جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

کسی که سر میرزا کوچک خان را برید و اینهم سر بریده + عکس

اشتراک:
چهره ها
افکار: رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد. و این هم سر بریده میرزا کوچک جنگلی
افکار: رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد.
کسی که سر میرزا کوچک خان را برید و اینهم سر بریده عکسو این هم سر بریده میرزا کوچک جنگلی کسی که سر میرزا کوچک خان را برید و اینهم سر بریده عکس
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس