یک زن کاملا برهنه در مترو!! + عکس

اشتراک:
یک زن کاملا برهنه در مترو!! + عکس چهره ها
مسافران یکی از خطوط متروی شهر وین اتریش شاهد حضور زنی کاملا برهنه بودند که جز یک جفت پوتین چرمی چیز دیگری به تن نداشت.مسافران هنگامی که این زن برهنه را دیدند که وارد مترو شد و در چند قدمی آنها در وسط واگن ایستاد شوکه شدند.او هیچ واکنشی به کسانی که از او عکس […]
مسافران یکی از خطوط متروی شهر وین اتریش شاهد حضور زنی کاملا برهنه بودند که جز یک جفت پوتین چرمی
چیز دیگری به تن نداشت.
مسافران هنگامی که این زن برهنه را دیدند که وارد مترو شد و در چند قدمی آنها در وسط واگن
ایستاد شوکه شدند.
او هیچ واکنشی به کسانی که از او عکس و فیلم میگرفتند نشان نداد و به نظر نمیرسید از این
جریان ناراحت شده باشد.
او بدون اینکه با کسی صحبتی داشته باشد و یا کلمه ای حرف بزند و یا حتی واکنشی به حرفها
و حرکات اطرافیان داشته باشد چند ایستگاه بعد از واگن پیاده شد.
در حال حاضر با پخش شدن تصاویر این زن مسئولان مترو و پلیس شهر وین در صدد یافتن وی و
یا دانستن هویتش هستند یک نشریه اعلام کرده است این زن خودش را معرفی کرده و علت این کار عجیبش
را توضیح داده است اما به نظر میرسد این حرف تنها یک شایعه باشد.
یک زن کاملا برهنه در مترو!! عکسیک شاهد میگوید :من نمیتوانم باور کنم که یک زن با این وضعیت در یک مکان عمومی دیده شود.
با دیدن او واقعا حیرت زده شدم .
او حتی در مقابل عکس گرفتن دیگران عکس العملی نشان نداد و درواقع میتوان گفت جلوی دوربین ها ژست هم
میگرفت.
بیشتر شاهدان این صحنه علاوه بر شوکه شدن نگران این زن بودند که در سرمای اطریش برهنه در خیابانها حضور
پیدا کرده بود.
به هرحال تا کنون نام و نشانی از این زن پیدا نشده است و حضور او هنوز همانند یک معمای
حل نشده ذهن اکثر مردم پایتخت اطریش را به خود مشغول کرده است.
البرز نیوز
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی