شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

۴۶ عامل واقعی که باعث فقر و تنگدستی می شود

اشتراک:
۴۶ عامل واقعی که باعث فقر و تنگدستی می شود احکام و مسائل شرعی
 فقر و تنگدستی ۴۶ مکروهاتی که بی شک هر کدام آن ها باعث فقر و بی برکتی در خانه و کسب و کار شما می شود: ۱- غذا خوردن در حال جنابت ۲ – ایستاده شانه زدن ۳ – خوابیدن پیش از طلوع آفتاب ۴ – مشخص نکردن درآمد و خرج و عدم اعتدال در […]

 فقر و تنگدستی

۴۶ مکروهاتی که بی شک هر کدام آن ها باعث فقر و بی برکتی در خانه و کسب و کار
شما می شود:

۱- غذا خوردن در حال جنابت

۲ – ایستاده شانه زدن

۳ – خوابیدن پیش از طلوع
آفتاب

۴ – مشخص نکردن درآمد و خرج و عدم اعتدال در زندگى

۵ – گوش دادن زیاد به آواز

۶ – ادرار در حمام

۷ – خلال کردن با چوب گز

۸ – گذاشتن خاکروبه در خانه

۹ –
خوابیدن بین نماز مغرب و عشا

۱۰ – خوابیده غذا خوردن

۱۱ – وجود تار عنکبوت در خانه

۱۲ –
عدم شستشوى دست ها در وقت غذا خوردن

۱۳ – اهانت به خرده هاى نان

۱۴ – نشسته گذاشتن ظروف

۱۵ – قرار ندادن سرپوش روى ظرف آب

۱۶ – خریدن نان از فقرا

۱۷ – لعنت کردن اولاد

۱۸
– سوزاندن پوست پیاز و سیر

۱۹ – نشستن بر درگاه و آستانه خانه

۲۰ – به حال برهنه برخاستن
از بستر و بول کردن

۲۱ – جارو کردن خانه هنگام شب

۲۲ – جارو کردن خانه با پارچه یا
لباس

۲۳ – شستن اعضاء بدن در مستراح و بیت الخلاء

۲۴ – خشک کردن اعضاى با دامن یا آستین
لباس

۲۵ – غذا خوردن بعد از آروغ زدن (در حال سیرى )

۲۶ – شستن دست ها با خاک

۲۷ – دوختن لباس در حالى که بر بدن است

۲۸ – پدر و مادر را با اسم صدا زدن

۲۹ – جلوتر از بزرگان و پیرها راه رفتن

۳۰ – چراغ را با نفس (فوت ) خاموش کردن

۳۱
– نوشتن با قلم شکسته و گره دار

۳۲ – عمامه پیچیدن در حال نشستن

۳۳ – در حالت ایستاده
شلوار پوشیدن

۳۴ – ناخن را با دندان چیدن

۳۵ – وضو گرفتن در مستراح و آبریزگاه

۳۶ – شانه
کردن با شانه شکسته

۳۷ – دعا نکردن براى پدر و مادر

۳۸ – سبک شمردن نماز

۳۹ – تنبلى
و سستى در کارها

۴۰ – عجله کردن در خروج از مسجد

۴۱ – صبح زود به بازار رفتن

۴۲
– دیر از بازار خارج شدن و تا هنگام شب ماندن

۴۳ – رد کردن فقیر در هنگام شب

۴۴
– اظهار فقر و تنگدستى نمودن

۴۵ – زیاد حرف زدن

۴۶ – زندگى کردن در خانه کوچک (۳۹)

منبع:
گنج های معنوی

ایران

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس