پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

حکم قبول مهریه سنگین

اشتراک:
حکم قبول مهریه سنگین احکام و مسائل شرعی
قبول مهریه سنگین تحت شرایط حاکم بر مجلس خواستگارى س: من براى خواستگارى و ازدواج اقدام کردم و در موقع تعیین مهریه با مشکل روبرو شدم به طورى که در ظاهر و با اکراه و بخاطر شرایط حاکم بر مراسم با مبلغ مهریه پیش نهادى که ۵۰۰ سکه بود موافقت کردم سؤالم این بود که […]
قبول مهریه سنگین تحت شرایط حاکم بر مجلس خواستگارى س: من براى خواستگارى و ازدواج اقدام کردم و در موقع
تعیین مهریه با مشکل روبرو شدم به طورى که در ظاهر و با اکراه و بخاطر شرایط حاکم بر مراسم
با مبلغ مهریه پیش نهادى که ۵۰۰ سکه بود موافقت کردم سؤالم این بود که مسئله مهریه از نظر شرعى
چه حکمى دارد؟ ج) اگر داماد با رضایت خود مبلغ زیادى را مَهر قرار دهد و عقد ازدواج بر طبق
آن مهریه خوانده شود، آن مقدار مَهر بر عهده شوهر لازم مى‌شود.سایت مقام معظم رهبری
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس