داستان شهر لوط، شهری که مردمش به خاطر زنا سنگ شدند

مشاهده : 4999
داستان شهر لوط، شهری که مردمش به خاطر زنا سنگ شدند احکام و مسائل شرعی
یکی از بزرگترین گناهان از منظر قرآن همجنسگرایی است. این گناه در جوامع غربی نیز تابو است اما در برخس کشورها همچون آلمان به رسمیت شتاخته می شود. تاریخچه این موضع به زمان لوط پیامبر برمی گردد.

گناه لواط گناه بسیار بزرگی است و خداوند در قرآن ماجرای قوم لوط را مطرح کرده است که به دلیل اشتغال به این موضوع از زنان خود فاصله گرفته بودند و مورد خشم خداوند قرار گرفتند و خداوند حضرت لوط را مامور کرد که آنها را از عواقب کار زشت خود آگاه سازد اما آنها همچنان اصرار بر این گناه داشتند. ماجرای شهر لوط پیامبر را در پرشین وی بخوانید.

داستان شهر لوط پیامبر

داستان شهر لوط را شنیده اید؟ شهری که مردمانش به دلیل گناه های کبیره زنا و لواط تبدیل به مجسمه
های سنگی شدند.برخی خانوادگی جان داده بودند و برخی در حال فرار از مصیبت تبدیل به مجسمه های سنگی شدند.

ماجرا و داستان شهر لوط و گناه مردم قوم لوط چه بود؟

همه چیز بسیار سریع اتفاق افتاد در روز ۹ آگوست ۷۹ قبل از میلاد مسیح آتشفشان فوران کرد در کسری
از ثانیه هوا پر از گازهای سمی شد و خورشید محو گردید تا گازهای سمی تا ۱۵ کیلومتر از محدوده
را پر کردند به گونه ای که بسیاری از مردم شهر حتی فرصت کوچکترین واکنشی از خود نداشتند و در
جای خود تبدیل به مجسمه های سنگی شدند و ادامه ماجرا.

عده از مردم که توانسته بودند خود را به نزدیکی سواحل برسانند به خاطر تاریک شدن هوا و گازهای سمی
کشتی هایی که برای امداد رساندن به آنها از آن سوی ساحل آمده بودند نتوانستند نزدیک شوند و چند دقیقه
بعد این شهر تبدیل به تاریک ترین نقطه جهان شد و شهر پمپی پس از آتش فشان با همه ساکنین
خود به مدت ۱۵۰۰ زیر ۴ تا ۶ متر خاک سال مدفون شد و در سال ۱۵۹۹ بطور اتفاقی کشف
شد کاشفین ابتدا از دیدن مجسمه های سنگی شگفت زده شده بودند همه ساکنین شهر در اثر گازهای آتشفشانی به
مجسمه های سنگی تبدیل شده بودند.

سرگذشت قوم لوط پیامبر

در سال ۱۹۹۱ نیمی از این شهر از زیر خاکستر بیرون کشیده شد.هر ساله جمعیت
زیادی از موزه طبیعی پمپی دیدن می کنند و این شهر به یکی از جاذبه های گردشگری ایتالیا تبدیل شده
است.

آرامگاه منصوب به لوط پیامبر

آرامگاه منصوب به لوط پیامبر

پیش از این تصور می شد مردم این شهر به خاطر گازهای سمی حاصل از آتش فشان کشته شده اند
اما پژوهشهای دیگر نشان داد آنها به خاطر حرارت بالا جان باخته اند.برخی دیگر نیز بر پایه نامه هایی که
۲۵ سال پس از این ماجرا نوشته شده به این نتیجه رسیدند که مردم به خاطر استشمام خاکسترهای آتش فشان
خفه شده اند.

گفته شده است که از ۲۰هزار نفر جمعیت پمپی دو هزار نفر ناپدید شدند و مابقی آرام آرام مذاب و
به تلی از مجسمه های سنگی تبدیل شدند

ساکنین شهر چه گناهی مرتکب شده بودند که باید اینگونه هلاک می شدند؟

آثار بدست آمده از دیواره های شهر پمپی نشان می دهد که
این شهر بزرگترین مرکز فحشا در دوران باستان بود و از همه جای روم برای زنا به آنجا می آمدند
و تقریبا همه ساکنین آن به عمل فحشا مشغول بودند و از این راه کسب در آمد می کردند و
حتی موظف به پرداخت مالیات به حاکم شهر از در آمد خود بودند.کودکانی که بدنیا می آمدند نیز برای سو
استفاده جنسی در آینده بصورت برده نگهداری می شدند.

این شهر تحت عنوان شهر فاحشگان معروف است و به شهر سکس شهرت داشت بگونه ای که فاحشه خانه های
پمپی در هیچ جای دنیا وجود نداشت.

در این شهر زنها خودشان را به زنها و مردها می فروختند حتی مردها خودشان را به همدیگر ! در
برخی از مجسمه های یافت شده در این شهر حتی آثاری از رابطه جنسی انسان با حیوانات نیز دیده می
شود.

تصاویری از پیکره های سنگی دیوارهای پمپی بدست آمده است که یک مرد را در حال زنا با یک زن
و یک مرد دیگر را در حال لواط با آن مرد نشان می دهد.

لوط پیامبر

لوط پیامبر

پیکره سنگی دیگری نیز تصویر سو استفاده یک مرد از یک پسر را نشان می دهد.

طبق آثار بدست آمده مردم این شهر حتی فرصت نکرده اند از جایشان بلند شده و فرار کنند.محقیقن هنوز نتوانسته
اند یک توضیح منطقی برای این شهر پیدا کنند که چرا حتی خیلی افراد در حال نشستن یا آمیزش جنسی
تبدیل به سنگ شده و فرار نکرده اند.

سرگذشت قوم لوط پیامبر

گویا منطقی ترین توضیح این بوده که آتشفشان با سرعت خیلی زیاد فوران کرده و در عرض چند دقیقه (باز
تو چند دقیقه حداقل باید افراد از جاشون بلند شن) کل شهر رو فرا گرفته و چند لحظه بعد به
دلیل یک موج بلند شبیه به سونامی آب بر روی اون ریخته شده و مواد مذاب سرد شدن و همه
تبدیل به سنگ شدن…
(گفته شده فوران آتشفشان هم به دلیل یک زلزله مهیب بوده)

حالا خیلی به کشف دلیلش کاری ندارم ولی
واقعاً عذاب وحشتناکی بوده.

سرگذشت این قوم شباهت بسیاری به قوم لوط دارد و حتی ممکن است، قوم لوط همان ساکنان شهر پمپی باشند
مثلا قوم لوط به عمل قبیح لواط که برخی از روشنفکرنماهای امروزی این عمل منفور را یک مساله طبیعی می
داند و از آن دفاع می کنند شهره بودند:

در سوره العنکبوت آیه ۲۸ و ۲۹ نوشته شده است :
و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت: شما
کار بسیار زشتی انجام می‏دهید که احدی از مردم جهان قبل از شما آنرا انجام نداده!(۲۸)آیا شما به سراغ مردان
می‏روید، و راه تداوم نسل انسان را قطع می‏کنید، و در مجلستان اعمال منکر انجام می‏دهید؟!، اما پاسخ قومش جز
این چیزی نبود که گفتند: اگر راست می‏گوئی عذاب الهی را برای ما بیاور!

در آیه ۳۲ سوره العنکبوت خداوند
به خاکستر اشاره کرده است که می تواند به خاکستر های آتشفشانی دلالت داشته:

گفت لوط [نیز] در آنجاست گفتند
ما بهتر می‏دانیم چه کسانی در آنجا هستند او و کسانش را جز زنش که از باقی ماندگان [در خاکستر
آتش] است‏ حتما نجات خواهیم داد

آیه های مربوط به قوم لوط پیامبر

در ادامه سوره العنکبوت نوشته شده است:
ما بر مردم این شهر به [سزای] فسقی که می‏کردند عذابی از آسمان فرو
خواهیم فرستاد(۳۴)ما از آن آبادی نشانه روشنی و درس عبرتی برای کسانی که تعقل می‏کنند باقی گذاردیم.

همانطور که در آیه ۲۸ و ۲۹ نوشته شد این قوم به لواط شهره بودند که با شهر پمپی می
تواند مطابقت داشته باشد در آیه ۳۴ به عذابی از آسمان اشاره شده است که این مساله نیز به گازها
و خاکستر های اتش فشانی که در ابتدا فوران کردند و آسمان شهر را پر کردند اشاره دارد و در
ادامه در آیه ۳۵ خداوند نیز اشاره کرده است که آثاری از این شهر را باقی خواهد گذاشت.

در سوره هود آیات ۶۸ تا ۸۴ نیز به داستان قوم لوط اشاره می شود:
در آیه ۶۸ به بانگی اشاره شده است که بر صدای صدای ناشی از آتشفشان دلالت می کند و خداوند
در این آیه به مردن افراد در خانه هایشان اشاره می کند که این مساله نیز درست است زیرا گازهای
سمی بسیاری از افراد را در خانه های خود خشکاندند:

پایان و عاقبت قوم لوط

و کسانی را که ستم ورزیده بودند آن بانگ [مرگبار]
فرا گرفت و در خانه‏ هایشان از پا در آمدند(۶۸)

در آیه ۸۲ به مدفون شدن شهر زیر آتشفشان اشاره می کند :
هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن (شهر و دیار)
را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ: گلهای متحجر متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم.(۸۲)

علاوه
بر آن شهر هایی شبیه به شهر پمپی در سوئد و آمریکای جنوبی نیز یافت شده اند[۶] که نشان داده
است عذاب الهی مشابه قوم لوط در این شهر ها نیز اتفاق افتاده است و چه بسا در آینده نیز
ممکن است اگر همه افراد شهری آلوده گناهان گوناگون شوند عذاب الهی به این صورت و صورت های دیگر اعمال
شود.

چه بسیارند عبرت ها و چه کمند عبرت گیرندگان
[۱]تنها تناقضی که میان شهر پمپی به و داستان قوم لوط به چشم می خورد این است که کمی بازه
های زمانی این شهر با زمان حضرت لوط که با حضرت ابراهیم همزمان بوده است به چشم می خود که
این موضوع نیز قابل بحث است مثلا ممکن است زمان فوران آتشفشان وزو و شهر پمپی سال ۷۹ قبل از
میلاد نباشد و بسیار باستانی تر از آن باشد و مربوط به یک اشتباه در کتابهای تاریخی باشد که این
موضوع نیز نیازمند تحقیق بیشتر است اما تمام نشانه هایی که در قرآن از این شهر ذکر شده واقعیت دارد.

منابع و اسناد ماجرای قوم لوط پیامبر

[۲]پمپئی از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد:ویرانه های پمپئی در نزدیکی ناپل در ایتالیا واقع شده است.در آن آثاری از بناها
و مردم شهر باستانی پمپئی که بر اثر آتشفشان کوه وزوو ویران شده به چشم می خورد.

[۱] پیش از این
تصور می شد مردم این شهر به خاطر گازهای سمی حاصل از آتشفشان کشته شده اند اما پژوهشهای دیگر نشان
داد آنها به خاطر حرارت بالا جان باخته اند.برخی دیگر نیز بر پایه نامه هایی که ۲۵ سال پس از
این ماجرا نوشته شده به این نتیجه رسیدند که مردم به خاطر استشمام خاکسترهای آتشفشان خفه شده اند.

[۲] این شهر
پس از آتشفشان زیر ۴ تا ۶ متر خاک و خاکستر به مدت ۱۵۰۰ سال مدفون شد.این شهر به صورت
کاملاً اتفاقی در سال ۱۵۹۹ میلادی کشف شد.این شهر تاریخی که جزو میراث جهانی یونسکو محسوب می شود با بیش
از دو میلیون و پانصد هزار بازدید کننده در سال یکی از جاذبه های مهم ایتالیا به شمار می آید.

[۳]در مستندی که در تلوزیون History channel پخش شد به خوبی به این شواهد اشاره شده است مستند را از
طریق این لینک می توانید در سایت یوتوب مشاهده کنید.

شواهد همجنسگرایی قوم لوط پیامبر

[۴]شواهد بسیاری وجود دارد که همجنس بازی در یونان و روم باستان بطور گسترده وجود داشته که بی شک در
این شهر که مرکز فحشای آن دوران بوده است نیز این عمل وجود داشته جهت مطالعه بیشتر به مطلب همجنس
بازی در روم باستان در سایت ویکی پدیا مراجعه فرمایید.

[۵]جهت خودداری از اشاعه فحشاء تصاویر مربوطه حذف شد اما علاقه مندان به پژوهش در تاریخ می توانند با سرچ
کردن واژه pompeii در تصویر یاب گوگل همه پیکره های سنگی که تصاویر غیر اخلاقی از شهر پمپی در آن
دوران کشیده شده بود را مشاهده نمایند.

[۶]حتی اگر شهر پمپی شهر دقیق لوط نباشد برای شهر لوط نیز سرنوشت دقیقا مشابهی اتفاق افتاده است نمونه ی
دیگری از اتفاقی که برای شهر پمپی اتفاق افتاده در بقایای یک شهر باستانی در سوئد و آمریکای جنوبی کشف
شده است.

درباره حضرت لوط

لوط(ع) پیامبری که قومش بر اثر انجام گناهان کبیره از جمله لِواط عذاب شدند. او هم‌دوره حضرت ابراهیم و از خویشاوندان وی بوده است. لوط پس از دعوت ابراهیم به یکتاپرستی در سرزمین بابِل، به همراه خواهرش ساره به وی ایمان آورد.

پس از تصمیم ابراهیم(ع) برای هجرت به سرزمین کنعان در فلسطین، لوط همراه ساره، به ابراهیم پیوست و به آن سرزمین هجرت کرد. لوط از سوی خدا مأموریت یافت به سرزمین مُؤتَفِکات برود و مردم آن سرزمین را به توحید دعوت کند.

اهالی سرزمین مؤتفکات مرتکب گناهانی نظیر لواط می‌شدند. پس از انذار لوط بر ترک گناهان قومش از سوی فرشتگان عذاب شدند. لوط همراه دو دخترش پیش از آمدن عذاب از شهر خارج شدند و به سرزمینی که ابراهیم در آنجا ساکن بودن هجرت کرد. پیش از وقوع عذاب جبرئیل، میکائیل و اسرافیل ابتدا با چهره مردان جوان به شکل میهمان وارد منزل لوط شدند. آنها به لوط توصیه کردند شبانه با دخترانش از شهر خارج شوند. فرشتگان، لوط را از وقوع عذاب در صبح روز بعد باخبر کردند.

گناه شناسی ـ ویکی شیعه

2020-08-15 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی