چهارشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

امام علی (ع) با چه کسانی ازدواج کردند و چه تعداد فرزند داشته اند؟

اشتراک:
همسران حضرت علی احکام و مسائل شرعی
از میان همسران علی بن ابی‌طالب، اولین ازدواج علی، ازدواج او با فاطمه زهرا، دختر محمد پیامبر اسلام است.در مورد فرزندان امام علی (ع) و مادران ایشان، روایاتی وجود دارد که با هم تفاوت هایی دارند. با ما همراه باشید.

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در ابتدا با دختر نبی مکرّم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کردند و تا زمان شهادت حضرت زهرا با هیج زن دیگری پیمان زناشویی نبستند. همسران حضرت علی را در پرشین وی ببینید.

همسران حضرت علی

در مورد فرزندان امام علی (ع) و مادران ایشان، روایاتی وجود دارد که با هم تفاوت هایی دارند.به طور مثالشیخ مفید در کتاب ارشاد، تعداد فرزندان ایشان را هفده تن از دختر و پسر دانسته؛ اما مسعودی در مروجالذهب، شمار اولاد امام علی (ع) را به بیست و پنج تن رسانده است.بر این اساس، روایات از ۱۷ تا۲۵ فرزند را برای ایشان ذکر کرده اند.سید محسن امین درباره همسران امام علی (ع) آورده که نخستین همسر آن حضرت، فاطمه زهرا (ع)، دختر گرامی پیامبرخدا بوده است.ایشان تا زمانی که دختر رسول ختمی مرتبت در قید حیات به سر می‏ بردند، همسر دیگری اختیارنکردند.

پس از شهادت حضرت فاطمه (س)، آن حضرت با امامه دختر ابو العاص بن ربیع بن عبد العزی بن عبدشمس که فرزند زینب، دختر پیغمبر اکرم بود، ازدواج کردند.ام البنین دختر حزام بن دارم کلابیه، زن دیگری بود کهامیر مومنان (ع) او را به عقد خود درآوردند.پس از ام البنین، آن حضرت با لیلی، دختر مسعود بن خالدالنهشلیه تمیمه دارمیه ازدواج کرده و پس از وی، با اسماء بنت عمیس خثعمی پیمان زناشویی بستند.

همسران حضرت علیتعداد دقیق همسران و فرزندان حضرت علی

 اولین ازدواج علی

یکی دیگر از همسران امیر المؤمنین (ع) ام حبیب، دختر ربیعه تغلبیه موسوم به صهبا بوده است.خوله، دختر جعفر بنقیس بن مسلمه حنفی یا به قولی دیگر خوله، دختر ایاس از دیگر زنان آن حضرت بوده است.هم چنین امامعلی (ع) با ام سعد یا ام سعید، دختر عروه بن مسعود ثقفی و نیز مخبأه دختر امری القیس بنعدی کلبی پیمان زناشویی بستند.اما، اسامی فرزندان امام علی (ع) بنابر آنچه که ابن سعد در طبقات و بلاذری در انساب الاشراف آورده، به شرح زیر هستند که برگرفته از همسران و کنیزان ایشان است۱ ـ فرزندانی کهمادرشان حضرت فاطمه (س) است که شامل امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، زینب کبرا وام کلثوم کبرا می شود و محسن در جریان حمله به خانه حضرت زهرا (س) سقط شد.

محمد بن علی معروف به محمد بن حنفیه که مادرش خوله، دختر جعفر بن قیس بن مسلمه بود. فرزندانی که مادرشان لیلی، دختر مسعود بوده که یکی عبیدالله بن علی است که توسط مختار (فرزند ابو عبید)در منطقه‌ای در ناحیه دشت میشان خوزستان به نام مذار کشته شد و ابوبکر بن علی که در کربلا بهشهادت رسید.این دو اولادی نداشتند. فرزندانی که مادرشان ام البنین بود که عباس، عثمان، جعفر و عبد الله بودند و در کربلا شهید شدند.

همسران صیغه ای حضرت علیهمسران حضرت علی از دیدگاه اهل سنت

فرزندان حضرت امیر علیه السلام

فرزندی که مادرش کنیز بود و محمد اصغر نام داشت و در کربلا به شهادت رسید.فرزندانی که مادرشان اسماء بنت عمیس است که یحیی و عون نام دارند. فرزندانی که مادرشان صهباء بود که عمر اکبر و رقیه نام دارند. فرزندی که مادرش امامه، دختر ابوالعاص بود و محمد اوسط نام دارد. فرزندانی که مادرشان ام سعید، دختر عروه بن مسعود بود و ام الحسین و رمله کبری نام دارند. دختری به نام ام یعلی که مادرش محیاه، دختر امرء القیس بود که در خردسالی از دنیا رفت.

فرزندان (دختران) امام علی (ع) که از کنیزان آن حضرت متولد شدند و عبارتند از ام‏هانی، میمونه، زینب صغری،رمله صغری، ام کلثوم صغری، فاطمه، امامه، خدیجه، ام الکرام، ام اسلم، ام جعفر، جمانه و نفیسه.

مشرق  –  برنا

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس