تاریخ نشر :چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲مشاهده : 218مذهبیRSS

چه کنیم که خدا را ببینیم؟

چه کنیم که خدا را ببینیم؟
پاسخ: بحث بر سر نشانه خداست.آن چه که ما مشاهده می کنیم همگی نشانه های خداست .زمین و آسمان و خود ما و همه موجودات آیه و نشانه خدا هستند و اینها همه تجلی اسماء وصفات خداوند متعال هستند.خالقشان خداست بنابراین مشکل در نبود نشانه نیست.مشکل در دقت نکردن و خوب نگاه نکردن است.خیلی ها […]

پاسخ:

بحث بر سر نشانه خداست.آن چه که ما مشاهده می کنیم همگی نشانه های خداست .
زمین و آسمان و خود ما و همه موجودات آیه و نشانه خدا هستند و اینها همه تجلی اسماء وصفات
خداوند متعال هستند.خالقشان خداست بنابراین مشکل در نبود نشانه نیست.مشکل در دقت نکردن و خوب نگاه نکردن است.خیلی ها می
گویند من ندیدم، چنین چیزی دلیل نمی شود که، وجود نداشته که ایشان ندیده است.جهان پر است از آثار مخلوقات
و آثار ذات باریتعالی و لی نگاه می خواهد، که انسان این مخلوقات را ببیند.

نکته ای که من عرض می کنم اینکه خداوند علاوه بر آن نشانه های تکوینی که ما از آن نشانه
های تکوینی خدا هستیم.همه ابعاد وجودی ما، همه ی آن آثار و عظمتی که در انسان هست همه بیان گر
عظمت و ویژگی های خالقش است.علاوه بر اینها خداوند سفرائی هم برای من و شما فرستاده، صدوبیست وچهار هزار پیغمبر
فرستاده است.آنها همگی آمدند تا یک حرف را بزنند.همه گفتند ما از طرف خدا آمده ایم.یکی نگفته من از طرف
دیگری آمدم.یکی نگفته من شما را به دیگری دعوت می کنم.صد و بیست و چهار هزار پیغمبر در طول تاریخ
آمدند و آمدنشان هم، از مسلّمات است، همان گونه که نمی شو در روز شک کرد، در وجود شخصی به
نام شاه عباس شک کرد، در وجود شخصی به نام حضرت ابراهیم علی نبینا و آله وعلیه السلام شک کرد،به
هر حال ایشان آمده و گفته من پیغمبر خدا هستم، معجزاتی ارائه کرده است.آخرین شان هم که نه تنها به
عنوان سفارت الهی از طرف خدا برای ما و همه بندگان خدا از جن و انس آمده، که یک
نامه هم از طرف خدا آورده، نامه ای که زنده و جاوید است، نامه ای که هر روز ایشان می
تواند بخواند، نامه ای که معجزه است ودیگران نمی توانند مثلش را بیاورند و آن قرآن کریم است.

انسان از چند راه خدا را می بیند، مخصوصاً از طریق قلب انسان لحظه لحظه خدا را می بیند.خداوند شهود
همیشگی انسان است.همه انسان ها یعنی هر انسانی اعم از مومن و کافر همواره خدا را با چشم قلب می
بینند ، منتها باید دقت و عنایت کرد بنابراین نمی توانیم بگوییم نیست این لطفی است که فراوان هم هست
یکی، دوتا، ده تا، صدهزار تا هم نیست، فقط عنایت می خواهد و مطالعه کردن.باید قرآن را به عنوان نامه
خدا و به عنوان کلام خدا که خداوند این نامه را توسط سفراء خودش از فرشتگان برای سفیر اعظمش پیامبر
عظیم الشان اسلام فرستاده و پیامبر هم ابلاغ کرده به همه مسلمانها و به همه بشریت تا انقراض عالم و
همه جن و انس خواند..
قرآن اظهار می کند که من معجزه الهی هستم آیه قرآن “هل من مبارز” می طلبد و اینها فراوانند که
نمی خواهیم همه را وارد بشویم.

بنابراین، این نکته که من نشانه ای از خدا نمی بینم، عرض می کنم که باید دقت کرد، چرا که
هست، نشانه فراوان است ، از بس زیاد است دقیقاً مثل این می ماند که انسان در دریا باشد بعد
بگوید من آب نمی بینم.علّت، زیادی آب است نه این که آب نیست بلکه واقعاً انسان نمی بیند.کثرت آب که
اجازه نمی دهد انسان آب را ببیند.اگر از ماهی بپرسید که آب چیست می گوید آب کو، آب وجود ندارد،
کدام آب؟ نور هم که زیاد می شود دیگر انسان نمی تواند ببیند و از فرط زیادی و کثرت قابل
مشاهده نیست.

پس به این شکل که گفته می شود نیست و مورد تأیید هم نیست.نشانه هست منتها نیاز به عنایت و
دقت دارد اما….

به تعبیر حافظ:

تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را درین دیده در آیید و ببینید خدا را

باید آن نگاه را پیدا کرد. و به تعبیر سعدی:

برگ
درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار عنایت می خواهد.

نکته دوم: این که اگر مراد این است که خداوند برای ما هم فرشته وحی را بفرستد و برای ما
هم یک پیام خصوصی بفرستد.باید گفت پیام های عمومی هست.هر شب که می خوابیم، هر روز که بلند می شویم،
هر لحظه که غذا می خوریم.لحظه لحظه ی عمر، خدا را می بینیم.

اما اگر انتظار این باشد که یک دم و دستگاهی یا به تعبیر خیلی روشن، ما هم پیغمبر بشویم عرض
می کنم که، با پیامبر خاتم نبوت خاتمه پیدا کرد و فرستادن پیک خصوصی به این شکل که خدا مثلاً
فرشته ای را بفرستد و بگوید که من خدا هستم، این هم فرشته من است چنین امری امکان پذیر نیست.

اگر به شکل عمومی هم باشد که هست و فراوان هم هست.باید دقت کرد، ممکن است حتّی خداوند تجلی های
خاصی بکند، به تعبیر دیگر ممکن است الطاف موردی هم، خداوند داشته باشد منتها دقت نمی شود، قطعاً این کار
شده است.

اگر عنایت و توجه شود قطعاً خداوند توجهات خاصی و الطاف خاصی هم دارد.اما اینکه بخواهد به آن شکلی که
در ذهن هست که در ظاهر سوال هم آمده آن انتظار، انتظار معقولی نیست و ما توصیه می کنیم که
از آن تفکرات بیرون بیایید و بیشتر مطالعه شود در همین دلایل عمومی که دراطراف هست.همان فرمایش امام حسین
(علیه السلام) که می فرماید: کور باد آن چشمی که تو را نبیند و زیان کار باد آن معامله گری
که بخواهد معامله با تو را به دیگران واگذار بکند.به هر حال اگر واقعاً انسان این عنایت را داشته باشد
محال است که خدا را نبیند.

امکان دارد که انسان در خدا شک کند؟ در حالی که آفریننده آسمان ها و زمین و خالق آسمان ها
و زمین اوست.

آیا خود خدا بودن خدا، کافی نیست که او شهود همه موجودات است.این شهید را اکثر مفسرین از جمله مرحوم
علامه رحمهالله علیه فرمودند: مراد از شهید اینجا شهود است.یعنی خدایی که همه می بینندش.آیا خودش برای خداییش کافی نیست؟
که شهود همه موجودات است.

انسان از چند راه خدا را می بیند، مخصوصاً از طریق قلب انسان لحظه لحظه خدا را می بیند.خداوند شهود
همیشگی انسان است.همه انسان ها یعنی هر انسانی اعم از مومن و کافر همواره خدا را با چشم قلب می
بینند ، منتها باید دقت و عنایت کرد.

امام حسین (علیه السلام) که می فرماید: کور باد آن چشمی که تو را نبیند و زیان کار باد آن
معامله گری که بخواهد معامله با تو را به دیگران واگذار بکند.به هر حال اگر واقعاً انسان این عنایت را
داشته باشد محال است که خدا را نبیند این نکته را هم اضافه بکنم که تنها راه خروج از شک
که این حالت را اصطلاحاً حدیث نفس می گویند و راه مداوای آن هم در اسلام آمده توسل به خود
خداوند متعال است.با ذکر لاحول و لاقوه إلا با…
العلی العظیم و ذکر لا إله إلا ا…
و توجه به ذات باریتعالی، چون شیطان از این حدیث نفس سوء استفاده ها می کند.البته نماز خاصی هم در
مفاتیح دارد که بحث حدیث نفس را مرحوم محدث قمی مطرح کرده و نماز خاصی را برای حدیث نفس مطرح
کرده، می توانید مراجعه بکنید

در اصطلاح روایات این شک دامنگیر همه انسان ها می شود.حضرت آدم علی نبینا وآله
علیه السلام به جبرئیل از همین حدیث نقس شکایت کرد.جبرئیل این پیام را از طرف خداوند متعال برای ایشان آورد
که هر گاه دچار حدیث نقس شدی ذکر لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و در یک روایت دیگر
هست که: لااله الا االله را تکرار بکنید.

بی دل در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایایی کرد

خلاصه سخن:

حاصل سخن این
شد که عنایت و توجه شود نشانه های خدا را می توان دید، فراوان هم هست و این هم که
گفته می شود چرا یک نشانه خاصی را برای ما نفرستاده است، این هم توقع و انتظار معقولی نیست زیرا
این همان نبوت و رسالت الهی است که خاص افراد خاصی است که گذشته و تمام شده است.

تبیان

2014-02-12 / گردآوری:
/
امتیاز: 1 تعداد رای:1
اینستاگرام هنرمندان (۱۰۹) از آرایش جنوبی بهاره کیان افشار تا نسخه بی آرایش مهناز افشار !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۰۹) از آرایش جنوبی بهاره کیان افشار تا نسخه بی آرایش مهناز افشار !!!
افشاگری جنجالی سپند امیرسلیمانی از طلاق چهار ساله اش از مارال آراسته! | سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۸)افشاگری جنجالی سپند امیرسلیمانی از طلاق چهار ساله اش از مارال آراسته! | سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۸)
الهام نامی ؛ از بازی در نقش هووی حمیرا در سریال شهرزاد تا سریال نجوا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۷)الهام نامی ؛ از بازی در نقش هووی حمیرا در سریال شهرزاد تا سریال نجوا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۷)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۶) از سمانه پاکدل و قشنگی های پاییز تا شهاب حسینی و خانواده !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۶) از سمانه پاکدل و قشنگی های پاییز تا شهاب حسینی و خانواده !!!
سانیا سالاری ؛ از تئاتر تا پاسخش به لابی گری برای بازی در دلدادگان!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۶)سانیا سالاری ؛ از تئاتر تا پاسخش به لابی گری برای بازی در دلدادگان!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۶)
اینستاگرام ستاره های خارجی ۲۶ از جنیفر لوپز تا پسران بانمک شکیرا!اینستاگرام ستاره های خارجی ۲۶ از جنیفر لوپز تا پسران بانمک شکیرا!
گفتگوی جنجالی لیندا کیانی در من و شما | از تنفر شدیدش از بازی در پرستاران تا وقتی حسن فتحی او را نپسندید!گفتگوی جنجالی لیندا کیانی در من و شما | از تنفر شدیدش از بازی در پرستاران تا وقتی حسن فتحی او را نپسندید!
لاله صبوری ؛ از ازدواج با مردی متولد آمریکا تا کنایه تند به مهران مدیری و شوخی با علی ضیا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۵)لاله صبوری ؛ از ازدواج با مردی متولد آمریکا تا کنایه تند به مهران مدیری و شوخی با علی ضیا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۵)
غول‌ های تقلید صدا و درامدهای عجیبی که دارند | از حسن ریوندی و سامان گوران تا حمید ماهی صفتغول‌ های تقلید صدا و درامدهای عجیبی که دارند | از حسن ریوندی و سامان گوران تا حمید ماهی صفت
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۴) از خاطره ویدا جوان و سانسورچی تا سنگ تمام شیلا خداداد برای تولد همسرش!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۴) از خاطره ویدا جوان و سانسورچی تا سنگ تمام شیلا خداداد برای تولد همسرش!!!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
دعای ویژه ماه صفر مستحب است هر روز ۱۰ مرتبه قرائت شوددعای ویژه ماه صفر مستحب است هر روز ۱۰ مرتبه قرائت شود
تعقیب نماز ظهر با معنیتعقیب نماز ظهر با معنی
زمستان برای چه کسی بهار است؟زمستان برای چه کسی بهار است؟
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخشبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
احکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلیداحکام شرعی صله رحم از زبان مراجع تقلید
ماجرای خواستگاری حضرت خدیجه (س) از پیامبر اکرم (ص)ماجرای خواستگاری حضرت خدیجه (س) از پیامبر اکرم (ص)
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجهطریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
با فضیلت و خواص سوره نازعات آشنا شویدبا فضیلت و خواص سوره نازعات آشنا شوید
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
راهکارهای قرآنی شگفت انگیز برای رفع خشکسالیراهکارهای قرآنی شگفت انگیز برای رفع خشکسالی
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟
شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟
آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟آیا ادیان دیگر هم حجاب دارند؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمیمعرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
چرا نباید در شب به‌صورت ایستاده آب نوشیدچرا نباید در شب به‌صورت ایستاده آب نوشید
چه کنیم تا برای نماز صبح بیدار شویم؟چه کنیم تا برای نماز صبح بیدار شویم؟
آیا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحیح است؟آیا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحیح است؟
فضیلت و خواص سوره مطففینفضیلت و خواص سوره مطففین
چرا بهشت یک در بیشتر از جهنم دارد؟چرا بهشت یک در بیشتر از جهنم دارد؟
قرآن در قیامت از چه کسانی شکایت می کند؟قرآن در قیامت از چه کسانی شکایت می کند؟
آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟آیا می توان سوره دیگه ای به جای حمد در نماز خواند؟
توبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهیتوبه ای که پذیرفته میشود | چگونگی پذیرش توبه و بازگشت به درگاه الهی
چگونگی ورود حضرت معصومه(س) به قمچگونگی ورود حضرت معصومه(س) به قم
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی دومین امام ما شیعیان و یکی از پبج تن آل عبا بود که با خیانت همسرش جعده و به تحریک معاویه مسوم شد و به شهادت رسید. امام حسن مجتبی که به حسن خلق مشهور بود شهادت غریبانه ای داشت که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
استجابت دعای اموات برای زنده ها
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
بررسی علت نحسی ماه صفر از نظر یک کارشناس قرآنی
احکام شرعی درباره اجحاف در معامله
آداب و اعمال مستحبی ماه صفر
با انواع وقف در قرآن آشنا شوید
چند حدیث زیبا در مورد محرم
احادیث امام حسین و محرم
بیایید این گونه از برکات ماه محرم برخوردار شویم
حکم ازدواج در محرم و صفر چیست؟
درباره اسراف و حکم دور ریختن غذا چه می دانید؟
آنچه در زندگی مختار ثقفی گذشت
کیفیت خواندن نماز اعرابی
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
آشنایی با حدیث امام رضا درباره محرم
احکام عزاداری سید الشهدا از نظر علمای دین
ماجرای ترور نافرجام امام حسین در مکه چه بود؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
اعمال محرم الحرام در مفاتیح الجنان
اعمال روز آخر ذی الحجه روز پایان سال قمری
زیارت عاشورا از جنس احادیث قُدسیّه
آشنایی با اعمال روز مباهله
شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟
احکام طلاق برای بانوان که ملزم به رعایت آن هستند
ارواح در برزخ چند دسته هستند؟
اعمال عید غدیر عید بزرگ شیعیان
دعا برای درمان شک در نماز چیست؟
ولادت امام علی النقی در ۱۵ ذی الحجه
دعای قاموسی چیست و خواندن آن چه برکاتی دارد؟
آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟
اشنایی با اعمال مستحبی عید قربان
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
استجابت دعای اموات برای زنده ها
استجابت دعای اموات برای زنده ها
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
بررسی علت نحسی ماه صفر از نظر یک کارشناس قرآنی
بررسی علت نحسی ماه صفر از نظر یک کارشناس قرآنی
احکام شرعی درباره اجحاف در معامله
احکام شرعی درباره اجحاف در معامله
آداب و اعمال مستحبی ماه صفر
آداب و اعمال مستحبی ماه صفر
فیلم پرشین ویامیران پرواز