دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

فرو بردن مواد غذایی لای دندان درحین روزه

اشتراک:
احکام روزه احکام و مسائل شرعی
در این مجموعه در مورد حکم این که غذایی لای دندان مانده و در طول روز متوجه ان بشویم را بیان کرده ایم .حکم خوردن غذای لای دندان در روزه از نظر مراجع را در این بخش ببینید و مراقب روزه های خود باشید..

افرادی که روزه میگیرند باید به جزییات ان توجه کنند .و احکام مربوط به ان باید توجه داشته باشند که روزه ای که گرفته دچار اشکال نشود و روزه ی گرفته شده صحیح باشد .یکی از ابطال های روزه خوردن واشامیدن می باشد.در این قسمت  احکام روزه در مورد اینکه فرو بردن مواد غذایی لای دندان درحین روزه  را بیان کرده ایم . حکم ماندن چیزی لای دندان در حین روزه رادر پرشین وی ببینید.

احکام روزه

کسى که مى داند یا احتمال مى دهد، در روز غذاى باقى مانده در لاى دندان فرو برده مى شود،آیا لازم است هنگام سحر خلال یا مسواک کند؟

جواب:به نظر آیات عظام خامنه اى و نورى؛اگر در حداحتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلالیا مسواک کند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود و اگرفرو نرود، بنابر احتیاط واجب، باید قضاى آن را به جا آورد.توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۷۸ ؛ آیت الله خامنهاى، اجوبه الاستفتاءات، س ۷۶۴٫

احکام روزهحکم فرو بردن غذای لای دندان

به نظر آیات عظام سیستانى و صافى؛ اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزىاز آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد، روزه اش باطل مى شود (هر چند چیزى از آن فرو نرود).توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۷۸ و آیت الله سیستانى، تعلیقات على العروه، ج ۲، المفطرات، م ۱٫

فرو بردن مواد غذایی لای دندان درحین روزهبلعیدن غذای مانده لای دندان ها

به نظر آیت الله مکارم؛ اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، بنابر احتیاط واجب، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و غذا فرو رود، روزه را تمام کند و بعد از ماه رمضان قضا نماید.آیت الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۷۸٫به نظر آیت الله وحید؛ اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر مطمئن باشد در روز چیزى ازآن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و چیزى از آنفرو رود، روزه اش باطل مى شود.آیت الله وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۸۶٫

پرسمان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس