عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم

اشتراک:
چهره ها
روحانی که پیشتر و در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی همواره فعالیت ورزشی را در نظر داشت، با وجود اینکه دولت یازدهم روزهای پر مشغله‌ای از شروع فعالیتش را پشت سر گذاشته و رسیدگی به امور مختلف در دستور کار دولت قرار دارد، با این حال، ورزش را ترک نکرده است. آنچه کوهپیمایی را […]

روحانی که پیشتر و در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی همواره فعالیت ورزشی را در نظر داشت، با وجود
اینکه دولت یازدهم روزهای پر مشغله‌ای از شروع فعالیتش را پشت سر گذاشته و رسیدگی به امور مختلف در دستور
کار دولت قرار دارد، با این حال، ورزش را ترک نکرده است.

آنچه کوهپیمایی را براى رئیس جمهور، دل‌پسندتر مى‌کند، دختران و پسران، زنان و مردانی هستند که با او هم‌صحبت مى‌شوند
و امیدها و آرزوهاى خود را با او در میان مى‌گذراند.

 عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم

عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم  عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم  عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم عکس های جدید از کوهنوردی رئیس جمهور روحانی و برخورد با مردم

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس