دوران کودکی احمدرضا عابدزاده

اشتراک:
دوران کودکی احمدرضا عابدزاده چهره ها
مشرق: امیر عابدزاده دروازه‌بان پرسپولیس، روز گذشته تصویری از دوران کودکی پدرش را منتشر کرد و زیر آن نوشت: «معصوم ترین بابا کوچولو.عاشقتم.»
مشرق: امیر عابدزاده دروازه‌بان پرسپولیس، روز گذشته تصویری از دوران کودکی پدرش را منتشر کرد و زیر آن نوشت: «معصوم
ترین بابا کوچولو.
عاشقتم.»  دوران کودکی احمدرضا عابدزاده
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی