نکات تکان دهنده ای در رابطه با غیبت کردن!!

مشاهده : 815
نکات تکان دهنده ای در رابطه با غیبت کردن!! احکام و مسائل شرعی
حضرت محمد (ص) : هرکه مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل روز و شب نماز و روزه او را قبول نکند ، مگر اینکه کسی که غیبتش را نموده از وی در گذرد.جامع الاخبار صفحه ۱۰۹ —————————————-امام صادق (ع) : غیبت ،حسنات ( خوبی ها و نیکی ها ) را […]

حضرت محمد (ص) : هرکه مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل روز و شب نماز
و روزه او را قبول نکند ، مگر اینکه کسی که غیبتش را نموده از وی در گذرد.جامع الاخبار صفحه
۱۰۹

—————————————-امام صادق (ع) : غیبت ،حسنات ( خوبی ها و نیکی ها ) را از بین می برد همانطور
که آتش هیزم را از بین می برد.خداوند بزرگ به موسی وحی می فرمود : غیبت کننده اگر توبه کند
آخرین کسی است که وارد بهشت میشود و اگر توبه نکند نخستین کسی است که وارد آتش می گردد.بحارالانوار جلد
۷۵ صفحه ۲۵۷ حدیث ۴۸

—————————————-امام صادق (ع) : غیبت نکن که غیبتت می کنند ( غیبت کسی را نکن
که غیبتت می کنند ) برای برادرت چاه مکن که در آن می افتی چون همانطور که برخورد می کنی
با تو برخورد میشود.( هر جوری رفتار کنی همانطور باخودت رفتار می کنند ) بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۲۴۸ حدیث
۱۶—————————————-ابوذر می گوید به رسول خدا گفتم : غیبت چیست ؟ فرمود : برادرت را به آنچه دوست ندارد یاد
کنی.گفتم ای رسول خدا اگر آنچه ( خصلتی ) که می گوییم در او باشد چه ؟ فرمود : بدان
، اگر آنچه را که در او هست یاد کنی ( بگویی ) غیبت او را کردی ، و اگر
آنچه را که در او نباشد ( بگویی ) یاد کنی پس به او بهتان ( تهمت ) زدی.وسائل الشیعه
جلد ۸ صفحه ۵۹۹ حدیث ۹

—————————————-حضرت محمد (ص) : هرکه در ماه رمضان مسلمانی را غیبت کند به روزه
اش پاداش داده نمیشود.جامع الاخبار صفحه ۱۰۹

—————————————-حضرت محمد (ص) : روزه دار اگرچه در رختخوابش خوابیده باشد در حال
عبادت است مادامی که مسلمانی را غیبت نکند.سفینه البحار جلد ۲ صفحه ۳۳۷

—————————————-حضرت محمد (ص) : هرکه برادر مومن
خود را در حضورش مدح گوید و در پشت سرش غیبت کند عصمت میان آن دو قطع میشود.امالی صدوق مجلس
۸۵ حدیث ۲۱

—————————————-حضرت محمد (ص) : از غیبت و سخن چینی بر حذر باش زیرا غیبت روزه را میشکند
و سخن چینی موجب عذاب قبر است.تحف العقول مواعظ النبی (ص)

—————————————-حضرت محمد (ص) : از غیبت دوری کنید که
غیبت سخت تر از زنا است زیرا مرد زنا میکند و توبه می نماید و خداوند توبه او را می
پذیرد ولی غیبت کننده آمرزیده نشود مگر آنکسی که غیبت او را نموده وی را ببخشد.مجموعه ورام جلد ۱ صفحه
۱۱۵

—————————————-حضرت محمد (ص) : هرکه از آبروی برادر ( دینی ) خود در موقع غیبت دیگران دفاع نماید بر
خداوند حق است که او را از آتش دوزخ آزادش کند.مجموعه ورام جلد ۱ صفحه ۱۱۹

—————————————-حضرت محمد (ص) :
حد غیبت آنست که بگوئی درباره برادرت آن صفتی را که او دارد ( و او از شنیدنش بدش آید
) پس اگر آنچه را که او ندارد بگوئی بهتان و تهمت است.ارشاد القلوب دیلمی صفحه ۱۹۰

—————————————-حضرت محمد (ص)
: کفاره غیبت این است که برای کسی که غیبت او را نموده ای ( از خدا ) طلب آمرزش
کنی.طرائف الحکم جلد ۲ صفحه ۳۵۵ نقل از امالی طوسی

—————————————-حضرت محمد (ص) : زبانت را نگهدار زیرا نگهداری زبان
صدقه ایست که به خودت می دهی سپس فرمود: هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناسد تا مقداری از زبانش
را نگهدارد ( هرچه خواست نگوید ) اصول کافی جلد ۳ باب الصمت و حفظ اللسان حدیث ۷

—————————————-حضرت محمد
(ص) : هرکه سخنش را از عملش نشمارد خطاهایش زیاد شود و عذابش فرا رسد.اصول کافی جلد ۳ باب الصمت
و حفظ اللسان حدیث ۱۵

—————————————-حضرت محمد (ص) : کسی که مردم از زبان او بترسند پس او از اهل
دوزخ است.بحارالانوار جلد ۷۷ صفحه ۴۶—————————————-حضرت محمد (ص) : از فحش و بدگویی دوری گزینید زیرا که خداوند عزوجل بدگوی
بد زبان را دوست ندارد.خصال صدوق باب الثلاثه حدیث ۲۰۳

—————————————-حضرت علی (ع) : دردناکترین مردم ( در قیامت )
غیبت کننده است.غررالحکم جلد ۲ صفحه ۳۸۱ حدیث ۲۹۱۱—————————————-امام صادق (ع) : کسی که آنچه را از مومنی دیده یا
شنیده بگوید ، او از کسانی است که خدا درباره آنان فرمود : کسانی که دوست دارند گناه و فساد
در بین مومنان پخش شود عذاب دردناکی برای آنان خواهد بود.وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۸ حدیث ۶

—————————————-حضرت محمد
(ص):از بدترین بندگان خدا کسی است که مجالست او برای بدگوئیش ناخوشایند باشد ( مردم از همنشینی او بیزار باشند
).طرائف الحکم جلد ۲ صفحه ۱۵۷

—————————————-حضرت محمد (ص) : خداوند زبان را طوری عذاب فرماید که هیچ یک از
اعضاء را آنچنان عذاب نکند ، زبان گوید پروردگارا مرا عذابی نمودی که چیز دیگر را عذاب نکردی ، پس
به آن گفته میشود از تو کلمه ای خارج شد که به مشارق و مغارب زمین رسید و به وسیله
آن سخن ، خون محترم ریخته شد و مال محترم غارت گردید و ناموس محترم دریده شد،به عزت و جلالم
سوگند تو را عذابی کنم که هیچ یک از اعضاء دیگرت را آنچنان عذاب نکرده باشم.اصول کافی جلد ۳ باب
الصمت و حفظ اللسان حدیث ۱۶ و ۱۷

—————————————-حضرت محمد (ص) فرمود: وقتی در انجمنی که تو هستی درباره مردی
بد می گویند آن مرد را یاری کن و آن گروه را از بد گویی باز دار و از آنجا
برخیز.نهج الفصاحه حدیث ۲۴۷

—————————————-حضرت محمد (ص) فرمود : زبان خود را از بدگویی مسلمانان باز دارید ، اگر کسی
مُرد درباره او به نیکی سخن گویید.نهج الفصاحه حدیث ۲۶۴

—————————————-حضرت محمد (ص) فرمود : از غیبت بپرهیزید که غیبت
از زنا سخت تر است ، کسی که زنا میکند و توبه میکند خدا توبه او را می پذیرد ،
ولی آنکه غیبت میکند گناهش آمرزیده نمیشود تا آنکه غیبت او را کرده است از گناهش بگذرد.نهج الفصاحه حدیث ۹۹۶

—————————————-حضرت محمد (ص) فرمود : روزه دار از آن هنگام که صبح میکند تا به شب در رود مادام که
غیبت نکند در عبادت است و همین که غیبت کرد روزه او پاره شود.نهج الفصاحه حدیث ۱۸۵۵

—————————————-

حضرت محمد
(ص) فرمود : غیبت آن است که برادر خود را به چیزی که دوست نداری یاد کنی.نهج الفصاحه حدیث ۲۰۴۴

—————————————-حضرت محمد (ص) فرمود : کفاره کسی که عیب وی کرده ای این است که برای او آمرزش بخواهی.نهج الفصاحه
حدیث ۲۱۴۳

—————————————-حضرت محمد (ص) فرمود: هر چیزی که دوست نداری رو بروی برادر خویش کنی غیبت است.نهج الفصاحه حدیث
۲۶۵۵—————————————-حضرت حضرت محمد (ص) فرمود : هرکه برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند و تواند یاریش کند یاری
وی نکند خدا او را در دنیا و آخرت خوار کند.نهج الفصاحه حدیث ۲۹۴۹

حدیث

2014-12-28 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)