مشاهده : 230مذهبیRSS

حکمت دفن اموات

حکمت دفن امواتاحکام و مسائل شرعی
انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد. سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند […]

انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظه ی عمر بر ضد مرگ مبارزه می کند اما مرگ همیشه و
پیوسته او را دنبال می نماید و هیچ کس نمی تواند از چنگ آن رهایی یابد.

سوال اصلی این است که آیا مرگ حق است؟ و اگر چنین است پس چرا برای هیچ کسی خوشایند نبوده
و هیچ فردی حاضر نیست تسلیم مرگ شود؟ اما اگر مرگ باطل است و حقیقت ندارد چرا هیچ شخصی نمی
تواند از مرگ نجات یافته و راهی برای گریز پیدا کند؟

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یک سخن زیبا به
این سوال پاسخ داده است آن حضرت می فرماید: هیچ حقی را شبیه تر به باطل مانند مرگ ندیدم.

بنابراین مرگ حق است و فراموش کردن مرگ یا منکر شدن آن یکنوع خودفریبی است.لذا باید که خویش را برای
این حقیقت آماده نمائیم.

آمادگی برای مرگ:

بر شخص مومن لازم است که به طور همیشگی به یاد آخرت باشد و برای سفر طولانی گریزناپذیر آمادگی بگیرد،
زیرا اگر اجل او فرا رسید، حتی یک ساعت هم جلو و عقب نخواهد شد.

ابوعبیده خداء می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: سخنی برایم بگو که از آن بهره مند شوم.آن حضرت
فرمود: «ای ابوعبیده! مرگ را بسیار یاد کن، زیرا هر انسانی که مرگ را زیاد یاد کند در دنیا پارسایی
را پیشه ی خود خواهد ساخت.» (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۴)

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه
است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک
آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع
به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت او، تمسک به آنان، جهاد در راه
خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد.

در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و در
زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که با
دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز نیست
ادای امانتها و مسترد ساختن حقوق مخصوصاً با ظهور نشانه های مرگ بر انسان واجب است، و اگر به وصی
خود اطمینان دارد وصیت کردن به انجام آنها هم کفایت می کند به گونه ای که اختلالی در پرداخت حقوق
و امانات پدید نیاید.

همچنین واجب است به انجام دادن واجباتی که موفق به انجام دادن آنها نشده باشد مانند حج، وصیت کند اما
آنچه انجام دادن آن بر وصی واجب است مانند قضای نماز و روزه، بنا بر احتیاط بر او لازم است
که آنها را بر وصی اعلام نماید.

ضایع ساختن حقوق ورثه نیز جایز نیست مثل اینکه به طور کاذب اقرار کند که پاره ای از اموالش متعلق
به غیر است و بنا بر احوط نباید اموال و دارایی خود (مانند حسابهای شخصی بانکی) یا طلبهای خود را
از ورثه کتمان کند.

شایسته است که بر کودکان صغیر خود قیّم تعیین کند و اگر بدون قیم تلف شدن آنان یا تضیعیع حقوق
آنان را احتمال بدهد تعیین قیم واجب می شود و شایسته است کسی را تعیین کند که برای انجام این
مسئولیت شایستگی داشته باشد.

 حکمت دفن اموات:

امام رضا علیه السلام فرمود:

«انما اُمِرَ بدفن المیت لئلا یظهر الناس علی فساد جسده، و قبح منظره، و تغییر
رائحته و لایتاذی الاحیاء بریحه، و ما یدخل علیه من الآفه و الفساد و لیکون مستوراً عن الاولیاء و الاعداء،
فلا یشمت عدوّه و لایحزن صدیقه» وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۴۱

«اینکه به دفن میت دستور داده شده است
بدان جهت می باشد که مردم، از متلاشی شدن بدن و زشتی منظر و قیافه و تغییر بوی (گندیده شدن)
او مطّلع نشوند و زندگان از بوی بد و پوسیدگی و فساد او آزار نبینند و از دید دوست و
دشمن پنهان بماند تا نه دشمن او شماتت کند و نه دوست او غمگین شود.»

حکم دفن گردیدن میت مسلمان:

دفن کردن میت
مسلمان واجب کفایی است.پس باید جسد مسلمان زیر خاک شود به گونه ای که از درندگان محفوظ باشد و مردم
هم از بوی آن در امان باشند و از این رو، گذاشتن جسد در میان تابوت یا دیوار بدون اینکه
زیر خاک شده باشد کفایت نمی کند مگر در هنگام ضرورت.

 احکام دفن میت:

– میت رو به قبله باشد (به پهلوی راست)

– زمین مباح باشد.

– با اذن ولی باشد.

میت در قبر بر پهلوی راستش گذاشته می شود به گونه ای که صورتش به سمت قبله باشد و همچنین
اگر عضوی از بدن دفن شود هم در صورت امکان باید به ترتیب مذکور گذاشته شود.

– در مکان غصبی دفن جایز نیست و هم چنین در قبر دیگری که مندرس و متلاشی نشده است و
در زمین موقوفه ای که برای این منظور وقف نشده مانند مساجد و مدارس و در مراکز عمومی ای که
با دفن میت منافات دارد مانند راههای عمومی که دفن کردن در آنها باعث خرابی آنها می شود دفن جایز
نیست.

مستحبات دفن:

– گود کردن قبر به اندازه ی قامت انسان.

– قرار دادن لحد در زمین سخت.

– قرار دادن جنازه مرد در پایین پای قبر و جنازه زن در جلو قبر در طرف قبله.

– عدم شتاب در گذاشتن میت در قبر

– باز کردن گره های کفن

– قرار دادن گونه میت بر
روی زمین بعد از باز کردن صورت

– درست کردن بالش از خاک برای میت و تکیه دادن کمرش به
خشت یا کلوخ

– پوشاندن لحد با خشت یا سنگ برای نرسیدن خاک به میت حداکثر با گل آن را
محکم کنند بهتر است.

– کسی که میت را وارد قبر می کند با طهارت، سربرهنه، دگمه های باز و بدون عمامه و رواء
و پابرهنه باشد.

– کسی که میت زن را وارد قبر می کند و گره های کفن را باز می کند شوهر یا
محرم او باشد و با نبود آنان نزدیکترین خویشان مرد وگرنه زن سپس مردان غیرمحرم باشند و شوهر از همه
ی آنها اولی است.

– مرد بیگانه، نه خویشان او با پشت دست خاک روی او بریزند.

– دعاهایی که از معصومین در هنگام بیرون آوردن از تابوت، در وقت نگاه افتادن به قبر حین وارد کردن
در قبر، بعد از قرار دادن او در قبر و بعد از گذاشتن او در لحد و در وقت اشتغال
به مسدود کردن لحد، هنگام بیرون آمدن از قبر، در حال ریختن خاک بر روی او خوانده شود.

– عقاید حقه اصول دین و مذهبش را تلقین کند.

– اسم میت روی قبر یا بر لوح یا سنگی نوشته شده و نزد سر او نصب گردد.

– خویشان، نزدیک هم دفن شوند.

– محکم کردن قبر

– گریه بر میت در وقت شدت غم مستحب است.

– امر به صبر و فراموش واداشتن صاحبان مصیبت.

– سیک کردن غم آنها به ذکر آنچه مناسبت با این حال او داشته و تحلیل اندوه کند.

یکی از راههای آمادگی برای مرگ، توبه است.توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب است: و از شرایط توبه
است: پشیمانی از گناه، عزم بر ترک آن، ادای واجب یا حقی که ترک شده باشد.همچون نماز و زکات و
ردّ مظالم و از آداب توبه: تضرّع به خدا، توسل به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت
او، تمسک به آنان، جهاد در راه خدا، انفاق، عمل صالح، اخلاص، استغفار و طلب آمرزش در سحرگاهان می باشد

مکروهات دفن:

– دفن دو میت در یک قبر

– فرش کردن داخل قبر با ساج و با سنگ و آجر
محل تامل است.

– وارد شدن پدر در قبر فرزند.

– خویشان روی او خاک بریزند.

– مسدود کردن و گل کار کردن قبر با غیرخاک خودش

– تحنی در قبرستان

– خندیدن در قبرستان


تکیه دادن بر قبر

– بدون ضرورت روی قبر راه رفتن

– بلند کردن قبر از زمین بیش از ۴
انگشت باز

– نشستن بر روی قبر و…

– انتقال میت از شهری که در آن فوت کرده به شهر دیگر مشاهد مشرفه.

تبیان

2014-06-28 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
باطل کردن طلسم به روش قرآنیباطل کردن طلسم به روش قرآنی
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علیخواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
دعا برای رفع ترس کودکاندعا برای رفع ترس کودکان
ختم نادعلی برای گرفتن حاجتختم نادعلی برای گرفتن حاجت
دعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدندعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدن
برای درمان پادرد این دعا بسیار مفید استبرای درمان پادرد این دعا بسیار مفید است
دعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگراندعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگران
سه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانهسه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه
دعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعادعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعا
با خواص دعای مشلول آشنا شویدبا خواص دعای مشلول آشنا شوید
دعاهای مجرب برای ازدواج جواناندعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعا برای گشایش بخت که ردخور ندارددعا برای گشایش بخت که ردخور ندارد
این دعاها برای جلب محبت هستنداین دعاها برای جلب محبت هستند
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارداین ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
ذکرهایی برای بچه دار شدن!ذکرهایی برای بچه دار شدن!
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند
دعای حضرت علی علیه السلام در ابتدای صبح برای گرفتن حاجتدعای حضرت علی علیه السلام در ابتدای صبح برای گرفتن حاجت
دعای مجرب برای آزاد شدن زندانیدعای مجرب برای آزاد شدن زندانی
خواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شودخواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شود
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآندوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
دعاهایی برای رفع درد دستدعاهایی برای رفع درد دست
نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)
سه آیه براى پنهان شدن از چشم افراد بى ‏ایمانسه آیه براى پنهان شدن از چشم افراد بى ‏ایمان
این دعا هیچ وقت رد نمی شوداین دعا هیچ وقت رد نمی شود
سوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتنسوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتن
ذکرهای هفتگانه که معجزه می کنندذکرهای هفتگانه که معجزه می کنند
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
دعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواهدعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواه
ازدواج همیشه و در تمام ادوار تاریخ اهمیت فراوانی داشته است شکل گیری خانواده ای که نسل بعد را تربیت می کند و می تواند باعث آرامش و امنیت افراد شود. این روزها ازدواج بسیار مشکل شده است و تبدیل به دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
نماز مجرب برای بارش باران
دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعایی مجرب برای رفع فال بد و بد خلقی همسر
دعایی مجرب برای شفا یافتن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
دعاهایی مجرب برای ادای قرض
دعایی مجرب برای کسب علم
دعای مجرب برای رفع چشم زخم
دعای مجرب برای گشایش در کارها و رفع گرفتاریهای زندگی
ثواب و پاداش آمیزش جنسی با همسر
۲۲ فضیلت زیارت عاشورا
احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
در سجده شکر، چه سوره‌ای بهتر است خوانده شود؟