سه شنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

پاداش هایی برای عیادت از بیمار

اشتراک:
عیادت بیماران احکام و مسائل شرعی
بیمار بسیار به خدا نزدیک است. از ثواب هایی که به راحتی میتوانید بدست بیاورید عیادت ازمریض است . عیادت از بیمار هم اداب و رسومات خودش را دارد. آداب گفتاری و رفتاری عیادت از بیمار را در این بخش ببینید.

از اخلاق حسنه میتوان به عیادت بیماران اشاره کرد که ثواب زیادی دارد از حقوقی که مسلمانان به یکدیگر دارند عیادت از مریض است .عیادت از مریض ادابی دارد که ما انها رابرای شما بیان کرده ایم .از توصیه های معصومین این است که برای عیادت کردن هدیه هم لازم است و این کار هم ثواب خود را دارد . نحوه عیادت از بیمار  را در پرشین وی ببینید.

عیادت بیماران

در مکتب انسان ساز اسلام، عیادت بیمار و دیدار او از اهمّیّت و ارزش ویژه ای برخوردار است؛ چرا که این رفتار نیک اخلاقی مورد رضایت خداوند بوده، نقش بسزایی را در تحکیم روابط انسانی و صمیمیّت و اخوّت، ایفامی کند.در مکتب انسان ساز اسلام، عیادت بیمار و دیدار او از اهمّیّت و ارزش ویژه ای برخوردار است؛ چرا کهاین رفتار نیک اخلاقی مورد رضایت خداوند بوده، نقش بسزایی را در تحکیم روابط انسانی و صمیمیّت و اخوّت، ایفامی کند.

عیادت بیمارانعیادت مریض

پاداش یک ساعت عیادت رسول خدا صلی الله علیه و آله با تأکید بر عیادت بیمار، پاداش آن را در پیشگاه خدای متعال چنین یادآور می شود:

کسی که بیماری را عیادت کرده، ساعتی نزد او بنشیند، خداوند پاداش عمل هزار سال را که لحظه ای در آن معصیت نکرده باشد، به او ارزانی می دارد.امام صادق علیه السلام : هر مومنی که برادردینی اش را در هنگام بیماری، عیادت کند، اگر صبح باشد؛ هفتادهزار فرشته او را همراهی می کنند و هنگامیکه کنار بیمار بنشیند، رحمت الهی او را فرا گرفته، تمامی آن فرشتگان تا شب برایش طلب آمرزش می کنندو اگر شب باشد همین پاداش (رحمت و استغفار) تا صبح ادامه خواهد داشت.

وظایف عیادت کننده کسی که به عیادت بیمار می رود، می تواند با گفتار و رفتارش تأثیر بسزایی در بهبودی و سلامتی اوداشته باشد.برخی از وظایف عیادت کننده به اختصار عبارت است از:

۱.دل جویی:

نشستن در کنار بیمار، پرسیدن حال اوو این که شب و روز را چگونه گذرانده، موجب آرامش خاطر و تسکین دردش خواهد شد.رسول خدا صلی اللهعلیه و آله می فرماید: کمال عیادت بیمار در آن است که دست بر [سر] او نهاده، حالش را بپرسیو از این که شب و روز خود را چگونه می گذراند سوال کنی.

۲.همدردی:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ضمن اشاره به جامعه اسلامی و تشبیه آن به یک پیکر، همدردیبا بیمار را مورد تأکید قرار داده است: همانا مومنان در مهربانی و عطوفت به یکدیگر همانند یک پیکرند که وقتی عضوی از آن به درد آید، سایر اعضا در تب داری و بیداری با او همراهی و همدردی میکنند.

۳.هدیّه دادن:

امام صادق علیه السلام در سخنی با یارانش که قصد عیادت بیماری را داشتند؛ اهمّیّت هدیّه و تأثیرآن را بازگو می کند: یکی از یاران امام می گوید: ما به عیادت فردی از دوستان ایشان که بیمار
بود، می رفتیم در بین راه، آن حضرت به ما برخورد و فرمود: کجا می روید؟ گفتیم: به عیادت فلانی.فرمود:بایستید! چون ایستادیم، فرمود: آیا قدری سیب، گلابی، بالنگ یا اندکی عطر و عود به همراه دارید؟گفتیم: خیر، چیزی ازاین ها را با خود نداریم، فرمود: آیا نمی دانید که بیمار به خاطر آنچه که برایش می آورند، خوشحالمی شود؟

۴.دعا:

از دیدگاه اسلام، استفاده از پزشک و دارو برای بهبودی بیمار، کاری مقدّماتی و به عنوان ابزارو وسیله است و در حقیقت، سلامتی واقعی و شفای کامل به دست خداست.امام کاظم علیه السلام با توجّه به تأثیر دعای عیادت کننده، از بیمار می خواهد که اجازه دهد تا مردم به دیدارش آمده، جهت شفا و سلامتیاش دعا کنند: هر زمان که یکی از شما بیمار شد، به مردم اجازه دهد تا به دیدارش بیایند؛ زیراکسی (از عیادت کنندگان) نیست مگر آن که دعای اجابت شده ای (برای بیمار) در پیشگاه خدا دارد.امام صادق علیهالسلام نیز به کیفیّت دعا اشاره کرده، می فرماید: دست خود را بر سر بیمار نهاده، می گویی: «بِسْمِ اللَّهِ،وَ مِنَ اللَّهِ، وَ الَی اللَّهِ، وَ ما شاءَ اللَّهُ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ الَّا بِاللَّهِ»…آنگاه آیه الکرسی و سوره های حمد، فلق، ناس، توحید و ده آیه از آغاز سوره یس را می خوانیو پس از آن می گویی: به حق محمد و آل محمد علیهم السلام استجابت دعا را از خدای متعالدرخواست می کنی.

اهمیت و ارزش عیادت آداب گفتاری و رفتاری عیادت از بیمار

عیادت از بیمار در اسلام

۵.اطعام بیمار:

مرض و بیماری از سویی سبب ضعف و ناتوانی فرد در انجام کارهای شخصی اش می شود واز سوی دیگر دست او را از فعّالیّت و امرار معاش کوتاه می کند، در چنین وضعیّتی غذادادن به بیمار
و خودداری از خوردن چیزی در نزد او از جمله وظایف و رفتارهای پسندیده ای است که در پیشگاه خدایتعالی پاداش بزرگی دارد.رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: مَنْ أَطْعَمَ مَریضاً شَهْوَتَهُ، أَطْعَمَهُاللَّهُ مِنْ ثِمارِ الجَنَّهِ «۹» هر کس، بیماری را طبق خواسته اش اطعام کند

خداوند با میوه های بهشت اورا پذیرایی خواهد کرد.امام علی علیه السلام، ضمن تأکید بر خودداری از چیزخوردن در نزد بیمار، سخن پیامبر صلی اللهعلیه و آله در این زمینه را بازگو می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله، عیادت کننده رااز خوردن چیزی (به ویژه اگر برای بیمار ضرر داشته باشد) در نزد بیمار نهی فرمود؛ زیرا این کار موجبازمیان رفتن پاداش عیادتش می شود.

۶.رعایت زمان عیادت:

استراحت و آرامش از جمله نیازهای اساسی و نخستین یک بیمار بوده، در بهبودی اش تأثیر قابلتوجّه و شایانی دارد.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشاره به سنگینی و سبکی بیماری، زمان عیادت رامشخّص کرده است: أَغِبُّوا فِی الْعِیادَهِ وَ أَرْبَعُوا یک روز در میان (در صورتی که بیماری سخت و سنگین باشد)یا هر سه روز، یک بار، بیمار را عیادت کنید.امیر مومنان علی علیه السلام نیزبیش ترین پاداش را برای کسی می داند که زمان عیادتش کوتاه باشد،

مگر آن که خود بیمار از او درخواست ماندن کند: همانا پاداشعیادت کننده ای در پیشگاه خدا بیش تر است که هنگام عیادت از برادر دینی اش، تنها اندکی نزد اوبنشیند، مگر آن که خود بیمار آن را دوست داشته، از او بخواهد (که زمان بیش تری را در کنارشباشد.خداوندا! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و مرا در ادای حقوق همسایگان و دوستانم که شناسایحق مایند و با دشمنان ما در ستیز هستند به برترین وجه یاری ده و توفیقشان عطا کن تا سنّتهای مقدس تو را بر پای دارند و به آداب پسندیده تربیت شوند و به آنان توفیق ده تا دست حمایتبه سوی مستمندان پیش آورند و قوّت خویش را در راه کمک ضعفا به کار برند، به دوستی تیره بختان برخیزند و از بیمارانشان عیادت کنند.

افتاب

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس