حق زن در ازدواج موقت

مشاهده : 2030
حق زن در ازدواج موقت چهره ها
خانواده سبز – قانونمندی کشورمان به پیروی از فقه امامیه در مواد ۱۰۷۶ و ۱۰۷۵ می گوید: در نکاح موقت حق انتخاب نهایی و خواندن ایجاب و آغاز انشای عقد با زن است .گرچه خواستگاری از طرف مرد صورت می گیرد،ولی ایجاب عقد نکاح ، حق زن است و زن حق دارد از خواندن ایجاب […]
خانواده سبز – قانونمندی کشورمان به پیروی از فقه امامیه در مواد ۱۰۷۶ و ۱۰۷۵ می گوید: در نکاح موقت
حق انتخاب نهایی و خواندن ایجاب و آغاز انشای عقد با زن است .
گرچه خواستگاری از طرف مرد صورت می گیرد،ولی ایجاب عقد نکاح ، حق زن است و زن حق دارد از
خواندن ایجاب صیغه صرف نظر کند، یا این که ازدواج موقت را قصد کند و ایجاب را بخواند و مرد،
تنها ایجاب زن را قبول می کند; یعنی در ابتدا زن باید بعد از تعیین مدت و مهر برای نکاح
موقت ، خطاب به مرد بگوید: > (من خودم را به همسری تو در مدت معین با مهر معین ،
درآوردم ) و آن گاه مرد بدون فاصله بگوید: > (قبول کردم ).
گر چه احتیاط واجب آن است که زن و مرد با دانستن همان اندازه زبان عربی ، ایجاب و قبول
را به زبان عربی بخوانند، ولی اگر زن و مرد نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی
که بخوانند، صحیح است ولازم نیست وکیل بگیرند، اما باید لفظی را بگویند که معنی > (به همسری درآوردم )
و > (قبول کردم ) را برساند.
زن علاوه بر آن که حق دارد مورد ازدواج موقت را برای خود انتخاب کند، می تواند میزان رابطه بین
خود ومرد را نیز تعیین کند.
بنابراین اگر زن شرط کند که مرد به صورت محدود لذت ببرد و حق مباشرت نیز نداشته باشدو مرد نیز
بپذیرد، عقد موقت درست است و یا حتی اگر صیغه کردن برای لذت بردن هم نباشد، عقد موقت صحیح است
.
زن در ازدواج موقت گرچه حق ارث بردن ندارد و شوهر نیز از او ارث نمی برد، ولی اگر زن
ارث بردن راضمن عقد شرط کند، از شوهر موقت خود نیز ارث می برد.
زن در ازدواج موقت از ولایت شوهر خارج است و می تواند بدون اجازه او از خانه بیرون برود، اما
در عین حال باید حقوق شوهر را رعایت کند.
همچنین اگر فرزندی از ازدواج موقت متولد شود، تمام حقوق فرزند متولد ازعقد دائمی را دارد و از پدر، مادر
و بستگان خود ارث می برد.
زن برای به دست گرفتن انحلال ازدواج موقت می تواند به هنگام عقد شرط کند که از طرف مرد در
بذل مدت به نفع خودش وکیل است و با این وکالت در هرزمان که صلاح بداند، می تواند ازدواج موقت
را خاتمه بخشد.
زن در ازدواج موقت بعد از انحلال چنانچه مباشرت نکرده باشد; عده ندارد و می تواند بعد از انحلال ازدواج
موقت شوهر کند، ولی اگر مباشرت صورت گرفته باشد، باید به مدت دو عادت ماهانه عده نگه دارد و اگر
عادت نمی شود، باید به مدت چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری کند.
– حق زن در ازدواج موقت و سایر روشها بدیهی است آرمانی ترین تاسیس برای لذت بردن مشروع، ازدواج دائم
و تشکیل خانواده است ، اما فرض موردی است که ازدواج دائم به هر دلیلی ممکن نیست و سن جوانی
ومیان سالی در حال طی شدن است ، پس زنان ، که حیا و عفت نماد شخصیت و عزت آنان
است ، دراین شرایط چه حقوق و وضعیتی دارند؟ آیامکاتب فکری غیرامامیه راهکار مناسبتر و بهتری ازازدواج موقت ارائه داده
اند؟ آیا ترویج زنا وایجاد مراکز فحشا و حتی تجارت و خرید و فروش دختران و زنان برای استمتاع جنسی
و تاسیس صدها سایت در شبکه جهانی اینترنت برای شیوعزنا، تضمین حقوق زنان است ؟ آیا احکام مربوط به این
نوع نکاح چنان است که به نوعی معامله وخرید و فروش تعبیر شود; همان طور که مولف کتاب > نوشته
است ، اما ترویج زنا و فحشا در اروپا، امریکا و آسیا و ایجاد بازارپیکرفروشی زنان نوعی معامله نیست ؟آیا
این رفتارها، که به اسم آزادی انجام می شود، کرامت و عزت زنان را در حد یک کالای لوکس یک
بار مصرف پایین نمی آورد ؟ اما فقه امامیه برای حفظ کرامت ، عزت زمان و رعایت حقوق آنان به
حمایت از زنان پرداخته است وهرگز روابط نامشروع جنسی را تحت عنوان آزادی و اصالت فرد و لذت جویی شخصی
مجازندانسته است و اجازه نمی دهد شخصیت زنان دستاویز هوسرانی و زراندوزی عده ای دیگر قراربگیر.
بر طبق قرآن که کلام خداوند است وروایات اسلامی ازدواج موقت مشروع و مقبول است و حتی در بسیاری از
روایات آمده است :>.
2007-01-21 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)