سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

توصیه پیامبر برای رنگ کردن ریش های سفید

اشتراک:
 رنگ کردن ریش های سفید احکام و مسائل شرعی
در زمان پیامبر ایشان مردم را به اراستگی و حتی رنگ کردن موی سر و ریش بسیار سفارش میکردند .توصیه های دینی درباره رنگ کردن موی سفید را دراین بخش ببینید.

در اسلام در مورد نوع پوشش و ظاهربسیار صحبت کرده است .وتوجه به زیبایی توسط پیشوایان بسیار سفارش شده است .دراین بخش در مورد رنگ کردن ریش های سفید مطالبی به نمایش گذاشته ایم .حتی زمان پیامبر اراستگی از اولویت های ایشان بود .توصیه های دینی درباره رنگ کردن موی سفید را در پرشین وی ببینید.

 رنگ کردن ریش های سفید

حکمت شانزدهم نهج البلاغه در واقع پرسشی است که از امیرالمومنین شده است و ایشان آن را پاسخ داده اند.موضوعسوال، ظاهراً مسأله ای کم اهمیت می نماید اما نحوه پاسخ آن حضرت حاوی نکات فراوانی در سبک درست شناختدینی است و راهگشایی می کند.

ریش سفید رنگ کردن موهای سفید دارای آثاری است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به آن خضابمی گفتند.ایشان مردم را به مشکی کردن ریشهای سفید خود سفارش کرده بود.این گفته پیامبر صلی الله علیه و آله در ذهن عده ای از مردم باقی مانده بود تا اینکه شخصی امیرالمومنین را مشاهده کرد در حالیکه موی خود
را رنگ نکرده بود.از خود آن حضرت سوال کرد و یا پیشنهاد داد که «چرا موی خود رنگ ننموده اید؟»مگر نه اینکه پیامبر خدا فرموده اند که «ریش سفید خود را رنگ کنید و خود را به یهود شبیه نکنید»: غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.

خوب می دانیم که امیرالمۆمنین علیه السلام بهترین شاگرد پیامبر و پیشوای مردم بعد از پیامبر بود و سخن ورفتار او با سخن و رفتار پیامبر هیچ تعارضی ندارد.اما حال به گونه ای شده که حتی مردم هم ازآن مطلع شده اند و به نشانه تعجب یا سوال، در این باره از ایشان می پرسند!

پاسخ این سۆال را از خود آن عالیجناب و پیشوای روسفیدان می جوییم که برای رفع تعجب سۆال کنندگان فرمود: پیامبر صلی اللهعلیه و آله در حالی چنان فرمودند که شمار اهل دین اندک بود، اما امروز که سفره اسلام گسترده شده،و استوار و پابرجا گشته، هر کس هر طور که خواست رفتار می کند.

 رنگ کردن ریش های سفیدموی سفید در قرآن

فضیلت موی سفید و حکم کندن آن

از این سوال و جواب درسهای مهمی می توان گرفت:پیروی از پیامبر نیاز به روشن بینی دارد و نباید مانند یک دستگاه بی روح و بی فهم، ظاهر کارهای آن حضرت را تکرار کنیم؛ بلکه باید جان سخن ایشان را درک کنیم و از آن تبعیت کنیم.به همین دلیل است که علی علیه السلام که ظاهرا رفتاری بخلاف توصیه پیامبر انجام داده است، نه تنها شرمگین نیست بلکه هنوزخود را شاگرد مکتب پیامبر می داند.

نخست آنکه مردم، اعمال امیرالمۆمنین علیه السلام را در نظر داشتند و آن را با رفتار رسول خدا مقایسه میکردند.دوم آنکه امیرالمۆمنین هم در حال پاسخگویی، بر تبعیّت خود از سیره پیامبر پافشاری می کند و به بهترین وجهیابهام سۆال کنندگان را برطرف می نماید اما وظیفه خود نمی داند که در هر مسأله ای پیشدستی کند وبرای اینکه ابهامی در ذهنها نماند، کارهای خود را توضیح دهد.

در حقیقت این وظیفه مردم است که سوالات خود را بپرسند و امام معصوم با همه اشتیاقی که برای هدایتو فهم مردم دارد در مواردی نیز سکوت می کند تا سۆالها و اشکالها در ذهنها پیدا شود و ذهنهاپخته گردد، آنگاه به پاسخگویی بپردازد.

از اینجا می آموزیم که همواره خودمان به دنبال حقیقت و رفع ابهامها باشیم و نباید منتظر علما و دانایانبمانیم.دانایان به دلایل مختلفی ممکن است سکوت کنند، ما باید به دنبال آنان برویم و نیازهای علمی خود را بهکمک آنان برطرف کنیم.اما مهمترین درسی که از این پاسخ آن حضرت دستگیرمان می شود آن است که پیروی ازپیامبر نیاز به روشن بینی دارد و نباید مانند یک دستگاه بی روح و بی فهم، ظاهر کارهای آن حضرترا تکرار کنیم؛ بلکه باید جان سخن ایشان را درک کنیم و از آن تبعیت کنیم.به همین دلیل است که علی علیه السلام که ظاهرا رفتاری بخلاف توصیه پیامبر انجام داده است، نه تنها شرمگین نیست بلکه هنوز خود راشاگرد مکتب پیامبر می داند.

برای ما که سالهاست در دوره غیبت به سر می بریم شاید جالب به نظر برسد که تنها مدت کوتاهیکه از پیامبر گذشته بود، معنای سخن پیامبر نیاز به فهم و کمک گرفتن از امام معصوم داشت، حال چهرسد به زمان ما که قرنها از آن دوره گذشته است و زندگی رنگ دیگری به خود گرفته است.بنابراین ماخیلی بیش از مردمی که در دوره ماقبل غیبت به سر می بردند نیازمند فقاهتیم.به عبارت دیگر ما به فهمیدنظاهر و هم باطن سخنان معصومین محتاجیم نه آنکه تنها ظاهر سخنان را حفظ کنیم و از معنای درست آن غفلت بورزیم.به همین دلیل است که در روایات می خوانیم که ” اگر یک حدیث را خوب بفهمید بهتر استاز اینکه هزار حدیث را تنها نقل کنید.”(بحارالانوار، ج۲، ص۲۰۶)

موی سفید در قرآنآداب و خواص رنگ کردن

آراستگی در سیره نبوی

از طریق فقاهت است که می توانیم اصول فکری پیامبرو اهل بیت ایشان را بیاموزیم تا در موارد مختلف بتوانیم منظور حقیقی ایشان را از گفته هایشان دریابیممثلا
درباره همین حدیث پیامبر فکر کنید که مردم به ظاهر آن توجه داشتند اما امیرالمۆمنین هم به ظاهر آن وهم به عمق آن و شرایط آن توجه داشت.جا دارد بیندیشیم که اگر در دوره آن حضرت بودیم چه میکردیم؟ به ظاهر سخن پیامبر توجه می کردیم و به امیر مۆمنان اعتراض می کردیم یا اینکه مانند آن حضرتفکر می کردیم؟

طبیعی است که اگر در آن دوران یکبار به خدمت پیامبر رسیده بودیم و از حکمتاین گفته ایشان سوال می کردیم دیگر هیچوقت دچار آن اشکال ذهنی نمی شدیم.اما برای همه مسائل که امکان پیدانمی شود که به سراغ پیامبر برویم و بپرسیم.از اینجا به اهمیت فقاهت پی می بریم.از طریق فقاهت است کهمی توانیم اصول فکری پیامبر و اهل بیت ایشان را بیاموزیم تا در موارد مختلف بتوانیم منظور حقیقی ایشان رااز گفته هایشان دریابیم.

بنابراین در همه دورانها مخصوصاً در دوران کنونی نیازمندیم که بعد از شنیدن سخنان معصومین، در آنها فقاهت کنیم وآنچه برای زندگی امروزمان نیاز داریم از آنها برداشت کنیم.هدف از فقاهت آن است که بفهمیم اگر هم اینک درمحضر معصومین علیهم السلام بودیم و سۆالی می پرسیدیم، چه پاسخی به ما می دادند.این کار اگر چه سخت باشد،شدنی است.هم نیاز به مطالعه و تفکر علمی دارد و هم نیاز به پاک نگه داشتن درون از گناهان.

بدون فقاهت تنها ناقل سخنانی خواهیم شد که خود گویندگان آن هم ممکن است آن را قبول نداشته باشند زیرابر اثر تغییراتی که در شرایط زمانه پیش آمده است، رفتار ما هم باید تغییر کند تا باز هم موردپسند خدا قرار بگیرد.بنابراین برای دوری از اشتباهات باید تا آنجا که می توانیم در معنای سخنان اهل بیت بیندیشیمو اگر نکته ابهام انگیزی در آنها یافتیم که حکمتش را نمی دانستیم از نقل آن برای کسانی که قدرتدرک و فقاهت ندارند اجتناب کنیم.

تبیان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس