رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -۱۹۰۰ کیلو کالری

اشتراک:
رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -۱۹۰۰ کیلو کالری چهره ها
رژیم دارای ۱۹۰۰ کیلوکالری انرژی ،این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.مدل اول تقسیم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، […]
رژیم دارای ۱۹۰۰ کیلوکالری انرژی ،این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۳ واحد شیر،
۶ واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.
مدل اول تقسیم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح:
۲ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه
شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل اول: صبحانه: ۹۰
گرم نان ۶۰ گرم پنیر یک عدد خیار یک عدد گوجه فرنگی یک لیوان شیر ساعت
۱۰ صبح: ۳ عدد میوه متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته خوراک مرغ شامل ۶۰ گرم مرغ و ۲
عدد گوجه فرنگی ۴/۳ لیوان ماست عصرانه: ۳ عدد میوه متوسط شام: ۶۰ گرم نان ۲ عدد تخم
مرغ یک لیوان سبزی خوردن ۴/۳ لیوان ماست (برای پخت غذاها روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار
رود) مدل دوم تقسیم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۳ واحد میوه، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد
میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، یک واحد
شیر شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل دوم: صبحانه:
۹۰ گرم نان ۲ عدد تخم مرغ ۳ عدد میوه متوسط ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه متوسط
ناهار: یک لیوان ماکارونی همراه با ۶۰ گرم گوشت و ۲ عدد گوجه رنده شده یک لیوان سبزی خوردن
۴/۳ لیوان ماست عصرانه: یک کیک معمولی یک لیوان شیر شام: ۶۰ گرم نان خورش کرفس شامل
یک لیوان کرفس پخته شده و ۶۰ گرم گوشت ۴/۳ لیوان ماست (برای پخت غذا روزانه ۵ قاشق مرباخوری
روغن به کار رود) برگرفته از کتاب لاغری (درمان چاقی )- محسن احمدی
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی