مشاهده : 161مذهبیRSS

خصوصیات ظاهری حضرت مهدی (عج)

خصوصیات ظاهری حضرت مهدی (عج)احکام و مسائل شرعی
خصوصیات امان مهدی نام ، کنیه ، روش و شمائل مبارک آن حضرت هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدران کرامشان که درود خدا برآنان باد، نقل مى کند که پیامبر گرامی اسلام فرمود: قائم از فرزندان من است ، نام او نام من وکنیه او کنیه من ، و […]

خصوصیات امان مهدی

نام ، کنیه ، روش و شمائل مبارک آن حضرت

هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدران کرامشان که درود خدا برآنان باد، نقل مى
کند که پیامبر گرامی اسلام فرمود: قائم از فرزندان من است ، نام او نام من وکنیه او کنیه من
، و شکل او شکل من ، وسنت و روش او سنت و روش من است، مردم را بر ملت
و شریعت من بپا مى دارد ، وآنها را بسوى کتاب پروردگارم عزوجل مى خواند ، کسى که او را
اطاعت کند مرا اطاعت نموده و کسى که او را نافرمانى نماید مرا نافرمانى کرده و کسى که در زمان
غیبت ، منکر او باشد مرا انکار کرده و کسى که او را تکذیب نماید مرا تکذیب کرده و کسى
که او را تصدیق کند مرا تصدیق کرده است ، و از تکذیب کنندگانم در بارهء امر او ، و
انکار کنندگان گفتارم دربارهء او و گمراهان امتم از راه او ، به خدا شکایت میکنم ، آنهایى که ظلم
کرده اند بزودى خواهند دانست که به چه کیفرگاه ومحل انتقامى بازگشت میکنند.

پیامبر گرامی فرمود : مهدى ( علیه السلام ) از فرزندان من است نام او نام من و کنیه او
کنیه من است ، شبیه ترین مردم از جهت خلق و خوى وشکل واندام به من است ، او داراى
یک غیبت وسرگردانی است که در آن فاصله ، ملتها گمراه میشوند ، سپس روى مى آورد ( ظهور مینماید
) مانند شهاب نورانى ، زمین را پر از عدل و داد مى نماید همانگونه که از ظلم و ستم
پر شده است

سیرت و صورت و اندام آن حجت بزرگ خدا

جابر بن عبد الله انصارى از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل مى کند که
آن حضرت فرمود : مهدى ( علیه السلام ) از فرزندان من است نام او نام من و کنیه او
کنیه من است ، شبیه ترین مردم از جهت خلق و خوى وشکل واندام به من است ، او داراى
یک غیبت وسرگردانی است که در آن فاصله ، ملتها گمراه میشوند ، سپس روى مى آورد ( ظهور مینماید
) مانند شهاب نورانى ، زمین را پر از عدل و داد مى نماید همانگونه که از ظلم و ستم
پر شده است.

مشخصات بینی مبارک حضرت بقیه الله (عج)

صاحب کتاب دلائل الإمامه در صفحه ۲۵۱ همانگونه که در کتاب أبو یعلى با تفاوتی اندک آمده است؛ ابو سعید
خدرى از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل میکند که فرمود : قیامت بپا نخواهد شد تا اینکه مردى از
اهل بیت من که داراى پیشانى روشن ونورانى و بینى کشیده است، حکومت و فرمانروایى نماید ، زمین را پر
از عدل و داد نماید ، همانگونه که پیش از آن از ستم پر شده بود ، و (گویا پیامبر
گرامی فرموده اند: حکومت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در هفت سال تحقق کامل می یابد).

رسول اکرم ( ص ) فرمود : مهدى علیه السلام از من است ، ( حضرتش ) پیشانى روشن و
نورانى وبینى کشیده اى دارد ، زمین را آکنده از عدل و داد مینماید ، همانگونه که از ظلم و
جور پر شده است

مشخصه پیشانی آن حضرت(عج)

در کتاب ملاحم ابن طاووس : صفحه ۸۶ باب ۱۹۷از قتاده ، از ابو نضره ،
از ابوسعید خدرى ، روایت شده که گفت : رسول اکرم ( ص ) فرمود : مهدى علیه السلام از
من است ، ( حضرتش ) پیشانى روشن و نورانى وبینى کشیده اى دارد ، زمین را آکنده از عدل
و داد مینماید ، همانگونه که از ظلم و جور پر شده است ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند:
حکومت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در هفت سال تحقق کامل می یابد).

مشخصات موجود در اندام مبارک حضرت بقیه الله(عج)

در کتاب الدر المنثور : جلد ۶ صفحه ۵۸ از ابن عیاش از کسى که براى او نقل کرده ،
از محمد بن جعفر ، از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که فرمود : این پسرم ( امام
حسین علیه السلام ) سرور وسالار است همچنانکه رسول الله صلى الله علیه و آله او را سرور و آقا
نامیده است وخداوند از نسل او مردى را برخواهد انگیخت که نام او نام پیامبرتان بوده و خلقت و خلق
وخوى او نیز شبیه آن حضرت میباشد که در حال غفلت و بیخبرى مردم و در زمان از بین رفتن
حق و حقیقت و بروز ظلم و ستم در جهان قیام خواهد فرمود.

امیرالمومنین علیه السلام ظهور حضرت را امری قطعی و غیر قابل تغییر بیان داشته فرمودند : تمام اهل آسمان از
قیام آن حضرت شاد میگردند.پیشانى آن حضرت نمایان و باز و بینى او کشیده و شکم او برآمده و رانهایش
کشیده و خالى بر ران راست داشته و میان دندانهایش فاصله میباشد و زمین را پس از آنکه ظلم و
ستم فرا گرفته باشد ، از عدل و داد پر میسازد.

در آخر الزمان مردى جوان و خوش سیما با پیشانى روشن ونورانى و بینى کشیده از عترت من قیام مینماید
، زمین را پر از عدل و داد میکند همانگونه که از ستم و جور پر شده است

خصوصیات موجود در صورت و سیمای مبارک آن حضرت(عج)

عطا بن
عجلان ، از ابو نضره ، از ابو سعید خدرى ، روایت کرده که رسول خدا ( ص ) فرمود
: در آخر الزمان مردى جوان و خوش سیما با پیشانى روشن ونورانى و بینى کشیده از عترت من قیام
مینماید ، زمین را پر از عدل و داد میکند همانگونه که از ستم و جور پر شده است ،
و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حکومت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در هفت سال تحقق کامل می یابد).

ابو سعید از حضرت رسول صلى الله علیه وآله نقل میکند که آن حضرت فرمود : مهدى(علیه السلام) از ما
اهل بیت است داراى بینى بلند و کشیده و ( پیشانى ) روشن و نورانى است ، زمین را پر
از عدل و داد مینماید همچنانکه از ظلم و ستم پر شده است و زندگى مینماید ، وسپس حضرت دست
چپ خود و دو انگشت از دست راست ( سبابه وابهام ) را باز نمود و سه انگشت دیگر دست
راست را بست.( هفت انگشت را باز کرد شاید اشاره به تحقق هفت ساله حکومت امام زمان عجل الله تعالى
فرجه الشریف باشد.

خصوصیات صورت، محاسن،دندانها و چشمان نازنین حضرت مهدی

هیثم بن عبدالرحمان از کسى که براى او نقل کرده ، از علی علیه السلام روایت نموده که فرمود: محاسن
او پر پشت و چشمانش سیاه و دندانهایش سفید و براق است و در صورتش خال درشت و نمایانى بوده
و در کتف او علامت پیامبر صلى الله علیه و آله میباشد.

پرچم همراه امام مهدی میراث پیامبر (ص)

همراه با پرچم رسول خدا صلى الله علیه وآله که از پارچه مخمل و چهار گوشى که در آن سنگى
قرار دارد قیام میکند ، آن پرچم از زمان رحلت رسول الله صلى الله علیه وآله باز نشده و تا
قیام حضرت مهدى علیه السلام نیز باز نخواهد شد.خداوند آنحضرت را به سه هزار فرشته یارى کرده که از پشت
سر و روبرو ، مخالفین آن حضرت را میزنند.

سن آن حضرت در هنگام ظهور (در چهره)

و سن آن حضرت هنگام قیام بین سى تا چهل سال خواهد بود.پیشانى بلند و چهره اى سفید و نورانى
و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت ، وخالى بر گونه راست او ، و در سرش
طره اى از گیسو وجود داشت

مشخصات چشمها و ابروان آن حضرت

سقر بن رستم از پدرش نقل میکند که
او گفته ولى آنرا به رسول الله ( ص ) نسبت نداده است : مهدى ( علیه السلام ) مردى
است داراى ابروهاى بلند و باریک وچهره درخشان ، چشمهاى درشت ، از سمت حجاز می آید تا بر منبر
دمشق بنشیند و او (به شمایل) جوانى هیجده ساله است.

مشخصات مو ، رنگ رخسار،چشمان مبارک و کتف و شانه آن حضرت(عج)

عبد الله بن حماد انصارى ، از عبد
الله بکیر ، از حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : اى حمران بپرس
و پاسخ دریافت کن و دینارهایت را هم نگهدار و انفاق نکن.عرض کردم : از نسبت و قرابت تو با
رسول الله صلى الله علیه وآله پرسیدم که آیا تو صاحب الامر و حضرت قائم میباشى ؟ فرمود : خیر.
عرض کردم : پدر و مادرم بفدایت پس او کیست ؟ فرمود : رنگ پوست او به سرخى میگراید و
چشمانش به گودى نشسته و ابروهایش برجسته و کتف و شانه هایش پهن و عریض بوده و سر و موهایش
خصوصیتى دارد ( مجعد است ) و در صورت آن حضرت اثر و نشانه اى است ، خداوند موسى را
رحمت کند.

کودکی حضرت بقیه الله (عج)

یعقوب بن منقوش میگوید : از امام ابو محمد حسن بن علی ( ع )
پرسیدم صاحب الامر کیست ؟ حضرت فرمود : پرده را کنار بزن ، آنرا کنار زدم ، ناگهان کودکى بلند
بالا و رشید که حدود ده یا هشت سال داشت ، بیرون آمد ، پیشانى بلند و چهره اى سفید
و نورانى و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت ، وخالى بر گونه راست او ، و
در سرش طره اى از گیسو وجود داشت ، بر دامان ابو محمد ( ع ) نشست ، آنگاه حضرت
به من فرمود : این [ کودک ] صاحب شماست و سپس زود برخاست و رفت و امام ( ع
) بدو فرمود : پسرکم ، تا زمانى مشخص و معلوم ، داخل شو ، و آن کودک داخل خانه
شد و من به او مینگریستم ، پس از آن امام به من فرمود : اى یعقوب ، به کسى
که در خانه است بنگر ، من وارد خانه شدم ولى کسى را ندیدم.

تبیان

2016-05-15 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
باطل کردن طلسم به روش قرآنیباطل کردن طلسم به روش قرآنی
دعا برای رفع ترس کودکاندعا برای رفع ترس کودکان
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علیخواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
ختم نادعلی برای گرفتن حاجتختم نادعلی برای گرفتن حاجت
دعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدندعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدن
دعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگراندعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگران
برای درمان پادرد این دعا بسیار مفید استبرای درمان پادرد این دعا بسیار مفید است
دعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعادعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعا
سه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانهسه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه
دعاهای مجرب برای ازدواج جواناندعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعا برای گشایش بخت که ردخور ندارددعا برای گشایش بخت که ردخور ندارد
ذکرهایی برای بچه دار شدن!ذکرهایی برای بچه دار شدن!
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
دعای مجرب برای آزاد شدن زندانیدعای مجرب برای آزاد شدن زندانی
خواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شودخواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شود
با خواص دعای مشلول آشنا شویدبا خواص دعای مشلول آشنا شوید
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارداین ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآندوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خوددعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند
این دعاها برای جلب محبت هستنداین دعاها برای جلب محبت هستند
سوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتنسوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتن
ذکرهای هفتگانه که معجزه می کنندذکرهای هفتگانه که معجزه می کنند
دعای مجرب جهت فروش کالایی که به فروش نمی روددعای مجرب جهت فروش کالایی که به فروش نمی رود
برای برآورده شدن حاجت کدام سوره را بیشتر بخوانیمبرای برآورده شدن حاجت کدام سوره را بیشتر بخوانیم
این دعا هیچ وقت رد نمی شوداین دعا هیچ وقت رد نمی شود
دعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواهدعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواه
ازدواج همیشه و در تمام ادوار تاریخ اهمیت فراوانی داشته است شکل گیری خانواده ای که نسل بعد را تربیت می کند و می تواند باعث آرامش و امنیت افراد شود. این روزها ازدواج بسیار مشکل شده است و تبدیل به دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
نماز مجرب برای بارش باران
دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعایی مجرب برای رفع فال بد و بد خلقی همسر
دعایی مجرب برای شفا یافتن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
دعاهایی مجرب برای ادای قرض
دعایی مجرب برای کسب علم
دعای مجرب برای رفع چشم زخم
دعای مجرب برای گشایش در کارها و رفع گرفتاریهای زندگی
ثواب و پاداش آمیزش جنسی با همسر
۲۲ فضیلت زیارت عاشورا
احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
در سجده شکر، چه سوره‌ای بهتر است خوانده شود؟