مشاهده : 1157مذهبیRSS

فحش دادن و بد دهانی به دیگران از منظر قرآن و روایات اسلامی چه حکمی دارد؟

فحش دادن و بد دهانی به دیگران از منظر قرآن و روایات اسلامی چه حکمی دارد؟احکام و مسائل شرعی
فحاشی و ناسزاگویی در فرهنگ قرآنی از کاربرد سب به معنای دشنام و ناسزاگویی نهی شده است.واژه سب در کاربردهای قرآنی همان مفهوم فحش و فحاشی در زبان فارسی را می رساند.هرچند که واژه فحش و فحشاء در زبان عربی در حوزه عمل جوارحی به کار می رود ولی مفهوم آن در عربی غیر از […]

فحاشی و ناسزاگویی

در فرهنگ قرآنی از کاربرد سب به معنای دشنام و ناسزاگویی نهی شده است.واژه سب در کاربردهای قرآنی همان مفهوم
فحش و فحاشی در زبان فارسی را می رساند.هرچند که واژه فحش و فحشاء در زبان عربی در حوزه
عمل جوارحی به کار می رود ولی مفهوم آن در عربی غیر از مفهوم فارسی آن است؛ زیرا مفهوم فارسی
فحش همان ناسزا و دشنام است که به عنوان یکی از آفات زبانی در حوزه علم، اخلاق و اصول
تربیتی و هنجاری از آن بحث می شود.در این نوشتار دیدگاه قرآن و روایات نسبت به دشنام و ناسزاگویی تحلیل
و تبیین شده که ازنظر می گذرانیم.

مفهوم ناسزا و دشنام

دشنام و ناسزا به معنای به کاربردن الفاظ و واژگان رکیک و عبارت های تند و زننده است و آن
عبارت از این است که انسان از امور قبیح و مستهجن با عبارات و الفاظ صریح تعبیر کند و کلمات
ناشایست و دور از شأن آدمی را برزبان جاری نماید که در اصطلاح به آن سب یا فحش می گویند.

فحش مفهوم وسیعی دارد که شامل نسبت های زشت ناموسی نیز می شود.البته الفاظ و عباراتی که اراذل و اوباش
در سخنان خویش به کار می گیرند دارای مراتب مختلفی است که بعضی از آن ها از بعضی دیگر زشت
تر است و به حسب عادات و موارد باهم فرق می کند.از این رو ازنظر حکم شرعی، بعضی از فحش
ها و ناسزاها حرام و برخی دیگر مکروه و مذموم شمرده شده است.متأسفانه بددهانی، دشنام گویی و به کارگیری واژه
های عامیانه قبیح به گونه فزاینده ای در میان اقشار جامعه و بخصوص کودکان و نوجوانان معمول گردیده است.البته دشنام
گویی و بددهانی تنها منحصر به افراد فحاش نیست بلکه به عنوان یک پدیده نابهنجار در تعاملات اجتماعی میان تمام
اقشار جامعه رخنه کرده و در همه جا به اشکال و شیوه های گوناگون مشاهده می شود.روان شناسان اجتماعی بر
این باورند که نمی توان دشنام ها را از فرهنگ واژگانی یک زبان به طور کامل حذف کرد، اما می
توان کاربرد آنها را در ارتباطات و کنش های ارتباطی تا اندازه ای کاست و آن را تا حد زیادی
تحت کنترل و مهار درآورد.عوامل دشنام گویی

روان شناسان اجتماعی با بررسی شخصیت اجتماعی افراد برای این پدیده نابهنجار و
کاربرد آن از سوی افراد، دلایلی را برشمرده اند که می توان به چند عامل عمده آن اشاره کرد.

برخی از این عوامل عبارتند از: دشنام دادن به خاطر یک اتفاق دردناک و غیرمنتظره مانند اصابت سر به یک
جسم محکم و یا خوردن چکش به انگشتان دست هنگام کوبیدن میخ؛ دشنام گویی به منظور برقراری هویت گروهی و
عضویت در یک گروه خاص و حفظ مرزهای آن گروه؛ ابراز همبستگی، اتحاد و همدردی با دیگران؛ ابراز صمیمیت و
اعتماد (به ویژه ناسزاگویی زنان در حضور زنان دیگر)؛ دشنام گویی برای افزایش شوخ طبعی، تأکید و یا غافلگیرکنندگی؛ ناسزاگویی
برای مستور ساختن ترس ها و ناامنی های فردی؛ دشنام گویی از روی عادت و یا به منظور برانگیختن خشم
دیگران و تحریک آنها و درحقیقت به عنوان ابزاری برای تحقیر،توهین و یا ارعاب، دشنام دادن به منظور جلب توجه،
خودنمایی و یا خودشیرینی و یا دشنام گویی به منظور قدرت نمایی و حتی گاه به عنوان شیوه کنار آمدن
با استرس و تنش و تخلیه خشم و تسکین استرس.روان شناسان اجتماعی بر این باورند که مردان بیش از زنان
دشنام می دهند.آنان می کوشند تا از راه دشنام، هویت مردانه خود را ایجاد کنند.به نظر آنان اگر زنانی به
بددهانی می پردازند و دشنام می گویند تلاش می کنند تا به این روش مانند مردان باشند و دست
کم ازآنان کم تر نباشند.البته تحقیقات نشان داده که زنان پس از بددهانی و دشنام گویی، بیشتر از مردان
احساس شرمندگی و گناه می کنند؛ به ویژه آن که در جامعه، دشنام دادن و بددهانی در مردان قابل پذیرش
تر است.پژوهش های بالینی نشان داده است که مغز با واژه های زننده، رکیک و قبیح، متفاوت با سایر لغات
رفتار می کند.به طور کلی زبان در نیمکره چپ مغز و در قشر مخ، پردازش می گردد.اما دشنام ها در
نواحی پایین تر مغز همراه با غرایز و احساسات پردازش می شود.از این رو می توان گفت که دشنام ها
و ناسزاها بیش از آن که خاستگاه عقلانی داشته باشد با عواطف و احساسات ارتباط پیدا می کند و به
همین سبب می تواند بسیار زیانبار باشد؛ زیرا عواطف و احساسات برخاسته از هیجانات زودگذری است که می تواند پشیمانی
و اندوه را به دنبال آورد.شگفت آن که تحقیقات نشان می دهد که انسان قادر است دشنام و واژه های
رکیک را ۴ برابر سریع تر از سایر لغات و واژگان به خاطر بسپارد و یا به کار گیرد.حتی برخی
از روان شناسان بر این باورند که دشنام گویی پیش از پیدایش دیگر واژگان زبانی پدید می آید.از این رو
می توان گفت که از نظر زمانی و تاریخی نیز دشنام بر زبان مقدم می باشد.چنان که افرادی که اقدام
به یادگیری زبان دوم می کنند ابتدا واژه های زشت و رکیک آن زبان را می آموزند که این خود
مسئله ای قابل توجه است.این تحقیقات بیان می کند که بیشتر دشنام ها برگرفته از مسایل جنسی، اعضای تناسلی، کارکردهای
بدن و یا مرتبط با مسایل و مباحث مذهب می باشد.هم چنین دیده شده افراد هر میزان در جمع دوستان
خود احساس صمیمیت و راحتی کنند، بیشتر دشنام می دهند.این عمل آنان بیانگر آن است که: «من در این جمع
راحت و آزاد هستم و هر چه دلم بخواهد می توانم بگویم.»

آثار و پیامدهای دشنام گویی

برای دشنام گویی و ناسزا و بددهانی آثاری
را می توان بیان کرد که از مهم ترین آن ها کاهش اعتبار و ارزش اجتماعی دشنام گو است.به ویژه
اگر دشنام گویی در شخص به عنوان عادت درآید و شخص نتواند خود را مهار نموده و احساسات و هیجانات
خویش را کنترل کند.با نگاهی گذرا به پیرامون خود، می توان به سادگی دریافت که دشنام گویی و
بددهانی از
اعتبار و شأن گوینده کاسته و شخصیت و اعتبار اجتماعی او را زیر سؤال می برد.از این رو دشنام گویان
در نزد دیگران از احترام کم تری برخوردارند و روابط اجتماعی شان با خطر جدی مواجه می شود.کسانی که دشنام
و ناسزاگویی به شکل عادت در آنان درآمده است، می بایست خود را درمان کنند؛ زیرا نشان دهنده عدم تعادل
شخصیتی فرد و غلبه احساسات و عواطف بر عقل است.دشنام گویی نشان دهنده آن است که شخص روی رفتار و
هیجانات خود کنترلی ندارد.این به معنای عدم خویشتنداری و ضعف شخصیتی و نیز عدم بلوغ هیجانی شخص می باشد که
می بایست اصلاح و درمان گردد.

گسترش فرهنگ دشنام در جامعه افزون بر نشانه جهل، کم سوادی و نافرهیختگی جامعه، نشانه انحطاط فرهنگی در جامعه نیز
می باشد؛ زیرا دشنام گویی نشانأ افراد بی تمدن، ناپخته و بی نزاکت است که آثار آن در فروپاشی اجتماعی
و ایجاد تضاد و درگیری ها خود را نشان می دهد و موجب بروز خشونت در جامعه می گردد و
گسترش و تداوم آن شرایط اجتماعی جامعه را بحرانی تر می سازد.دشنام گویی موجب آزار روحی دیگران می شود و
بی اعتنایی و بی توجهی به حقوق دیگران محسوب می گردد.دشنام به عنوان فرهنگ عمومی، سبب فساد و به ابتذال
کشیده شدن زبان رسمی کشور می شود به گونه ای که واژه های اصیل، رسا و گوش نواز به فراموشی
سپرده شده و واژه های رکیک، عامیانه و دشنام ها جای آنها را پر می کنند.در محافل علمی دشنام و
ناسزا، بحث ها را به مشاجره تبدیل می سازد.چنان که می تواند موضوع بحث آنها را تغییر دهد و از
هدف مناظره علمی دور سازد.برای مثال فرض کنید در خلال بحث، بجای پاسخ: «نه» از «نه احمق» استفاده شود.از این
لحظه به بعد خواهید دید که دیگر موضوع بحث هر چه که باشد فراموش و به رد و بدل دشنام
میان مناظره کنندگان بدل می گردد.

دیدگاه قرآن درباره فحش و ناسزاخداوند در قرآن می فرماید

: و لاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امه عملهم ثم الی
ربهم مرجعهم فیبنهم بما کانوا یعملون(انعام.۱۰۸) معبود کسانی را که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید مبادا آنها (نیز)
از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند، این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت
آنها به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد (و پاداش و کیفر
می دهد) در تفسیر نمونه آمده است: هیچگاه بتها و معبودهای مشرکان را دشنام ندهید، زیرا این عمل سبب می
شود که آنها نیز نسبت به ساحت قدس خداوند همین کار را از روی ظلم و ستم و جهل و
نادانی انجام دهند.به طوری که از بعضی روایات استفاده می شود جمعی از مؤمنان بر اثر ناراحتی شدید که از
مسئله بت پرستی داشتند، گاهی بتهای مشرکان را به باد ناسزا گرفته و به آنها دشنام می دادند، قرآن صریحا
از این موضوع، نهی کرد و رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت در بیان را، حتی در برابر خرافی
ترین و بدترین ادیان، لازم شمرد.دلیل این موضوع، روشن است، زیرا با دشنام و ناسزا نمی توان کسی را از
مسیر غلط باز داشت، بلکه به عکس، تعصب شدید آمیخته با جهالت که در اینگونه افراد است، سبب می شود
که به اصطلاح روی دنده لجاجت افتاده، در آئین باطل خود راسختر شوند، و براحتی زبان به بدگوئی و توهین
نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشایند، زیرا هر گروه و ملتی نسبت به عقاید و اعمال خود، تعصب دارد همانطور
که قرآن در جمله بعد می گوید ما این چنین برای هر جمعیتی عملشان را زینت دادیم (کذلک زینا لکل
امه عملهم).و در پایان آیه می فرماید که بازگشت همه آنها به سوی خدا است، و به آنها خبر می
دهد که چه اعمالی انجام داده اند.ناسزاگویی در روایاتدر روایات اسلامی نیز منطق قرآن درباره ترک دشنام به گمراهان و
منحرفان، تعقیب شده و پیشوایان بزرگ اسلام به مسلمانان دستور داده اند همیشه روی منطق و استدلال تکیه کنند و
به حربه بی حاصل دشنام نسبت به معتقدات مخالفان، متوسل نشوند، در نهج البلاغه می خوانیم که

علی(ع) به جمعی از یارانش که پیروان معاویه را در ایام جنگ صفین دشنام می دادند می فرماید

: انی
اکره لکم ان تکونوا سبابین و لکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوب فی القول و ابلغ فی
العذر.من خوش ندارم که شما فحاش باشید، اگر شما به جای دشنام، اعمال آنها را برشمرید و حالات آنها را
متذکر شوید (و روی اعمالشان تجزیه و تحلیل نمائید) به حق و راستی نزدیکتر است و برای اتمام حجت بهتر.(تفسیر
نمونه۳۹۶٫۵٫
)

ریشه و خاستگاه دشنام و ناسزا

چنان که گفته شد ریشه ناسزاگویی را می بایست در عواطف و احساسات جست از این رو می توان
اصلی ترین عامل را در دشنام گویی، خشم و غضب دانست؛ زیرا وقتی انسان از فردی ناراحت و خشمگین می
شود و قصد آزار او را داشته باشد به او ناسزا و دشنام می دهد.دومین عامل و خاستگاه ناسزاگویی و
دشنام و بددهانی ، مسئله عادت است.هنگامی که انسان با فساق و فجار، اراذل و اوباش، افراد پست و
فرومایه، مجالست و هم نشینی کند و با آنها رفیق و مأنوس گردد به تدریج روحیات، خلقیات و عبارات آن
ها در او اثر می گذارد و از آن جا که سخنان عادی آن ها توأم با هرزه گویی و
فحاشی به یکدیگر است به او هم سرایت می کند و ابتدا گهگاهی آن الفاظ رکیک را بر زبان جاری
می سازد و به زشتی آن کلمات توجه دارد ولی بعد از مدتی قبح آن الفاظ از نظرش زائل شده
و فحش دادن و فحش شنیدن برایش بصورت امری عادی در می آید و بجائی می رسد که در شرایط
معمولی بطور ناخودآگاه این الفاظ زشت بر زبانش جاری می شود و کمتر سخنی می گوید که چاشنی آن فحش
و ناسزا نباشد.

راه درمان و معالجه بیماری دشنام گویی
در روایات و اصول اسلامی راهکارهایی برای درمان این بیماری بیان شده است

که عبارتند از:
۱- انسان از مقدمات پیدایش غضب اجتناب کند تا نسبت به مؤمنان به خشم نیاید.۲- غضب
خود را فرو نشاند و بر اعصاب خود مسلط شود.۳- از معاشرت با اهل فسق و فساد پرهیز نماید تا
بتواند زبان خود را از فحش باز دارد.

روایاتی چند درباره دشنام گویی

۱- امام صادق(ع) فرمود: «فحش دادن ظلم است و ظالم در آتش دوزخ قراردارد.»۲- پیامبر(ص)- فرمود: «خداوند بهشت را حرام
کرده بر هر دشنام دهنده بی آبروی بی حیائی که از آنچه می گوید و از آنچه به او گفته
می شود باکی ندارد و متأثر و ناراحت نمی شود.»۳- و نیز فرمود: «هرگاه شخصی را دیدید که نسبت به
آنچه می گوید یا درباره او گفته می شود بی مبالات و بی تفاوت است پس همانا او یا زنازاده
است و یا شیطان شریک او بوده است.»۴- و نیز فرمود: «فحش به مؤمن مانند نزدیک شدن به مرگ است.»۵-
همچنین فرمود، فحش به مؤمن فسق، و جنگ با او کفر است.»

چند نکته درباره ناسزاگویی

۱- باید توجه داشت که سب یکی از
ائمه به سب پیامبر، و سب پیامبر به سب خدا برمی گردد و سب خدا شرک بخدا و سب به
پیامبر کفر به خدا است، و پیامبر(ص) فرمود هر کسی که علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر
کس مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است.۲-

پیامبر (ص) فرمود

:«مردگان را دشنام ندهید، زیرا آن ها به آنچه پیش فرستاده
اند می رسند پس اگر مومن باشند که مثل زندگان دشنام به آنها جایز نیست و اگر فاسق باشند با
اعمال بدی که انجام داده اند خود را گرفتار و محروم از رحمت الهی ساخته اند، بنابراین، شما به آنان
دشنام ندهید.»۳- فحش دادن و هرزه گویی باعث می شود که خوبان و نیکان از فحش دهنده تنفر پیدا کنند
و در نتیجه از او دوری گزینند و در عوض بدان و پستان دور او را بگیرند و غرق در
فساد و تباهی شوند.امیر مومنان در این رابطه می فرماید:ازهر کلام زشت و سخن ناروا پرهیز کن زیرا با گفتن
آن افراد پست به تو روی می آورند و کریمان از تو می گریزند.۴- دشنام دادن باعث کینه توزی و
دشمنی می شود.شخصی از قبیله بنی تمیم به خدمت پیامبر رسید و عرض کرد مرا موعظه کنید.در بین مواعظ حضرت
این جمله بود: به مردم فحش مده که باعث دشمنی آن ها می شود.۵- کسی که فحش دادن را شروع
کرده از آن که جواب فحش او را می دهد ستمکارتر است.۶- یکی از بزرگترین تعالیم اخلاقی اسلام محترم شمردن
مقدسات جامعه است.هر فردی وقتی برای چیزی قداست خاصی قایل شد به آن احترام می گذارد و از حریم آن
دفاع می کند و بهیچ وجه راضی نمی شود که دیگری به مقدسات او اهانت کند و آن ها را
به باد فحش بگیرد و کوچکترین توهینی به مقدسات او (هر چند پوچ و خرافی باشد) باعث می شود که
او هم بخاطر تعصب جاهلی خود متقابلا به مقدسات مومنین فحش و ناسزا بگوید و به ساحت قدس الهی اهانت
کند.قرآن برای حفظ مقدسات دینی از نیش زبان و گزند مشرکان، مومنان را از دشنام دادن به بتها بشدت منع
می کند و می فرماید: نباید شما مومنان به بتهای آنان دشنام بدهید زیرا عکس العمل آنان نیز این خواهد
بود که از روی جهالت و لجاجت معبود حقیقی و پروردگار شما را دشنام دهند.(انعام.۱۰۸)
امام صادق- علیه السلام- فرمود
:«مراد ازدشنام به خدا دشنام به اولیاء خدا است» زیرا هر کس یکی از اولیاء خدا را دشنام دهد خدا
را دشنام داده است که در نکته اول به آن اشاره شد.

مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) سوال می کند که معنی کلام پیامبر (ص) چیست که فرمود :«شرک از
حرکت مورچه بر روی یک سنگ صاف در شب تاریک مخفی تر است؟!» امام فرمود:«مومنان به بت های مشرکان دشنام
می دهند و در نتیجه مشرکان هم به معبود مومنان ناسزا می گویند پس خداوند از دشنام به بت ها
نهی فرموده تا کافران معبود مومنان را دشنام ندهند پس مومنان به واسطه دشنام به بت ها، مشرک می شوند
در حالیکه خود نمی دانند.به همین جهت ملاحظه می کنیم

امیرمومنان (ع) هنگامی که در جنگ صفین شنید جمعی از اصحاب، معاویه و پیروان او را دشنام می دهند فرمود

:«من دوست ندارم که شما فحاش باشید لکن اگر
شما بجای دشنام اعمال و احوال آن ها را ذکر کنید به حق نزدیکتر و برای اتمام حجت بهتر است.»
۷ – یکی از
بدترین موارد دشنام بعد از اولیاء الهی، دشنام به پدر و مادر است که به دو
صورت می-باشد:
الف) فرزند مستقیماً به پدر و مادرش دشنام دهد و به آنان ناسزا گوید که در قرآن
از آن نهی شده است.(اسراء ۲۳).
ب) فرزند به پدر و مادر دیگری فحش دهد او هم متقابلا به پدر و مادر او فحاشی کند.پیامبر(ص) فرمود:«کسی
که به پدر و مادرش دشنام بدهد ملعون و دور از رحمت الهی است از حضرت سوال شد، چگونه انسان
به پدر و مادرش دشنام می دهد؟ فرمود: شخص به پدر دیگری فحش می دهد او هم پدر او را
دشنام می گوید(۱۳) و در جای دیگر از حضرت سوال می شود آیا کسی پدر و مادر خود را دشنام
می دهد؟ فرمود:«آری انسان پدر و مادر دیگران را دشنام می دهد و دیگری هم در مقام پاسخگویی به پدر
و مادر او دشنام می دهد.

معارف قرآن

2016-08-01 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
باطل کردن طلسم به روش قرآنیباطل کردن طلسم به روش قرآنی
دعا برای رفع ترس کودکاندعا برای رفع ترس کودکان
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علیخواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
دعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدندعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدن
برای درمان پادرد این دعا بسیار مفید استبرای درمان پادرد این دعا بسیار مفید است
ختم نادعلی برای گرفتن حاجتختم نادعلی برای گرفتن حاجت
دعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگراندعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگران
دعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعادعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعا
سه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانهسه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه
دعاهای مجرب برای ازدواج جواناندعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعا برای گشایش بخت که ردخور ندارددعا برای گشایش بخت که ردخور ندارد
خواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شودخواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شود
ذکرهایی برای بچه دار شدن!ذکرهایی برای بچه دار شدن!
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
دعای مجرب برای آزاد شدن زندانیدعای مجرب برای آزاد شدن زندانی
۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید
این دعاها برای جلب محبت هستنداین دعاها برای جلب محبت هستند
با خواص دعای مشلول آشنا شویدبا خواص دعای مشلول آشنا شوید
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارداین ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند
این دعا هیچ وقت رد نمی شوداین دعا هیچ وقت رد نمی شود
سوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتنسوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتن
ذکرهای هفتگانه که معجزه می کنندذکرهای هفتگانه که معجزه می کنند
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآندوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خوددعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
برای برآورده شدن حاجت کدام سوره را بیشتر بخوانیمبرای برآورده شدن حاجت کدام سوره را بیشتر بخوانیم
بعد از نماز های واجب چه دعاهایی بخوانیم؟بعد از نماز های واجب چه دعاهایی بخوانیم؟
دعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواهدعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواه
ازدواج همیشه و در تمام ادوار تاریخ اهمیت فراوانی داشته است شکل گیری خانواده ای که نسل بعد را تربیت می کند و می تواند باعث آرامش و امنیت افراد شود. این روزها ازدواج بسیار مشکل شده است و تبدیل به دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
نماز مجرب برای بارش باران
دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعایی مجرب برای رفع فال بد و بد خلقی همسر
دعایی مجرب برای شفا یافتن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
دعاهایی مجرب برای ادای قرض
دعایی مجرب برای کسب علم
دعای مجرب برای رفع چشم زخم
دعای مجرب برای گشایش در کارها و رفع گرفتاریهای زندگی
ثواب و پاداش آمیزش جنسی با همسر
۲۲ فضیلت زیارت عاشورا
احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
در سجده شکر، چه سوره‌ای بهتر است خوانده شود؟