دو زن ترک برنده یک مسابقه رالی (+عکس)

اشتراک:
دو زن ترک برنده یک مسابقه رالی (+عکس) چهره ها
عصر ایران – “بورجو چتین کایا” راننده زن ترکیه ای به همراه “اوزلم آک گوچ” کمک راننده برنده مسابقات رالی خاورمیانه زنان در دوحه قطر شدند.
عصر ایران – “بورجو چتین کایا” راننده زن ترکیه ای به همراه “اوزلم آک گوچ” کمک راننده برنده مسابقات رالی
خاورمیانه زنان در دوحه قطر شدند.
دو زن ترک برنده رالی قطر( عکس)
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی