تاریخ نشر :شنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۳مشاهده : 187مذهبیRSS

حکمت دفن اموات

حکمت دفن اموات
انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد. سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند […]

انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و
پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد.

سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند نبوده
و هیچ فردی حاضر نیست تسلیم مرگ شود؟ اما اگر مرگ باطل است و حقیقت ندارد چرا هیچ شخصی نمی
تواند از مرگ نجات یافته و راهی برای گریز پیدا کند؟

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یک سخن زیبا به
این سوال پاسخ داده است آن حضرت می فرماید: هیچ حقی را شبیه تر به باطل مانند مرگ ندیدم.

بنابراین مرگ حق است و فراموش کردن مرگ یا منکر شدن آن یکنوع خودفریبی است.لذا باید که خویش را برای
این حقیقت آماده نمائیم.

آمادگی برای مرگ:

بر شخص مومن لازم است که به طور همیشگی به یاد آخرت باشد و برای سفر طولانی گریزناپذیر آمادگی بگیرد،
زیرا اگر اجل او فرا رسید، حتی یک ساعت هم جلو و عقب نخواهد شد.

ابوعبیده خداء می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: سخنی برایم بگو که از آن بهره مند شوم.آن حضرت
فرمود: «ای ابوعبیده! مرگ را بسیار یاد کن، زیرا هر انسانی که مرگ را زیاد یاد کند در دنیا پارسایی
را پیشه ی خود خواهد ساخت.» (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۴)

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه
است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک
آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع
به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت او، تمسک به آنان، جهاد در راه
خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد.

در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و در
زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که با
دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز نیست
ادای امانتها و مسترد ساختن حقوق مخصوصاً با ظهور نشانه های مرگ بر انسان واجب است، و اگر به وصی
خود اطمینان دارد وصیت کردن به انجام آنها هم کفایت می کند به گونه ای که اختلالی در پرداخت حقوق
و امانات پدید نیاید.

همچنین واجب است به انجام دادن واجباتی که موفق به انجام دادن آنها نشده باشد مانند حج، وصیت کند اما
آنچه انجام دادن آن بر وصی واجب است مانند قضای نماز و روزه، بنا بر احتیاط بر او لازم است
که آنها را بر وصی اعلام نماید.

ضایع ساختن حقوق ورثه نیز جایز نیست مثل اینکه به طور کاذب اقرار کند که پاره ای از اموالش متعلق
به غیر است و بنا بر احوط نباید اموال و دارایی خود (مانند حسابهای شخصی بانکی) یا طلبهای خود را
از ورثه کتمان کند.

شایسته است که بر کودکان صغیر خود قیّم تعیین کند و اگر بدون قیم تلف شدن آنان یا تضیعیع حقوق
آنان را احتمال بدهد تعیین قیم واجب می شود و شایسته است کسی را تعیین کند که برای انجام این
مسئولیت شایستگی داشته باشد.

 حکمت دفن اموات:

امام رضا علیه السلام فرمود:

«انما اُمِرَ بدفن المیت لئلا یظهر الناس علی فساد جسده، و قبح منظره، و تغییر
رائحته و لایتاذی الاحیاء بریحه، و ما یدخل علیه من الآفه و الفساد و لیکون مستوراً عن الاولیاء و الاعداء،
فلا یشمت عدوّه و لایحزن صدیقه» وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۴۱

«اینکه به دفن میت دستور داده شده است
بدان جهت می باشد که مردم، از متلاشی شدن بدن و زشتی منظر و قیافه و تغییر بوی (گندیده شدن)
او مطّلع نشوند و زندگان از بوی بد و پوسیدگی و فساد او آزار نبینند و از دید دوست و
دشمن پنهان بماند تا نه دشمن او شماتت کند و نه دوست او غمگین شود.»

حکم دفن گردیدن میت مسلمان:

دفن کردن میت
مسلمان واجب کفایی است.پس باید جسد مسلمان زیر خاک شود به گونه ای که از درندگان محفوظ باشد و مردم
هم از بوی آن در امان باشند و از این رو، گذاشتن جسد در میان تابوت یا دیوار بدون اینکه
زیر خاک شده باشد کفایت نمی کند مگر در هنگام ضرورت.

 احکام دفن میت:

– میت رو به قبله باشد (به پهلوی راست)

– زمین مباح باشد.

– با اذن ولی باشد.

میت در قبر بر پهلوی راستش گذاشته می شود به گونه ای که صورتش به سمت قبله باشد و همچنین
اگر عضوی از بدن دفن شود هم در صورت امکان باید به ترتیب مذکور گذاشته شود.

– در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و
در زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که
با دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز
نیست.

مستحبات دفن:

– گود کردن قبر به اندازه ی قامت انسان.

– قرار دادن لحد در زمین سخت.

– قرار دادن جنازه مرد در پایین پای قبر و جنازه زن در جلو قبر در طرف قبله.

– عدم شتاب در گذاشتن میت در قبر

– باز کردن گره های کفن

– قرار دادن گونه میت بر
روی زمین بعد از باز کردن صورت

– درست کردن بالش از خاک برای میت و تکیه دادن کمرش به
خشت یا کلوخ

– پوشاندن لحد با خشت یا سنگ برای نرسیدن خاک به میت حداکثر با گل آن را
محکم کنند بهتر است.

– کسی که میت را وارد قبر می کند با طهارت، سربرهنه، دگمه های باز و بدون عمامه و رواء
و پابرهنه باشد.

– کسی که میت زن را وارد قبر می کند و گره های کفن را باز می کند شوهر یا
محرم او باشد و با نبود آنان نزدیکترین خویشان مرد وگرنه زن سپس مردان غیرمحرم باشند و شوهر از همه
ی آنها اولی است.

– مرد بیگانه، نه خویشان او با پشت دست خاک روی او بریزند.

– دعاهایی که از معصومین در هنگام بیرون آوردن از تابوت، در وقت نگاه افتادن به قبر حین وارد کردن
در قبر، بعد از قرار دادن او در قبر و بعد از گذاشتن او در لحد و در وقت اشتغال
به مسدود کردن لحد، هنگام بیرون آمدن از قبر، در حال ریختن خاک بر روی او خوانده شود.

– عقاید حقه اصول دین و مذهبش را تلقین کند.

– اسم میت روی قبر یا بر لوح یا سنگی نوشته شده و نزد سر او نصب گردد.

– خویشان، نزدیک هم دفن شوند.

– محکم کردن قبر

– گریه بر میت در وقت شدت غم مستحب است.

– امر به صبر و فراموش واداشتن صاحبان مصیبت.

– سیک کردن غم آنها به ذکر آنچه مناسبت با این حال او داشته و تحلیل اندوه کند.

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه
است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و
ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت
او، تمسک به آنان، جهاد در راه خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد

مکروهات دفن:

– دفن دو میت در یک قبر

– فرش کردن داخل قبر با ساج و با سنگ و آجر
محل تامل است.

– وارد شدن پدر در قبر فرزند.

– خویشان روی او خاک بریزند.

– مسدود کردن و گل کار کردن قبر با غیرخاک خودش

– تحنی در قبرستان

– خندیدن در قبرستان


تکیه دادن بر قبر

– بدون ضرورت روی قبر راه رفتن

– بلند کردن قبر از زمین بیش از ۴
انگشت باز

– نشستن بر روی قبر و…

– انتقال میت از شهری که در آن فوت کرده به شهر دیگر مشاهد مشرفه.

تبیان

2014-06-28 / گردآوری:
مطالب مرتبط:
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۸) از اعتراض هنرمندان به پخش نشدن ۹۰ تا توصیه شیلا خداداد  به نگاه کردن!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۸) از اعتراض هنرمندان به پخش نشدن ۹۰ تا توصیه شیلا خداداد  به نگاه کردن!!!
خواستگاری از هنرمندان | جنجالی ترین و سیریش ترین خواستگار های افراد مشهور!خواستگاری از هنرمندان | جنجالی ترین و سیریش ترین خواستگار های افراد مشهور!
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۰) از غش کردن بهنوش طباطبایی از خنده تا سلفی ساده مهراوه شریفی نیا !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۰) از غش کردن بهنوش طباطبایی از خنده تا سلفی ساده مهراوه شریفی نیا !!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۷) از مهناز افشار در گرگان تا مدلینگ بهنوش طباطبایی!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۷) از مهناز افشار در گرگان تا مدلینگ بهنوش طباطبایی!!!
فرهاد آئیش ؛ از پدرِ خودخواه و عجیب تا علت بچه دار نشدن و فکر کردن به خودکشی!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۷۰)فرهاد آئیش ؛ از پدرِ خودخواه و عجیب تا علت بچه دار نشدن و فکر کردن به خودکشی!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۷۰)
اینستاگرام هنرمندان (۱۰۹) از آرایش جنوبی بهاره کیان افشار تا نسخه بی آرایش مهناز افشار !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۰۹) از آرایش جنوبی بهاره کیان افشار تا نسخه بی آرایش مهناز افشار !!!
نیما مسیحا؛ از لو رفتن فیلم عروسی و بیماری نادِر تا پدر شدن!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۹)نیما مسیحا؛ از لو رفتن فیلم عروسی و بیماری نادِر تا پدر شدن!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۹)
اینستاگرام هنرمندان (۱۰۸) از احوالات مهراب قاسمخانی و عشاق سینه چاکش تا هزاران امید بهاره رهنما!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۰۸) از احوالات مهراب قاسمخانی و عشاق سینه چاکش تا هزاران امید بهاره رهنما!!!
افشاگری جنجالی سپند امیرسلیمانی از طلاق چهار ساله اش از مارال آراسته! | سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۸)افشاگری جنجالی سپند امیرسلیمانی از طلاق چهار ساله اش از مارال آراسته! | سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۸)
الهام نامی ؛ از بازی در نقش هووی حمیرا در سریال شهرزاد تا سریال نجوا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۷)الهام نامی ؛ از بازی در نقش هووی حمیرا در سریال شهرزاد تا سریال نجوا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۷)

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
دعای قاموسی چیست و خواندن آن چه برکاتی دارد؟دعای قاموسی چیست و خواندن آن چه برکاتی دارد؟
با خواندن این ذکر معجزه گر حاجاتتان برآوره می شودبا خواندن این ذکر معجزه گر حاجاتتان برآوره می شود
فواید ذکر ایام هفته برای رفع مشکلاتفواید ذکر ایام هفته برای رفع مشکلات
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
دانشمندی که در کام زمین فرو رفتدانشمندی که در کام زمین فرو رفت
آیه‌های قرآن کریم برای شفای بیمارانآیه‌های قرآن کریم برای شفای بیماران
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینهدعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهاندعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
شرط رسیدن به رحمت الهیشرط رسیدن به رحمت الهی
چه ساعتی ملائکه انسان را بیدار می‌کنند؟چه ساعتی ملائکه انسان را بیدار می‌کنند؟
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
ارواح در برزخ چند دسته هستند؟ارواح در برزخ چند دسته هستند؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریمازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
ذکر کثیر به چه معناست؟ذکر کثیر به چه معناست؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانیآشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟ترک نماز | حکم کسی که نماز نمیخواند چیست؟
یا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شویدیا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شوید
شیطان از چه گناهی متنفر است؟شیطان از چه گناهی متنفر است؟
احادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانشاحادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانش
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفهآشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
احکام مناسبتی ایام فاطمیهاحکام مناسبتی ایام فاطمیه
چند حدیث از ائمه معصومین در مورد روز پدرچند حدیث از ائمه معصومین در مورد روز پدر
هشدار امام علی (ع) به انسان‌های مغرورهشدار امام علی (ع) به انسان‌های مغرور
امام محمد باقر(ع) یکی از روایان کربلاامام محمد باقر(ع) یکی از روایان کربلا
طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)طریقه و زمان خواندن نماز شب اول قبر (نماز لیله الدفن)
بیایید این گونه از برکات ماه محرم برخوردار شویمبیایید این گونه از برکات ماه محرم برخوردار شویم
آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟
ثواب پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلامثواب پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام
قیام امام حسین پر از درس ها و عبرت ها برای تمام طول تاریخ است. قیامی که هرگز خاموش نشد و هر سال هم بیش از قبل مورد توجه اقشار مختلف قرار می گیرد و همایش بزرگ اربعین نمونه بارز توجه مردم به حرکت تاریخی امام حسین است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
وسایل زیارت اربعین که باید به همراه داشته باشید
سخنان و احادیث درباره ورزش کردن
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
استجابت دعای اموات برای زنده ها
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
بررسی علت نحسی ماه صفر از نظر یک کارشناس قرآنی
احکام شرعی درباره اجحاف در معامله
آداب و اعمال مستحبی ماه صفر
با انواع وقف در قرآن آشنا شوید
چند حدیث زیبا در مورد محرم
احادیث امام حسین و محرم
بیایید این گونه از برکات ماه محرم برخوردار شویم
حکم ازدواج در محرم و صفر چیست؟
درباره اسراف و حکم دور ریختن غذا چه می دانید؟
آنچه در زندگی مختار ثقفی گذشت
کیفیت خواندن نماز اعرابی
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
آشنایی با حدیث امام رضا درباره محرم
احکام عزاداری سید الشهدا از نظر علمای دین
ماجرای ترور نافرجام امام حسین در مکه چه بود؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
اعمال محرم الحرام در مفاتیح الجنان
اعمال روز آخر ذی الحجه روز پایان سال قمری
زیارت عاشورا از جنس احادیث قُدسیّه
آشنایی با اعمال روز مباهله
شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟
احکام طلاق برای بانوان که ملزم به رعایت آن هستند
ارواح در برزخ چند دسته هستند؟
اعمال عید غدیر عید بزرگ شیعیان
دعا برای درمان شک در نماز چیست؟
ولادت امام علی النقی در ۱۵ ذی الحجه
دعای قاموسی چیست و خواندن آن چه برکاتی دارد؟
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
ثواب پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام
ثواب پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام
وسایل زیارت اربعین که باید به همراه داشته باشید
وسایل زیارت اربعین که باید به همراه داشته باشید
سخنان و احادیث درباره ورزش کردن
سخنان و احادیث درباره ورزش کردن
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
استجابت دعای اموات برای زنده ها
استجابت دعای اموات برای زنده ها
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
فیلم پرشین ویامیران پرواز