یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

رقص مختلط زن و مرد چه حکمى دارد؟

اشتراک:
رقص مختلط زن و مرد چه حکمى دارد؟ احکام و مسائل شرعی
س ۱۴۲۷: ۱ – شرکت در جشنهایى که زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقى بطور جداگانه مى‏کنند چه حکمى دارد؟ ۲ – آیا شرکت در عروسیهایى که در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقى میشود، جایز است؟ ۳ – آیا نهى از منکر در مجالسى که در آنها رقص […]
س ۱۴۲۷: ۱ – شرکت در جشنهایى که زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقى بطور
جداگانه مى‏کنند چه حکمى دارد؟ ۲ – آیا شرکت در عروسیهایى که در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسیقى
میشود، جایز است؟ ۳ – آیا نهى از منکر در مجالسى که در آنها رقص انجام مى‏شود، در صورتى که
امر به معروف ونهى از منکر در شرکت کنندگان تأثیرى نداشته باشد، واجب است؟ ۴ – رقص مختلط زن و
مرد چه حکمى دارد؟ ج: بطور کلى اگر رقص باعث تهییج شهوت شود یا همراه با عمل حرام و یا
مستلزم آن بوده و یا به صورت مختلط بین زنان و مردان اجنبى باشد، جایز نیست و فرقى نمى‏کند بین
اینکه در جشنهاى عروسى باشد یا غیر آن و شرکت در مجلس معصیت هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش‏دادن
به موسیقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و یا حضور در آنها تأیید گناه محسوب
شود، جایز نیست و امّا تکلیف امر به معروف و نهى از منکر با عدم احتمال تأثیر ساقط است.سایت مقام
معظم رهبری
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس