شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

چگونـگی تعـیین تاریــخ زایمـــان !

اشتراک:
چگونـگی تعـیین تاریــخ زایمـــان ! چهره ها
یکی از اقدامات اولیه در مورد حاملگی ، تعیین سن حاملگی وتاریخ زایمان است LMP:اولین روز آخرین قاعدگی است Conception Date:روزتخمک گذاری و احتمالا روز لقاح است Due Date:روز تولد نوزاد برای محاسبه تاریخ زایمان هم می توانید از این لینک استفاده کنید LMP را وارد کنید تا جدول حاملگی شما را تر سیم کند […]
یکی از اقدامات اولیه در مورد حاملگی ، تعیین سن حاملگی وتاریخ زایمان است LMP:اولین روز آخرین قاعدگی است Conception
Date:روزتخمک گذاری و احتمالا روز لقاح است Due Date:روز تولد نوزاد برای محاسبه تاریخ زایمان هم می توانید از این
لینک استفاده کنید LMP را وارد کنید تا جدول حاملگی شما را تر سیم کند ****** یا از فرمول ز
یر استفاده کنید روز ماه سالLMP را بنویسید ۷ روز به روز اضافه کنید ۳ماه از ماه کم کنید ۱
سال به سال اضافه کنید مثال LMPیک خانم ۵/۴/۱۳۸۴است روز زایمان او ۱۲فروردین ۱۳۸۵است
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس