سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

حکم پرداخت بدهی میت

اشتراک:
پرداخت بدهی های متوفی احکام و مسائل شرعی
فردی که فوت میکند قبل از اینکه مال و اموال او بین وراث تقسیم شود باید طبق وصیت نامه فرد متوفی تمام بدهی های او پرداخت شود. شرایط و احکام پرداخت بدهی های متوفی را دراین مجموعه ببینید.

فردی که فوت میکند ممکن است دینی بر گردنش باشد و این بر عهده ی وارث است که بدهی او را بپردازد. فرد فوت شده ممکن است بدهی داشته باشد و بعد از مرگش نه تنها مالی برای کسی نمیگذارد بلکه بدهی زیادی را برای وارث میگذارد ولی در این مجموعه شرایط پرداخت بدهی های متوفی را دراین مجموعه برای شما بیان کرده ایم. حدود مسئولیت وراث در بدهی را در پرشین وی ببینید.

پرداخت بدهی های متوفی

کسی که فوت کرده و بدهکار است و مالی نیز ندارد آیا بر فرزندان او واجب است و برعهده ی آنها است که بدهی پدر را بپردازند یا شرعاً فرزندان بدهکار محسوب نمی شوند؟ پاسخ – شرعاً برعهده ی فرزندان نیست.اما اینکه نوشته اند بدهکار است و مالی نیز ندارد ، ممکن است به اندازه ی تمام بدهی اموالی نداشته باشد اما به اندازه ی بخشی از آن دارد.مثلاً لباسی بر تن داشته است ، وسیله ی نقلیه ی ساده و یا اسباب و وسایل زندگی ساده ای داشته باشد ، اگر بدهی دارد همین وسایل را باید از بابت بدهی او بپردازند نه اینکه این اموال راتقسیم کنند و بعد بگویند که پدر ما مقداری بدهی دارد و بدهی او نیز بر ما واجب نیست.

پرداخت بدهی های متوفیتکلیف حقوقی بدهی فرد فوت شده

بدهی میت از اموال پرداخته می شود ، اگر بتوان تمام آن را با استفاده از اموال پرداخت کرد ونشد هرچقدر که اموال دارد.اگربعد از پرداخت بدهی چیزی از اموال باقی ماند به ورثه می رسد.
اگر هم باقی نماند دیگر چیزی نیست که به ورثه برسد.من از فروشنده ای خرید کردم و مقداری به ایشان بدهکار هستم ولی هر چه گشتم ایشان را پیدا نکردم . من چطور می توانم دِین خودم را ادا کنم ؟

پاسخ – اگر شما بقدر کافی تلاش کرده اید و امیدی ندارید که بتوانید صاحبش را پیدا کنید باید بهنیت صاحبش ، مظالم عباد به فقیری بپردازید.شما با مرجع تقلیدتان تماس بگیرید و اجازه ی پرداخت این پول رابه فقیر بگیرید یا اینکه می توانید هر گاه خمس پرداخت می کنید ، این مظالم عباد را همپرداخت بکنید.

تکلیف حقوقی بدهی فرد فوت شدهبدهی متوفی

من از کسانی پول می خواستم یعنی حق من پیش آنها بود و از آنها طلب داشتم ولی آنها از حق ما استفاده می کردند و ما بارها تقاضا کردیم که حق ما را بدهند اما خبری نشد . چون پول نیاز داشتم بدون اجازه از آنها برداشتم . بعد من توبه کردم . راهنمایی بفرمایید .پاسخ – اگر کسی از کسی طلب داشت و موعد آن هم رسیده است باید بدهکار طلب را بپردازد ولی
اگر طرف بدهی خود را نداد و طلبکار همه ی راهها را رفت ولی به طلب خودش نرسید ، اگرمفسده ای پیش نمی آید می تواند تقاص کنید یعنی می تواند اموالی که پیش فرد دارید بردارید.اگر شما به اندازه ی حق تان برداشته اید اشکالی ندارد.تقاص آخرین مرحله است و باید مفسده هم نداشته باشد

زلال احکام

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس