بقایای دست راست حضرت یحیی(ع)+عکس

اشتراک:
بقایای دست راست حضرت یحیی(ع)+عکس چهره ها
منابع کلیسای ارتدکس شفای بیماران و حتی به سخن آمدن افرادی که قادر به تکلم نبوده‌اند را نشانه کرامات بقایای اجساد اولیای مقدس و صلیب و تمثال مریم مقدس در این مکان می‌دانند. باشگاه خبرنگاران: دست راست &quotیحیای&quot تعمید دهنده، بقایای جسد تئودور استراتیلات با قدمت ۱۶۰۰ ساله،جمجمه فورونیای مقدس مربوط به سده‌های اول ظهور […]
منابع کلیسای ارتدکس شفای بیماران و حتی به سخن آمدن افرادی که قادر به تکلم نبوده‌اند را نشانه کرامات بقایای
اجساد اولیای مقدس و صلیب و تمثال مریم مقدس در این مکان می‌دانند.
باشگاه خبرنگاران: دست راست &quotیحیای&quot تعمید دهنده، بقایای جسد تئودور استراتیلات با قدمت ۱۶۰۰ ساله،جمجمه فورونیای مقدس مربوط به سده‌های
اول ظهور مسیحیت و تکه‌هایی از صلیبی که عیسی مسیح بر آن مصلوب شده در صومعه تستینیه نگهداری می‌شود که
به سبب شفای تعداد زیادی از بیماران و حل مشکلات مردم، به نوعی &quotدارالشفا&quot در منطقه بالکان تبدیل شده است.

بقایای دست راست حضرت یحیی(ع) عکس

منابع کلیسای ارتدکس شفای بیماران و حتی به سخن آمدن افرادی که قادر به تکلم نبوده‌اند را نشانه کرامات بقایای
اجساد اولیای مقدس و صلیب و تمثال مریم مقدس در این مکان می‌دانند.

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی