تاریخ نشر :چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲مشاهده : 205مذهبیRSSاشتراک:

چه کنیم که خدا را ببینیم؟

چه کنیم که خدا را ببینیم؟
پاسخ: بحث بر سر نشانه خداست.آن چه که ما مشاهده می کنیم همگی نشانه های خداست .زمین و آسمان و خود ما و همه موجودات آیه و نشانه خدا هستند و اینها همه تجلی اسماء وصفات خداوند متعال هستند.خالقشان خداست بنابراین مشکل در نبود نشانه نیست.مشکل در دقت نکردن و خوب نگاه نکردن است.خیلی ها […]

پاسخ:

بحث بر سر نشانه خداست.آن چه که ما مشاهده می کنیم همگی نشانه های خداست .
زمین و آسمان و خود ما و همه موجودات آیه و نشانه خدا هستند و اینها همه تجلی اسماء وصفات
خداوند متعال هستند.خالقشان خداست بنابراین مشکل در نبود نشانه نیست.مشکل در دقت نکردن و خوب نگاه نکردن است.خیلی ها می
گویند من ندیدم، چنین چیزی دلیل نمی شود که، وجود نداشته که ایشان ندیده است.جهان پر است از آثار مخلوقات
و آثار ذات باریتعالی و لی نگاه می خواهد، که انسان این مخلوقات را ببیند.

نکته ای که من عرض می کنم اینکه خداوند علاوه بر آن نشانه های تکوینی که ما از آن نشانه
های تکوینی خدا هستیم.همه ابعاد وجودی ما، همه ی آن آثار و عظمتی که در انسان هست همه بیان گر
عظمت و ویژگی های خالقش است.علاوه بر اینها خداوند سفرائی هم برای من و شما فرستاده، صدوبیست وچهار هزار پیغمبر
فرستاده است.آنها همگی آمدند تا یک حرف را بزنند.همه گفتند ما از طرف خدا آمده ایم.یکی نگفته من از طرف
دیگری آمدم.یکی نگفته من شما را به دیگری دعوت می کنم.صد و بیست و چهار هزار پیغمبر در طول تاریخ
آمدند و آمدنشان هم، از مسلّمات است، همان گونه که نمی شو در روز شک کرد، در وجود شخصی به
نام شاه عباس شک کرد، در وجود شخصی به نام حضرت ابراهیم علی نبینا و آله وعلیه السلام شک کرد،به
هر حال ایشان آمده و گفته من پیغمبر خدا هستم، معجزاتی ارائه کرده است.آخرین شان هم که نه تنها به
عنوان سفارت الهی از طرف خدا برای ما و همه بندگان خدا از جن و انس آمده، که یک
نامه هم از طرف خدا آورده، نامه ای که زنده و جاوید است، نامه ای که هر روز ایشان می
تواند بخواند، نامه ای که معجزه است ودیگران نمی توانند مثلش را بیاورند و آن قرآن کریم است.

انسان از چند راه خدا را می بیند، مخصوصاً از طریق قلب انسان لحظه لحظه خدا را می بیند.خداوند شهود
همیشگی انسان است.همه انسان ها یعنی هر انسانی اعم از مومن و کافر همواره خدا را با چشم قلب می
بینند ، منتها باید دقت و عنایت کرد بنابراین نمی توانیم بگوییم نیست این لطفی است که فراوان هم هست
یکی، دوتا، ده تا، صدهزار تا هم نیست، فقط عنایت می خواهد و مطالعه کردن.باید قرآن را به عنوان نامه
خدا و به عنوان کلام خدا که خداوند این نامه را توسط سفراء خودش از فرشتگان برای سفیر اعظمش پیامبر
عظیم الشان اسلام فرستاده و پیامبر هم ابلاغ کرده به همه مسلمانها و به همه بشریت تا انقراض عالم و
همه جن و انس خواند..
قرآن اظهار می کند که من معجزه الهی هستم آیه قرآن “هل من مبارز” می طلبد و اینها فراوانند که
نمی خواهیم همه را وارد بشویم.

بنابراین، این نکته که من نشانه ای از خدا نمی بینم، عرض می کنم که باید دقت کرد، چرا که
هست، نشانه فراوان است ، از بس زیاد است دقیقاً مثل این می ماند که انسان در دریا باشد بعد
بگوید من آب نمی بینم.علّت، زیادی آب است نه این که آب نیست بلکه واقعاً انسان نمی بیند.کثرت آب که
اجازه نمی دهد انسان آب را ببیند.اگر از ماهی بپرسید که آب چیست می گوید آب کو، آب وجود ندارد،
کدام آب؟ نور هم که زیاد می شود دیگر انسان نمی تواند ببیند و از فرط زیادی و کثرت قابل
مشاهده نیست.

پس به این شکل که گفته می شود نیست و مورد تأیید هم نیست.نشانه هست منتها نیاز به عنایت و
دقت دارد اما….

به تعبیر حافظ:

تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را درین دیده در آیید و ببینید خدا را

باید آن نگاه را پیدا کرد. و به تعبیر سعدی:

برگ
درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار عنایت می خواهد.

نکته دوم: این که اگر مراد این است که خداوند برای ما هم فرشته وحی را بفرستد و برای ما
هم یک پیام خصوصی بفرستد.باید گفت پیام های عمومی هست.هر شب که می خوابیم، هر روز که بلند می شویم،
هر لحظه که غذا می خوریم.لحظه لحظه ی عمر، خدا را می بینیم.

اما اگر انتظار این باشد که یک دم و دستگاهی یا به تعبیر خیلی روشن، ما هم پیغمبر بشویم عرض
می کنم که، با پیامبر خاتم نبوت خاتمه پیدا کرد و فرستادن پیک خصوصی به این شکل که خدا مثلاً
فرشته ای را بفرستد و بگوید که من خدا هستم، این هم فرشته من است چنین امری امکان پذیر نیست.

اگر به شکل عمومی هم باشد که هست و فراوان هم هست.باید دقت کرد، ممکن است حتّی خداوند تجلی های
خاصی بکند، به تعبیر دیگر ممکن است الطاف موردی هم، خداوند داشته باشد منتها دقت نمی شود، قطعاً این کار
شده است.

اگر عنایت و توجه شود قطعاً خداوند توجهات خاصی و الطاف خاصی هم دارد.اما اینکه بخواهد به آن شکلی که
در ذهن هست که در ظاهر سوال هم آمده آن انتظار، انتظار معقولی نیست و ما توصیه می کنیم که
از آن تفکرات بیرون بیایید و بیشتر مطالعه شود در همین دلایل عمومی که دراطراف هست.همان فرمایش امام حسین
(علیه السلام) که می فرماید: کور باد آن چشمی که تو را نبیند و زیان کار باد آن معامله گری
که بخواهد معامله با تو را به دیگران واگذار بکند.به هر حال اگر واقعاً انسان این عنایت را داشته باشد
محال است که خدا را نبیند.

امکان دارد که انسان در خدا شک کند؟ در حالی که آفریننده آسمان ها و زمین و خالق آسمان ها
و زمین اوست.

آیا خود خدا بودن خدا، کافی نیست که او شهود همه موجودات است.این شهید را اکثر مفسرین از جمله مرحوم
علامه رحمهالله علیه فرمودند: مراد از شهید اینجا شهود است.یعنی خدایی که همه می بینندش.آیا خودش برای خداییش کافی نیست؟
که شهود همه موجودات است.

انسان از چند راه خدا را می بیند، مخصوصاً از طریق قلب انسان لحظه لحظه خدا را می بیند.خداوند شهود
همیشگی انسان است.همه انسان ها یعنی هر انسانی اعم از مومن و کافر همواره خدا را با چشم قلب می
بینند ، منتها باید دقت و عنایت کرد.

امام حسین (علیه السلام) که می فرماید: کور باد آن چشمی که تو را نبیند و زیان کار باد آن
معامله گری که بخواهد معامله با تو را به دیگران واگذار بکند.به هر حال اگر واقعاً انسان این عنایت را
داشته باشد محال است که خدا را نبیند این نکته را هم اضافه بکنم که تنها راه خروج از شک
که این حالت را اصطلاحاً حدیث نفس می گویند و راه مداوای آن هم در اسلام آمده توسل به خود
خداوند متعال است.با ذکر لاحول و لاقوه إلا با…
العلی العظیم و ذکر لا إله إلا ا…
و توجه به ذات باریتعالی، چون شیطان از این حدیث نفس سوء استفاده ها می کند.البته نماز خاصی هم در
مفاتیح دارد که بحث حدیث نفس را مرحوم محدث قمی مطرح کرده و نماز خاصی را برای حدیث نفس مطرح
کرده، می توانید مراجعه بکنید

در اصطلاح روایات این شک دامنگیر همه انسان ها می شود.حضرت آدم علی نبینا وآله
علیه السلام به جبرئیل از همین حدیث نقس شکایت کرد.جبرئیل این پیام را از طرف خداوند متعال برای ایشان آورد
که هر گاه دچار حدیث نقس شدی ذکر لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و در یک روایت دیگر
هست که: لااله الا االله را تکرار بکنید.

بی دل در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایایی کرد

خلاصه سخن:

حاصل سخن این
شد که عنایت و توجه شود نشانه های خدا را می توان دید، فراوان هم هست و این هم که
گفته می شود چرا یک نشانه خاصی را برای ما نفرستاده است، این هم توقع و انتظار معقولی نیست زیرا
این همان نبوت و رسالت الهی است که خاص افراد خاصی است که گذشته و تمام شده است.

تبیان

2014-02-12
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۹) از تشکر مهراب قاسمخانی از نرگس کلباسی تا شوخی آزاده نامداری با عکس دخترش!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۹) از تشکر مهراب قاسمخانی از نرگس کلباسی تا شوخی آزاده نامداری با عکس دخترش!
تشییع پیکر ضیاءالدین دری | از گریه های مریلا زارعی تا آوازخوانی دختر ضیاءالدین دری در مراسم پدرش +فیلمتشییع پیکر ضیاءالدین دری | از گریه های مریلا زارعی تا آوازخوانی دختر ضیاءالدین دری در مراسم پدرش +فیلم
مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی | از هدیه تهرانی تا بهنوش طباطبایی !(۲)مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی | از هدیه تهرانی تا بهنوش طباطبایی !(۲)
مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی | از حضور چهره های مشهور تا وفای علی نصیریان به قولی که داده بود! (۱)مراسم تشییع پیکر عزت الله انتظامی | از حضور چهره های مشهور تا وفای علی نصیریان به قولی که داده بود! (۱)
اینستاگرام هنرمندان (۸۷) از از خوشتیپی های لیلا اوتادی تا تولد بازی امیرمهدی ژوله!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۷) از از خوشتیپی های لیلا اوتادی تا تولد بازی امیرمهدی ژوله!!!
اینستاگرام ستاره های خارجی ۲۲ | از جاستین بیبر تا عکس تبلیغاتی سلنا گومزاینستاگرام ستاره های خارجی ۲۲ | از جاستین بیبر تا عکس تبلیغاتی سلنا گومز
استوری های سوزناک هنرمندان برای تسلیت درگذشت آقای بازیگر | از ساره بیات تا احسان خواجه امیری (۲)استوری های سوزناک هنرمندان برای تسلیت درگذشت آقای بازیگر | از ساره بیات تا احسان خواجه امیری (۲)
استوری های سوزناک هنرمندان برای تسلیت درگذشت آقای بازیگر | از لیلا اوتادی تا سحر قریشی(۱)استوری های سوزناک هنرمندان برای تسلیت درگذشت آقای بازیگر | از لیلا اوتادی تا سحر قریشی(۱)
تسلیت چهره های مشهور برای درگذشت عزت الله انتظامی | از مهناز افشار تا شیلا خداداد (۲)تسلیت چهره های مشهور برای درگذشت عزت الله انتظامی | از مهناز افشار تا شیلا خداداد (۲)
تسلیت چهره های مشهور برای درگذشت عزت الله انتظامی | از رضا گلزار تا امیرمهدی ژوله (۱)تسلیت چهره های مشهور برای درگذشت عزت الله انتظامی | از رضا گلزار تا امیرمهدی ژوله (۱)

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفهآشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
فواید ذکر ایام هفته برای رفع مشکلاتفواید ذکر ایام هفته برای رفع مشکلات
با خواندن این ذکر معجزه گر حاجاتتان برآوره می شودبا خواندن این ذکر معجزه گر حاجاتتان برآوره می شود
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانیددعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهاندعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟دعا برای دور کردن اضطراب و دلشوره چیست؟
جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟جنابت زنان در خواب | روش تشخیص جنابت زن چگونه است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینهدعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟دعا برای زیاد شدن خیر و برکت در زندگی چیست؟
روایتی شنیدنی درباره امام حسین(ع)روایتی شنیدنی درباره امام حسین(ع)
ذکر کثیر به چه معناست؟ذکر کثیر به چه معناست؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل استآرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟آیا می توان به صورت تلفنی استخاره کرد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد؟نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد؟
ازدواج از نگاه آیات قرآن کریمازدواج از نگاه آیات قرآن کریم
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجهطریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
عبور از پل صراط برای این افراد ممنوع استعبور از پل صراط برای این افراد ممنوع است
خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟خیانت زن به شوهرش چه احکامی دارد؟
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانیدروابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
هشدار امام علی (ع) به انسان‌های مغرورهشدار امام علی (ع) به انسان‌های مغرور
بدترین مردگان چه کسانی هستند؟بدترین مردگان چه کسانی هستند؟
دعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایطدعا نزد خداوند قبول می شود البته با این شرایط
آیه‌های قرآن کریم برای شفای بیمارانآیه‌های قرآن کریم برای شفای بیماران
چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟چطور حق الناس مالی و غیر مالی را جبران کنیم؟
نماز شکسته چگونه است؟نماز شکسته چگونه است؟
قوم بنی اسرائیل توسط چه کسی گوساله پرست شد؟قوم بنی اسرائیل توسط چه کسی گوساله پرست شد؟
طلاق | عده طلاق چند روز است؟طلاق | عده طلاق چند روز است؟
هفت اثر یاد مرگ که امام صادق فرمودندهفت اثر یاد مرگ که امام صادق فرمودند
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفهآشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
برخی روزها در دین ما اهمیت فراوانی دارند . این اهمیت را در اعمال فراوان و توصیه بزرگان می توان فهمید. در آستانه عید قربان و در روزهایی قرار داریم که مناسک حج برگزار می شود. یکی از اعمال این مراسم اعمال مربوط به صحرای عرفات است که در روز عرفه توسط حجاج انجام می گیرد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
حکم شرعی وضو گرفتن با لاک ناخن چیست؟
غسل های مستحبی که می توان با آنها نماز خواند
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟
شیطان و سیاست‌های هجومی او چیست؟
آشنایی با فضایل و اعمال ماه ذی القعده
آشنایی با احکام شرعی حد ترخص
نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد؟
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
موانع ظهور امام زمان(عج) را می شناسید؟
آبزیان دریایی حرام گوشت را بشناسید|خوردن آبزیان دریایی در روایات
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
حکم شرعی وضو گرفتن با لاک ناخن چیست؟
حکم شرعی وضو گرفتن با لاک ناخن چیست؟
غسل های مستحبی که می توان با آنها نماز خواند
غسل های مستحبی که می توان با آنها نماز خواند
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
رایانمهرامیران پرواز