خطا در اینترنت – بخش اول

مشاهده : 108
خطا در اینترنت – بخش اول کامپیوتر و موبایل
خطا در اینترنت – بخش اول رای کاربران: / ۰ ضعیفعالی نویسنده مدیر سایت ۶۰۰ .اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .۶۰۱ .راه انداز Port بی اعتبار می باشد .۶۰۲ .Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را […]
خطا در اینترنت – بخش اول رای کاربران: / ۰ ضعیفعالی نویسنده مدیر سایت ۶۰۰
.
اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
۶۰۱ .
راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
۶۰۲ .
Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
۶۰۳ .
بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
۶۰۴ .
اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
۶۰۵ .
نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
۶۰۶ .
Port شناسایی نمی شود .
۶۰۷ .
ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
۶۰۸ .
راه انداز مودم نصب نشده است .
۶۰۹ .
نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
۶۱۰ .
بافر ندارد .
۶۱۱ .
اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
۶۱۲ .
مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
۶۱۳ .
فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
۶۱۴ .
سرریزی بافر .
۶۱۵ .
Port پیدا نشده است .
۶۱۶ .
یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
۶۱۷ .
Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
۶۱۸ .
Port باز نمی شود.
( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
۶۱۹ .
Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
۶۲۰ .
هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
۶۲۱ .
نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
۶۲۲ .
فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
۶۲۳ .
نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
۶۲۴ .
نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
۶۲۵ .
اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
۶۲۶ .
رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
۶۲۷ .
کلید را نمی تواند بیابد .
۶۲۸پورت قطع شده است.
۶۲۹ Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود.
(درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
۶۳۰ .
Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
۶۳۱ .
Port توسط کاربر قطع شد .
۶۳۲ .
اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
۶۳۳ .
Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر
روی مودم شناخته نشده است(.
۶۳۴ .
نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
۶۳۵ .
خطا مشخص نشده است .
۶۳۶ .
دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
۶۳۷ .
رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
۶۳۸ .
زمان درخواست به پایان رسیده است .
۶۳۹ .
شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
۶۴۰ .
خطای NetBIOS رخ داده است .
۶۴۱ .
سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
۶۴۲ .
یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند
با یک اسم وارد شوند ).
Dial-up adaptor 643 در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
۶۴۴ .
شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
Authentication .
645 داخلی اشکال پیدا کرده است.
۶۴۶ .
حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
۶۴۷ .
حساب قطع می باشد .
۶۴۸ .
اعتبار password تمام شده است .
۶۴۹ .
حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد .
( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
۶۵۰ .
سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
۶۵۱ .
مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است .
( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵۲ .
پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
۶۵۳ (macroدستورالعمل کلان).
ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .
INF موجود نمی باشد .
۶۵۴ .
یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .
INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
۶۵۵ .
دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .
INF دستگاه مشاهده نمی شود .
۶۵۶ .
دستورالعمل (ماکرو) ( default off ) در فایل .
INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
۶۵۷ .
فایل .
INF دستگاه نمی تواند باز شود .
۶۵۸ .
اسم دستگاه در فایل .
INF دستگاه یا در فایل .
INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
۶۵۹ .
فایل .
INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۰ .
فایل .
INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
۶۶۱ .
فایل .
INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
۶۶۲ .
تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .
INF صورت نگرفته است.
۶۶۳ .
فایل .
INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
۶۶۴ .
نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
۶۶۵ port برای Remote Access (دستیابی راه دور (پیکر بندی نشده است).
۶۶۶ .
مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
۶۶۷ .
فایل .
INI رسانه را نمی تواند بخواند .
۶۶۸ .
اتصال از بین رفته است .
۶۶۹ .
پارامتر به کار برده شده در فایل .
INI رسانه بی اعتبار می باشد .
۶۷۰ .
نمی تواند نام بخش را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
۶۷۱ .
نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
۶۷۲ .
نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
۶۷۳ .
نمی تواند کاربر را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
۶۷۴ .
نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
۶۷۵ .
نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .
INI رسانه بخواند .
۶۷۶ .
خط اشغال می باشد .
۶۷۷ .
شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
۶۷۸ .
پاسخی وجود ندارد .
۶۷۹ .
نمی تواند عامل را پیدا نماید .
۶۸۰ .
خط تلفن وصل نیست .
۶۸۱ .
یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
۶۸۲ .
Writing section name دچار مشکل می باشد .
۶۸۳ .
Writing device type با مشکل روبرو شده است .
۶۸۴ writing device name .
684 با مشکل روبرو می باشد.
۶۸۵ .
Writing maxconnectbps مشکل دارد .
۶۸۶ .
Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
۶۸۷ .
Writing usage با مشکل مواجه است .
۶۸۸ .
Writing default off دچار مشکل می باشد .
۶۸۹ .
Reading default off با مشکل مواجه است .
۶۹۰ .
فایل INI خالی ست .
۶۹۱ .
دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد ۶۹۲ .
سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
۶۹۳ .
Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
۶۹۴ .
خطای DCB یافت نشد .
۶۹۵ .
ماشین های گفتگو آماده نیستند .
۶۹۶ .
راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
۶۹۷ .
Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
۶۹۸ .
پاسخ نام کلیدی در فایل INF .
دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
۶۹۹ .
پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
2009-10-06 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !! برای رشد کسب و کار خود، فالوور بخرید !!
خرید فالوور اینستاگرام، بهترین روش برای افزایش فالوور ارزان
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
با دنیای بی نظیر و پر از خلاقیت گوشی های موبایل همراه شوید
گوشی دست دوم بخریم یانه؟ (نکات مهم خرید گوشی دست دوم)
کمی در رابطه با تاریخچه و اطلاعات گوگل کروم بخوانیم
کیفیت و وضوح بالای تلویزیون ۵۵ اینچ سونی به همراه قیمت
تجربه فروش بیشتر با طراحی سایت فروشگاهی
اندروید ۱۰ جدیدترین سیستم عامل گوشی های هوشمند را بیشتر بشناسید
دوربین آیفون ۱۱ را بیشتر بشناسیم
سونی اکسپریا ۵ پرچم دار کوچک سونی
نحوه فهمیدن آنفالو شدن در اینستاگرام توسط سایر کاربران
آیپد پروی جدید و ویژگی های منحصربفردش
آیفون ۱۱ چه چیزهایی برای موفقیت لازم دارد؟
حذف شدن کیبورد گوشی ها با هوش مصنوعی
تعداد لایک در اینستاگرام نمایش داده شود یا نه؟
راه‌ رفتن معلولین با آسانی با شورت ورزشی رباتیک
اسم آیفون آیا از گوشی های اپل حذف خواهد شد؟
بازی‌های رایگان iOS مخصوص فصل تابستان
logo-samandehi