عکسهای دیدنی و شخصی یوزارسیف جوان و نوجوان در سریال حضرت یوسف

مشاهده : 1401
عکسهای دیدنی و شخصی یوزارسیف جوان و نوجوان در سریال حضرت یوسف چهره ها
عکس حسین جعفری بازیگر نقش سالهای نوجوانی حضرت یوسف برای دیدن در سایز واقعی روی عکس کلیک کنید ————————————————————————————————————— با « مصطفی زمانی» بازیگرنقش جوانی حضرت یوسف *** مصطفی زمانی متولد سال ۱۳۶۱ و دانشجوی رشته مدیریت است و برای ایفای این نقش آموزش‌های مختلفی را دیده و با حضور در کلاس‌های ورزشی و بدن‌سازی […]

عکس حسین جعفری بازیگر نقش سالهای نوجوانی حضرت یوسف برای دیدن در سایز واقعی روی عکس کلیک کنید ————————————————————————————————————— با
« مصطفی زمانی» بازیگرنقش جوانی حضرت یوسف *** مصطفی زمانی متولد سال ۱۳۶۱ و دانشجوی رشته مدیریت است و برای
ایفای این نقش آموزش‌های مختلفی را دیده و با حضور در کلاس‌های ورزشی و بدن‌سازی فیزیک خود را به این
نقش نزدیک کرده است.
*** دنبال یک زندگی راحت هستم تا می گویی یوسف، همه چهره ای را مجسم می کنند که با دیدنش
اگرچاقو به دست داشته باشی حتماً دستت را خواهی برید.
ازاین قصه که بگذریم، با خودم فکرمی کردم پیدا کردن یوسف ازمیان خیل چشم رنگی هایی که عرصه سینما را
به دست گرفته اند خیلی هم نباید سخت باشد.
یوسفی که ازمیان ۳ هزارنفربرای مصاحبه می آید نیزیکی ازهمان چشم رنگی هاست که با مو و ریش بلندش بیشترمرا
به یاد مسیح می اندازد.
او خیلی اتفاقی گذارش به شهرپر وسوسه و خیال انگیزسینما افتاده و هنوز روزهای دوست داشتنی و دشوارشهرت برای او
از راه نرسیده است.
به همین خاطرمی شود هر جایی نشست و با او از یوسفی حرف زد که به قول خودش هیچ شباهتی
به آن که حالا می بینیم ندارد.
گویا مو و چشم های رنگی اش را تیره کرده اند، می گوید: زیبایی را گرفته اند تا معصومیت ببخشند.
دلش نمی خواهد او را از گروه همان چشم رنگی هایی ببینیم که راه دشوارسینما را به خاطرزیبایی چهره شان
یک شبه پیموده اند.
می گوید به ضابطه معتقد است و بیش از آن به سرنوشت.
ما هم نمی خواهیم مثل برخی منتقدان که او را نا بازیگرشهرستانی معرفی کرده و[به قول خود زمانی] با سلیقه
ای عمل کردن کینه خود را دردل او نشانده اند، بازیگری اش را به بوته ی نقد بکشانیم.
می نشینیم به انتظار و نقدها را می گذاریم برای بعد.
بازیگری بی شک مهارتی نیست که بشود داشتن یا نداشتن را درچهره ی او جستجو کرد.
یوسفی که حالا می بینیم جوان ۲۳ ساله ای است اهل فریدون کنار.
اوشبیه همه جوان های دور و برم لباس پوشیده و یک غرورپنهانی را درتکان دادن های دست و حتی نگاه
کردنش به آدم های میزکناری می بینم.
تعجب نمی کنم وقتی می گوید دو تا دوست بیشترندارد وهمکلاسی هایش می گویند: فلانی به زمین هم فخر می
فروشد.با مصطفی زمانی دریک شب زمستانی گفتگومی کنم.
تا به خانه برسم به یوسفی فکرمی کنم که تصویری کردن حقیقت زیبایی اش بی شک کار دشواری است (
که شاید ازعهده ی هیچکدام ازاین خیل چشم رنگی ها برنیاید).
ازبین چند کاندیدا انتخاب شدید ؟ اطلاع داشتم برای نقش یوسف تست می گیرند.
حتی یک بار ازجلوی دفتراین پروژه رد شدم، اما نرفتم تست بدهم.
هفته بعد یکی ازدوستانم عکس مرا به آقای سلحشورنشان داده بود و با پیشنهاد او ۷ اردیبهشت ۸۳ اولین تست
را دادم و۳ روزبعد دو تا ازسکانس های سریال را ازمن تست گرفتند که بعدها فهمیدم سخت ترین سکانس ها
بوده است.
پس ازیک ماه، تست گریم دادم بعد با من قرارداد بستند با این شرط که اگرکاندیدای بهتری پیدا شد، با
نظرکارگردان من کناربروم.
تا آنجا که اطلاع دارم ازحدود ۳ هزارنفرتست گرفتند و زمانی من را انتخاب کردند، گفتند تنها کاندیدایی هستی که
روی آن اتفاق نظردارند.
ازتاریخ عقد قرارداد یعنی تیرماه ۸۳ تا شروع فیلمبرداری دراوایل بهمن همان سال، شرایط بسیارسختی داشتم.
برخی عوامل اصلی کارسعی درانتخاب یکی ازبازیگران حرفه ای داشتند.
حتی مدتی دنبال یک بازیگرخارجی گشتند.
ولی همه ما می دانیم که تجربه ساخت فیلم مصائب مسیح توسط مل گیبسون ثابت کرد ایفاگرنقش پیامبرباید یک بازیگرناشناخته
باشد.
آدمی که روی او ذهنیت خاصی وجود ندارد.
به هرحال ازآنجا که بازیگری برای من آنقدراهمیت نداشت که به خاطرآن ازهمه چیزبگذرم، باهمه اینها کنارآمدم.
من به مفهوم واقعی عاشق بازیگری وشهرت نبودم، به هرحال یا بازی می کردم یا نمی کردم.
با جلساتی که گذاشتند وحمایت های آقای سلحشور رفتم جلوی دوربین پس ازیک هفته هم بازیگرثابت این نقش شدم.
الان هم حدود یک سال است کارمی کنم.
از نظرخودتان هم بهترین گزینه بودید ؟ من حس می کنم این نقش نیازبه کسی دارد که بدون توجه به
دوربین وعوامل پشت صحنه حرف بزند که این کارسختی است.
آنهایی که حرفه ای هستند نا خودآگاه مجبورند به این چیزها توجه کنند.
صحنه هایی بود که احساس می کردم فقط باید با دلم حرف بزنم .
خیلی جاها من اصلاً به کاراکترفکرنمی کردم.
او را بازی نمی کردم، خودم بودم.
حس می کنم برای این کارنیازبه آن داریم که درونمان را قوی کرده باشیم ومن این کاررا پیشترانجام داده بودم.
شاید به خاطرنوع زندگی ای که خداوند برایم رقم زده است.
البته به نظرمن یک بازیگرحرفه ای نمی تواند این نقش رابرای مردم ارائه کند.
من برای مردم بازی می کنم.
اصولاً نقش پیامبر را باید برای مردم بازی کرد.
فکرمی کنید چهره تان چه ویژگی خاصی برای ایفای این نقش داشته است؟قضیه یوسف یک قضیه باطنی است.
زیبایی ظاهری با توجه به زاویه دید مردم تغییرپیدا می کند.
پس مطلق بودن را باید دراین زمینه کنارگذاشت.
و دیگراین که بعضی چهره ها هستند که بدون داشتن زیبایی ظاهری صمیمیت دارند.
آدمها با آنها احساس نزدیکی می کند واین به انسانیت آدم ها برمی گردد.
فکرمی کنم کارگردان بیشتردنبال همین بوده است که ازاین نظرتا حدودی به خودم مطمئن هستم، به اضافه ی یک زیبایی
ظاهری که البته درگریم بسیاری ازجذابیت های چهره پوشانده شده است.
درواقع زیبایی دراینجا براساس فضای پیرامون تعیین می شود.
براساس گریم فراعنه مصر وآدم های دور و براست که زیبایی یوسف برجسته ی شود.
ازطرفی باید این چهره برای مردم باورپذیرمی شد .
اما خب کاندیداهای دیگری هم بودند که چهره های بسیارزیبایی داشتند اما آن انرژی درونی را که کارگردان دنبالش بود
نداشتند وگرنه من خودم را ازنظرزیبایی درحد آدم های معمولی می بینم.
معمولاً کارگردان در تمام جزئیات شما را راهنمایی می کند یا ایده های خودتان را هم به کار می گیرید؟
آقای سلحشورمعتقدند کارباید براساس دید کارگردان پیش برود نه بازیگر.
الان متأسفانه درسینمای ما اغلب بازیگران دوست ندارند کسی به آنها بگوید که مثلاً این صحنه را این طوری بازی
کن.
شاید ما قادرباشیم بازی بسیارقوی هم ارائه کنیم، گاه لازم است به خاطرسایربازیگران سطح بازی ها یکدست شود.
ولی بسیاری ازبازیگران راضی به این کارنمی شوند.
بازیگرانی که دراین سریال حضوردارند اغلب به این ویژگی آنها توجه شده است.
نقش من نیزبه خاطراین که الگوی خاصی برای ارائه آن وجود ندارد ومن فقط باید نقش کسی را بازی کنم
که در بالاترین مراتب انسانیت قراردارد، ازجهاتی حائز اهمیت است.
هرچند شاید به خاطرنبود یک الگوی خاص کسی نمی تواند انتقادی به نقش وارد کند؛ همین موضوع مسؤولیت مراسنگین ترمی
کند.
چرا که هرحرکتی ازمن به حساب پیامبرگذاشت می شود.
به همین خاطردرمورد این نقش همواره سعی می کنم نظرات کارگردان را به کارببندم.
اما این طورهم نیست که ایده های ما را نادیده بگیرند.
مثلاً دربعضی صحنه های حسی به خاطرشناخت کاملی که ازمن دارند با انگشت گذاشتن روی نقاط حساس زندگی ام، به
باورپذیری آن صحنه به من کمک می کنند.
به طورمثال درصحنه ای که یوسف به ماوراء می رود وفرشته ها دور او می چرخند، باید حالت زار کسی
را می داشتم که مثلاً پدرش را به غریبه ها فروخته است.
یک چنین حسی داشت آن صحنه، اما فرشته ها برای من قابل لمس نبودند.
برای همین آقای سلحشورکه می دانست ارادت خاصی به امیرالمومنین (ع) دارم، آمد نشست کنارمن وگفت: زیاد گناه کرده ای،
اما لیاقت این را داشته ای که امیرالمومنین بیاید اینجا وشفاعتت کند و من با این جمله به هم ریختم.
شاید باورتان نشود حتی بعد ازکات هم گریه ی من قطع نمی شد.
این ارتباط نزدیکی که با آقای سلحشوردارم، خیلی دربازی به من کمک کرده است.
با اشاره ای که به نقش یوسف به خاطرنداشتن الگوی زنده و مشخص کردید، به نظر می رسد ترسیم پرقدرت
این نقش کار ساده ای نسیت ؟ نقش یوسف را واقعاً یک آدم درد کشیده باید بازی کند.
من به جرأت می توانم بگویم در صحنه های زندان ۷۰ درصد خودم را بازی کردم.
یا درسکانسی که با یعقوب پیامبرحرف می زنم.
پدرم را مقابل خودم می بینم واین به خاطر وابستگی شدیدی است که به پدر ومادرم دارم و درحال حاضرازهم
دورهستیم.
در واقع این حس دوری ازدرون من نشأت می گیرد.
بنابراین به تماشاگر دروغ نگفته ام.
اینها همه ترسیم نقش را برای من ساده می کند.
ازطرفی همه ی اینها را لطف خدا می بینم.
حتی ورودم به دنیای بازیگری را که مدیون هیچ کس نیستم.
هیج آشنایی نداشتم و معتقدم تمام سختی هایی که در زندگی تحمل کرده ام بی حکمت نبوده است.
چند بار فیلمنامه را خوانده اید؟ حدود ۱۳ بار.
دراین زمینه مطالعه دینی هم داشتید؟ مطالعه ی دینی زیادی نداشتم.
اما کتابهای مختلفی خواندم ازجمله خود قرآن.
ازطرفی فیلمنامه براساس شرایط نوشته می شود نه واقعیت.
بین آنچه درفیلمنامه هست و آنچه ممکن است با مطالعه عمیق به دست بیاید، گاه دوگانگی وجود دارد که عوض
کردنش سخت است.
واقعیت گاه باورپذیرنیست.
مثل واقعیت رو گرداندن یوسف از زیباترین زن مصر.
باید آن را به ذهن مردم جامعه نزدیک کرد، به مردمی که دارای طبیعت وغریزه انسانی هستند.
من سعی کردم فیلمنامه نوشته شده را به خودم بقبولانم.
چه قسمتی ازکارباقیمانده است؟ از۲۸ قسمتی که درفیلمنامه حضوردارم حدود ۱۰ قسمت داخلی وخارجی کارشده و تقریباً می شود گفت
قسمت اعظم کارباقیمانده است.
پیش از شروع فیلمبرداری چقدر تمرین داشتید؟ درمدت ۶ ماه قبل از فیلمبرداری، دو تا معلم بازیگری و یک مربی
سوارکاری به صورت خصوصی داشتم.
آقای داوود دانشور یکی ازاستادان بازیگری ام بود که من آشنایی با تئوری سینما را مدیون او هستم.
شمشیربازی را هم با خود کارگردان تمرین کردیم.
اولین صحنه ای که بازی کردیدکدام صحنه بود؟اولین صحنه داخلی زندان بود که خبری برای من می آورند مبنی براین
که زلیخا دستور داده شما را شکنجه کنند.
این اولین پلانی بود که بازی کردم.
دراین مدت با عوامل مشکلی نداشته اید؟ بعضی ها بودند که الان نیستند وخیلی دلشان نمی خواست که من این
نقش را بازی کنم.
آنها اغلب سینمایی بودند.
البته من اوایل آدم بسیارخشکی بودم.
فکرمی کردم اگر روابطم بیش از یک سلام وعلیک باشد ممکن است این تصورپیش بیاید که به خاطرگرفتن نقش حاضرم
اخلاقم را زیر پا بگذارم و این موجب ناراحتی خیلی ها شده بود.
اما الان به همه ی آنها احترام می گذارم.
فکرمی کنید در ایفای نقش یوسف و باورپذیری آن برای مخاطب چقدر موفق عمل کرده اید؟ فکرمی کنم تا حد
زیادی موفق بوده ام.
خب یک جاهایی به علت طولانی بودن پروژه، کار خسته کننده می شود.
این که آدم همیشه باید سرصحنه حضورداشته باشد.
فشارکارخصوصاً درصحنه های حسی زیاد است وآنهایی هم که پشت دوربین ایستاده اند نمی دانند تو چه مشکلی داری.
آیاپیش آمده که بخواهی بعضی صحنه ها را دوباره تکرارکنی؟ بله، خیلی وقت ها.
در این مواقع کارگردان مخالفتی نمی کند؟ نه مخالفتی نمی کند.
من هم آدم تعارفی نیستم.
آقای شورجه هم در مورد بازیها نظرخاصی می دهند؟ آدم فوق العاده محترمی است آقای شورجه وهمیشه حد و حدود
دیگران را رعایت می کند.
درزمینه ی بازی اگرنظرخاصی داشته باشد با کارگردان درمیان می گذارد و به ما می گویند.
مگرمواردی که آقای سلحشورسرصحنه نیست و او به عنوان کارگردان حضوردارد.
بازیگر نقش کودکی یوسف هم با شما نسبت فامیلی دارد.
او چگونه انتخاب شد؟ بله، پسرعمه ی من است.
پس ازحدود ۲ سال همدیگررا دریک مجلس عروسی دیدیم و من حس کردم آن معصومیتی که اینها دنبالش هستند درچهره
ی اوهست.
همان جا چند تا دیالوگ به او دادم که خیلی خوب جواب داد وگفت بازیگراول استان مازندران بوده است.
به این ترتیب او را معرفی کردم و با تستی که ازاو گرفتند، ظرف ۳ روزجلوی دوربین رفت.
پیش از این پروژه مشغول چه کاری بودید؟ دررشته مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی تحصیل می کردم و حسابدار یک شرکت
کوچک بودم.
تجربه ی سینمایی هم داشتید؟ نه.
فقط چند بارتئاترهای مدرسه و دانشگاه بازی کرده بودم.
اما اطلاعاتتان در این زمینه خوب به نظر می رسد؟ هیچ چیزبه اندازه ی تجربه به آدم اطلاعات نمی دهد.
شما هزار بارهم که یک مطلب سینمایی را خوانده باشید، تا وقتی وارد میدان عمل نشوید، چیزی ازآن مفهوم درک
نخواهید کرد.
حتی تجربه ی تئاتری نمی تواند خیلی در سینما موثر باشد.
یک بازیگر تئاتر باید نفس گیری، بیان و حرکات بدنی قوی داشته باشد.
اما درسینما باید کار را خوب بشناسی.
من خودم خیلی ازتئاترلذت نمی برم.
سینما را ترجیح می دهم و با پیش تولیدی که درسینما وتلویزیون ایران هست، کار با دوربین ۳۵ میلی متری
را دوست دارم چون به بازیگرفرصت می دهد که به نقش فکرکند.
چقدر سینما می روید؟ تا به حال ۴ بارسینما رفته ام.
غیرازجشنواره ی امسال که دریک شب ۳ تا فیلم دیدم، درخانه هم سعی می کنم فیلم خوب ببینم.
به نظرمن مردم بهترین قضاوت کننده هستند، نه منتقدان و فیلمی که خوب می فروشد به هردلیلی که باشد فیلم
خوبی است.
پیشنهاد دیگری نداشتید؟ قبل ازیوسف ۳ تا کارسینمایی به من پیشنهاد شد که هرسه تجاری بودند.
شاید هم بدم نمی آمد بازی کنم.
اما روز آخر بازیگر دیگری را انتخاب کردند.
حتی یک بارکه برای بستن قرارداد رفته بودم، گفتند ما با فلانی قرارداد بسته ایم درحالی که به من قول
داده بودند.
خیلی اذیت شدم.
حتی به جرأت می توانم بگویم ازتیرماه ۸۳ که قرارداد اولیه را برای یوسف بستم تا موقعی که جلوی دوربین
رفتم، سخت ترین روزهای زندگی من بود.
واقعاً دلم می خواهد به آنهایی که درعالم سینما جایگاه بالایی پیدا کرده اند بگویم: اگربخواهند رسم دنیا را به
نا حق به هم بریزند، ازهمان جا که هستند زمین می خورند.
من با همه ی سختی ها ازکسی گله مند نیستم و حاضرنبودم به خاطر پذیرفتن این نقش، پا روی اصول
اخلاقی و زندگی ام بگذارم.
بعد از یوسف دلتان می خواهد چه نقشی را بازی کنید؟ دوست دارم نقش یکی ازرجال بزرگ ایرانی با تفکرات
ایرانی را بازی کنم.
فرد خاصی در نظرتان هست؟ بله.
اما چون قراراست ساخته شود اسم آن را نمی آورم تا ذهنیت خاصی پیش نیاید.
به هرحال دوست دارم بازی کنم.
ازبیکاری متنفرم.
اما موافق استفاده ی ابزاری ازچهره ها هم نیستم.
آیا هرگز در ذهنتان به بازیگری فکرکرده بودید؟ برای من هیچ چیزرویایی نیست.
همه ی آرزوهای دنیا را دست یافتنی می بینم.
فکرمی کنم درمورد نقش یوسف و انتخاب من برای این نقش هم سرنوشت و خواست خدا بوده است.
گاهی باید هدف را رها کرد.
باید بدون وابستگی به هدف تلاش کرد ومن در زندگی خیلی تلاش کردم.
به شهرت چطور؟ کمترازآن چیزی که ممکن است نقش یوسف برای من داشته باشد، خود نقش است که برای من
زیباست.
ظرفیت شهرت را داشتن کارهرکسی نیست.
برای همین است که آدمهای بزرگ انگشت شمارند.
یک روزبازیگری به من گفت: اگربهترین بازیگردنیا هم باشی، یک جرقه ای.
جرقه ها یا پرنورند یا کم نور.اما همه خاموش می شوند.
شهرت برای پیشرفت خوب است اما زندگی با شهرت کارساده ای نیست.
بهترین نقشی که از نظر بازیگری تأثیر عمیقی روی شما گذاشته کدام بوده است؟ من عاشق نقش فروتن درفیلم قرمزهستم.
ازهمانجا بود که به بازیگری علاقه مند شدم.
اصولاً نقش آدمهای روانی را خیلی دوست دارم.
چون تعلیق زیادی دراین نقش هست.
درخیابان هم زیاد نقش بازی می کنم که متأسفانه آخرین باربه همسایه روبرویی مان برخوردم که البته من او را
نمی شناختم و خیلی هم دلش برای من سوخت.
علاقه ی اصلی تان چیست؟ برای من علاقه ی اصلی وجود ندارد.
دنبال یک زندگی راحت برای خودم واطرافیانم هستم.
به شرط این که به طبیعت، قانون طبیعت ومردم لطمه ای نزند.
کافی است خوب فکرکنیم وخوب بخواهیم.
خداوند همه چیز را در اختیارمان قرار خواهد داد.
باید رمز جهان را بشناسیم.
نباید ترسید.
باید احتیاط کرد.
باید براساس مطالعه وتجربه فاصله ترس واحتیاط را تشخیص داد که ازتارمو نازک تراست.
غیراز بازیگری به چه کارهایی می پردازید؟ ورزش می کنم و اکثراوقات درخانه هستم.
کتاب می خوانم و فیلم می بینم.
دو تا دوست دارم که یکی ازآنها را هردو ماه یک بارمی بینم و یکی دیگر را هم هفته ای
یک بار.
به طورکلی به نظرمن درجامعه جایی برای تفریح نداریم.
ازطرفی معتقدم اگر قراراست حداقل الگویی برای بچه ها و جوان های دیگرباشیم باید درتفریح و گذراندن اوقات فراغت حواسمان
جمع باشد وخودمان را کنترل کنیم.
خانواده تان راجع به این نقش و به طورکلی بازیگری شما چه نظری دارند؟ آنها همواره تأثیربسیارزیادی درزندگی من داشته
اند.
همیشه خانواده برای من اصل بوده است و برای آنها همواره احترام و اهمیت زیادی قائل بوده ام.
درعوض پدر ومادرم نیز به من اعتماد کامل دارند و هرگزدرهیچ کاری مخالفتی ازخودنشان نداده اند.
الان هم خیلی ذوق زده اند.
چون کاراول من بوده و فکرش را هم نمی کردند.
درحال حاضرکدام برنامه یا سریال تلویزیونی را دنبال می کنید؟ هیچکدام، به جرأت می توانم بگویم که ما در دوره
ی یکساله ی کنونی حتی یک سریال مناسب برای مردم هم نداشته ایم.
به نظرمی آید که برنامه سازان تنها بودجه گرفته اند که یک چیزی بسازند.
امیدوارم کارهای سیما فیلم پس ازآماده شدن بتواند چند سالی تلویزیون را ازجهت سریال های خوب بیمه کند.
قصه یوسف بدون شک زیباترین قصه و به گفته قرآن احسن القصص به شمار می رودکه محور اصلی آن بر
مبنای عشق زمینی و فرا زمینی است.
می خواهم نظرشما را در مورد مقوله عشق بپرسم: من فکرمی کنم کل جهان هستی براین مبنا قرار دارد که
عاشق باشی.
تنهاعاشق بودن برای خداوند مهم است.
ما آدمهای زمینی هستیم با تعلقات خودمان و دردنیایی زندگی می کنیم که تمامی نعمت ها برای استفاده ی ما
درآن قرارگرفته است.
باید ازدنیا لذت ببریم بی آن که کسی را بیازاریم.
من معمولاً چیزی را درماوراء جستجو نمی کنم.
همه چیزرا اطراف خودم پیدا می کنم.
مثلاً درعشق به پدر ومادرم.
گاهی دربرخی پلان های حسی که نیاز به تمرکز دارد به مادرم زنگ می زنم، صدایش را می شنوم و
دیگرهمه چیزبرای من تمام می شود.
زیرا آنقدراو را دوست دارم و آنقدر سادگی درعشق پدر و مادرم نسبت به خودم احساس می کنم که ازهردلواپسی
و اضطراب دراین جامعه رها می شوم.
حتی درمونولوگ هایی که درزندان داشتم هیچ وقت نگذاشتم برای من اشک بگذارند.
چرا که آن جمله ها ازعمق وجود من بر می خاست که به عقیده من این نهایت عشق است.
آرزو شهبازی سیما فیلم برای دیدن در سایز واقعی روی عکس کلیک کنید


عکسهایی از پشت صحنه و سریال حضرت یوسف ، کلیک کنید

2008-11-01 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
شبنم قربانی ملکه گدایان تا استایل شیک الهام اخوان با علی کوچولو شبنم قربانی ملکه گدایان تا استایل شیک الهام اخوان با علی کوچولو
از عکس جدید شبنم قربانی سارا در ملکه گدایان تا بازیگران سریال باخانمان و یکتا ناصر در فیلم شمش طلا و استایل شیک الهام اخوان با علی کوچولو را در ادامه می بینید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تولد آناهیتا درگاهی و هومن بهمنش تا سه کله پوک خانه مهراب قاسم خانی
زندگی محمدرضا رهبری بازیگر بچه مهندس از اجرا تا ازدواج و شهرت
جشن تولد مریم سلطانی تا پیمان معادی و همسرش فرانک
ساقی حاجی پور هم گناه با تیپ اسپرت تا تولد یارا کوچولو مبارک
زندگی شبنم قربانی بازیگر ملکه گدایان از شروع با تلویزیون تا شهرت
جشن تولد مهشید جوادی با بچه مهندس تا عاشقانه دریا مرادی دشت
ابراهیم اثباتی همسر نسیم ادبی از ازدواج تا درگذشت
درگذشت همسر نسیم ادبی موزیسین معروف و واکنش چهره ها به فوت او
تولد سارا بهرامی و مهشید جوادی تا دختر فریبا نادری
شیلا خداداد و همسرش تا کودکی مه لقا باقری و لاله مرزبان
شهره سلطانی و همسرش تا مهرآفرین دختر کوروش سلیمانی
زندگی فرزاد فرزین بازیگر ملکه گدایان از خوانندگی تا اوج شهرت و بازیگری
سحر دولتشاهی در قورباغه تا کوهنوردی گلاره عباسی و پدرام شریفی
پدر بهاره رهنما به وقت هشتاد سالگی تا آتوسا خواهر آتیلا پسیانی
از خواهر مایلی سایرس و سلفی های جنیفر تا جی جی و مادرش
زندگی آرمان درویش البرز ملکه گدایان از شروع تا کارگردانی و ازدواج هنری
logo-samandehi