تاریخ نشر :شنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۳مشاهده : 161مذهبیRSSاشتراک:

حکمت دفن اموات

حکمت دفن اموات
انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد. سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند […]

انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و
پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد.

سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند نبوده
و هیچ فردی حاضر نیست تسلیم مرگ شود؟ اما اگر مرگ باطل است و حقیقت ندارد چرا هیچ شخصی نمی
تواند از مرگ نجات یافته و راهی برای گریز پیدا کند؟

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یک سخن زیبا به
این سوال پاسخ داده است آن حضرت می فرماید: هیچ حقی را شبیه تر به باطل مانند مرگ ندیدم.

بنابراین مرگ حق است و فراموش کردن مرگ یا منکر شدن آن یکنوع خودفریبی است.لذا باید که خویش را برای
این حقیقت آماده نمائیم.

آمادگی برای مرگ:

بر شخص مومن لازم است که به طور همیشگی به یاد آخرت باشد و برای سفر طولانی گریزناپذیر آمادگی بگیرد،
زیرا اگر اجل او فرا رسید، حتی یک ساعت هم جلو و عقب نخواهد شد.

ابوعبیده خداء می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: سخنی برایم بگو که از آن بهره مند شوم.آن حضرت
فرمود: «ای ابوعبیده! مرگ را بسیار یاد کن، زیرا هر انسانی که مرگ را زیاد یاد کند در دنیا پارسایی
را پیشه ی خود خواهد ساخت.» (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۴)

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه
است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک
آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع
به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت او، تمسک به آنان، جهاد در راه
خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد.

در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و در
زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که با
دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز نیست
ادای امانتها و مسترد ساختن حقوق مخصوصاً با ظهور نشانه های مرگ بر انسان واجب است، و اگر به وصی
خود اطمینان دارد وصیت کردن به انجام آنها هم کفایت می کند به گونه ای که اختلالی در پرداخت حقوق
و امانات پدید نیاید.

همچنین واجب است به انجام دادن واجباتی که موفق به انجام دادن آنها نشده باشد مانند حج، وصیت کند اما
آنچه انجام دادن آن بر وصی واجب است مانند قضای نماز و روزه، بنا بر احتیاط بر او لازم است
که آنها را بر وصی اعلام نماید.

ضایع ساختن حقوق ورثه نیز جایز نیست مثل اینکه به طور کاذب اقرار کند که پاره ای از اموالش متعلق
به غیر است و بنا بر احوط نباید اموال و دارایی خود (مانند حسابهای شخصی بانکی) یا طلبهای خود را
از ورثه کتمان کند.

شایسته است که بر کودکان صغیر خود قیّم تعیین کند و اگر بدون قیم تلف شدن آنان یا تضیعیع حقوق
آنان را احتمال بدهد تعیین قیم واجب می شود و شایسته است کسی را تعیین کند که برای انجام این
مسئولیت شایستگی داشته باشد.

 حکمت دفن اموات:

امام رضا علیه السلام فرمود:

«انما اُمِرَ بدفن المیت لئلا یظهر الناس علی فساد جسده، و قبح منظره، و تغییر
رائحته و لایتاذی الاحیاء بریحه، و ما یدخل علیه من الآفه و الفساد و لیکون مستوراً عن الاولیاء و الاعداء،
فلا یشمت عدوّه و لایحزن صدیقه» وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۴۱

«اینکه به دفن میت دستور داده شده است
بدان جهت می باشد که مردم، از متلاشی شدن بدن و زشتی منظر و قیافه و تغییر بوی (گندیده شدن)
او مطّلع نشوند و زندگان از بوی بد و پوسیدگی و فساد او آزار نبینند و از دید دوست و
دشمن پنهان بماند تا نه دشمن او شماتت کند و نه دوست او غمگین شود.»

حکم دفن گردیدن میت مسلمان:

دفن کردن میت
مسلمان واجب کفایی است.پس باید جسد مسلمان زیر خاک شود به گونه ای که از درندگان محفوظ باشد و مردم
هم از بوی آن در امان باشند و از این رو، گذاشتن جسد در میان تابوت یا دیوار بدون اینکه
زیر خاک شده باشد کفایت نمی کند مگر در هنگام ضرورت.

 احکام دفن میت:

– میت رو به قبله باشد (به پهلوی راست)

– زمین مباح باشد.

– با اذن ولی باشد.

میت در قبر بر پهلوی راستش گذاشته می شود به گونه ای که صورتش به سمت قبله باشد و همچنین
اگر عضوی از بدن دفن شود هم در صورت امکان باید به ترتیب مذکور گذاشته شود.

– در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و
در زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که
با دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز
نیست.

مستحبات دفن:

– گود کردن قبر به اندازه ی قامت انسان.

– قرار دادن لحد در زمین سخت.

– قرار دادن جنازه مرد در پایین پای قبر و جنازه زن در جلو قبر در طرف قبله.

– عدم شتاب در گذاشتن میت در قبر

– باز کردن گره های کفن

– قرار دادن گونه میت بر
روی زمین بعد از باز کردن صورت

– درست کردن بالش از خاک برای میت و تکیه دادن کمرش به
خشت یا کلوخ

– پوشاندن لحد با خشت یا سنگ برای نرسیدن خاک به میت حداکثر با گل آن را
محکم کنند بهتر است.

– کسی که میت را وارد قبر می کند با طهارت، سربرهنه، دگمه های باز و بدون عمامه و رواء
و پابرهنه باشد.

– کسی که میت زن را وارد قبر می کند و گره های کفن را باز می کند شوهر یا
محرم او باشد و با نبود آنان نزدیکترین خویشان مرد وگرنه زن سپس مردان غیرمحرم باشند و شوهر از همه
ی آنها اولی است.

– مرد بیگانه، نه خویشان او با پشت دست خاک روی او بریزند.

– دعاهایی که از معصومین در هنگام بیرون آوردن از تابوت، در وقت نگاه افتادن به قبر حین وارد کردن
در قبر، بعد از قرار دادن او در قبر و بعد از گذاشتن او در لحد و در وقت اشتغال
به مسدود کردن لحد، هنگام بیرون آمدن از قبر، در حال ریختن خاک بر روی او خوانده شود.

– عقاید حقه اصول دین و مذهبش را تلقین کند.

– اسم میت روی قبر یا بر لوح یا سنگی نوشته شده و نزد سر او نصب گردد.

– خویشان، نزدیک هم دفن شوند.

– محکم کردن قبر

– گریه بر میت در وقت شدت غم مستحب است.

– امر به صبر و فراموش واداشتن صاحبان مصیبت.

– سیک کردن غم آنها به ذکر آنچه مناسبت با این حال او داشته و تحلیل اندوه کند.

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه
است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و
ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت
او، تمسک به آنان، جهاد در راه خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد

مکروهات دفن:

– دفن دو میت در یک قبر

– فرش کردن داخل قبر با ساج و با سنگ و آجر
محل تامل است.

– وارد شدن پدر در قبر فرزند.

– خویشان روی او خاک بریزند.

– مسدود کردن و گل کار کردن قبر با غیرخاک خودش

– تحنی در قبرستان

– خندیدن در قبرستان


تکیه دادن بر قبر

– بدون ضرورت روی قبر راه رفتن

– بلند کردن قبر از زمین بیش از ۴
انگشت باز

– نشستن بر روی قبر و…

– انتقال میت از شهری که در آن فوت کرده به شهر دیگر مشاهد مشرفه.

تبیان

2014-06-28
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 5
مطالب مرتبط:
سحر ولدبیگی ؛ از ازدواج غیابی تا سریال آرماندو!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۵)سحر ولدبیگی ؛ از ازدواج غیابی تا سریال آرماندو!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۵)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۷) از دلبرانگی بهنوش طباطبایی تا خستگی سحر قریشی در گرما!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۷) از دلبرانگی بهنوش طباطبایی تا خستگی سحر قریشی در گرما!
ساره بیات ؛ زیبا و جذاب اما تکراری!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۴)ساره بیات ؛ زیبا و جذاب اما تکراری!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۴)
اینستاگرام هنرمندان (۸۵) از تولد الناز حبیبی تا تولد مرتضی پاشایی!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۵) از تولد الناز حبیبی تا تولد مرتضی پاشایی!!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۶) از حیاط باصفای بهنوش طباطبایی تا همینجوری های سحر قریشی!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۶) از حیاط باصفای بهنوش طباطبایی تا همینجوری های سحر قریشی!
نیما کرمی ؛ از بیماری عجیب و غریب تا تولد دومین فرزندش| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۳)نیما کرمی ؛ از بیماری عجیب و غریب تا تولد دومین فرزندش| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۳)
اینستاگرام هنرمندان (۸۴) از آب دوغ خیار خوردن الناز حبیبی در رستوران فریبا نادری تا تیپ رسمی لیلا اوتادی!اینستاگرام هنرمندان (۸۴) از آب دوغ خیار خوردن الناز حبیبی در رستوران فریبا نادری تا تیپ رسمی لیلا اوتادی!
پانته‌ آ بهرام ؛ از زندگی شخصی تا رد کردن پیشنهاد مهران مدیری | سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۲)پانته‌ آ بهرام ؛ از زندگی شخصی تا رد کردن پیشنهاد مهران مدیری | سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۲)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۵) از طبیعت گردی الناز شاکردوست و سگش تا استایل عجیب مریم معصومی در کنسرت بهنام بانی!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۵) از طبیعت گردی الناز شاکردوست و سگش تا استایل عجیب مریم معصومی در کنسرت بهنام بانی!
کاوه خداشناس ؛ دامادِ پدرسوخته سریال پدر!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۱)کاوه خداشناس ؛ دامادِ پدرسوخته سریال پدر!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۱)

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
فواید ذکر ایام هفته برای رفع مشکلاتفواید ذکر ایام هفته برای رفع مشکلات
دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینهدعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
با خواندن این ذکر معجزه گر حاجاتتان برآوره می شودبا خواندن این ذکر معجزه گر حاجاتتان برآوره می شود
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهاندعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
روایتی شنیدنی درباره امام حسین(ع)روایتی شنیدنی درباره امام حسین(ع)
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانیددعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
چرا استفاده طلا برای مردان حرام است؟چرا استفاده طلا برای مردان حرام است؟
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریمازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
یا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شویدیا آثار و برکات خواندن آیه الکرسی آشنا شوید
ذکر کثیر به چه معناست؟ذکر کثیر به چه معناست؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل استآرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
آشنایی با صحابه امام حسین عباد‌ بن‌ مهاجرآشنایی با صحابه امام حسین عباد‌ بن‌ مهاجر
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
نماز شکسته چگونه است؟نماز شکسته چگونه است؟
مواردی که برای بیرون رفتن اجازه شوهر لازم نیست!مواردی که برای بیرون رفتن اجازه شوهر لازم نیست!
طلاق | عده طلاق چند روز است؟طلاق | عده طلاق چند روز است؟
عید غدیر فرصتی برای تقویت وحدت بین مسلمانان استعید غدیر فرصتی برای تقویت وحدت بین مسلمانان است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
فضیلت و خواص سوره بروجفضیلت و خواص سوره بروج
اعمال و آداب تحویل سال نواعمال و آداب تحویل سال نو
نگاهی که ثواب یک حج مقبول را داردنگاهی که ثواب یک حج مقبول را دارد
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایطدعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
زمانیکه پیامبر الام به پیامبری مبعوث شد خداوند به او دستور خواندن نماز را داد و قبله اولیه به سمت بیت المقدس بود که این قبله با فرمان خدا به سمت خانه کعبه تغییر کرد. این روزها شاهد برپایی مناسک حج هستیم و مردم بسیاری برای این برای به جا آوردن این اعمال به عربستان سفر کرده اند.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟
شیطان و سیاست‌های هجومی او چیست؟
آشنایی با فضایل و اعمال ماه ذی القعده
آشنایی با احکام شرعی حد ترخص
نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد؟
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
موانع ظهور امام زمان(عج) را می شناسید؟
آبزیان دریایی حرام گوشت را بشناسید|خوردن آبزیان دریایی در روایات
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
احادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانش
شیطان از چه گناهی متنفر است؟
ذکر کثیر به چه معناست؟
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
رایانمهرامیران پرواز