مشاهده : 1249مذهبیRSS

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می‌شوند؟

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می‌شوند؟احکام و مسائل شرعی
عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می‌شوند؟ ۱).گناه کردنشیخ صدوق به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا مفضل! از گناهان پرهیز کن و شیعیان ما را از آنها بر حذر دار.به خدا قسم گناهان زودتر از هرکس دیگر بر شما تأثیر بد دارند، زیرا گاهی […]

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می‌شوند؟

۱).گناه کردنشیخ صدوق به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا مفضل! از
گناهان پرهیز کن و شیعیان ما را از آنها بر حذر دار.به خدا قسم گناهان زودتر از هرکس دیگر بر
شما تأثیر بد دارند، زیرا گاهی آزار و اذیت سلطان (حاکم ظالم) به شما در اثر گناهان است،‌گاهی گناه موجب
بیماری می‌گردد و گاهی بسته شدن روزی سببی جز گناهان ندارد.»فضل بن یسار روایت کرد امام باقر (علیه السلام) فرمود:«همانا
بنده خدا گناهی را انجام می‌دهد و در نتیجه روزی از او گرفته می‌شود.»در وصیّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه
و آله و سلّم) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! مرد در اثر گناهی که انجام داده از روزی محروم
می‌گردد.»

۲) اسرافاز فرمایش‌های امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «اسراف، سبب فقر و نیازمندی است و اسراف [مالِ] زیاد را [هم]
از بین می‌برد.»

۳) احتکارپیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس کالای مسلمانان را احتکار کند خدا
او را به مرض جذام (خوره) و به ورشکستگی مبتلا می‌کند.»

۴) خوردن در حال جنابترسول خدا (صلی الله علیه
و آله و سلّم) از خوردن در حالت جنابت منع کرده و فرموده است: [آن] سبب فقر و نیازمندی می‌شود.»

۵) ربا خواریامام صادق (علیه السلام) فرمود: «چه نابودیی بالاتر از یک درهم ربا، که دین انسان را نابود می‌کند
و اگر توبههم بکند، اموالش از بین رفته و فقیر می‌شود.»

۶) تظاهر به فقردر کلمات قصار آمده است: پیامبراکرم
(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس تظاهر به فقر کند فقیر و نیازمند می‌شود.»

۷) نان خوردن
به نام امامانبنابر روایت «ابونعمان» امام باقر (علیه السلام) فرمود:‌ای ابونعمان! بر ما دروغ نبند که دین تو از تو
ستانده می‌شود و ریاست طلب مباش که زیر دست خواهی شد و مبادا به نام ما از مردم ارتزاق کنی
که فقیر و نیازمند می‌شوی.همانا تو باید ایستاده و پاسـخگو باشی، اگر راست گفته‌ای تأیید خواهیم کرد و اگر دروغ
گفته‌ای تکذیب می‌کنیم.»

۸) حرصامیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: حرص زدن انسان را فقیر می‌کند.

۹) عادت به دروغ۱۰) برهنه ادرار کردن.از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود:
«۲۵ چیز مایه فقر می‌شوند [از آن جمله است]: برهنه ادرار کردن…
»۱۱) درخواست نکردن از فضل خداامام صادق (علیه السلام) فرمود: «کسی که دست نیاز به خدا برندارد فقیر می‌شود.»۱۲) تبذیر
و ولخرجیابن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرد امام (علیه السلام) فرمود رسول خدا فرمود: «هرکس در مخارج
زندگی میانه روی کند خداوند او را روزی می‌دهد و هرکس تبذیر و ولخرجی کند خدا محرومش می‌کند.»۱۳) ترک کردن
زیارت امام حسین (علیه السلام).۱۴) ترک نماز شب۱۵) سخت‌گیری به خانواده.شیخ صدوق نقل کرد: امام کاظم (علیه السلام) به من
فرمود: «زن و فرزند اسیران مردند هر کسی که خدا به او نعمت داد بایستی برای اسیران خود گشایشی ایجاد
کند اگر نکند آن نعمت به زودی از او گرفته شود.»۱۶) ایستاده شانه زدنامیرمؤمنان فرمود: «ایستاده شانه زدن موجب فقر
است.»۱۷) ندادن دین از ترس فقر۱۸) نرسیدن به نیازمنداناز سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «به نیازمند نرسیدن توانگری را از
بین می‌برد.»۱۹) ترک حجّ۲۰) شغل حراماز سفارشات امام صادق (علیه السلام) است: «فراوانی [و اشتغال به] حرام روزی را نابود
می‌کند.»۲۱) قرآن نخواندن۲۲) نهی از منکر نکردن۲۳) بی‌احترامی به غذاامام صادق (علیه السلام) فرمود: «به گروهی روزی‌ِ فراوانی داده شده
بود، در نتیجه آنان طغیان و سرکشی کردند.[و برای تطهیر] به جای سنگ،‌سراغ نان رفته [به حدّی] که مقدار زیادی
نان در مبال‌ها ریخته بودند خدا آنان را به حشره‌ای به نام سنّ مبتلا کرد.آنان گندم‌ها را به انبار منتقل
کردند،‌ ولی باز عذاب الهی بر آنان نازل شد و غذاهایشان را از بین برد، در نتیجه ناچار شدند نان‌هایی
را که در مبال ریخته بودند، شستند و خوردند.»۲۴) بیهوده حرف زدندر تورات نوشته شده است: «ای پسر آدم! اگر
احساس کردی دل سنگ شده‌ای، تنت بیمار گشته و حالت کاهش یافته بدان که بیهوده حرف زده‌ای.»۲۵) خیانت کردناز امیرمؤمنان
(علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «امانت داری، روزی را به سوی خود می‌کشد و خیانت، فقر را به
خود جذب می‌کند.»۲۶) نفرین به فرزنداز امام صادق (علیه السلام) روایت شده فرمود: «هر مردی –شخصی- به فرزند خود نفرین
کند خدا او را نیازمند و فقیر می‌گرداند.»۲۷) مرد فقیر را شبانه رد کردن۲۸) زنااز پیامبر اکرم (صلی الله علیه
و آله و سلّم) روایت شده است که فرمود: «اهل آتش از بوی بد فرج زنان زناکار فریاد بر می‌آوردند؛
از زنا دوری کنید زیرا شش اثر بد در زنا وجود دارد، سه اثر دنیایی و سه اثر اخروی؛ در
دنیا آبرو را می‌برد، ‌موجب فقر می‌شود و از عمر انسان می‌کاهد.در آخرت همموجب غضب پروردگار و بدی حساب می‌شود
و عذاب بزرگی را در پی دارد.»۲۹) ظلم کردن۳۰) قطع رحم و بریدن رشته خویشاوندیامام باقر (علیه السلام) روایت کرد
که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: «وقتی رشته خویشاوندی بریده شد اموال به دست اشرار می‌افتد.»۳۱) غنا و آواز خوانی۳۲) دروغگویی۳۳)
خوابیدن قبل از آفتاباز امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «همانا خواب قبل از طلوع آفتاب و قبل
از نماز عشاء،‌ موجب فقر و پریشانی می‌گردد.»۳۴) خوابیدن بین نماز مغرب و عشاء۳۵) نیت گناه۳۶) قسم دروغقداح از امام
صادق (علیه السلام) روایت کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «قسم صبر و
خلاف واقع سرزمین‌ها را به قحطی می‌کشاند.»۳۷) در حمام ادرار کردن۳۸) زباله در خانه۳۹) خرج بی‌حساب و زیاد۴۰) به آواز
و موسیقی گوش دادن.دلیل این چهار مورد حدیثی است که شیخ صدوق در خصال به اسنادش روایت کرده،‌ امیرمؤمنان (علیه
السلام) فرمود: «در حمام ادرار کردن موجب فقر است…
ترک زباله در خانه موجب فقر است…
برنامه و حساب نداشتن در مخارج زندگی هم موجب فقر می‌شود….زیاد به آواز و موسیقی گوش دادن هم موجب فقر است…
»۴۱) نشُستن دستها به هنگام غذا۴۲) به آستانه در نشستن۴۳) با لباس خانه را شبانه جارو زدن۴۴) شستن بدن در
توالت۴۵) بدن خیس را با آستین و پایین (یا دامن) لباس پاک کردن۴۶) ظرفها را نشستن۴۷) قرار دادن ظرف آب
بدون سرپوش۴۸) عجله در خروج از مسجد۴۹) صبح زود به بازار رفتن۵۰) دیر وقت از بازار برگشتن۵۱) ترش روئی به
جهت فقر۵۲) خرید نان از نیازمندان۵۳) نفرین به فرزندان۵۴) دوخت لباس بر تن.در روایتی به نقل از پیامبر اکرم (صلی
الله علیه و آله و سلّم) بر این موارد تصریح شده است و آنان را از موجبات فقر دانسته است:پیامبر
اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «بیست چیز موجب فقر است.آنها عبارتند از: برخواستن از بستر برای
ادرار به صورت برهنه، خوردن به حال جنابت، نشستن دست به هنگام غذا، بی‌احترامی به خرده‌های نان، سوزاندن سیر و
پیازنشستن بر آستانه در اتاق، شبانه جارو کردن خانه و با لباس، شستن اعضای بدن در توالت، خشک کردن اعضای
بدن به آستین و دامن لباس، نشستن ظرفها، قرار دادن ظرف آب بدون سرپوش، پاک نکردن تار عنکبوت از خانه،
سبک شمردن نماز،‌ عجله کردن در خروج از مسجد، بامدادان به بازار رفتن، تا دیر وقت شامگاه در بازار ماندن،
ترش روئی به جهت فقر، خرید نان از فقیران، نفرین به فرزندان،‌ دروغگویی، دوختن لباس بر تن، و با فوت
خاموش کردن چراغ.۵۵) جلوتر از پیران راه رفتن.۵۶) پدر و مادر را به نام خواندن.۵۷) با هر چوبی خلال کردن.۵۸)
دست‌ها را با گِل شستن.۵۹) وضو گرفتن در توالت (مکان تخلّی)۶۰) دور ریختن شیره و افشره۶۱) خوابیده چیزی خوردن۶۲) خیر
نرساندن به فقیران۶۳) نفرین به پدر و مادر۶۴) گرفتن ناخن‌ها با دندان.۶۵) مصاحبت و معاشرت در حال جنابت۶۶) زیاد خوابیدن۶۷)
تکیه بر یک لنگه در۶۸) نوشتن با قلم گره دار.۶۹) با شانه شکسته شانه زدن.۷۰) نشسته عمامه بستن۷۱) ایستاده شلوار
پوشیدن.

پورتال انهار

2016-04-13 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
دعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درهادعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درها
تأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیلتأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیل
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
دعایی خوب برای رفع عصبانیتدعایی خوب برای رفع عصبانیت
نماز خوان شدن فرزند با توصیه های نابنماز خوان شدن فرزند با توصیه های ناب
نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟
احکام شرعی در رابطه با زن متاهلاحکام شرعی در رابطه با زن متاهل
تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟تأخیر در نماز چه هنگام جایز است؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
ثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانیدثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانید
آشنایی با حکم شرعی دیدن فیلم مبتذل و مستهجنآشنایی با حکم شرعی دیدن فیلم مبتذل و مستهجن
حکم قرعه کشی در اسلامحکم قرعه کشی در اسلام
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
احادیث امام حسین و محرماحادیث امام حسین و محرم
آشنایی با خواص سوره فلقآشنایی با خواص سوره فلق
اعمال عید غدیر عید بزرگ شیعیاناعمال عید غدیر عید بزرگ شیعیان
فضیلت خواندن قرآن قبل از خوابفضیلت خواندن قرآن قبل از خواب
سرنوشت جعده ، همسر و قاتل امام حسن (ع) چگونه شد؟سرنوشت جعده ، همسر و قاتل امام حسن (ع) چگونه شد؟
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هرویچگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
حکم شرعی استفاده از محصولات تراریختهحکم شرعی استفاده از محصولات تراریخته
فضایل و مقام علمی حضرت زهرافضایل و مقام علمی حضرت زهرا
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
ازدواج موفق از دیدگاه اسلام ، چه ازدواجی است؟ازدواج موفق از دیدگاه اسلام ، چه ازدواجی است؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنیدخشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شویدبا اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبردلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
مجرب ترین دعا برای خانه دار شدنمجرب ترین دعا برای خانه دار شدن
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
تأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیلتأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیل
آیه معروفی که می گوید بخوانید من را تا اجابت کنم شما را مصداق بارز این است که خداوند در هر حال شنوای دعا و نیاز ماست و همواره با یادآوری نام او می توانیم به آرامش برسیم و مشکلات خود را تا حد زیادی حل کنیم.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
بلیط رایگان رفت و برگشت به استانبول
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
نماز خوان شدن فرزند با توصیه های ناب
حکم قرعه کشی در اسلام
برای هرحاجتی سوره یس را چه روزی از هفته باید بخوانید؟
نماز مخصوص گشایش مشکل ازدواج از امام علی (ع)
دعا برای رونق مغازه
دعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درها
دیدن فضل موش در غذا چه حکمی دارد؟
دعا برای از شیر گرفتن کودک
آداب قبرستان رفتن از منظر اسلامی چگونه است؟
روابط زناشویی در ایام استحاضه چه احکامی دارد؟
مسجدی که به دستور پیامبر ویران شد
ثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانید
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮﺁﻥ چیست و چند حرف دارد؟
دعایی خوب برای رفع عصبانیت
آشنایی با حکم شرعی دیدن فیلم مبتذل و مستهجن
فال روزانه
تعبیر خواب