یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

sms :کنار آشیانه تو آشیانه میکنم

اشتراک:
sms :کنار آشیانه تو آشیانه میکنم چهره ها
کنار آشیانه تو آشیانه میکنم…فضای آشیانه رو پر از ترانه میکنم…کسی از من سوال میکند برای چه زنده ای؟ من برای زندگی تو را بهانه میکنم
کنار آشیانه تو آشیانه میکنم…
فضای آشیانه رو پر از ترانه میکنم…
کسی از من سوال میکند برای چه زنده ای؟ من برای زندگی تو را بهانه میکنم
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس