سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

فضیلت خواندن سوره های حمد و توحید

اشتراک:
فضیلت و خواص سوره توحید احکام و مسائل شرعی
در این مجموعه فضیلت و خواص سوره توحید را بیان کرده ایم .این سوره از ارزشمندترین سوره های قرآن است که به قرائت و ارتباط با آن بسیار سفارش شده است و آثار و فواید بیشماری دارد.

قرآن سر تا سر دارای اعجاز در زندگی مادی و معنوی می باشد و قرائت آن شفابخش تمام بیماری ها و درماندگی ها است. در بین سوره های قرآن برخی از سوره ها از قدرت اعجاز بیشتری برخوردارند و تحولات زیادی را در زندگی افراد با ایمان به وجود می آورند. اثرات و فضیلت و خواص سوره توحید و سوره حمد را در پرشین وی ببینید.

فضیلت و خواص سوره توحید

برکات خواندن قرآن امام جعفر صادق(ع): در جواهر القرآن مسطور است که هر سوره (فاتحه) را میان نافله صبح و نماز صبح بخواند به نیت صحت از آن بیماری شفا یابد.

آثار و برکات سوره

۱) شفا دهندگی
در این باره در سخنی از امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره حمد و سوره توحید اورا شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.

۲) درمان تب
هر کس که حضرت زهرا سلام الله و فرزندانش را دوست دارد و دچار بیماری تب شود سوره توحیدرا ۱۰۰۰ بار بخواند آنگاه خداوند را به حق فاطمه قسم دهد که شفا خواهد گرفت.

۳) درد چشم
از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس این سوره را بر درد چشم بخوانند به قدرت خداوند دردش آرام می گیرد.

۴) درد دندان
از امام باقر علیه السلام نقل شده: هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان درحالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه ۸۸ سوره نمل را قرائتکن دردش ارام می گیرد.

فضیلت و خواص سوره توحیدفضیلت و معجزه سوره حمد در زندگی

۵) امنیت
امنیت خواهی و پرهیز از خطرات و حوادث ناگوار از خواسته های اولیه و همیشگی انسان هاست و مردم از هر گونه حادثه و بدی ای که زندگی آرام و بی دردسر آنها را دچار تشویش و گرفتاری کند مخالفند و در پی دستاویز هایی برای امان جویی از این ناگواری ها هستند.سوره توحید ازاین دستاویزهای محکم الهی است که به وسیله آن می توان خود را در آغوش امیت الهی قرار داد.مواردی که به امنیت جویی از سوره توحید سفارش شده است از این قرار است:

الف: هنگام سفر
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس که می خواهد به سفری برود دو طرف چهارچوب در را بگیردو ۱۱ بار توحید را قرائت نماید خداوند پاسبان او خواهد بود تا به منزلش بازگردد.

ب: هنگام خروج از خانه
امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هنگام خرج از منزل ۱۰ مرتبه سوره توحید را بخواند هموراه در حفظ و حراست خداونداست تا به خانه بازگردد.

ج: وارد شدن بر حاکم یا قدرتمند
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر وقت بر حاکم یا ستمگری وارد شوی در حالی که به او نگاه می کنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و دست
چپت را مشت کن و برا این حال باشد تا از نزد او بیرون می روی.امام صادق علیه السلام نیزفرموده اند: هر کس پیش از رفتن به نزد قدرتمند و زورگویی سوره توحید را قرائت کند خداوند به واسطه آن مانع زیان دیدن او می شود.

آثار و برکات سورهآثار و برکات سوره توحید

د: هنگام خواب
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس هنگام خوابش سوره توحید را قرائت نماید خداوند۵۰ فرشته را مأمور حراست و نگهبانی او قرار می دهد.

۶) رفع فقر و تنگدستی
از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است: هر وقت وارد منزل می شوید سوره تحید را بخوانید زیرا اینکار فقر را از بین می برد.

۷) بخشش گناهان
فضیلت و خواص سوره توحید  از عوامل پاک شدن گناهان است.رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند: هر کس در شب یا روز جمعه ، ۲۰۰ مرتبه سوره توحید را
در نماز ۴ رکعتی (۲تا دو رکعت) بخواند یعنی درهر رکعت بعد از حمد ۵۰ بار توحید را بخواند گناهانش بخشیده می شود هر چند به اندازه دریا باشد.(۱۹)در فقه الرضا امده است: هر کس سوره توحید را ۲۱بار بخواند خداوند قصری در بهشت برای او بنا می کند و هر کس ۴۱ بارقرائت کند خداوند همه گناهانش
از گذشته و اینده را می آمرزد.(۲۰)

امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: هر کس این سوره رادر هنگام خواب بخواند خداوند گناهان ۵۰ سال گذشته اش را می بخشد.(۲۱)

۸) استجابت دعا
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بیان شرایط یک نماز فرمودند: در رکعت اول پس از حمد و توحید را بخواندزیرا دعای پس از آن مستجاب می شود و بدین وسیله دعای قنوت آن نیز مستجاب می گردد.(۲۲)در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود
و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگرآن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود.(۲۴)

۹) امان از گناه
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیندو سوره توحید را ۱۱ مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چندشیطان به سوی او طمع کند.(۲۳)

۱۰) برکت
ایجاد برکت در عمر، زندگی ، کار ، مطالعه،… از عوامل موفقیت در این کارهاست.عوامل بسیاری برای انسان ایجاد برکت می کنند و اسباب زیادی مانع برکت هستند.قرائت سوره توحید از عوامل ایجاد برکت است.در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجادبرکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می
شود.

ختومات مجرب

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: در روز ۵شنبه چهار رکعت نماز بجای آورد یعنی در هر دو رکعت یک سلام و به این شکل عمل کند:۱- رکعت اول: سوره حمدو توحید ۱۱ مرتبه۲- رکعت دوم: سوره حمد و توحید ۲۱ مرتبه۳- رکعت سوم: سوره حمد و ۳۱ مرتبه نوحید۴-رکعت چهارم: سوره حمد و ۴۱ مرتبه توحید را بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز، ۵۱ مرتبه توحیدرا بخواند و ۵۱ مرتبه صلوات بفرستد و پس از آن به سجده رود و در سجده ۱۰۰ مرتبه بگوید:«یا الله یا الله» بعد از آن دعا کند به آنچه می خواهد می رسد.

ایران

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده