بستری شدن پدر علی ضیا در بیمارستان ! + عکس پدر و مادر

اشتراک:
بستری شدن پدر علی ضیا در بیمارستان ! + عکس پدر و مادر چهره ها
پدر علی ضیا در بیمارستانی در کاشان بستری شده و تحت مراقبتهای ویژه هستش.برای سلامتی ایشان و کلیه بیماران دعا می کنیم.آخرین اجرای علی ضیا در برنامه ماه عسل به عنوان مجری بود. مهدی علیاری
بستری شدن پدر علی ضیا در بیمارستان ! عکس پدر و مادرپدر علی ضیا در بیمارستانی در کاشان بستری شده و تحت مراقبتهای ویژه هستش.
برای سلامتی ایشان و کلیه بیماران دعا می کنیم.
آخرین اجرای علی ضیا در برنامه ماه عسل به عنوان مجری بود.
علی ضیامهدی علیاری
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی