مشاهده : 2859 مذهبی RSS

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می شوند؟

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می شوند؟ احکام و مسائل شرعی
فقر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که ممکن است که جامعه با آن مواجه شود . عوامل اقتصادی و سیاسی باعث می شود که یک جامعه گرفتار فقر و گرفتاری شود اما عواملی هستند که به وجود افراد بسیتگی دارد و برخی رفتارها باعث ایجاد فقر و بدهکاری می شوند.

همه دوست دارند به قدری ثروت داشته باشند که بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند و از زندگی مرفهی برخوردار شوند ولی برخی رفتارها و اشتباهات باعث می شود که دچار فقر و گرفتاری شویم . رفتارهایی که گاهی از نظر خودمان نمی تواند مشکل زا باشد. با عوامل فقر آشنا شوید.

معرفی عوامل فقر

۱).گناه کردن شیخ صدوق به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا مفضل! از
گناهان پرهیز کن و شیعیان ما را از آنها بر حذر دار.به خدا قسم گناهان زودتر از هرکس دیگر بر
شما تأثیر بد دارند، زیرا گاهی آزار و اذیت سلطان (حاکم ظالم) به شما در اثر گناهان است،‌گاهی گناه موجب
بیماری می‌گردد و گاهی بسته شدن روزی سببی جز گناهان ندارد.»فضل بن یسار روایت کرد امام باقر (علیه السلام) فرمود:«همانا
بنده خدا گناهی را انجام می‌دهد و در نتیجه روزی از او گرفته می‌شود.»در وصیّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه
و آله و سلّم) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! مرد در اثر گناهی که انجام داده از روزی محروم
می‌گردد.»

۲) اسرافاز فرمایش‌های امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «اسراف، سبب فقر و نیازمندی است و اسراف [مالِ] زیاد را [هم]
از بین می‌برد.»

۳) احتکارپیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس کالای مسلمانان را احتکار کند خدا
او را به مرض جذام (خوره) و به ورشکستگی مبتلا می‌کند.»

بررسی عوامل فقر

۴) خوردن در حال جنابترسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) از خوردن در حالت جنابت منع کرده و فرموده است: [آن] سبب فقر و نیازمندی می‌شود.»

۵) ربا خواریامام صادق (علیه السلام) فرمود: «چه نابودیی بالاتر از یک درهم ربا، که دین انسان را نابود می‌کند
و اگر توبههم بکند، اموالش از بین رفته و فقیر می‌شود.»

۶) تظاهر به فقردر کلمات قصار آمده است: پیامبراکرم
(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس تظاهر به فقر کند فقیر و نیازمند می‌شود.»

۷) نان خوردن به نام امامانبنابر روایت «ابونعمان» امام باقر (علیه السلام) فرمود:‌ای ابونعمان! بر ما دروغ نبند که دین تو از تو
ستانده می‌شود و ریاست طلب مباش که زیر دست خواهی شد و مبادا به نام ما از مردم ارتزاق کنی
که فقیر و نیازمند می‌شوی.همانا تو باید ایستاده و پاسـخگو باشی، اگر راست گفته‌ای تأیید خواهیم کرد و اگر دروغ
گفته‌ای تکذیب می‌کنیم.»

۸) حرصامیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: حرص زدن انسان را فقیر می‌کند.

۹) عادت به دروغ

دلایل فقر

۱۰) برهنه ادرار کردن.از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود:
«۲۵ چیز مایه فقر می‌شوند [از آن جمله است]: برهنه ادرار کردن… »

۱۱) درخواست نکردن از فضل خداامام صادق (علیه السلام) فرمود: «کسی که دست نیاز به خدا برندارد فقیر می‌شود.»

۱۲) تبذیر و ولخرجیابن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرد امام (علیه السلام) فرمود رسول خدا فرمود: «هرکس در مخارج
زندگی میانه روی کند خداوند او را روزی می‌دهد و هرکس تبذیر و ولخرجی کند خدا محرومش می‌کند.»

۱۳) ترک کردن زیارت امام حسین (علیه السلام).

۱۴) ترک نماز شب

۱۵) سخت‌گیری به خانواده.شیخ صدوق نقل کرد: امام کاظم (علیه السلام) به من
فرمود: «زن و فرزند اسیران مردند هر کسی که خدا به او نعمت داد بایستی برای اسیران خود گشایشی ایجاد
کند اگر نکند آن نعمت به زودی از او گرفته شود.»

۱۶) ایستاده شانه زدنامیرمؤمنان فرمود: «ایستاده شانه زدن موجب فقر
است.»

آشنایی با عوامل فقر

۱۷) ندادن دین از ترس فقر

۱۸) نرسیدن به نیازمنداناز سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «به نیازمند نرسیدن توانگری را از
بین می‌برد.»

۱۹) ترک حجّ

۲۰) شغل حراماز سفارشات امام صادق (علیه السلام) است: «فراوانی [و اشتغال به] حرام روزی را نابود
می‌کند.»

۲۱) قرآن نخواندن

۲۲) نهی از منکر نکردن

۲۳) بی‌احترامی به غذاامام صادق (علیه السلام) فرمود: «به گروهی روزی‌ِ فراوانی داده شده
بود، در نتیجه آنان طغیان و سرکشی کردند.[و برای تطهیر] به جای سنگ،‌سراغ نان رفته [به حدّی] که مقدار زیادی
نان در مبال‌ها ریخته بودند خدا آنان را به حشره‌ای به نام سنّ مبتلا کرد.آنان گندم‌ها را به انبار منتقل
کردند،‌ ولی باز عذاب الهی بر آنان نازل شد و غذاهایشان را از بین برد، در نتیجه ناچار شدند نان‌هایی
را که در مبال ریخته بودند، شستند و خوردند.»

۲۴) بیهوده حرف زدندر تورات نوشته شده است: «ای پسر آدم! اگر
احساس کردی دل سنگ شده‌ای، تنت بیمار گشته و حالت کاهش یافته بدان که بیهوده حرف زده‌ای.»

۲۵) خیانت کردن از امیرمؤمنان(علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «امانت داری، روزی را به سوی خود می‌کشد و خیانت، فقر را به
خود جذب می‌کند.»

۲۶) نفرین به فرزنداز امام صادق (علیه السلام) روایت شده فرمود: «هر مردی –شخصی- به فرزند خود نفرین
کند خدا او را نیازمند و فقیر می‌گرداند.»

عوامل فقر

معرفی عوامل فقر و بدهکاری

عوامل فقر و گرفتاری

۲۷) مرد فقیر را شبانه رد کردن

۲۸) زنااز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) روایت شده است که فرمود: «اهل آتش از بوی بد فرج زنان زناکار فریاد بر می‌آوردند؛
از زنا دوری کنید زیرا شش اثر بد در زنا وجود دارد، سه اثر دنیایی و سه اثر اخروی؛ در
دنیا آبرو را می‌برد، ‌موجب فقر می‌شود و از عمر انسان می‌کاهد.در آخرت همموجب غضب پروردگار و بدی حساب می‌شود
و عذاب بزرگی را در پی دارد.»

۲۹) ظلم کردن

۳۰) قطع رحم و بریدن رشته خویشاوندیامام باقر (علیه السلام) روایت کرد
که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: «وقتی رشته خویشاوندی بریده شد اموال به دست اشرار می‌افتد.»

۳۱) غنا و آواز خوانی

۳۲) دروغگویی

۳۳) خوابیدن قبل از آفتاباز امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «همانا خواب قبل از طلوع آفتاب و قبل
از نماز عشاء،‌ موجب فقر و پریشانی می‌گردد.»

۳۴) خوابیدن بین نماز مغرب و عشاء

۳۵) نیت گناه

۳۶) قسم دروغقداح از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «قسم صبر و
خلاف واقع سرزمین‌ها را به قحطی می‌کشاند.»

۳۷) در حمام ادرار کردن

۳۸) زباله در خانه

۳۹) خرج بی‌حساب و زیاد

عوامل فقر و بدهکاری

۴۰) به آواز و موسیقی گوش دادن.دلیل این چهار مورد حدیثی است که شیخ صدوق در خصال به اسنادش روایت کرده،‌ امیرمؤمنان (علیه
السلام) فرمود: «در حمام ادرار کردن موجب فقر است…
ترک زباله در خانه موجب فقر است…
برنامه و حساب نداشتن در مخارج زندگی هم موجب فقر می‌شود….زیاد به آواز و موسیقی گوش دادن هم موجب فقر است… »

 عوامل فقر

آشنایی با عوامل فقر

۴۱) نشُستن دستها به هنگام غذا

۴۲) به آستانه در نشستن

۴۳) با لباس خانه را شبانه جارو زدن

۴۴) شستن بدن در توالت

۴۵) بدن خیس را با آستین و پایین (یا دامن) لباس پاک کردن

۴۶) ظرفها را نشستن

۴۷) قرار دادن ظرف آب بدون سرپوش

۴۸) عجله در خروج از مسجد

۴۹) صبح زود به بازار رفتن

۵۰) دیر وقت از بازار برگشتن

۵۱) ترش روئی به جهت فقر

۵۲) خرید نان از نیازمندان

۵۳) نفرین به فرزندان

۵۴) دوخت لباس بر تن.

۵۵) جلوتر از پیران راه رفتن.

۵۶) پدر و مادر را به نام خواندن.

۵۷) با هر چوبی خلال کردن.

عوامل فقر را بشناسید

۵۸)دست‌ها را با گِل شستن.

۵۹) وضو گرفتن در توالت (مکان تخلّی)

۶۰) دور ریختن شیره و افشره

۶۱) خوابیده چیزی خوردن

۶۲) خیر نرساندن به فقیران

۶۳) نفرین به پدر و مادر

۶۴) گرفتن ناخن‌ها با دندان.

۶۵) مصاحبت و معاشرت در حال جنابت

۶۶) زیاد خوابیدن

۶۷) تکیه بر یک لنگه در

۶۸) نوشتن با قلم گره دار.

۶۹) با شانه شکسته شانه زدن.

۷۰) نشسته عمامه بستن

۷۱) ایستاده شلوار پوشیدن.

پیامد های فقر را بشناسید

بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است. فقر از بنیادی‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نمی‎باشد، بلکه مشکلات این مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می‎کند که آن بسترساز انحرافات می‎گردد.

پورتال انهار ـ علوم انسانی

2019-04-03 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
خمس به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ آیا سادات هم باید خمس بدهند؟ خمس به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ آیا سادات هم باید خمس بدهند؟
احکام دین ما بسیار فراوان اند و دانستن آنها زمان نسبتا زیادی لازم دارد. با این حال ما در طول زندگی مهم ترین احکام دینی را می آموزیم و باید آنها را اجرا کنیم. بررسی احکام خمس برای سادات را در ادامه بخوانید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
ختم این سوره برای زیاد شدن مال
برکات شگفت انگیز حفظ قرآن را می دانید
ورزش کردن در احادیث و روایات
آیا خودارضایی گناه کبیره است؟
برکات خواندن سوره انعام
خداوند در چه آیاتی از قرآن به بخشش گناهان اشاره کرده است ؟
بگو خدا برای من کافیست (قل حسبی الله) / پاسخ جبرئیل به رسول اکرم (ص) در مورد اینکه توکل چیست؟
سه ختم برای رفع حاجت ، انجام امور و دفع خطر
ذکر یونسیه + این ذکر شریف اثر بسیار عجیبی در رفع غم و اندوه دارد
دعایی برای مبارزه و غلبه بر هوای نفس
بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم
دعا برای فروختن اجناس
خانم های باردار این سوره ها را در دوران بارداری بخوانید
خواص ذکر الحمد لله رب العالمین
چند بار استخاره براى یک کار صحیح است؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن