سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

حضرت‌ عیسی (ع) و معجزات ایشان در قرآن

اشتراک:
معجزات حضرت عیسى احکام و مسائل شرعی
حضرت عیسی یکی از پیامبران بزرگ الهی است که کتاب ایشان انجیل می باشد . ایشان در طول پیامبری خود معجزات زیادی انجام داده اند که ما انها را بیان کرده ایم .

حضرت عیسی یکی از پیامبران الوالعزم می باشد و در دوران پیامبری خود معجزات زیادی انجام داده است .ایشان به اسمان عروج پیدا کرده اند و در زمان ظهور امام زمان ایشان هم ظهور خواهند کرد .ما در این خش قسمتی از معجزات حضرت عیسى را به نمایش گذاشته ایم که میتوانید با دنبال کردن مطالب ما انها را دریابید. مطالب ما در پرشین وی ببینید.

معجزات حضرت عیسى

یکی از انگیزه‌های عقیده به الوهیت‌ حضرت‌ عیسی تولد بدون پدر آن حضرت است، لذا خداوند در قرآن، خلقت آدمرا در کنار خلقت عیسی گذاشته و تشبیه کرده است.همه ادیان الهی به خلقت بدون پدر و بدون‌ مادر‌ حضرتآدم ابو البشر معتقدند.حضرت عیسی بدون پدر ولی با مادر متولد شده است.لذا خلقت حضرت آدم بیش‌تر از‌ خلقت حضرت عیسی خارق‌العاده است.خداوند پس از شرح تفصیلی داستان تولد‌ عیسی، به صورت‌ اختصار، نکته‌ اصلی آن را تکرار می‌کند (ایجازبعد از اطناب).

معجزات حضرت عیسىبزرگترین معجزه عیسی مسیح

خداوند در قرآن می‌فرماید: «خلقت عیسی در نزد خدا ‌مانند‌ خلقت آدم ابوالبشر است که خداوند آدم را از خاکبساخت، سپس‌ به‌ آن‌ خاک گفت: بشری به حد کمال باش،‌‌ همان دم چنان گردید.حق‌‌ همان است که از جانبخدا به‌ تو (ای پیامبر) رسید، مبادا در آن شکست و تردید کنی.» (۵۹ و ۶۰ آل عمران)

* معجزات حضرت‌ عیسی (ع) در قرآن

در قرآن‌چنین‌ آمده است: «او را به رسالت به سوی بنی اسرائیل فرستد که به آنان گوید: من از جانب خدامعجزی آورده‌ام و آن معجزه این است که از گل، مجسمه ساخته و بر‌ آن، نفس قدسی بدمم تا بهامر خدا مرغی گردد؛ و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را (که هر طببی از علاج آن عاجز است)به امر خدا شفا دهم و مردگان را‌ به‌ امر خدا زنده سازم و به شما از غیب خبر دهمکه در خانه‌هاتان چه می‌خورید و چه ذخیره می‌سازید.این معجزات برای شما حجت و نشانه حقانیت من است اگر‌ شما‌
اهل ایمان هستید.» (آیه ۴۹ سوره آل عمران)

بزرگترین معجزه عیسی مسیحبررسی معجزات عیسی

نقل این معجزات و معجزات دیگر برای حضرت عیسی در چند جای قرآن (مانند ۱۱۰ مائده) تکرار شده است که فهرست‌وار عبارتند از:

۱- ساختن هیکل‌ مرغ‌ از گل و دمیدن بر آن و به وجود آمدن مرغی واقعی.

۲- شفای کور مادرزاد.

۳- شفای مرض و برص (پیسی)

۴- زنده کردن مردگان

۵- خبر دادن از آنچه هرکس در خانه‌اش‌ می‌خورد‌ وآنچه ذخیره می‌کند (که غالبا‌ هیچکس‌ غیراز‌ خود شخص از آن خبر ندارد).

۶- سخن گفتن در گهواره با مردم و معرفی خود به‌عنوان پیامبر.

۷- بدون پدر متولد شدن.

فارس

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس