جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

چگونگی خواندن عقد (صیغه) ازدواج موقت

اشتراک:
نحوه خواندن صیغه محرمیت احکام و مسائل شرعی
ازدواج موقت که به صیغه هم مشهور است، نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای مشخص، بین زن و مرد بسته ميشود. با ما همراه باشید .

صیغه عقد موقت می‌تواند فقط توسط یکی از طرفین یعنی مرد یا زن خوانده شود. مثلا اگر مرد صیغه را می‌خواند، ابتدا به زن بگوید: آیا من وکیلم تو را به مدت و مهر معلوم شده به عقد خودم درآورم. برای نحوه خواندن صیغه محرمیت با ما در پرشین وی همراه باشید .

نحوه خواندن صیغه محرمیت

عقد ازدواج موقت یا متعه چند شرط دارد:- باید زن و مرد به ازدواج راضی باشند. باید مقدار مهریه مشخص باشد (مثلا صد هزار تومان). بایدمدت نیز مشخص باشد (مثلا یک روز)باید عقد خوانده شود.تنها رضایت زن و مرد بدون خواندن عقد کافی نیست.بنابه احتیاط عقد به عربی صحیح خوانده شود.اگر خود مرد و زن نتواند صیغه را به عربی صحیح بخوانند.به فتوایبیش تر مراجع معظم تقلید به هر لفظی صیغه را بخوانند،صحیح است.لازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند کهمعنای «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت(مثلا یک روز) و مهررا(مثلا ده هزار تومان) معین کردند، چنانچه زن به قصد این که درمدت مشخص شده با مهر مشخص شده خودرا زن مرد مورد نظر قرار دهد بگوید: «زوجتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم» (خود را به همسریتو در مدت معین با مهر معین درآوردم) بعد بدون فاصله مرد بگوید «قبلت هکذا» (قبول کردم ) صحیح است.

نحوه خواندن صیغه محرمیتازدواج موقت و قوانین آن

نحوه خواندن صیغه

دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد، اگر بخواهد ازدواج دائم یا موقت کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.در اینکه در ازدواج (دائمیا موقت) دختر باکره اذن پدر شرط است یا نه، پنج نظر هست:ا) اذن پدر لازم است (آیات عظام: امامخمینی،سیستانی، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی، مکارم شیرازی).ب: بنابر احتیاط واجب (در احتیاط واجب مقلد می‌تواند به مرجع تقلید دیگررجوع نماید) اذن پدر لازم است (آیات عظام: خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی).

ج: تکلیفالازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود، عقد صحیح است، ولی فردی که باید اذن می‌گرفت ونگرفته، معصیت‌کار است (آیت الله بهجت )د: اذن پدر لازم نیست، ولی خوب است رعایت شود.ه‍‌‍‌: در عقد دائم اذن لازم نیست، ولی در عقد موقت لازم است.از نظر حکم اسلامی حتی نگاه یا صحبت و مانند آناگر با انگیزه لذت و شهوت باشد، یا خوف و ترس افتادن در گناه باشد، از نظر شرعی جایز نیست.نوعروابط دوستانه دختر و پسر(به رغم سعی بر محفوظ ماندن حد رابطه) به طور تدریجی از حریم و خطوط قرمزشرعی فراتر می رود.

طریقه و روش های خواندن صیغه ازدواجعقد موقت

ازدواج موقت و قوانین آن

این نوع روابط دارای آسیب‌های بسیاری است که با توجه به تجربه‌های بسیار به هیچ روی توصیه نمی‌شود.هدف و نیت شما اگر چه می‌تواند ازدواج باشد، اما به دلایل بسیاری اکثر این نوع روابط به ازدواج ختم نمی‌شود.مدت عقد باید معین شود. در غیر اینصورت عقد باطل خواهد شد.تاریخ ابتدا و انتهای عقد باید مشخص باشد.رضایت کامل طرفین برای انجام عقد ضروری است.

بالغ بودن طرفین عقداجازه پدر یا جد پدری برای دختردر صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه، دختر می تواند از دادگاه مدنی درخواست اجازه ازدواج کند.تعیین مهریهمجرد بودن زن(زن در آن واحد تنها می تواند یک شوهر داشته باشد.)زن نباید در زمان عده نباشد.زن و مرد قبل از عقد با هم زنا نکرده باشند.خواندن صیغه محرمیت توسط عاقد یا خود مرد و زن

ایران – باشگاه خبرنگاران جوان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده