خطایابی املایی و گرامری هنگام تایپ :

مشاهده : 125
خطایابی املایی و گرامری هنگام تایپ : کامپیوتر و موبایل
خطایابی املایی و گرامری هنگام تایپ : علاوه بر کنترل املا، و گرامر کل مدرک در هر بار ، Wordمیتواند متن را هنگام تایپ نیز کنترل کند.کلماتی که در فرهنگ لغت وجود ندارند، با یک زیر خط موجدار قرمز رنگ و خطاهای گرامری را با یک خط سبز رنگ مشخص و مارک دار می شوند.میتوانید […]
خطایابی املایی و گرامری هنگام تایپ : علاوه بر کنترل املا، و گرامر کل مدرک در هر بار ، Wordمیتواند
متن را هنگام تایپ نیز کنترل کند.
کلماتی که در فرهنگ لغت وجود ندارند، با یک زیر خط موجدار قرمز رنگ و خطاهای گرامری را با یک
خط سبز رنگ مشخص و مارک دار می شوند.
میتوانید خطاها را بلافاصله یا در هر زمانی که می خواهید رفع کنید.
برای کار کردن با یک کلمه یا عبارتی که با خطایاب خودکار املا، یا گرامر ، زیر خط دار شده
است ، روی کلمه یا عبارت ، کلیک راست کنید.
یک منوی بازشو ظاهر میشود که شامــــل پیشنهادات جــایگزینی کلمـــه ( در صورت پیدا شدن ) و چندیـــن فرمان مرتبط
می باشد.
برای خطای املایی ، انتخابهایی بصورت زیر وجود دارد : ۱- متنی را تایپ کنید در صورت پیدا شدن زیر
خط دار موج دار قرمز رنگ روی کلمه کلیک راست کنید.
۲- برای جایگزینی کلمه با یکی از جایگزین های پیشنهادی ، روی کلمه جایگزین کلیک کنید.
۳- برای چشم پوشی از تمام موارد مشابه کلمه در مدرک ، روی Ignore Allکلیک کنید.
۴- برای اضافه کردن کلمه به فرهنگ لغت ، روی Addکلیک کنید.
۵- برای افزودن اشتباه تایپی به لیست Auto Correctرا انتخاب کرده و سپس املای جایگزین مناسب را انتخاب کنید.
۶- برای شروع یک خطایابی منظم ، روی Splling کلیک کنید.
هنگامی که روی یک خطای گرامری کلیک راست می کنید انتخابهای زیر به شما پیشنهاد میشوند : ۱- یک جایگزین
پیشنهادی را برای درج در مدرک ، انتخاب کنید.
۲- برای چشم پوشی از خطای موجود ، Ignore Sentenceرا انتخاب کنید.
۳- برای شروع یک خطایابی گرامری منظم ، Grammar را انتخاب کنید البته میتوانید از کلید ترکیبی F7 یا از
نوار ابزار Standard کلید Spelling & Grammerرا نیز انتخاب کنید.
برای ظاهر کردن کلمات زیر خط دار با خطایابی خودکار املایی و گرامــــری از منوی Tools زیر منوی Option سپس
برگ نشان Spelling & Grammer و گزینه های Check Grammer Spelling as you type,Check Spelling as you typeرا انتخاب کنید.
و اگر مـــدرکتان شامل کلمـــات زیرخط داری با خطایابـــی خــــودکار املایی و گرامــــری است و میخواهیــد زیـــر خـــط ها را
پنهان ســـازید، از منـــــوی Tools زیر منوی Option سپـــس برگ نشـان Spelling & Grammer و گزینــــه هــای Hide Spelling Errors
in This Document,Hide Grammatical Errors in This Documentرا برگزینید.
برای نمایش دوباره زیر خط ها این دو گزینه را از انتخاب خارج کنید.
ایجاد جدول از طریق منوی جدول ایجاد جدول از طریق منوی جدول ( Draw Table) : از منوی Table روی
زیر منوی Draw Table کلیک نمائید باکلیک روی این گزینه نوار ابزار Table & Border ظاهر میگردد و گزینه قلم
موجود روی این نوار ابزار به داخل میرود روی مداد کلیک کنید.
اکنون مداد در دست شماست به راحتی میتوانید با کلیک روی یک نقطه و کشیدن آن یک چهارگوش که همان
خط دور یا حاشیه جدول است را رسم کنید.
حال نوبت کشیدن خط های وسطی جدول است .
رسم این خط ها نیز آسان است کافیست تا از نقطه بالایی یک خط به سمت نقطه پائینی چهارگوش رسم
کنید.
برای بوجود آوردن بقیه ستونها و ردیفها از همین روش استفاده کنید.
– راه دیگر ایجاد جدول : این راه از طریق نوار ابزار استاندارد انجام میگیرد برای درج جدول باید روی
نشانه جدول که به نام Insert Table می باشد کلیک کنید.
– امکان تغییر عرض خانه ها : برای آنکه بتوانید عرض خانه های خود را کم و زیاد کنید ،
کافیست تا بین دو خانه قرار بگیرید با قرار گرفتن بین دو خانه نشانه شما به شکل یک فلش دو
طرفه درخواهد آمد.
حال با کشیدن خط به سمت دیگر یک خانه بزرگتر و خانه دیگر کوچکتر می گردد.
اگر خواستید تا فقط یک خانه بزرگتر گردد نه یک ستون باید آن خانه را بلوک کنید.
برای انجام این کار باید نشانگر ماوس خود را روی آن خانه قرار دهید و یک کلیک کنید تا خانه
شما بلوک گردد.
در این حالت است که با تغییر عرض خانه فقط عرض خانه بلوک شده در آن ردیف تغییر پیدا میکند.
با قرار گرفتن بین خانه ها و جابجایی ستون فقط همان ستونی که روی آن قرار گرفته اید تغییر عرض
پیدا خواهد کرد.
– امکان تغییر ارتفاع خانه : همانطور که برای تغییر عرض ستــون مابین دو ستون قرار گرفتید برای تغییر ارتفاع
خانه ها نیز باید بین دو ردیف قرار بگیرید.
اکنون میتوانید ارتفاع خانه ها را به دلخواه تغییر دهید – ادغام و حذف خانه ها : برای آنکه بتوانید
خانـــه ها را ادغـــام و یا حـــذف کنید بایــد از روی نوار ابزار Table & Border روی نشانه پاک کن
(Eraser) کلیک کنید حال روی یک خط که وسط دو خانه قرار گرفته کلیک نمائید با انجام این عمل خط
حذف خواهد شد و دو خانه شما تبدیل به یک خانه میگردد.
این عمل را میتوانید برای دیگر خانه ها نیز انجام دهید تا خطوط جدول حذف گردد و با برداشتن این
خط ها خانه های جدول ادغام و یا حذف می گردند.
– درج متن در محل های گوناگون یک خانه (Alignment) : برای آنکه بتوانید در محل های گوناگون یک خانه
تایپ کنید کافیست تا روی خانه مورد نظر کلیک راست کنید.
حال با انتخاب گزینه Alignmentسه حالت مختلف برای قرار گرفتن متن در یک خانه در اختیار شماست که البته این
حالتها را روی نوار ابزار میتوانید مشاهده کنید.
– تایپ عمودی ( Text Direction) : برای تایپ عمودی در جدول کافی است تا خانه مورد نظر را انتخاب
کرده سپس کلیک راست نمائید.
حال با انتخاب گزینه Text Direction متن شما بطور عمودی تایپ خواهد شد البته هر با کلیک مجدد موجب چرخش
به حالتی دیگر میگردد.
این گزینه را میتوانید بر روی نوار ابزار و یا از منوی Format انتخاب کنید.
با کلیک روی این گزینه انتخاب نوع تایپ وجود دارد کافیست تا روی گزینه آن کلیک نموده و ok را
بزنید.
قالب بندی خودکار – قالب بندی خودکار (Table Auto Format) این زیر منو که در منوی Table قراردارد این امکان
را میدهد تا از طرح های از پیش آماده برنامه Wordاستفاده کنید.
با کلیک روی این زیر منو پنجره ای ظاهر میشود.
در سمت چپ توسط گزینه Formatsانواع و اقسام طرح های آماده را در اختیار دارید.
پس از تایپ جدول و بلوک آن کافیست تا یکی از این طرحها را انتخاب کنید.
با انتخاب طرح مورد نظر تمامی جدول شما به شکل نمونه انتخابی در خواهد آمد.
۱- تائیدات قالبها (Format To Apply) : الف) کناره ها (Borders) : توسط این گزینه میتوانید خطهای جدول را بردارید
یا بگذارید.
ب ) سایه(Shading) : توسط این گزینه میتوانید از انواع و اقسام سایه در جدول استفاده کنید.
ج ) قلم (Font) : توسط این گزینه انواع و اقسام مختلف قلمها در جدول بکارمیرود.
د ) رنگ (Color) : توسط این گزینه امکان دارید تا از رنگهای مختلف در جدول استفاده کنید.
( البته در صورتیکه چاپگر رنگی در اختیار داشته باشید).
ه ) جمع کردن خودکار (Autofit) : این گزینه موجب جمع شدن جدول و مرتب شدن آن میگردد.
توجه : اگر داخل این گزینـــه ضربدر نزنید با ضــربدر زدن داخل گزینه (سایه) فقط از ترام های بین سفید
و مشکی برای رنگهای داخل جدول استفاده میشود.
۲- تائیدات قالبهای ویژه (Apply Special Formats to) : با انتخاب این گزینه میتوانید مشخصات تیتر اصلی را تغییر جلوه
دهید.
الف ) سرتیتر ردیف (Heading Rows) : کلیک روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ردیف اول بعنوان تیتر اصلی
قرار بگیرد.
ب ) ستون اول (First Column) : کلیک روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ستون اول بعنوان تیتر اصلی
در نظر گرفته شود.
ج ) ردیف آخر (Last Row) : کلیک روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ردیف آخر سرتیتر اصلی در
نظر گرفته شود .
نمونه این جدول بیشتر در هنگام تایپ سندهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد که ردیف انتهایی ( یا جمع
) بعنوان تیتر می باشد.
د ) ستون آخر (Last Colmun) : کلیک روی این انتخاب موجب خواهد شدتا ستون آخر بعنوان سرتیتر اصلی در
نظر گرفته شود.
۲- از منوی Table/Table Auto format یکی از حالتها را به دلخواه انتخاب کنید و جدول بالا را به یکی
از طرحهای پیش فرض مبدل کنید.
کارکردن با تب ها تب ها روشی برای کنترل تورفتگی و تنظیم عمودی متن در مدرک می باشند.
هنگامی که کلید Tab را فشار میدهیدWordیک تب در مدرک درج میکند که مکان نما را به توقف تب بعدی
انتقال میدهد.
بطور پیش فرض برنامه دارای تب های ۲/۱ اینچ در طول پهنای صفحه می باشند.
میتوان محلهای توقف تب را تصحیح کرده و روش تنظیم متن در قطع تب را کنترل کرد.
در Wordچهار نوع توقف وجود دارد.
هرکدام از آنها متن را بصورت متفاوت تنظیم می کنند.
Left Tab: گوشه سمت چپ متن در محل توقف تب ، تنظیم میشود.
Right Tab: کوشه سمت راست متن در محل توقف تب تنظیم میشود.
Center Tab: متن در محل توقف تب ، وسط چین میشود.
Decimal Tab: نقطه اعشار در محل توقف تب تنظیم میشود.
این نوع محل توقف تب را برای تنظیم ستونهای اعداد بکار میبرند.
• ایجاد محلهای توقف تب اختصاصی : برای ایجاد محلهای توقف تب در محلهایی غیر از محلهای توقف ۲/۱ اینچ
پیش فرض ، خط کش یا کادر محاوره ای Tab را بکار ببرید( زیر منوی Tab در منوی Formatقراردارد).
برای استفاده از خط کش برای تنظیم محلهای اختصاصی تب برای پاراگراف جاری یا پاراگرافهای انتخاب شده و یا برای
متنی که میخواهید بعد از پاراگراف جاری وارد کنید، مراحل زیر را انجام دهید.
۱- تمام متنی که میخواهید با این تب تحت تاثیر قرار گیرند را انتخاب کنید.
۲- روی نماد Tabدر انتهای سمت چپ خط کش کلیک کنید تا نوع تب که میخواهید درج کنید را نمایش
دهد.
۳- به محلی در خط کش که میخواهید محل توقف تب قرار کیرد.
اشاره کنید ( اشاره گر ماوس را نزدیک حاشیه خاکستری پائین Rulerقرار دهید).
۴- دکمه سمت چپ ماوس را فشارداده و نگه دارید.
یک خط عمودی ، محل توقف تب را که وابسته به متن میباشد را نمایش میدهد.
۵- ماوس را به سمت چپ یا راست Dragکنید تا در محل مورد نظر قرار گیرد.
۶- دکمه ماوس را رها کنید .
نوع تب که تعیین میکنیددر محل خط کش باقی خواهد ماند.
اگر خط کش نمایش داده نشده است از منوی View زیر منوی Rulerرا انتخاب کنید تا خط کش نمایش داده
شود.
هنگامی که یک توقف تب اختصاصی را اضافه میکنید، تمام توقف های تب پیش فرض در سمت چپ بطور موقتی
غیر فعال میشوند.
اگر محل های توقف برای پاراگراف جاری، تعریف شده باشند، پس تب های اختصاصی روی Rulerنمایش داده میشوند ولی در
غیر این صورت محل های توقف پیش فرض نمایش داده میشوند.
برای استفاده از فرمانهای منو برای ایجاد تب اختصاصی پاراگراف جاری یا برای پاراگراف های انتخاب شده یا برای متنی
که بعد از پاراگراف جاری، وارد میکنید، مراحل زیر را انجام دهید: ۱- تمام متنی که میخواهید تحت تاثیر قرار
گیرد را انتخاب کنید از منوی Format زیر منوی Tabرا انتخاب کرده و یا در حاشیه خاکستری رنگ خط کش
دبل کلیک راست کنید.
( این کار بطور خودکار تب را در نقطه ای از خط کش که کلیک کرده اید اضافه میکند ولی
شما قادر به تعیین محل و نوع تب در کادر محاوره ای خواهید بود).
۲- کادر محاوره ای Tab باز میشود ، در کادر متن Tab Stop Positionمحل خط کش برای توقف تب را
وارد کنید.
۳- در ناحیه Alignment ، ترازبندی و تنظیمات تب انتخاب کنید که عبارتند از : Right, Decimal, Left, Center( یک
میله عمودی در محل توقف تب قرار میدهد).
۴- روی Setکلیک کنید.
۵- روی Okکلیک کنید.
• تنظیم تب ها با هدایتگرها : هدایتگرها کاراکترهای تکراری هستند که بین تحلهای توقف ظاهر میشوند.
عمومی ترین کاراکترهای مورد استفاده برای هدایتگر نقاط هستند ولی Wordخط تیره و هدایتگرهای زیر خط دار را پیشنهاد میکند.
هنگامی که هدایتگری را برای تب تعیین میکنید برای اضافه کردن هدایتگرها به یک توقف تب یا ایجاد یک توقف
تب با هدایتگرها مراحل زیر را انجام دهید.
۱- تمام متنی که میخواهید تحت تاثیر این تب تغییر یابد را انتخاب کنهید .
از منوی Format/Tabرا انتخاب کرده یا روی حاشیه خاکستری رنگ خط کش دبل کلیک راست کنید.
۲- هنگامی که کادر محاوره ای Tab باز میشود، محل توقف تب در کادر متن Tab Stop Positionرا وارد کنید
یا یکی از محلهای توقف تب موجود را انتخاب کنید.
۳- در ناحیه None, Leaderرا برای حذف هدایتگرها ، ۲ را برای هدایتگرهای نقطه ای و ۳ را برای خط
تیره و ۴ را برای هدایتگرهای زیر خط دار انتخاب کنید.
۴- روی set کلیک کرده سپس Okرا بفشارید.
مراحل زیر را برای انتقال یک تب اختصاصی به یک محل جدید انجام دهید: ۱- متنی که میخواهید تحت تاثیر
قرار گیرد انتخاب کنید.
۲- به نشانه تب در Rulerاشاره کنید.
۳- دکمه سمت چپ ماوس را فشار داده و نگه دارید.
۴- تب را به محل جدیدی Dragمتیذ.
۵- دکمه ماوس را رها کنید.
برای حذف یک تب ، مراحل زیر را انجام دهید.
۱- متنی که میخواهید تحت تاثیر قرار گیرد را انتخاب کنید.
۲- به نشانه تب در خط کش اشاره کنید.
۳- نشانه تب را به پائین خطکش درگ کنید.
همچنین میتوان یک تب را از کادر محاوره ای Tab پاک کنید.
مطمئن باشید که نقطه درج در پاراگراف متناسب می باشد یا همه متنی که میخواهید توسط این تغییر انتخاب شود
تحت تاثیر قرار میگیرد.
زیر منوی Tab از منوی Format را انتخاب کنید.
تب را از لیست Tab Stop Position انتخاب کرده و سپس روی دکمه Clear کلیک کرده و تب های پیش
فرض را بازیابی کنید.
سپس برای بستن کادر محاوره ای روی Ok کلیک کنید.
برای تغییر فاصله تبهای پیش فرض کادر محاوره ای تب را باز کرده و عددی را در کادر متن Default
Tab stops وارد کنید ( یا از فلش های up,Down برای انتخاب عدد استفاده کنید) و سپس روی Ok کلیک
کنید.
این Default tab stops را برای کل مدرک تغییر خواهد داد که شامل متن تب گذاری شده قبلی می باشد.
– فرمول نویسی (Equation Editor) در Wordاین توانایی برای شما وجود دارد که به راحتی فرمول نویسی کنید برای این
منظور ابتدا کلید آنرا باید بر روی نوار ابزار قرار دهید.
پس مراحل زیر را دنبال می کنید: ۱- از منوی Tools زیر منوی Customizeرا انتخاب کنید.
۲- در برگ نشان Command در جعبه Categoriesبا توجه به تعداد زیاد آگهی در سایت دروازه , لطفا در کسب
اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید .
مسئولیت آگهی و محتویات آن کاملا با شخص آگهی دهنده است .
بهبود تجارت شما موفقیت ماست.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید در ساعات اداری با تلفن ۲۲۲۷۴۲۲۷ شرکت میناسافت تماس حاصل فرمایید.
Minasoft 2008
2009-07-21 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
چگونه از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد ۲۰ میلیونی برسیم؟ چگونه از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد ۲۰ میلیونی برسیم؟
شغل تعمیرات برد الکترونیکی از جمله مشاغل فنی کاربردی و در عین حال پردرآمد در بازار کار کشور ما محسوب می شود . با ما همراه باشید تا ببینید چگونه می توان از شغل تعمیرات برد الکترونیکی به درآمد 20 میلیونی رسید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
با تبلیغات گوگل و سئوی ادوردز ۲۰ در صدر گوگل بدرخشید
آموزش فتوشاپ ۲۰۲۱ راهی به سوی حرفه‌ای شدن
برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !!
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی
تعداد لایک در اینستاگرام نمایش داده شود یا نه؟
logo-samandehi