دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

دانش آموزان اگر میخواهند راحت تر بیاموزند

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
کسب علم در این بخش از سایت دعایی برای کسانی که نمی توانند درست و حسابی درست بخوانند تهیه کرده ایم.با ما همراه شوید. تحصیل علوم بر او آسان شود با این دعا هر کس در روز پنج شنبه سیصد مرتبه این دعا را بخواند بسم الله الّرحمن الّرحیم مَن کانَ یُریدُ العِزّهَ فلِلّهِ العِزّهُ […]

کسب علم

در این بخش از سایت دعایی برای کسانی که نمی توانند درست و حسابی درست بخوانند تهیه کرده
ایم.با ما همراه شوید.

تحصیل علوم بر او آسان شود با این دعا

هر کس در روز پنج شنبه سیصد مرتبه این دعا را بخواند

 دانش آموزان اگر میخواهند راحت تر بیاموزند

بسم الله الّرحمن الّرحیم

مَن کانَ یُریدُ العِزّهَ فلِلّهِ العِزّهُ جَمیعاً (سوره
فاطر آیه ۱۰ )نزد علماء و فضلاء عزیز شود.تحصیل علوم بر او آسان شود.خبرهای خوش بشنود که از آن خوشحال
و خشنود شود.از مال دنیا غنی شود.بر دشمن پیروز شود و جمله مرادات یابد

ویکی جوان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس