مشاهده : 254مذهبیRSS

دانستنی های روایی در مورد ماه رمضان که از آن بی اطلاعید

دانستنی های روایی در مورد ماه رمضان که از آن بی اطلاعیداحکام و مسائل شرعی
ماه رمضان مهم ترین ماه قمری محسوب میشود که به عنوان ماه مهمانی خداوند واجبات مخصوص به خودش را دارد. این ماه عزیز بارها مورد ستایش قرار گرفته است که می توانید احادیث مربوط به آن را ملاحظه بفرمایید.

اگر کسی بتواند ماه مبارک رمضان را درک کند و از آثار و برکات این ماه عزیز بهره مند شود تاثیر آن را می تواند در زندگی خود به خوبی احساس کند. ماه رمضان این روزها فرارسیده است و درهای رحمت خداوند بر روی بندگانش باز است. فضیلت ماه رمضان در احادیث را در پرشین وی بخوانید.

آشنایی با فضیلت ماه رمضان در احادیث

ماه مبارک رمضان در حقیقت یکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور شستشوی وجود مان از گناهان به
ما اعطاء گردیده است، لذا به هر خواهر و برادر با درک ماست تا از این لحظات گرانبها و از
این شانس طلایی به منظور محو نمودن اشتباهات، خطاها و گناهانی که از ما سر زده است استفاده نماید ،
و با باز گشت این ماه مبارک و پر فیض همزمان با آنکه از فواید طبی آن برخوردار می‌شویم، از
فواید دنیوی و اخروی آن نیز مستفید گردیم.اینک در این مجموعه به امید آنکه گامی را در جهت پخش و
گسترش احکام دینی خویش برداشته باشیم تعدادی از احادیث گرانمایه، حضرت رسول الله (ص) را جمع آوری نموده‌ایم تا همه
از آن بهره‌مند شده و ما را نیز شامل دعاهای شبانه روزی خویش گردانند.

خوشا به حال آن خواهر و برادر که هر لحظه این ماه پر فیض و پر برکت را غنیمت شمرده
و از آن در جهت مغفرت و بخشش گناهان‌شان استفاده نمایند و حسرت و افسوس به حال آن خواهر و
برادری که با فرا رسیدن این ماه مبارک هنوز هم از خواب غفلت بیدار نگردیده و با بی‌تفاوتی و بدون
احساس مسئولیت، به گناهان گذشته‌شان ادامه داده و از این شانس طلایی مستفید نمی‌گردنند.

فضیلت ماه رمضان در احادیث امامان

رسول الله (ص) فرمود: خدای عزوجل می فرماید: هر عمل فرزند آدم برای اوست غیر از روزه که آن برای
من است و من پاداش آنرا می دهم و روزه سپری است ( در مقابل دورخ یا گناهان ) و
چون روز روزه، یکی از شما باشد ، باید ناسزا نگوئید، و فریاد نکشید و با کسی در گیر نشوید
م اگر کسی او را دشنام داد و یا با او جنگ کرد باید بگوید: من روزه دارم و سوگند
به ذاتی که جان مصطفی در ید اوست همانا بوی دهن روزه دار در نزد خداوند (ج) از بوی مشک
نیکوتر است.و برای روزه‌دار دو شادی است که بدان شاد می‌شود، یکی که چون افطار کند، شاد میشود و دیگری
که چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه‌اش شاد می‌گردد.

این لفظ بخاری است و در روایتی از او آمده که روزه دار طعام، آشامیدنی و شهوت خود را از
جهت من ترک میکند، روزه از برای من است و من بدان پاداش میدهم و حسنه به ده برابرش.

خدای عزوجل می‌فرماید: هر عمل فرزند آدم برای اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش
آنرا می دهم و روزه سپری است (در مقابل دورخ یا گناهان)

بررسی فضیلت ماه رمضان در احادیث

در روایتی از مسلم آمده که هر عمل
فرزند آدم چند برابر می‌شود نیکی به ده برابرش تا هفت‌صد برابرش – الله تعالی فرمود: مگر روزه که همانا
از برای من است و من بدان پاداش میدهم – شهوت و طعام خود را به دستور من میگذارد و
برای روزه دار دو شادی است یک شادی در وقت افطار ش و یک شادی در وقت ملاقات با پروردگارش
و بوی دهن روزه دار در نزد خدای متعال از بوی مشک بهتر است.

ای مردم به شما ماه بزرگی رسیده.ماه مبارک، ماهی که در آن شبی است بهتر از هزار ماه.ماهی که خداوند
روزه اش را فرض و قیام شبش را نفل قرار داده.کسی که به اجرای کاری نیکی تقرب جوید مانند آن
است که فریضه را در ماه دیگری اداء نموده باشد.ماه صبر و ثواب صبر بهشت است، ماه دلجوئی است.ماهی است
که روزی مومن در آن فراوان میشود.کسی که در آن روزه داری را افطاری میدهد، برای او با عث آمرزش
گناهان و آزادی از آتش دوزخ میشود و به اندازهء اجر روزه دار به وی داده میشود بدون اینکه از
ثواب روزه دار کاسته شود.

گفتیم ای رسول خدا ، همگی ما توان افطار روزه دار را نخواهیم داشت.فرمود: این ثواب
را کسی هم حاصل میکند که یک چشیدنی از شیر یا یک خرما و یا یک نوشیدنی آب به روزه
دار بدهد و کسی که روزه داری را سیر می نماید، خدا او را از حوض من مینوشاند که تشنه
نمی‌شود تا به بهشت داخل شود.

فضیلت ماه رمضان در احادیث معصومین

رمضان ماهی است که اولش رحمت، میانه اش مغفرت و آخرش آزادی از آتش است.کسی که بر زیر دستش در
آن روز آسانی میکند، خدایش میامرزد و از آتش دوزخ آزادش میسازد.

برای شما ما مبارک رمضان آمده است که روزه ء آن را خداوند (ج) بالای شما فرض گردانیده که درین
ماه دروازه های رحمت باز شده و دروازه های دوزخ بند میگردد و شیاطین بسته میشوند و در این ماه
شبی وجود دارد که از هزاران ماه بهتر است و کسی که از خیر و برکت آن محروم گردد، در
حقیقت کاملاً محروم گردیده است.

رسول الله (ص) در دههء اخیر رمضان اعتکاف نموده و می فرمود : شب قدر را در دههء اخیر رمضان
جستجو کنید.

از عایشه روایت شده که گفت: گفتیم یا رسول الله (ص) اگر دانستم شب قدر کدام است در آن چه
بگویم؟ فرمود بگو « اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی » بار خدایا تو در گذرنده ای و گذشت
را دوست داری پس از من در گذر.

کسیکه دروغگویی و عمل به دروغ پردازی را ترک ننمود، خدا به این حاجتی ندارد که وی خوردن و آشامیدن
را ترک کند.

فضیلت ماه رمضان در احادیث

فضیلت ماه رمضان در احادیث و روایات

هرگاه روز روزه ء یکی از شما باشد، پس دشنام نداده و صدا بلند نکنید، و اگر کسی او را
دشنام داد یا با او جنگ نمود باید بگوید : من روزه دارم.

رسول الله (ص) به چند دانه رطب ( خرمای تازه ) افطار می نمود.اگر خرمای تازه نمی بود، پس چند
جرعه آب می نوشید.

لزوم بررسی فضیلت ماه رمضان در احادیث

رسول الله (ص) فرمود: خداوند عزوجل فرمود: محبوب ترین بندگانم نزدم کسی است که در افطار بیش از همه شتاب
میکند.

رسول اکرم (ص) فرمود: فرق میان روزه، ما و روزهء اهل کتاب سحری کردن است.

سحری کنید زیرا در سحری ها برکت است.

چون رمضان آید، در های بهشت باز شده و در های دوزخ بسته گردد و شیاطین به زنجیر کشیده می‌شوند.

کسیکه یک روز از رمضان را غیر از رخصت و بیماری بخورد اگر تمام عمر خویش را روزه قضایی بگیرد
آنرا جبران کرده نمی‌تواند.

رسول الله (ص) در رمضان تلاش و کوشش می کرد که در غیر آن نمی بود و در دهه ء
اخیر رمضان سعی و کوشش می‌کرد که در غیر آن نمی نود.

رمضان ماهی است که اولش رحمت، میانه اش مغفرت و آخرش آزادی از آتش است.کسی که بر زیر دستش در
آن روز آسانی میکند، خدایش میامرزد و از آتش دوزخ آزادش میسازد

روزه نیمه‌ی از صبر است و به همین
دلیل مومن به آمدن ماه رمضان خوش می‌شود و سینه‌اش گشاده می‌گردد.

فضیلت ماه رمضان در احادیث و روایات

کسیکه بخاطر خداوند (ج) یک روز روزه میگیرد، خداوند او را به اندازه هفتاد سال از آتش دورخ دور میسازد.

هر آئینه در بهشت دری است که به آن ریان گفته میشود و روزه داران در روز قیامت از آن
داخل میگردنند که هیچکس غیر از ایشان داخل نمیگردد.گفته میشود: روزه داران کجایند ، پس ایستاده میشوند و از آن
کسی غیر از ایشان داخل نمی‌گردد و چون داخل شوند در بسته می‌شود و هیچکس از آن وارد نمی‌شود.

فضیلت ماه رمضان در احادیث

آشنایی با فضیلت ماه رمضان در احادیث

قال رسول الله (ص) :
إِنَّ ابواب السماء تفتح فى اول لیله من شهر رمضان ولاتغلق الى آخر لیله منه(۱)

رسول خدا (ص) فرمود: درهاى
آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شوند و تا آخرین شب بسته نمى شوند.

قال رسول الله (ص) :
اذا استهلَّ رمضان غلقت أبوابُ النار (۲).

رسول خدا (ص) فرمود: هنگامى که هلال ماه رمضان پدیدار گردد, درهاى دوزخ بسته شود.

قال ابوجعفر(ع) :
لکلّ شىء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان(۳).

امام باقر (ع) فرماید: براى هر چیزى بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است.

عن ابى الحسن على بن موسى الرضا(ع):
من قرأ فى شهر رمضان آیه من کتاب الله کان کمن.ختم القرآن فى غیره من الشهور (۴)

امام رضا (ع) :
کسى که در
ماه رمضان آیه اى از کتاب خدا(قرآن) را بخواند.مانند کسى است که در دیگر ماه ها تمام قرآن را خوانده
باشد.

درباره برترین ماه سال بیشتر بدانید

ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم در آن و ویژگی های منحصری که دارد در میان ماه های سال قمری برترین است؛ قرآن کریم می فرماید: «ماه رمضان ماهی است که قرآن برای هدایت انسان ها در آن نازل شده است.»(۶)

پیامبر گرامی(ص) درباره ماه رمضان می فرماید: «ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما روی آورد، ماهی که نزد خدا از همه ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزها و شب هایش بر همه شب ها و ساعاتش بر همه ساعات برتر است، ماهی است که شما در آن به میهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفته اید، نفس های شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است…. بهترین ساعاتی است که خداوند به بندگانش نظر رحمت می کند

تبیان _ حوزه

2019-05-18 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
این سوره را برای افزایش روزی بخوانیداین سوره را برای افزایش روزی بخوانید
ذکری که زندگیتان را شیرین میکند را بشناسیدذکری که زندگیتان را شیرین میکند را بشناسید
سرنوشت جعده ، همسر و قاتل امام حسن (ع) چگونه شد؟سرنوشت جعده ، همسر و قاتل امام حسن (ع) چگونه شد؟
دعایی خوب برای رفع عصبانیتدعایی خوب برای رفع عصبانیت
دعاهایی مجرب برای ادای قرضدعاهایی مجرب برای ادای قرض
آشنایی با خواص سوره فلقآشنایی با خواص سوره فلق
۲۲ فضیلت زیارت عاشورا۲۲ فضیلت زیارت عاشورا
دعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درهادعایی عظیم در هنگام قطع امید از همه درها
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبردلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنیدخشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
ثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانیدثواب هدیه نماز به امامان و ائمه را بخوانید
چاره بلا با زیارت عاشوراچاره بلا با زیارت عاشورا
تأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیلتأثیر شگفت انگیز خواندن ذکر یا جلیل
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
نماز خوان شدن فرزند با توصیه های نابنماز خوان شدن فرزند با توصیه های ناب
رزق و روزی ام بسته شده!رزق و روزی ام بسته شده!
احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)
حکم قرعه کشی در اسلامحکم قرعه کشی در اسلام
اعمال مشترک ماه مبارک رمضاناعمال مشترک ماه مبارک رمضان
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضاناحکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان
احادیث امام حسین و محرماحادیث امام حسین و محرم
اگر در روز ماه مبارک رمضان زن و شوهر نزدیکی کنند چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟اگر در روز ماه مبارک رمضان زن و شوهر نزدیکی کنند چه حکمی دارد و باید چه کاری انجام دهند؟
فضیلت خواندن قرآن قبل از خوابفضیلت خواندن قرآن قبل از خواب
آشنایی با حکم شرعی دیدن فیلم مبتذل و مستهجنآشنایی با حکم شرعی دیدن فیلم مبتذل و مستهجن
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شویدبا اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می شوند؟عواملی که باعث فقر و بدهکاری و گرفتاری می شوند؟
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خوددعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
متاسفانه برخی افرا باعث اذیت و آزار ما می شوند و همین باعث میش ود که به خداوند پناه ببریم و از او بخواهیم به ما کمک کند تا از شر این افراد راحت شویم و گرفتار مشکلات مزاحمت های آنها نشویم.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
دعاهایی مجرب برای ادای قرض
دعایی مجرب برای کسب علم
دعای مجرب برای رفع چشم زخم
دعای مجرب برای گشایش در کارها و رفع گرفتاریهای زندگی
ثواب و پاداش آمیزش جنسی با همسر
۲۲ فضیلت زیارت عاشورا
احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
در سجده شکر، چه سوره‌ای بهتر است خوانده شود؟
با این دعای زیبا از ماه مبارک رمضان خداحافظی کنید
سخنان مهم پیامبر (ص) درباره ماه مبارک رمضان
حکم نزدیکی با همسر در ماه مبارک رمضان چیست ؟
احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان
چرا شب قدر در ماه رمضان است؟