حکم کار کردن زن و مدیون شدن شوهر

مشاهده : 402
حکم کار کردن زن و مدیون شدن شوهر احکام و مسائل شرعی
س: اگر مرد متأهلى شغل خود را از دست بدهد و زنش براى معاش خانواده بصورت موقت کار کند، آیا شوهر به زنش مدیون خواهد شد؟ ج) زن اگر درآمد کار خود را خودش تبرعاً خرج زندگى مشترک مى کند شوهر ضامن عوض آن نیست ولى اگر به شوهر قرض دهد سپس از طرف شوهر […]
س: اگر مرد متأهلى شغل خود را از دست بدهد و زنش براى معاش خانواده بصورت موقت کار کند، آیا
شوهر به زنش مدیون خواهد شد؟ ج) زن اگر درآمد کار خود را خودش تبرعاً خرج زندگى مشترک مى کند
شوهر ضامن عوض آن نیست ولى اگر به شوهر قرض دهد سپس از طرف شوهر آن را خرج زندگى کند
و یا به امر و درخواست شوهر آن را خرج زندگى مشترک کند، شوهر ضامن عوض آن است.سایت مقام معظم
رهبری
2007-10-21 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)