سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

با توصیه های امام علی (ع) فرزندانتان را تربیت کنید

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
کلید اصلی شیوه تربیتی مناسب درک شخصیت خلق و خوی کودک است تا در کنار آن بتوانید استعدادها و تمایلات او را بهتر شناسایی کنید.برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید .

از ویژگی‌های برجسته حضرت علی(علیه السلام)، اهتمام فراوان ایشان به تربیت فرزندان است. از دیدگاه حضرت علی(علیه السلام) فرزندان انسان تربیت پذیرند و اگر پدر و مادر از شیوه‌ها و اصول تربیتی آگاه باشند . شیوه های تربیت فرزند را در پرشین وی ببینید.

شیوه های تربیت فرزند

اول امکان تربیت از دیدگاه نهج البلاغه، تربیت ممکن، و روش های تربیتی مشخص و روشن است و بهترین روش های مقابلهبا موانع و آفات تربیت نیز بدرستی مورد ارزیابی قرار گرفته است، که فرمودفَنَفسَکَ نَفَسَک ! فَقَد بَیَّنَ اللهُلَکَ سَبِیلَکَ، وَحَیثُ تَنَاهَت بِکَ أُمُورُکَ،زنهار! زنهار! در تربیت و سازندگی خویشتن تلاش کن زیرا که خداوند، راهی را کهباید بروی، برای تو روشن ساخته است و آینده رفتن تو را مشخص و تبیین فرموده است).

و سپس امیدواری میدهد که اگر از راه روشن الهی بروید و در تربیت خود و دیگران بکوشید حتماً پیروز شده و بهسرچشمه سعادت خواهید رسید.أیَُهَا النَّاسُ، مَن سَلَکَ الطَّرِیقَ الوَاضِحَ وَرَدَ الماءَ وَ مَن خَالَفَ وَقَعَ فِی التَّیهِ!(ای مردم، آن کس که از راه آشکار و جاده حق ره سپارد به آب می رسد و کسی را مخالفت کند در حیرتو سرگردانی قرار خواهد گرفت).و آنگاه به ضرورت تربیت و خودسازی اشاره می کند که:أیُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوا مِن أنفُسِکُم تَأدِیبهَاَ،وَاعدِلُوا بِهَا عَن ضَرَاوَهِ عَادَاتِهَا.( ای مردم، خودتان عهده دار تربیت نفس خویش باشید و نفس را از کشیده شدن
به طرف هوس ها و عادت ناروا باز دارید).

شیوه های تربیت فرزندروش های تربیتی مشخص

مساله اساسی در تعلیم و تربیت

دوم- تربیت پذیری انسانتربیت یکی از ارزشمندترین واقعیت نظام هستی است که درهمه چیز قابل پیاده شدن و ثمره دادن می باشد.نه تنها انسان را می شود تربیت کرد و در خودسازی
و جامعه سازی موفق شد، بلکه حیوانات و نباتات را نیز می شود تربیت کرده و با روش های تربیتی به سوی ارزش ها سوق داد.گرچه موجودات حیاتی همه تربیت پذیرند،اما تربیت پذیری انسان از ویژگی های خاصی برخوردار است،

انسان با برخورداری از عقل و تدبیر و عواطف انسانی، تربیت پذیرتر از دیگر موجودات نظام آفرینش می باشد کهامام علی (ع) می فرماید:و لاتکوننَّ مِمَّن لاَتَنَفعُهُ العِظَهُ إلَّا إذَا بَالَغتَ فِی إیلَامِهِ فَانَّ العَاقِلَ یَتَّعِظُ بِالآدَابِ، و البَهَائِمَ لَا تَتَّعِظُ إلَّا بِالضَّربِ.( از کسانی مباش که پند و اندرز به آنها سودی نمی بخشد مگر آنکه سخت درتوبیخ آنها مبالغه شود، زیرا انسان های عاقل با برخورداری از عقل با اندرز و آداب پند بپذیرند، اما چهارپایان با زدن).

شیوه های صحیح تربیت کودکان

با توجه به پندآموزی و تربیت پذیری انسان، امام علی (ع) سفارش می کند که:در تربیت کودک،وتربیت نفس،وتربیت افراد جامعه باید شتاب نمود و تربیت را از هر کار دیگری مقدم داشت،زیرا ممکن است آداب و روش های زشت و ناروا دل های پاک را آلوده سازد و تربیت و سازندگی را ناممکن نماید.اما م علی (ع)به فرزندش امام مجتبی (ع) می نویسد:لتستَقبلَ بجدَّ رأیکَ منَ الامرِ ما قد کفاکَ أهلُ التجاربِ بُغیتهُ و تجربتهُ.( مندر تعلیم و تربیت تو پیش از آنکه قلبت سخت شود و عقل و فکرت به امور دیگری مشغول گرددمبادرت ورزیدم تا با تصمیم جدی به استقبال کارهائی بشتابی که اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمون آن را کشیده اند.

شیوه صحیح تربیت کودکانروش‌های تربیتی فرزند

سوم – ارزش تربیت پس از آنکه دانستیم تربیت ممکن است،و انسان تربیت پذیر می باشد.و در امور تربیتی باید عجله و شتابکرد،حال، توجه به ارزش های تربیت و خودسازی ضروری است،که امام علی (ع) فرمود:العلمُ وراثهُ کریمهُ و الادابُ حللُ مجددهُوالفکرُ مرآهُ صافیَهُ.( علم، میراث گران بهائی است و تربیت و آداب ارزشمند اخلاقی، لباس فاخر و زینتی است). (۶)ودر کلامی نورانی، جلوه ارزشمند دیگری از تربیت را اینگونه مطرح می فرماید که:لا غنی کَالعَقل؛ و لا فقرَ کَالجَهلِو لا میراثَ کالادبِ ولا ظهیرَ کالمشاوَرَهِ.( هیچ ثروتی چون عقل نیست و هیچ فقری چون جهل نمی باشد و
هیچ میراثی چون ادب و تربیت نخواهد بود).

راسخون –  حوزه نت

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس