی اگر
انسان اعمال مربوط به دین و شریعت را انجام نداد ولی از رذائل اخلاقی دوری کرد، این برای او کافی
است.ما در اینجا به این شبهه پاسخ می‌دهیم.

در پاسخ به نکاتی باید توجه کنید

۱- این ادعا سخنی زیبا اما بی محتوا برای فرار از مسئولیت پذیری و عمل به تکالیف و وظایف الهی و
انسانی است.۲- اگر دل انسان واقعا پاک باشد باید به دنبال خواست و فرمان پاک ترین دلدار یعنی حضرت حق
تعالی باشد و دل پاک تسلیم خدای پاک و مطیع دستور و حکم او است.۳- دلی که یله و رها
و تابع هوا و هوس و میل خود باشد و بند بندگی خدا را رها کند و تکلیف و وظیفه
ای حس نکند نمی تواند پاک و مطهر باشد.۴- معصومین –علیهم السلام- که ما را به عمل صالح و
انجام تکالیف الهی سفارش و توصیه کرده اند به اعتراف دوست و دشمن پاکترین دل را داشته اند؛ ولی در
عین حال خود پیش از همه و بیش از همه به این دستورات عمل کرده و صالح ترین عمل را
داشته اند.

تفکر فقط دل باید پاک باشد

۵- ادعای داشتن دل پاک مانند هر ادعای دیگر نیازمند علامت و نشانه است و بهترین نشانه دل پاک انجام
عمل صالح و پاک است؛زیرا از کوزه همان برون تراود که در او است.مگر می شود کسی دلش پاک باشد,
ولی اعمالش ناپاک یا بالعکس.معمولا اعمال ظاهری انسان با باطن او هماهنگ است و ظاهر هر کسی نشانه باطن او
است, مگر اینکه عمدا بخواهد ظاهر سازی کند.

نیت خدایی

۶- منظور از دل پاک نیت خدایی است.دلش پاک است یعنی نیت اش رضایت خدا است.دراین صورت باید عمل
اش هم مورد رضایت خدا باشد.به عبارت دیگر نمی شود کسی با عمل ناصحیح نیت صحیح
کند.عملی صحیح و مقبول و موثر است که هم ظاهرش صحیح و مورد رضایت الهی باشد هم نیت اش خوب
و برای رضایت خدا باشد.به تعبیر طلبه ها هم حسن فعلی داشته باشد هم حسن فاعلی و در صورتی که
یا نیت اش خوب نباشد یا خود عمل خوب نباشد , این عمل خوب و صالح و مورد رضایت خدا
تلقی نمی شود و در شخصیت انسان هم بازتاب و تاثیر مثبت ندارد.پرسمان دانشجویی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس