دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش

اشتراک:
گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش احکام و مسائل شرعی
س ۱۱۹۲: گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمى دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد نامحرم آن عکسها را هنگام ظاهرکردن ببیند، حکم آن چیست؟ ج: اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را مى‏گیرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن […]
س ۱۱۹۲: گرفتن عکس زن غیرمحجّبه در بین محارمش چه حکمى دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد نامحرم آن
عکسها را هنگام ظاهرکردن ببیند، حکم آن چیست؟ ج: اگر عکاسى که به او نگاه مى‏کند و عکس وى را
مى‏گیرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسى که او
را نمى‏شناسد اشکال ندارد.سایت مقام معظم رهبری
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس