چه عملی در روز جمعه از همه اعمال بهتر است؟

مشاهده : 1563
چه عملی در روز جمعه از همه اعمال بهتر است؟ احکام و مسائل شرعی
هیچ ذکری در دنیا به اندازه صلوات ثواب ندارد. دلیل سفارش به خواندن صلوات روز جمعه را در ادامه بخوانید.

روز جمعه مهم ترین روز هفته است و اعمال فراوانی دارد. ذکر صلوات از مهم ترین اذکار روز جمعه است که ثواب و اثار فراوانی بر زندگی انسان دارد . درود فرستادن به روان پاک پیامبر اسلام و خانواده اش بسیار توصیه شده است. فضیلت صلوات روز جمعه را در پرشین وی بخوانید.

صلوات روز جمعه

یکی از پرفضیلت‌ترین اعمال در روز جمعه است.به گزارش رجانیوز، فرستادن صلوات یکی از ساده‌ترین عبادات است که اگرچه
زمان زیادی نمی‌برد اما اثرات و فواید بسیاری دارد.بخصور در روز جمعه که بنابر روایتی منقول از امام صادق(ع)
صلوات فرستادن پرفضیلت‌ترین عمل در روز
جمعه است.در ادامه برخی از آثار و برکات شگفت آور صلوات ذکر
شده است.حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) فرمودند : صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست
و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می کند.منبع : داستانهای صلوات
– ص ۱۰ – جمال الاسبوع – ص

صلوات روز جمعه

صلوات روز جمعه

آمرزش گناهان با صلوات

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هر کس هر روز
از روی شوق و محبت به من سه مرتبه صلوات بفرستد ، بر خدا لازم می شود که گناهان او
را بیامرزد ، در همان روز یا همان شبمنبع : بحار الانوار- ج ۹۴ – ص ۶۹ – داستان های
صوات – ص ۱۲میزان صلوات در قیامتحضرت محمد (صلی الله علیه وآله) فرمودند : روز قیامت ، من پیش میزان
اعمال هستم ، یعنی که هر کس کفه سیئاتش (گناهانش) سنگین تر از کفه حسناتش (ثواب هایش) باشد ، من
صلوات هایی را که برایم فرستاده می آورم و در کفه حسناتش می گذارم تا آن که کفه حسناتش سنگین
تر گردد.منبع : ثواب الاعمال و عقاب الاعمال باب ثواب الصلاه النبی ، داستان های صلوات – ص ۱۳

دیدن بهشت با صلوات

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) فرمودند : هر کس هر روز هزار صلوات بر من بفرستد از دنیا نخواهد رفت
تا جای خود را در بهشت ببیندمنبع : فضیلت صلوات- ص ۱۴ ، داستان های صلوات ص۱۴

شرکت ملائکه ها در مجالس صلوات
حضرت محمد (صلی
الله علیه وآله) فرمودند : کاروانی از فرشتگان به امر پروردگار در جهان حرکت می کنند و هنگامی که به
جلسه ذکر و صلوات می رسند ، به یکدیگر می گویند : فرود آییم.زمانی که پیاده می شوند ، اهل
جلسه را هنگام دعا با ذکر آمین ، یاری کرده و نیز اهل جلسه را هنگام صلوات کمک و همراهی
می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند : خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را
آمرزیدمنبع : آثار و برکات صلوات ص ۳۷

خشنودی پیامبر (صلی الله  علیه وآله) از صلوات های زیاد

شخصی بسیار زاهد و عابد که گوشه گیر بود و در مجالس و محافل حاضر نمی شد ، روزی در
مجلس سخنرانی شرکت کرد و موجب تعجب همه شد.علت حضورش را پرسیدند ، گفت : رسول خدا (صلی الله علیه
وآله) را در خواب دیدم و به من فرمود: برو به مجلس سخنرانی فلان واعظ که زیاد بر من صلوات
می فرستد و من از او خشنودممنبع : شرح فضایل صلوات ص۹۲ – آثار و برکات صلوات ص ۸۷

گم کردن راه بهشت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند : مَن نَسَی الصَلاه عَلیَ اخطَا طَریقَ الجنَهِکسی
که صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را گم کرده استمنبع : آثار و برکات صلوات ص۹۷

صلوات روز جمعه

صلوات روز جمعه

فوائد صلوات

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند : در مقابل صد صلوات ، خدا صد حاجت را بر
آورده کندمنبع : هدیه خدا ص ۲۰

با صدای بلند صلوات فرستادن ، نفاق را بر طرف می کندمنبع :
ثواب الاعمال ص ۱۹۰ – هدیه خدا ص ۲۰ صلوات فرستادن موجب پاکیزه شدن عمل هاستمنبع : امالی طوسی ج
۱ – هدیه خدا ص۲۰ هر کس یک مرتبه صلوات بفرستد ، خدا درِ عافیت را بر او می گشایدمنبع
: جامع الاخبار ص ۶۷ – هدیه خدا ص ۲۰ صلوات فرستادن فقر را بر طرف می نمایدمنبع : جلاء
الافهام ص ۲۵۲ – هدیه خدا ص۲۰

هرگاه چیزی از یاد انسان برود و آدمی آن را فراموش کند ،
صلوات موجب می شود آن را به خاطر آیدمنبع : جلاء الافهام ص ۲۵۲ – هدیه خدا ص۲۰ صلوات ،
دشمن دیرین و همیشه در کمین یعنی ابلیس را ذلیل و خوار می نمایدمنبع : هدیه خدا ص۲۰- شرح فضایل
صلوات ص ۱۱۴ هر که بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله) صلوات بفرستد ، خدا و ملائکه بر او
صلوات می فرستندمنبع : اصول کافی ج ۴ ص ۲۴۹ – جامع الاخبار ص ۶۹

صلوات روز جمعه

– هدیه خدا ص۱۷ انسان
با رتبه و مقام صلوات به مقام خلیلی می رسد ، چنان که ابراهیم (علیه السلام)به برکت صلوات به مقام
خلیلی نائل آمدمنبع : هدیه خدا ص۱۷ – علل الشرایع ص ۳۴ سزاوارترین و نزدیک ترین مردم در روز قیامت
به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) کسی است که در دنیا بر آن حضرت بیشتر صلوات فرستاده باشدمنبع :
هدیه خدا ص۲۲ – جامع الاخبار ص

۶۸ – مکارم الاخلاق ص ۳۱۲ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) به
حضرت علی (علیه السلام) فرمود : هر کس بر من صلوات بفرستد شفاعت من بر او واجب می شودمنبع :
هدیه خدا ص۲۰ – جامع الاخبار ص ۶۷ حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند : هر کس قادر بر کفاره گناهان
خود نباشد صلوات بسیار بفرستد که صلوات بر محمد و آل محمد گناهان را می ریزاندمنبع : هدیه خدا ص۲۲
– جامع الاخبار ص ۲۸

امیر المومنین (علیه السلام) فرمودند : صلوات فرستادن در محو کردن گناهان شدیدتر است از
فرو نشانیدن آتش توسط آبمنبع : هدیه خدا ص۲۳ – ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص ۱۸۴ رسول خدا (صلی
الله علیه وآله) فرمودند : هر کس بعد از نماز ظهر ، صد بار صلوات بفرستد خداوند سه پاداش به
او می دهداول: مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا کنددوم:ایمان او را حفظ کند که این بزرگ ترین
بخشش استسوم : روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسدمنبع : ختوم و اذکار شفا و درمان ص
۶۰ – هدیه خدا ص ۱۴۲ – آثار و برکات صلوات ص ۱۱۹

صلوات ، هنگام مصاحفه با مسلمانان

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمودند
: دو بنده که دوست یکدیگر باشند و برای خدا با هم مسافحه نمایند و بر من صلوات فرستند ،
پیش از آنکه از هم جدا شوند ، خدا گناهان هر دو را می آمرزدمنبع : فضایل صلوات ص ۱۱۲صلوات
با دل و زبانیکی از آداب فرستادن صلوات این است که دل با زبان موافقت نماید ، به این معنا
که از روی غفلت زبان را به گفتن صلوات حرکت ندهدمنبع : شرح صلوات ج ۱۱۶

مانع غیبت

روزی یکی از اولیا
به حضرت الیاس و حضرت خضر (علیهم السلام) شکایت کرد که مردم زیاد غیبت می کنند و غیبت هم از
گناهان کبیره است و هر چه آنها را نصحیت می کنم و آنها را منع از غیبت می کنم ،
به حرفم اعتنایی نمی کنند و آن عمل قبیح را ترک نمی کنند.چه کنم ؟ حضرت الیاس (علیه السلام) فرمود
: چاره این کار این است که وقتی وارد چنین مجلسی و دیدی غیبت می کنند ، بگوبسم الله الرحمن
الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمدپروردگار ، ملکی را بر اهل مجلس موکل می کند که هر
وقت کسی خواست غیبت کند آن ملک جلوی این عمل زشت را می گیرد و نمی گذارد غیبت شود.
سپس حضرت خضر (علیه السلام) فرمود : وقتی کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگویدبسم الله الرحمن الرحیم و
صلی الله علی محمد و آل محمدحضرت حق ملکی را می فرستد تا نگذارد که اهل آن مجلس غیبت او
را کنندمنبع : داستان های صلوات ص ۵۷

فریاد رسی صلوات در قبر
شبلی نقل نموده است : من

همسایه ای داشتم که وفات نمود.

صلوات روز جمعه

او را خواب دیدم ،از او پرسیدم : خدا با تو چه کرد ؟
گفت : ای شیخ ! هول
های بزرگ دیدم ، و رنج های عظیم کشیدم.از آن جمله به وقت سوال منکر و نکیر ، زبان من
از کار باز ماند.
با خود می گفتم : واویلاه ، این عقوبت از کجا به من رسید ؟ آخر ، من مسلمان بودم
و بر دین اسلام مُردم.آن دو فرشته با غضب از من جواب طلبیدند.ناگاه شخصی نیکو موی و خوش بوی آمد
، میان من و ایشان حایل شد و مرا تلقین کرد تا جواب ایشان را به نحو خوب بدهم ،
از آن شخص پرسیدم : تو کیستی – خدا تو را رحمت کند – که من را از این غصه
خلاصی دادی ؟گفت : من شخصی هستم که از صلواتی که تو بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله)فرستادی آفریده شده
ام ، و مامورم در هر وقت و هر جا که در مانی به فریاد تو رسممنبع : آثار و
برکات صلوات ص ۱۳۱

نجات عبور از صراط
رسول خدا (ص) فرمودند : شب گذشته ، عجیب خوابی دیدم.مردی از امت خود را
دیدم که از صراط می گذشت و هر لحظه می لرزید ، و در هر قدم می لغزید.
پس دیدم صلواتی که بر من فرستاده بود ، آمد و دست او را گرفت ، و به سلامت او
را از صراط گذرانیدمنبع : آثار و برکات صلوات ص ۱۴۳

نزدیک ترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه وآله) در قیامت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمودند : نزدیک ترین شخص به من در فردای قیامت
کسی است که صلوات بیش تری بر من فرستاده باشدمنبع : آثار و برکات صلوات ص ۱۴۳

واجب شدن شفاعت

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در وصیت خود به امیر مومنان علی (علیه السلام) فرمود : یا علی ! هر کس بر
من ، هر روز و هر شب صلوات فرستد ، شفاعتم بر او واجب می شود ؛ اگر چه گناهانش
از گناهان بزرگ باشدمنبع : آثار و برکات صلوات ص ۱۴۶ – بحار الانوار ج ۹۱ ص ۶۳

رفع عطش قیامت
خدا وحی
کرد به حضرت موسی – علی نبینا و آله و علیه السلام – : ای موسی ! دوست داری که
عطش قیامت تو را در نیابد و در مواقف آن روز تشنه نباشی ؟ عرض کرد : بلی ای پروردگار
جهانیان.خطاب رسید : امروز در دنیا بر حبیب من صلوات فرست تا فردا از تشنگی قیامت ایمن باشیمنبع : آثار
و برکات صلوات ص ۱۵۱

رجا نیوز ـ تبیان

2021-03-10 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
احکام شرایط صحت نماز مستحبى احکام شرایط صحت نماز مستحبى
نماز های مستحبی نمازی های فراوانی هستند که با نیات مختلف در طول سال خوانده میشوند. احکام شرايط صحت نماز مستحبی را در ادامه بخوانید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
دریاها در قیامت آتش میگیرند؟
استمنا (خودارضایی) بر زیبایی و زندگی افراد چه تاثیراتی میگذارد؟
با برنادت مقدس کسی که جسدش بعد از یک قرن هنوز سالم است بیشتر آشنا شوید
نوع تغذیه و خواص آن ها از نظر امامان
حرز شرف الشمس چیست ؟
احکام خمس پس‌انداز زن از مال نفقه
حضرت محمد (ص) برترین پیامبر خدا
توهین به مقدسات و نحوه برخورد پیامبر و امامان
اجر و ثواب زنانی که در خانه کار میکندد در نزد خدا چگونه است
قبض روح چیست و در آن چه اتفاقی می افتد؟
آیا دیدن فیلم و عکس مستهجن روزه را باطل می‌کند؟
پس از مرگ چه چیزهایی بر انسان جاری می شود؟
احکام محرمیت عروس و پدر شوهر
آثار رعایت حقوق همسایه‌
رمز استجابت دعا
شرط بندی برای فوتبال چه حکمی دارد ؟
logo-samandehi