آموزش ساخت نمایشگر لیزری

مشاهده : 128
آموزش ساخت نمایشگر لیزری کامپیوتر و موبایل
از این مدار جهت کنترل فن نیز می توانید استفاده کنید.اگر می خواهید از این مدار در یک فاصله زمانی طولانی و مداوم استفاده کنید برای ترانزیستور های قدرت BD ۱۴۰ از خنک کننده یا heat sink برای هر دو ترانزیستور استفاده کنید.در این قسمت با یک مدار ساره جهت نمایشگر لیزری(Show Laser) و همچنین […]
از این مدار جهت کنترل فن نیز می توانید استفاده کنید.اگر می خواهید از این مدار در یک فاصله زمانی
طولانی و مداوم استفاده کنید برای ترانزیستور های قدرت BD ۱۴۰ از خنک کننده یا heat sink برای هر دو
ترانزیستور استفاده کنید.
در این قسمت با یک مدار ساره جهت نمایشگر لیزری(Show Laser) و همچنین در مدارمکمل آن با کنترل PWM موتور
DC جهت show laser نیز آشنا می شوید.همچنین سعی کرده ایم مداری ساده جهت کنترل دور موتور برای laser show
را به شما نشان دهم.که در زیر به توضیحات مربوط به هر قسمت خواهیم پرداخت.
این نمایشگر لیزری از یک بخش مکانیکی و یک بخش الکترونیکی تشکیل شده است .
● کنترل PWM موتور(کنترل سرعت موتور) از این مدار جهت کنترل فن نیز می توانید استفاده کنید.اگر می خواهید از
این مدار در یک فاصله زمانی طولانی و مداوم استفاده کنید برای ترانزیستور های قدرت BD ۱۴۰ از خنک کننده
یا heat sink برای هر دو ترانزیستور استفاده کنید.
ترانزیستور BD۱۴۰ یک ترانزیستور قدرت PNP یا مثبت است.که با توجه به ساختار آن زمانی این ترانزیستور فعال می شود
که بیس آن زمین یا دارای ولتاژ صفر شود.برای روشن شدن تکلیف این ترانزیستور در زمانی که بیس آن با
زمین تحریک نشده است.بیس آن را با یک مقاومت ۴۷ کیلو اهم به مثبت ولتاژ متصل نمایید.
اگر به سرهای موتور دقت کنید می بینید که یک سمت آن دارای ولتاژ زمین یا صفر است.وسمت دیگر آن
از کلکتور ترانزیستور تغذیه می شود.که کلکتور وظیفه اش دراین حالت ارسال ولتاژ ۵ تا ۱۲ ولت بر روی سمت
دیگر موتور است.
که با ایجاد این اختلاف پتانسیل موتور شروع به حرکت کند.البته در اعمال ولتاژ تغذیه ۵ تا ۱۲ ولت به
ولتاژ قابل تحمل موتور نیز توجه کنید.
در داخل آی سی ۵۵۵ ترانزیستوری از نوع NPN موجود است.که امیترش زمین شده است.و کلکتور آن به پایه ۷
آی سی ۵۵۵ متصل است.پایه ۷ نیز با شارژ کامل خازن متصل به پایه های ۲ و ۶ فعال می
شود .
،و زمین را بر روی سر بیس ترانزیستور قدرت bd۱۴۰ می اندازد.این ترانزیستور نیز با دریافت ولتاژ زمین در روی
بیس آن فعال می شود.
،و و لتاژ ۵ تا ۱۲ ولت را بسته به نوع موتور از امیتر بر روی کلکتورش می اندازد و
موتور روشن می شود.
با پیچاندن پتانسیومتر توسط پیچ گوشتی ساعتی متوجه می شوید که سرعت موتر تغییر می کند.سر وسط این پتانسیومتر به
پایه ۳ که در واقع پایه خروجی آی سی ۵۵۵ است.متصل می باشد.و پایه های کناری این پتانسیومتر با دو
عدد دیود به پایه ۲و۶ که با یک سیم به هم متصل شده اند .
می رود.با پیچاندن پتانسیومتر فواصل زمانی تولید پالس در خروجی و فیدبک آن از پایه ۳ به پایه های ۲و
۶ را تغییر می دهید.در جایی با پیچاند پتانسیومتر متوجه می شوید سرعت موتور کم شده است.
در واقع در اینجا پتانسیومتر را به سمتی می برید که مقاومت آن زیاد می شود.، و در این حالت
زمان که از حاصلضرب مقاومت ایجاد شده در خازن ۱۰۳ بوجود می آید کمتر خواهد بود.و در جای دیگر این
مقاومت زیاد می شود.و فواصل زمانی تولید پالس نیز زیاد می شود.
دیودهای متصل به پایه های پتانسیومتر نیز جهت تفکیک پایه های کناری پتانسیومتر و تاثیر عملکر مجزای آن ها بر
روی پایه های مشترک شده ۲و ۶ است.اگر با جاگذاری فعلی ای دیودها موتور را روشن کنید.
می بینید در جایی که با پیچ گوشتی پتانسیومتر را در یک سمت به انتها می برید.سرعت موتور حداکثر و
در سمت دیگر سرعت موتور حداقل و در نهایت صفر می شود.حال اگر ترتیب چیدمان دیود ها را عوض کنید
در واقع سمت حداکثر و حداقل پتانسیومتر نیز عوض می شود این مورد را نیز براحتی می توانید تجربه کنید.
در مورد دیود بایستی بدانید سمتی از آن که یک حلقه دایره ای شکل مشکی دارد.سمت کاتد و سمت دیگر
آند است.سمت کاتد نیز در نقشه با یک خط افقی در انتها یک سمت دیود مشخص می شود.در اتصال دیودها
جهت عملکرد صحیح مدار دقت کنید.
خازن های متصل به پایه ۸ نیز خازن های تغذیه جهت عملکرد بهتر مدار است.خازن های دو سر موتور نیز
به این علت است که موتور یک مصرف کنند سلفی است.که جریان در آن از ولتاژ جلوتر است برای هماهنگ
شدن ولتاژ با جریان از یک خازن استفاده می کنیم.
چرا که در خازن این ولتاژ است که از جریان جلوتر است که استفاده از این دو المان در کنار
یکدیگر باعث حرکت و عملکرد موتور خواهد شد.البته در این حالت به خاطر اتصال ثابت یک سمت موتور به زمین
و سبک بودن باری که موتور تحمل می کند مشکل چندانی ایجاد نمی شود که شما نیز می توانید آنرا
به راحتی یک بار با وجود خازن و بار دیگر بدون خازن تجربه کنید.
این مدار را بر روی برد بور یا بردهای سوراخدار مسی یا مدارات چاپی برای دو موتور ببندید.و موتور ها
را مطابق قسمت مکانیک که در انتهای صفحه مشاهد می کنید.بر روی صفحه ای چوبی یا فلزی سوار کنید.و اشکال
مختلف را با پیچاندن پتانسیومترها مشاهده کنید.اگر هر دو موتور ثابت باشند بر روی دیوار تنها یک نقطه مشاهد می
کنید.
در صورت ثابت بودن یک موتور و چرخش موتور دیگر تنها یک بیضی را بر روی دیوار مشاهد می کنید.حال
اگر هر دو موتور بچرخند اشکال زیبا و لیساژوری را بر روی دیوار مشاهده خواهید کرد.در ضمن برای مشاهد هر
چه بهتر laser show توصیه می کنم.این کار را در یک محیطی تاریک مانند اتاق انجام دهید.
اطلاعات مربوط به ترانزیستور bd۱۴۰ را در این لینک ببینید.برای دیدن می بایست برنامه Acrobat reader را در سیستم داشته
باشید.
● لیست قطعات ـ ۲ عدد آی سی ۵۵۵ ـ ۴ عدد دیود ۱N۴۱۴۸ ـ ۲ عدد دیود ۱N۴۰۰۷ ـ
۶ عدد خازن ۱۰۳ ـ ۶ عدد خازن ۱۰۴ ـ ۱ عددخازن ۱۰ میکروفاراد ـ ۲ عدد مقاومت ۱ کیلو
اهم ـ ۲ عدد مقاومت ۴۷ کیلو اهم ـ ۲ عدد موتور DC با رنج ولتاژ ۵ تا ۱۲ ولت
ـ ۱ عدد جاسویچی لیزری ـ ۲ عدد ترانزیستور BD۱۴۰ ● مکانیک مدار نمونه ای از ربات پرتابگر ساخته شده
توسط دانش آموزان استان اصفهانازمدار فوق جهت کنترل دور موتور می توانید استفاده کنید.
قسمت مکانیک را نیز جهت laser show مورد استفاده قرار دهید.
منظور از screen نیز صفحه نمایش یا پرده است که در اینجا دیوار نیز می تواند باشد.بر روی هر موتور
یک صفحه مدور چوبی به قطر ۳ سانتی متر را قرار دهید.این صفحه مدور را از هر جسم سبکی مانند
چوب نیز می توانید تهیه کنید.دقیقا منطبق با این صفحه یک صفحه شیشه ای گرد را بر روی این صفحه
مدور با چسب بچسبانید و پس از محکم شدن صفحه شیشه ای بر روی صفحه چوبی مدور،آنرا بر روی موتور
ها قرار دهید.
جهت سوار شدن این صفحه مدور، مرکز این دایره چوبی را پیدا کنید.و از آن سمتی که شیشه مدور بروی
آن منطبق نیست.سوراخی کوچک در مرکز دایره ایجاد کنید تا بتوانید این صفحه را بر روی موتور سوار کنید.این کار
را برای هر دو موتور تکرار کنید.
جاسویچی لیزری را نیز مطابق شکل زیر با زاویه ۴۵ درجه بر روی برد سوار کنید.در این وضعیت به محض
برخورد نور جاسویچی لیزری با نزدیکترین موتور که آینه مدور بر روی آن سوار است .
نور لیزر از روی اولین آینه بر روی دومین آینه بازتابیده می شود و سپس از آن بر روی دیوار
منعکس می شود.
در هر دو حالت زیر که شکل های آنرا مشاهده می کنید در صورت ثابت بودن یک موتور و حرکت
موتور دیگر تنها شکل یک بیضی را بر روی دیوار مشاهد می کنید.
مقالات ارسالی به آفتاب
2011-06-20 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
خرید گیفت کارت کارت از سایت GiftCard.iR خرید گیفت کارت کارت از سایت GiftCard.iR
دراین مطلب به معرفی برترین سایت های خرید گیفت کارت و قیمت گیفت کارت ها و مهم ترین نکات در خرید آنها خواهیم پرداخت .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
چگونه از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد ۲۰ میلیونی برسیم؟
با تبلیغات گوگل و سئوی ادوردز ۲۰ در صدر گوگل بدرخشید
آموزش فتوشاپ ۲۰۲۱ راهی به سوی حرفه‌ای شدن
برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !!
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی