شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

چند حکم شرعی جذاب در پزشکی

اشتراک:
چند حکم شرعی جذاب در پزشکی احکام و مسائل شرعی
سوال: عضوی که با جراحی از بدن جدا می‌گردد را از نظر شرعی چه باید نمود؟ در این‌گونه موارد باید عضو خارج شده از بدن در پارچه‏‌ای پیچانده شده و دفن ‏‌شود.البته برخی(آیه الله العظمی نوری همدانی دام ظله) از فقها این کار را مستحب شمرده‌اند. پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین […]

سوال: عضوی که با جراحی از بدن جدا می‌گردد را از نظر شرعی چه باید نمود؟

در این‌گونه موارد باید عضو خارج شده از بدن در پارچه‏‌ای پیچانده شده و دفن ‏‌شود.البته برخی(آیه الله العظمی نوری
همدانی دام ظله) از فقها این کار را مستحب شمرده‌اند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

بنابر احتیاط واجب در پارچه‏‌ای پیچانده و دفن ‏‌گردد و
بیش از این وظیفه‌اى ندارید.

حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

مستحب ست دفن شود.

حضرت آیه الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

به طور کلی عضو خارج شده باید دفن شود.

سوال: حکم مراجعه زن به پزشک مرد یا رادیولوژی، سونوگرافی، تزریقات و جراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن
چیست؟

امام خمینی(ره):

اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند.

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد-جایز نیست مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن
حاذق و متخصص غیرممکن باشد.

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):

اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام ست با بودن متخصص زن جایز نیست مگر اینکه به متخصص زن در انجام
صحیح کار اعتماد نباشد.

آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

اگر معالجه منحصر به پزشک نامحرم باشد-و مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد-که او را نگاه نماید و دست
به بدن او بزند اشکال ندارد و در صورتی که معالجه منحصر به پزشک مرد نباشد-در صورتی که معالجه مرد
بدون دست زدن یا نگاه نمودن به قسمت های محرّم از اعضای زن امکان پذیر نباشد-و مرد بداند که معالجه
به مثل او منحصر نیست، جایز نیست معالجه نماید (در نتیجه مراجعه زن نیز در این صورت جایز نیست).

آیه الله اراکی(ره):

نگاه دکتر مرد به زن اجنبی یا لمس آن در حالت اضطرار اشکال ندارد به شرط آنکه پزشک زن
از جهت تخصص و قدرت بر معالجه وجود نداشته باشد.

آیه الله بهجت(ره):

در مواردی که مستلزم لمس و نظر محرم ست تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست.

آیه الله تبریزی(ره):

اگر ضرورت و احتیاج باشد-مثل اینکه زن در دسترس نباشد-یا مرد حاذق تر باشد-مانعی ندارد.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در مورد سوال، با وجود ممائل (یعنی مثل پزشک مرد یک پزشک زن وجود داشته
باشد) مراجعه به نامحرم جایز نیست.

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی که پزشک هم جنس به قدر کافی وجود داشته باشد-و احساس ضرورتی به
غیر هم جنس نگردد به غیر هم جنس در جائی که مستلزم نظر و لمس حرام است، جایز نیست.

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام ست تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز
نیست.

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

اگر زن ناچار باشد-برای معالجه به مرد نامحرم مراجعه نماید و مرد هم برای معالجه
ناچار باشد-او را نگاه نماید و دست به بدن او بزند جایز است.

چند استفتاء از آیه الله خامنه ای دام ظله:

سوال: اگر براى ازدواج، نیاز به آزمایش خون باشد، چنانچه دکتر
زن براى این کار نباشد-آیا دکتر مرد که نامحرم ست مى‌‌تواند این کار را انجام دهد؟ در صورتى که دکتر
زن می باشد-ولى در اثر بى‌‌توجهى و امثال آن، دکتر مرد اقدام به این کار مى‌‌نماید تکلیف چیست؟

جواب:‏ اگر
ضرورت باشد-مانعى ندارد لکن سهل‌انگارى و بى‌‌‌توجهى مجوز این امر نیست.

سوال: آیا معاینه افراد غیر بیمار براى کنترل سلامتى آنها، توسط پزشک نامحرم جایز است؟

جواب: اگر ضرورت نباشد-جایز نیست.

سوال: اگر بیمار خانمى که جانش در خطر ست به تنها پزشک یک روستاى دورافتاده که مرد است، مراجعه نماید
آیا این پزشک مجاز ست هرگونه معاینه ضرورى را در مورد بیمار انجام دهد؟

جواب:‏ چنانچه مورد ضرورت باشد-اشکال ندارد.

سوال: بفرمایید در صورتى که زنى نباشد-تا به زائو در وضع حمل کمک کند، آیا مرد مى‌تواند دخالت کند؟ جواب:‏
اگر عدم دخالت مرد موجب تهدید حیات مادر یا کودک باشد، مانعى ندارد.

سوال: ۱- آیا مرد مى‌تواند نزد زن نامحرم حجامت نماید؟ ۲- آیا مرد مى‌تواند نزد دکتر زن نامحرم رود؟ (با
لمس بدن)

ج۱) با توجه به اینکه حجامت مستلزم نظر به بدن مرد و احیاناً لمس ست جایز نیست.

ج۲) با امکان لمس از روى لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه مانع ندارد و مناسبتر ست اگر
ضرورت ندارد مرد به دکتر زن مراجعه نکند و چنانچه مستلزم لمس یا نظر حرام باشد، جایز نیست.

ایران

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس