مشاهده : 115مذهبیRSS

چرا در اسلام حق طلاق برعهده مردان است؟

چرا در اسلام حق طلاق برعهده مردان است؟احکام و مسائل شرعی
 حق طلاق دلیل بر این که حقّ طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است.در آیات متعدّد مردان را مورد خطاب قرار میدهد و میفرماید: “إنْ طلقتم النساء، إذا طلقّتم النساء، طلقتموهنّ”.در این آیات خطاب به مردان است، همان طور که در ازدواج خطاب به مردان است، مثل”اذا نکحتم المؤمنات، فانکحوا ماطاب لکم، فانکحو هن […]

 حق طلاق

دلیل بر این که حقّ طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است.در آیات متعدّد مردان را مورد
خطاب قرار میدهد و میفرماید: “إنْ طلقتم النساء، إذا طلقّتم النساء، طلقتموهنّ”.در این آیات خطاب به مردان است، همان طور
که در ازدواج خطاب به مردان است، مثل”اذا نکحتم المؤمنات، فانکحوا ماطاب لکم، فانکحو هن باذن أهلهنّ”.از این جا میتوانیم
این نتیجه را بگیریم که طبیعتاً حق طلاق از آنِ کسی است که موقع ازدواج، به دنبال آن میرفت
و به اصطلاح به خواستگاری زن میرفت.در کلام فقها آمده است”الطلاق بید من أخذ بالساق؛ طلاق به دست کسی است
که در ابتدای ازدواج دست زن را گرفت (با او ازدواج کرد)”.از جهت قانون طبیعت نیز چنین است که از
ابتدای خلقت همیشه بر اساس فطرت خدادادی، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگاری آنان میرفتند.به تعبیر دیگر:
مردان طالب و زنان مطلوب بودند، از این رو حق طلاق به کسی داده میشود که به دنبال عقد ازدواج
رفته است.در صورتی حق طلاق با مرد است که در ضمن عقد ازدواج، حق توکیل در طلاق به زن واگذار
نشده باشد.اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق کنند زن در صورتی که لازم بداند یا در صورتی
که مرد دچار عارضه‏ای شود، از جانب مرد وکیل باشد که خود را مطلّقه کند، زن نیز حق طلاق خواهد
داشت.در قانون مدنی جمهوری اسلامی آمده است: “طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور
نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، که خود را مطلّقه نماید”.(ماده ۱۱۱۹)بنابراین از نظر فقهی و
از نظر قانون مدنی ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای مرد است، ولی به صورت یک
حقّ قراردادی و تفویضی میتواند به زن واگذار شود.در مواردی نیز حاکم شرع میتواند زنی را مطلّقه کند و آن
در مواردی است که مرد نه به وظائف زوجیت عمل میکند و نه زن را طلاق میدهد.حاکم شرع زوج را
احضار میکند و به او تکلیف میکند که زنش را طلاق دهد.اگر طلاق نداد، حاکم طلاق میدهد.

امام صادق(ع) فرمود

“هر کس زنی دارد و او را نمیپوشاند و نفقه وی را نمیپردازد، بر پیشوای مسلمانان لازم است آن‏ها را
به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند”.(۱)بنابراین اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را میپذیرد که راه طلاق برای
زن باز است.وی میتواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند.نیز میتواند به حاکم شرع برای طلاق گرفتن در
صورت خودداری شوهر مراجعه کند.(۲)

چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟

در فلسفه احکام اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، دارای اهمیت
و ارزش بوده و هر چه موجب از بین رفتن آن شود، مطرود و منفور است.اصل اولیه در اسلام، حفظ
کانون خانواده است، مگر آن که مفسده حفظ آن بیشتر از مصلحت آن باشد، به همین جهت طلاق به عنوان
آخرین راه حل که مبغوض نزد خدا است، تشریع شده است.حال که اصل اولیه حفظ کانون خانواده است، باید طلاق
در حداقل موارد اجرا شود و تا جایی که امکان دارد، نباید این امر صورت نگیرد.با توجه به این مسئله
اسلام حق طلاق را به دلایل متعدد، به طور مطلق در اختیار زن قرار نداده است، زیرا اوّلاً در بسیاری
از موارد که زن، رضایت از شوهر ندارد، کانون خانواده میتواند همچنان استحکام یافته و برقرار بماند و عدم رضایت
زن به رضایت تبدیل شود.توضیح: حیات خانوادگی به علاقه طرفین وابسته است، اما روانشناسی زن و مرد در این جهت
متفاوت است.طبیعت، علائق زوجین را به این صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد.علاقه و محبت پایدار
زن، به صورت واکنش به علاقه و احترام مرد به زن است.خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده،
او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست میدارد
و نسبت به او وفادار میماند.چون وفاداری زن بیشتر از مرد است، بی وفایی زن عکس‏العمل بی وفایی مرد است.خداوند
کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده، یعنی مرد با بیعلاقگی و بیوفایی نسبت به زن، او را سرد
و بی علاقه میکند، برخلاف زن که بیعلاقگی اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانی در علاقه مرد ندارد.از
این رو معمولاً بیعلاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین میشود، ولی بی علاقگی زن لوزماً منجر به بیعلاقگی طرفین
نمیشود.

سردی و خاموشی علاقه مرد مساوی است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی.اما سردی و خاموشی زن به مرد،
آن را به صورت بیماری نیمه جان در میآورد که امید بهبود و شفا دارد.حال اگر بی علاقگی از طرف
زن شروع شود، برای مرد اهانت نیست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا تدریجاً او
را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی خود به زور و
اجبار قانون متوسل شود، یعنی به زور شوهر خود را نگه دارد.این مطلب در صورتی است که علت بیعلاقگی زن،
فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد، ولی اگر مرد، ستمگری را آغاز کند، در نتیجه زن به مردش بی علاقه
شود، مطلب دیگری است.به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به زن نیازمند است و
زن به قلب مرد.(۳)هم چنین از جهت رنجش و ناراحتی، زنان زودتر از مردان رنجور و ناراحت میشوند و صبر
و تحمل آنان کمتر از مردان است، اما پس از مدتی رنجوری برطرف میشود.حال اگر حق طلاق به زنان داده
میشد، چه بسا فوراً به طلاق رو آورند.همچنین چون ازدواج، حقوق و وظایف مالی و اقتصادی را بر شوهر لازم
میکند، جدا شدن و طلاق برای او سخت تر از زنان است، زیرا مهریه را باید پرداخت کند، در حالی
که زن گیرنده است و در طلاق هیچ بار مالی بر او تحمیل نشده، بلکه استفاده مالی دارد، بنابراین شرایط
طلاق (که در اسلام مبغوض‏ترین حلال دانسته شده) برای مرد سخت و سنگین است و برای زن از نظر مالی
و اقتصادی نه تنها سخت نیست، بلکه میتواند مطلوب باشد.————————————————————————————————————–پینوشت‏ها۱٫شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۱۵٫۲٫
همان.۳٫
همان، ص ۲۸۴٫

پاسخگو

2016-11-08 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
باطل کردن طلسم به روش قرآنیباطل کردن طلسم به روش قرآنی
دعا برای رفع ترس کودکاندعا برای رفع ترس کودکان
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علیخواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
دعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدندعا برای رفع گریه کودکان و آرام شدن
ختم نادعلی برای گرفتن حاجتختم نادعلی برای گرفتن حاجت
دعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگراندعا برای بستن زبان بد گویان و حسودان و دشمنان و بی اثر شدن جادوی جادوگران
برای درمان پادرد این دعا بسیار مفید استبرای درمان پادرد این دعا بسیار مفید است
دعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعادعای چهل کلید بخت پنجاه ساله را باز میکند +متن دعا
دعاهای مجرب برای ازدواج جواناندعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعا برای گشایش بخت که ردخور ندارددعا برای گشایش بخت که ردخور ندارد
سه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانهسه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
ذکرهایی برای بچه دار شدن!ذکرهایی برای بچه دار شدن!
دعای مجرب برای آزاد شدن زندانیدعای مجرب برای آزاد شدن زندانی
خواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شودخواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شود
با خواص دعای مشلول آشنا شویدبا خواص دعای مشلول آشنا شوید
۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارداین ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند
این دعاها برای جلب محبت هستنداین دعاها برای جلب محبت هستند
سوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتنسوره مبارکه حشر و ختم مجرب این سوره برای حاجت گرفتن
ذکرهای هفتگانه که معجزه می کنندذکرهای هفتگانه که معجزه می کنند
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآندوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خوددعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
برای برآورده شدن حاجت کدام سوره را بیشتر بخوانیمبرای برآورده شدن حاجت کدام سوره را بیشتر بخوانیم
این دعا هیچ وقت رد نمی شوداین دعا هیچ وقت رد نمی شود
بعد از نماز های واجب چه دعاهایی بخوانیم؟بعد از نماز های واجب چه دعاهایی بخوانیم؟
دعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواهدعایی مجرب برای یافتن همسر دلخواه
ازدواج همیشه و در تمام ادوار تاریخ اهمیت فراوانی داشته است شکل گیری خانواده ای که نسل بعد را تربیت می کند و می تواند باعث آرامش و امنیت افراد شود. این روزها ازدواج بسیار مشکل شده است و تبدیل به دغدغه بسیاری از خانواده ها شده است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
نماز مجرب برای بارش باران
دعاهای مجرب برای ازدواج جوانان
دعایی مجرب برای رفع فال بد و بد خلقی همسر
دعایی مجرب برای شفا یافتن
دعایی مجرب برای دور کردن فردی از خود
دعاهایی مجرب برای ادای قرض
دعایی مجرب برای کسب علم
دعای مجرب برای رفع چشم زخم
دعای مجرب برای گشایش در کارها و رفع گرفتاریهای زندگی
ثواب و پاداش آمیزش جنسی با همسر
۲۲ فضیلت زیارت عاشورا
احکام قبله ( انحراف از قبله تا چه حد جایز است)
دعایی برای یافتن همسر باتقوا و مناسب !
خواص شگفت انگیز و فضیلت دعای ناد علی
در سجده شکر، چه سوره‌ای بهتر است خوانده شود؟