مشاهده : 203مذهبیRSS

حکمت دفن اموات

حکمت دفن امواتاحکام و مسائل شرعی
انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد. سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند […]

انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و
پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد.

سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند نبوده
و هیچ فردی حاضر نیست تسلیم مرگ شود؟ اما اگر مرگ باطل است و حقیقت ندارد چرا هیچ شخصی نمی
تواند از مرگ نجات یافته و راهی برای گریز پیدا کند؟

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یک سخن زیبا به
این سوال پاسخ داده است آن حضرت می فرماید: هیچ حقی را شبیه تر به باطل مانند مرگ ندیدم.

بنابراین مرگ حق است و فراموش کردن مرگ یا منکر شدن آن یکنوع خودفریبی است.لذا باید که خویش را برای
این حقیقت آماده نمائیم.

آمادگی برای مرگ:

بر شخص مومن لازم است که به طور همیشگی به یاد آخرت باشد و برای سفر طولانی گریزناپذیر آمادگی بگیرد،
زیرا اگر اجل او فرا رسید، حتی یک ساعت هم جلو و عقب نخواهد شد.

ابوعبیده خداء می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: سخنی برایم بگو که از آن بهره مند شوم.آن حضرت
فرمود: «ای ابوعبیده! مرگ را بسیار یاد کن، زیرا هر انسانی که مرگ را زیاد یاد کند در دنیا پارسایی
را پیشه ی خود خواهد ساخت.» (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۴)

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه
است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک
آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع
به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت او، تمسک به آنان، جهاد در راه
خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد.

در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و در
زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که با
دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز نیست
ادای امانتها و مسترد ساختن حقوق مخصوصاً با ظهور نشانه های مرگ بر انسان واجب است، و اگر به وصی
خود اطمینان دارد وصیت کردن به انجام آنها هم کفایت می کند به گونه ای که اختلالی در پرداخت حقوق
و امانات پدید نیاید.

همچنین واجب است به انجام دادن واجباتی که موفق به انجام دادن آنها نشده باشد مانند حج، وصیت کند اما
آنچه انجام دادن آن بر وصی واجب است مانند قضای نماز و روزه، بنا بر احتیاط بر او لازم است
که آنها را بر وصی اعلام نماید.

ضایع ساختن حقوق ورثه نیز جایز نیست مثل اینکه به طور کاذب اقرار کند که پاره ای از اموالش متعلق
به غیر است و بنا بر احوط نباید اموال و دارایی خود (مانند حسابهای شخصی بانکی) یا طلبهای خود را
از ورثه کتمان کند.

شایسته است که بر کودکان صغیر خود قیّم تعیین کند و اگر بدون قیم تلف شدن آنان یا تضیعیع حقوق
آنان را احتمال بدهد تعیین قیم واجب می شود و شایسته است کسی را تعیین کند که برای انجام این
مسئولیت شایستگی داشته باشد.

 حکمت دفن اموات:

امام رضا علیه السلام فرمود:

«انما اُمِرَ بدفن المیت لئلا یظهر الناس علی فساد جسده، و قبح منظره، و تغییر
رائحته و لایتاذی الاحیاء بریحه، و ما یدخل علیه من الآفه و الفساد و لیکون مستوراً عن الاولیاء و الاعداء،
فلا یشمت عدوّه و لایحزن صدیقه» وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۴۱

«اینکه به دفن میت دستور داده شده است
بدان جهت می باشد که مردم، از متلاشی شدن بدن و زشتی منظر و قیافه و تغییر بوی (گندیده شدن)
او مطّلع نشوند و زندگان از بوی بد و پوسیدگی و فساد او آزار نبینند و از دید دوست و
دشمن پنهان بماند تا نه دشمن او شماتت کند و نه دوست او غمگین شود.»

حکم دفن گردیدن میت مسلمان:

دفن کردن میت
مسلمان واجب کفایی است.پس باید جسد مسلمان زیر خاک شود به گونه ای که از درندگان محفوظ باشد و مردم
هم از بوی آن در امان باشند و از این رو، گذاشتن جسد در میان تابوت یا دیوار بدون اینکه
زیر خاک شده باشد کفایت نمی کند مگر در هنگام ضرورت.

 احکام دفن میت:

– میت رو به قبله باشد (به پهلوی راست)

– زمین مباح باشد.

– با اذن ولی باشد.

میت در قبر بر پهلوی راستش گذاشته می شود به گونه ای که صورتش به سمت قبله باشد و همچنین
اگر عضوی از بدن دفن شود هم در صورت امکان باید به ترتیب مذکور گذاشته شود.

– در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و
در زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که
با دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز
نیست.

مستحبات دفن:

– گود کردن قبر به اندازه ی قامت انسان.

– قرار دادن لحد در زمین سخت.

– قرار دادن جنازه مرد در پایین پای قبر و جنازه زن در جلو قبر در طرف قبله.

– عدم شتاب در گذاشتن میت در قبر

– باز کردن گره های کفن

– قرار دادن گونه میت بر
روی زمین بعد از باز کردن صورت

– درست کردن بالش از خاک برای میت و تکیه دادن کمرش به
خشت یا کلوخ

– پوشاندن لحد با خشت یا سنگ برای نرسیدن خاک به میت حداکثر با گل آن را
محکم کنند بهتر است.

– کسی که میت را وارد قبر می کند با طهارت، سربرهنه، دگمه های باز و بدون عمامه و رواء
و پابرهنه باشد.

– کسی که میت زن را وارد قبر می کند و گره های کفن را باز می کند شوهر یا
محرم او باشد و با نبود آنان نزدیکترین خویشان مرد وگرنه زن سپس مردان غیرمحرم باشند و شوهر از همه
ی آنها اولی است.

– مرد بیگانه، نه خویشان او با پشت دست خاک روی او بریزند.

– دعاهایی که از معصومین در هنگام بیرون آوردن از تابوت، در وقت نگاه افتادن به قبر حین وارد کردن
در قبر، بعد از قرار دادن او در قبر و بعد از گذاشتن او در لحد و در وقت اشتغال
به مسدود کردن لحد، هنگام بیرون آمدن از قبر، در حال ریختن خاک بر روی او خوانده شود.

– عقاید حقه اصول دین و مذهبش را تلقین کند.

– اسم میت روی قبر یا بر لوح یا سنگی نوشته شده و نزد سر او نصب گردد.

– خویشان، نزدیک هم دفن شوند.

– محکم کردن قبر

– گریه بر میت در وقت شدت غم مستحب است.

– امر به صبر و فراموش واداشتن صاحبان مصیبت.

– سیک کردن غم آنها به ذکر آنچه مناسبت با این حال او داشته و تحلیل اندوه کند.

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه
است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و
ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت
او، تمسک به آنان، جهاد در راه خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد

مکروهات دفن:

– دفن دو میت در یک قبر

– فرش کردن داخل قبر با ساج و با سنگ و آجر
محل تامل است.

– وارد شدن پدر در قبر فرزند.

– خویشان روی او خاک بریزند.

– مسدود کردن و گل کار کردن قبر با غیرخاک خودش

– تحنی در قبرستان

– خندیدن در قبرستان


تکیه دادن بر قبر

– بدون ضرورت روی قبر راه رفتن

– بلند کردن قبر از زمین بیش از ۴
انگشت باز

– نشستن بر روی قبر و…

– انتقال میت از شهری که در آن فوت کرده به شهر دیگر مشاهد مشرفه.

تبیان

2014-06-28 / گردآوری:
برچسب ها:
چهره های مشهور در دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما | از میلاد کی مرام تا سحر دولتشاهی !چهره های مشهور در دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما | از میلاد کی مرام تا سحر دولتشاهی !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۹) از دلتنگی فریبا نادری برای پدرشوهرش تا تولد هستی مهدوی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۹) از دلتنگی فریبا نادری برای پدرشوهرش تا تولد هستی مهدوی!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۶) از مشکل محسن مسلمان تا محمد صلاح در کریسمس پارتی !ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۶) از مشکل محسن مسلمان تا محمد صلاح در کریسمس پارتی !
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۱۳) از خاله سوسکه شدن بهاره کیان افشار تا حرف های ناگفته ترلان پروانه!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۱۳) از خاله سوسکه شدن بهاره کیان افشار تا حرف های ناگفته ترلان پروانه!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۵) از تیپ عروسی علی کریمی تا تولد برادر مهدی قائدی !ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۵) از تیپ عروسی علی کریمی تا تولد برادر مهدی قائدی !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۸) از خونه مادریزرگ ترلان پروانه تا آنا نعمتیِ بی اعصاب!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۸) از خونه مادریزرگ ترلان پروانه تا آنا نعمتیِ بی اعصاب!!!
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۴) از استایل سوشا مکانی با پای شکسته تا وین رونی در عربستان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۴) از استایل سوشا مکانی با پای شکسته تا وین رونی در عربستان!
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۸ | از لباس برفی ارمیا تا حلقه ی دست بهنوشتیپ و استایل چهره های ایرانی ۸ | از لباس برفی ارمیا تا حلقه ی دست بهنوش
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۳) از علی علیپور و خانواده اش تا تخفیف امیر عابدزاده!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۳) از علی علیپور و خانواده اش تا تخفیف امیر عابدزاده!
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۷) از سحر قریشی و دختران نجیب سرزمینش تا تمرین موتورسواری مریم معصومی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۷) از سحر قریشی و دختران نجیب سرزمینش تا تمرین موتورسواری مریم معصومی!!!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
مجرب ترین دعا برای خانه دار شدنمجرب ترین دعا برای خانه دار شدن
ذکر ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏ذکر ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏
حدیث امام علی علیه السلام درباره جهلحدیث امام علی علیه السلام درباره جهل
آشنایی با اعمال روز مباهلهآشنایی با اعمال روز مباهله
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هرویچگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
شرح مختصری از زندگینامه حضرت فاطمه الزهرا (س)شرح مختصری از زندگینامه حضرت فاطمه الزهرا (س)
حکایت نافعه برای گشایش کارحکایت نافعه برای گشایش کار
احکام شرعی در رابطه با زن متاهلاحکام شرعی در رابطه با زن متاهل
ماجرای سخن گفتن امام علی(ع) با خورشیدماجرای سخن گفتن امام علی(ع) با خورشید
آشنایی با ثواب بعضی اذکار الهیآشنایی با ثواب بعضی اذکار الهی
صله رحم و رعایت آداب مهمانی از دید پیامبر اکرم و امام علی علیه السلامصله رحم و رعایت آداب مهمانی از دید پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
چرا سوره بقره،‌بزرگترین سوره قرآن شده است؟چرا سوره بقره،‌بزرگترین سوره قرآن شده است؟
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
احادیث امام حسین و محرماحادیث امام حسین و محرم
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
ماجرای سه دعای ناکام که برای زاهد قوم بنی اسرائیل دردسرساز شدماجرای سه دعای ناکام که برای زاهد قوم بنی اسرائیل دردسرساز شد
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنیدخشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شویدبا اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
تعقیب نماز عشاء به همراه معنیتعقیب نماز عشاء به همراه معنی
نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبردلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودیماجرای پهلو گرفتن کشتی نوح بر قله کوه جودی
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
آیات و روایات درباره منزلت و مقام مادر در اسلام در آستانه روز مادرآیات و روایات درباره منزلت و مقام مادر در اسلام در آستانه روز مادر
اشنایی با اعمال مستحبی عید قرباناشنایی با اعمال مستحبی عید قربان
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
احادیث درباره فضیلت زیارت حضرت معصومهاحادیث درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه
بانوی بزرگواری که در قم مدفون شده است خواهر گرامی حضرت رضا علیه السلام است که بعد از اینکه امام رضا به دستور مامون عازم خراسان شد حضرت معصومه نیز از مدینه به سوی برادرش حرکت کرد ولی در قم جان سپرد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
احکام شرعی درباره کودک نابالغ
آشنایی با سیره امام حسن عسکری
احادیث پیامبر اسلام درباره اخلاق اسلامی
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
فواید خواندن نماز شب
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
احکام شرعی در رابطه با زن متاهل
ختم نادعلی برای گرفتن حاجت
درباره حکم اپیلاسیون ناحیه تناسلی بدانید
درباره موسیقی غنا بیشتر بدانید
با اخلاق امام صادق آشنا شوید
مجرب ترین دعا برای خانه دار شدن
شیخ الائمه لقب کدام امام معصوم است؟
ماجرای نماز حضرت رسول در مفاتیح الجنان
چرا پیامبر به داشتن مکارم اخلاق توصیه می کرد؟
بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟
دلیل نامگذاری هفته وحدت چیست؟
آشنایی با سفارش امام حسن عسکری
پرکاربردترین القاب امام زمان
معرفی گناهان کبیره در اسلام
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
فضیلت خواندن فاتحه برای مردگان
آیاتی که از چشم زخم جلوگیری می کنند
دلایل تاکید دین به آگاهی از احکام وصیت نامه
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
احادیثی از پیامبر اسلام (ص)
درباره فضائل اخلاقی امام حسن چه می دانید؟
اعمال آخرین چهارشنبه ماه صفر را اینجا بخوانید
احادیث و سخنان ائمه درباره تربیت کودکان
پاداش و فضیلت نماز اول وقت
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
احادیث درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه
احادیث درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه
احکام شرعی درباره کودک نابالغ
احکام شرعی درباره کودک نابالغ
آشنایی با سیره امام حسن عسکری
آشنایی با سیره امام حسن عسکری
احادیث پیامبر اسلام درباره اخلاق اسلامی
احادیث پیامبر اسلام درباره اخلاق اسلامی
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
فواید خواندن نماز شب
فواید خواندن نماز شب
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
با اعمال ماه ربیع الثانی آشنا شوید
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
خواندن سوره حمد و آثاری که معجزه می کند!
فیلم پرشین ویامیران پرواز