مشاهده : 1643مذهبیRSS

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می شوند؟

عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می شوند؟احکام و مسائل شرعی
فقر یکی از بزرگترین مشکلاتی است که ممکن است که جامعه با آن مواجه شود . عوامل اقتصادی و سیاسی باعث می شود که یک جامعه گرفتار فقر و گرفتاری شود اما عواملی هستند که به وجود افراد بسیتگی دارد و برخی رفتارها باعث ایجاد فقر و بدهکاری می شوند.

همه دوست دارند به قدری ثروت داشته باشند که بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند و از زندگی مرفهی برخوردار شوند ولی برخی رفتارها و اشتباهات باعث می شود که دچار فقر و گرفتاری شویم . رفتارهایی که گاهی از نظر خودمان نمی تواند مشکل زا باشد. با عوامل فقر آشنا شوید.

معرفی عوامل فقر

۱).گناه کردن شیخ صدوق به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا مفضل! از
گناهان پرهیز کن و شیعیان ما را از آنها بر حذر دار.به خدا قسم گناهان زودتر از هرکس دیگر بر
شما تأثیر بد دارند، زیرا گاهی آزار و اذیت سلطان (حاکم ظالم) به شما در اثر گناهان است،‌گاهی گناه موجب
بیماری می‌گردد و گاهی بسته شدن روزی سببی جز گناهان ندارد.»فضل بن یسار روایت کرد امام باقر (علیه السلام) فرمود:«همانا
بنده خدا گناهی را انجام می‌دهد و در نتیجه روزی از او گرفته می‌شود.»در وصیّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه
و آله و سلّم) به ابوذر آمده است: «یا اباذر! مرد در اثر گناهی که انجام داده از روزی محروم
می‌گردد.»

۲) اسرافاز فرمایش‌های امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «اسراف، سبب فقر و نیازمندی است و اسراف [مالِ] زیاد را [هم]
از بین می‌برد.»

۳) احتکارپیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس کالای مسلمانان را احتکار کند خدا
او را به مرض جذام (خوره) و به ورشکستگی مبتلا می‌کند.»

بررسی عوامل فقر

۴) خوردن در حال جنابترسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) از خوردن در حالت جنابت منع کرده و فرموده است: [آن] سبب فقر و نیازمندی می‌شود.»

۵) ربا خواریامام صادق (علیه السلام) فرمود: «چه نابودیی بالاتر از یک درهم ربا، که دین انسان را نابود می‌کند
و اگر توبههم بکند، اموالش از بین رفته و فقیر می‌شود.»

۶) تظاهر به فقردر کلمات قصار آمده است: پیامبراکرم
(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هرکس تظاهر به فقر کند فقیر و نیازمند می‌شود.»

۷) نان خوردن به نام امامانبنابر روایت «ابونعمان» امام باقر (علیه السلام) فرمود:‌ای ابونعمان! بر ما دروغ نبند که دین تو از تو
ستانده می‌شود و ریاست طلب مباش که زیر دست خواهی شد و مبادا به نام ما از مردم ارتزاق کنی
که فقیر و نیازمند می‌شوی.همانا تو باید ایستاده و پاسـخگو باشی، اگر راست گفته‌ای تأیید خواهیم کرد و اگر دروغ
گفته‌ای تکذیب می‌کنیم.»

۸) حرصامیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: حرص زدن انسان را فقیر می‌کند.

۹) عادت به دروغ

دلایل فقر

۱۰) برهنه ادرار کردن.از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود:
«۲۵ چیز مایه فقر می‌شوند [از آن جمله است]: برهنه ادرار کردن… »

۱۱) درخواست نکردن از فضل خداامام صادق (علیه السلام) فرمود: «کسی که دست نیاز به خدا برندارد فقیر می‌شود.»

۱۲) تبذیر و ولخرجیابن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرد امام (علیه السلام) فرمود رسول خدا فرمود: «هرکس در مخارج
زندگی میانه روی کند خداوند او را روزی می‌دهد و هرکس تبذیر و ولخرجی کند خدا محرومش می‌کند.»

۱۳) ترک کردن زیارت امام حسین (علیه السلام).

۱۴) ترک نماز شب

۱۵) سخت‌گیری به خانواده.شیخ صدوق نقل کرد: امام کاظم (علیه السلام) به من
فرمود: «زن و فرزند اسیران مردند هر کسی که خدا به او نعمت داد بایستی برای اسیران خود گشایشی ایجاد
کند اگر نکند آن نعمت به زودی از او گرفته شود.»

۱۶) ایستاده شانه زدنامیرمؤمنان فرمود: «ایستاده شانه زدن موجب فقر
است.»

آشنایی با عوامل فقر

۱۷) ندادن دین از ترس فقر

۱۸) نرسیدن به نیازمنداناز سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام) است: «به نیازمند نرسیدن توانگری را از
بین می‌برد.»

۱۹) ترک حجّ

۲۰) شغل حراماز سفارشات امام صادق (علیه السلام) است: «فراوانی [و اشتغال به] حرام روزی را نابود
می‌کند.»

۲۱) قرآن نخواندن

۲۲) نهی از منکر نکردن

۲۳) بی‌احترامی به غذاامام صادق (علیه السلام) فرمود: «به گروهی روزی‌ِ فراوانی داده شده
بود، در نتیجه آنان طغیان و سرکشی کردند.[و برای تطهیر] به جای سنگ،‌سراغ نان رفته [به حدّی] که مقدار زیادی
نان در مبال‌ها ریخته بودند خدا آنان را به حشره‌ای به نام سنّ مبتلا کرد.آنان گندم‌ها را به انبار منتقل
کردند،‌ ولی باز عذاب الهی بر آنان نازل شد و غذاهایشان را از بین برد، در نتیجه ناچار شدند نان‌هایی
را که در مبال ریخته بودند، شستند و خوردند.»

۲۴) بیهوده حرف زدندر تورات نوشته شده است: «ای پسر آدم! اگر
احساس کردی دل سنگ شده‌ای، تنت بیمار گشته و حالت کاهش یافته بدان که بیهوده حرف زده‌ای.»

۲۵) خیانت کردن از امیرمؤمنان(علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «امانت داری، روزی را به سوی خود می‌کشد و خیانت، فقر را به
خود جذب می‌کند.»

۲۶) نفرین به فرزنداز امام صادق (علیه السلام) روایت شده فرمود: «هر مردی –شخصی- به فرزند خود نفرین
کند خدا او را نیازمند و فقیر می‌گرداند.»

عوامل فقر

معرفی عوامل فقر و بدهکاری

عوامل فقر و گرفتاری

۲۷) مرد فقیر را شبانه رد کردن

۲۸) زنااز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) روایت شده است که فرمود: «اهل آتش از بوی بد فرج زنان زناکار فریاد بر می‌آوردند؛
از زنا دوری کنید زیرا شش اثر بد در زنا وجود دارد، سه اثر دنیایی و سه اثر اخروی؛ در
دنیا آبرو را می‌برد، ‌موجب فقر می‌شود و از عمر انسان می‌کاهد.در آخرت همموجب غضب پروردگار و بدی حساب می‌شود
و عذاب بزرگی را در پی دارد.»

۲۹) ظلم کردن

۳۰) قطع رحم و بریدن رشته خویشاوندیامام باقر (علیه السلام) روایت کرد
که امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: «وقتی رشته خویشاوندی بریده شد اموال به دست اشرار می‌افتد.»

۳۱) غنا و آواز خوانی

۳۲) دروغگویی

۳۳) خوابیدن قبل از آفتاباز امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: «همانا خواب قبل از طلوع آفتاب و قبل
از نماز عشاء،‌ موجب فقر و پریشانی می‌گردد.»

۳۴) خوابیدن بین نماز مغرب و عشاء

۳۵) نیت گناه

۳۶) قسم دروغقداح از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «قسم صبر و
خلاف واقع سرزمین‌ها را به قحطی می‌کشاند.»

۳۷) در حمام ادرار کردن

۳۸) زباله در خانه

۳۹) خرج بی‌حساب و زیاد

عوامل فقر و بدهکاری

۴۰) به آواز و موسیقی گوش دادن.دلیل این چهار مورد حدیثی است که شیخ صدوق در خصال به اسنادش روایت کرده،‌ امیرمؤمنان (علیه
السلام) فرمود: «در حمام ادرار کردن موجب فقر است…
ترک زباله در خانه موجب فقر است…
برنامه و حساب نداشتن در مخارج زندگی هم موجب فقر می‌شود….زیاد به آواز و موسیقی گوش دادن هم موجب فقر است… »

 عوامل فقر

آشنایی با عوامل فقر

۴۱) نشُستن دستها به هنگام غذا

۴۲) به آستانه در نشستن

۴۳) با لباس خانه را شبانه جارو زدن

۴۴) شستن بدن در توالت

۴۵) بدن خیس را با آستین و پایین (یا دامن) لباس پاک کردن

۴۶) ظرفها را نشستن

۴۷) قرار دادن ظرف آب بدون سرپوش

۴۸) عجله در خروج از مسجد

۴۹) صبح زود به بازار رفتن

۵۰) دیر وقت از بازار برگشتن

۵۱) ترش روئی به جهت فقر

۵۲) خرید نان از نیازمندان

۵۳) نفرین به فرزندان

۵۴) دوخت لباس بر تن.

۵۵) جلوتر از پیران راه رفتن.

۵۶) پدر و مادر را به نام خواندن.

۵۷) با هر چوبی خلال کردن.

عوامل فقر را بشناسید

۵۸)دست‌ها را با گِل شستن.

۵۹) وضو گرفتن در توالت (مکان تخلّی)

۶۰) دور ریختن شیره و افشره

۶۱) خوابیده چیزی خوردن

۶۲) خیر نرساندن به فقیران

۶۳) نفرین به پدر و مادر

۶۴) گرفتن ناخن‌ها با دندان.

۶۵) مصاحبت و معاشرت در حال جنابت

۶۶) زیاد خوابیدن

۶۷) تکیه بر یک لنگه در

۶۸) نوشتن با قلم گره دار.

۶۹) با شانه شکسته شانه زدن.

۷۰) نشسته عمامه بستن

۷۱) ایستاده شلوار پوشیدن.

پیامد های فقر را بشناسید

بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است. فقر از بنیادی‌ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. مشکلات فقر صرفاً منحصر به پیامدهای خود فقر نمی‎باشد، بلکه مشکلات این مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می‎کند که آن بسترساز انحرافات می‎گردد.

پورتال انهار ـ علوم انسانی

2019-04-03 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟
آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمیمعرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
مکروهاتى که موجب فقر و تنگدستى مى شوندمکروهاتى که موجب فقر و تنگدستى مى شوند
دلیل مخفی ماندن قبر حضرت فاطمه چیست؟دلیل مخفی ماندن قبر حضرت فاطمه چیست؟
بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟بیشترین ساکنان جهنم چه کسانی هستند؟
دلایل سفارش به خواندن سوره ناسدلایل سفارش به خواندن سوره ناس
پاداش و فضیلت نماز اول وقتپاداش و فضیلت نماز اول وقت
رفع تشنگی در ماه مبارک رمضانرفع تشنگی در ماه مبارک رمضان
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجهطریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟چرا نباید به کسی بی دلیل سوء ظن داشته باشیم؟
با عوامل حضور قلب در نماز آشنا شویدبا عوامل حضور قلب در نماز آشنا شوید
آیا به عبادت فرشتگان هم پاداشی تعلق می گیرد؟آیا به عبادت فرشتگان هم پاداشی تعلق می گیرد؟
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخشبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
رحمت خداوند در ماه رمضانرحمت خداوند در ماه رمضان
دانستنی های روایی در مورد ماه رمضان که از آن بی اطلاعیددانستنی های روایی در مورد ماه رمضان که از آن بی اطلاعید
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
کسی که به دنبال روزی حلال باشد چه پاداشی در انتظار اوست؟کسی که به دنبال روزی حلال باشد چه پاداشی در انتظار اوست؟
سخنان زیبای پیامبر درباره وفای به عهدسخنان زیبای پیامبر درباره وفای به عهد
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگریآشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
با اخلاق امام صادق آشنا شویدبا اخلاق امام صادق آشنا شوید
اگر در روز ماه مبارک رمضان زن و شوهر نزدیکی کنند چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟اگر در روز ماه مبارک رمضان زن و شوهر نزدیکی کنند چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟
ماه مبارک رمضان احکام شرعی متفاوتی با سایر ماه ها دارد. حلال ترین کارها در روزهای این ماه حرام اند و اگر کسی احکام مربوط به روزه داری را ندانند ممکن است دچار اشتباه شده و مجبور شود کفاره خطای خود را بدهد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
موهبت های نهفته در سحرهای رمضان
حرز حضرت امیرالمؤمنین برای رفع سحر و جادو
۴ ویژگی نورانی ماه رمضان
دانستنی های روایی در مورد ماه رمضان که از آن بی اطلاعید
رفع تشنگی در ماه مبارک رمضان
احکام نزدیکی همسران در ماه مبارک رمضان چگونه است؟
دعاى حضرت محمد (ص) هنگام رویت هلال ماه رمضان
رحمت خداوند در ماه رمضان
راهکارهای جلوگیری از تندمزاجی و بی حوصلگی در ماه رمضان
اعمال مشترک ماه مبارک رمضان
خطبه پیامبر (ص) درباره اهمیت ماه رمضان
اعمال مخصوص شب اول ماه رمضان
اهمیت دعا کردن در ماه رمضان را می دانید
چاره بلا با زیارت عاشورا
آداب و سنن ماه رمضان چیست؟
تعبیر خواب